Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

02-12-2013 KNSB bondsraad 30 november 2013

Op zaterdag 30 november vond de najaarsvergadering van de Bondsraad plaats.
Belangrijk onderwerp op de agenda was de toekomstvisie van de KNSB.
Die visie bestrijkt een periode van 20 jaar en gaat niet alleen over de KNSB, maar ook over de schaaksport in Nederland. De discussie hierover zal de komende maanden eerst in de regionale bonden met de verenigingen plaatsvinden.
Bondsraad bespreekt toekomstvisie KNSB
Een aantal documenten, waaronder het document 'Toekomstvisie KNSB' dat door de werkgroep Toekomst is gemaakt, dienen als discussiestukken. Het onderwerp zal de komende twee Bondsraadsvergaderingen op de agenda staan. De voorlopige planning is om eind 2014 een breed gedragen visie te hebben.
Andere onderwerpen waren het jaarplan 2014 en de bijbehorende begroting. Verder werd voorzitter Eddy Schuyer herbenoemd en werd een nieuw bestuurslid, Jan Peter Wissink, benoemd. Hij zal zich bezig houden met internetschaak.
Verder werd besloten om het bondsbureau voorlopig op het Frans Halsplein  in Haarlem te blijven huisvesten. De discussie wordt, indien gewenst, op zijn vroegst over 5 jaar weer gevoerd.
Over het tuchtreglement waren veel opmerkingen. Die zorgden ervoor dat dit reglement nogmaals onder de loep wordt genomen en dat dit onderwerp in de volgende vergadering weer op de agenda staat. Die vergadering staat gepland op 14 juni 2014.

Bron: De KNSB website: www.schaakbond.nl


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie