Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

20-11-2013 Wedstrijdregels november 2013 van de Haagse Schaakbond (HSB)

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NSVG op 15 november 2013 vertelde Bertus Groot ons over de wedstrijdregels bij de Haagse Schaakbond en met name het gebruik van de klok.
In het competitiereglement dat op de HSB site staat, kom het volgende tegen:

Artikel 25 Bedenktijd per persoon per partij
1 De speeltijd bedraagt 1:40 voor ieder van de spelers, met toevoeging van tien seconden voor elke zet.
2 Voor wedstrijden waaraan een jeugdteam deelneemt, bedraagt deze vijftien minuten per persoon per partij minder.
Dus de klok moet op 1 uur en 25 minuten voor ieder van de spelers, met toevoeging van tien seconden voor elke zet.

Ook kwam ik het volgende tegen:

Artikel 36 Blinde of slechtziende

1 Het tempo voor een blinde of zeer slecht ziende speler die gebruik moet maken van speciale hulpmiddelen om het schaakspel te spelen, is bij seniorwedstrijden 40 zetten in 1 uur en 45 minuten en bij jeugdwedstrijden 35 zetten in 1 uur en 30
minuten.
2 Indien de partij niet binnen de vastgestelde tijd beŽindigd is, wordt de partij afgebroken en op een andere dag (binnen vijftien dagen) uitgespeeld, waarbij het speeltempo hetzelfde is als in de eerste zitting. De spelers maken een afspraak over de
datum en plaats waar gespeeld wordt; dit moet aangegeven worden op het wedstrijdformulier.
3 Indien men hierover geen overeenstemming bereikt dan beslist de competitieleider waar en wanneer er wordt gespeeld.terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie