Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

Handleiding Kaissa digitale schaakklok

Inhoudsopgave

.

1. Inleiding
2. modi waarin de klok kan werken
3. Korte beschrijving van de klok
4. Betekenis van de knoppen aan de voorzijde van de klok
5. Het spelen van een partij.
6. Diverse instellingsmogelijkheden.

Inleiding

De navolgende beschrijving is een samenvaating van de uitgebreide engelstalige handleiding, aangevuld met info op basis van eigen ervaring en tips van andere gebruikers.
Bekijk de engelstalig handleiding op:...volgt..

Algemeen.
De Kaissa digitale schaakklok is een spaans product die door visueel beperkte
schakers gebruikt kan worden om zonder hulp van anderen
de nog beschikbare tijd van jezelf en/of van de tegenstander iva een koptelefoon hoorbaar te maken en/of zelfstandig de verschillende instellingen te wijzigen.
De klok is geschikt voor het spelen van een partij door 2 visueel beperkte schakers die elk van een eigen koptelefoon gebruik maken.
De Kaissa schaakklok heeft standaard een aantal ingestelde tijdschema's beschikbaar.
Een tijdschema is bij voorbeeld 7 kwartier bedenktijd en daarna nog 1 kwartier bedenktijd,
of: 10 minuten bedenktijd plus 10 seconden voor elke zet die wordt gedaan.
Als het gewenste tijdschema standaard niet aanwezig is, kan de gebruiker zelf schema's toevoegen.

Modi waarin de klok kan werken.

De klok werkt in de instellingenmode of in de speelmode.
Als je als visueel beperkte in de instellingenmode wilt werken, moet je
de koptelefooningang aan de linker zijkant van de klok gebruiken.
Als de partij onderbroken is (door 2 seconden op de d-knop te drukken)
kun je in de instellingenmode komen door 2 seconden de c-knop in te drukken.
Om van de instellingenmode naar de speelmode over te schakelen, moet je de d-knop 2 seconden ingedrukt houden.

>3 Korte beschrijving van de klok

Aan de voorzijde bevindt zich het display en 3 groepjes van elk 2 drukknoppen.
Deze drukknoppen worden achtereenvolgens van links naar rechts aangeduid met de letters:
Linker groepje: a en b
Middelste groepje: c en d
Rechter groepje: e en f
Boven elke knop staat in braille de naam van de knop.

Zowel an de linker, als aan de rechterzijde van de klok bevindt zich de ingang voor een koptelefoon.
Als je als visueel beperkte zelf de instellingemode wilt gebruiken, dan moet je de ingang van de koptelefoon aan de linkerzijde gebruiken.

Op de bovenzijde bevinden zich de 2 schakelaars waarmee de klok van de tegenstander wordt aangezet, resp. de eigen klok wordt stilgezet.

In de onderzijde van de klok zijn 2 gaten voelbaar.
In het grootste gat bevindt zich een klein schakelaartje waarmee de klok wordt aangezet, resp. uitgezet.
Na het aanzetten van de klok wordt het laatst gebruikte tijdschema ingeschakeld.

Betekenis van de 6 knoppen aan de voorzijde.

a: vermeld de tijd die je zelf nog hebt
b: vermeld de tijd die de tegenstander nog heeft
c: 2 seconden indrukken: schakel over naar de instellingen mode.
kort indrukken: ga naar de volgende instellingmogelijkheid.
d: kort indrukken: start de klok
2 seeconden indrukken: stop de klok,
of schakel over naar de speelmode.
e: vermeld de tijd die de tegenstander nog heeft
f: vermeld de tijd die je zelf nog hebt

5. Het spelen van een partij.

1. Als de klok nog niet aanstaat, zet de klok dan aan
met behulp van het schakelaartje in het grote gat aan de onderzijde van de klok.
2. De zwartspeler drukt op de schakelaar aan de bovenzijde.
3. Start de klok door kort op de d-knop te drukken.
4. Indien gewenst: onderbreek het lopen van de klok door lang op de d-knop te drukken en hervat
daarna het spel door weer kort op de d-knop te drukken.

Het spelen van een volgende partij met hetzelfde tijdschema
Daarvoor zijn er 2 mogelijkheden:
1. Schakel de klok uit met behulp van de schakelaar in het gat
dat zicht in de onderzijde van de klok bevindt,
en schakel daarna de klok weer in ddoor dezelfde schakelaar in de andere stand te zetten.
2. Druk de d-knop 2 seconden in
- Druk daarna de c-knop 2 seconden in
- druk daarna 2 keer kort op de c-knop
- en druk tenslotte weer lang op de d-knop.

6. Diverse instellingsmogelijkheden

Dit onderdeel wordt nog nader uitgewerkt.
- tijdschema's
- taal Engels of Spaans. Voor beide spelers afzonderlijk in te stellen.
- volume van het geluid. Voor beide spelers afzonderlijk in te stellen.
- Al dan niet hoorbare signalen bij het indrukken van knoppen en het 'vallen van de vlag'.

Om de modi in te kunnen stellen doe je het volgende:
- Druk eerst op de D-knop (2 seconden ingedrukt houden)
- Druk nu de C-knop in (2 seconden ingedrukt houden)
- Druk nu kort de C-knop in (2 keer)
Je hoort nu prgrammamode (in Engels)
- Eerste 7 modi staan vast (later uitleg volgt welke dat zijn)
- Van 8 t/m. 15 zijn in te programmeren
Dat doe je als volgt:
1. druk op de B en je hoort soort mode (de knop bovenop moet bij A-B ingedrukt staaan
2. Met E-F kun je het nummer kiezen (F is omhoog en E is lager)
3. Druk op de C (je hoort eerste tijdcontrole) (je kunt nu met E horen waar die nu op staat) F geeft (tweede tijdconrole Nog een keer F geeft derde tijdcontrole met E ga je terug naar (tweede tijdcontrole) en nog een keer E de eerste
4. Druk de knop bovenop om (je hoort nu uren) Met E minder met F meer
5. nog een keer B (uur) F omhoog E omlaag
6. Druk op B en kunt de minuten instellen (e omlaag F omhoog)
7. Nog een keer B je kunt per 10 zetten omhoog (F) of (omlaag) E
8. Nog een keer B en je kunt per zet omhoog (F) of omlaag (E)

Zet de knop bovenop weer om en je drukt op de B tot je eerste tijdcontrole hoort. Vervolg stap 3 t/m. 8.

Voor tweede en evnetueel derde tijdcontrole.
Nog een keer B en je komt bij bonusmodus. Die kun je voor zet en na zet instellen met E en F.
Dan kun je door nog een keer B in te drukken de bonusseconden (10 tallen) E omlaag F omhoog instellen. Dit kan voor de drie tijdcontroles afzondelijk zijn. En nog een keer B per seconde E omlaag F omhoog.
Je kunt de tijden ook afzondelijk anders stellen. Dat doe je met C (2 seconden indrukken en dan hoor programma tijd.
Dat kan ook nadat je geprogrammeerd hebt. Dit is voornamelijk handig als een speler te laat komt en die moet dan minder tijd hebben.


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie