Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

16-06-2014 KNSB bondsraad past competitiereglement aan

Bron: De website van de KNSB: www.schaakbond.nl
Zaterdag 14 juni was de vergadering van de Bondsraad. Er stonden veel zaken op de agenda, waaronder het competitiereglement. Dat onderwerp leidde als altijd tot veel discussie. Aanleiding voor het agendapunt was de wijziging van de FIDE-spelregels die met ingang van 1 juli ingaat.
Bondsraad past competitiereglement aan

Eén van de nieuwe FIDE-regels stelt dat spelers geen elektronica, zoals mobiele telefoons, bij zich mogen hebben op straffe van een nul. Organisatoren hebben echter de mogelijkheid om daarvan af te wijken in hun (eigen) reglementen. In overeenstemming met die mogelijkheid had het KNSB-bestuur besloten voor het competitiereglement een voorstel te doen dat minder ver ging dan de wijziging van de regels door FIDE.

Het bestuursvoorstel voor de KNSB-competitie hield in dat spelers wel elektronica bij zich mogen hebben in een tas of jas, maar die tijdens de partij niet bij zich mogen dragen (bijvoorbeeld in de broekzak) op straffe van een nul. De Bondsraad vond deze aanpassing echter nog te streng en besloot uiteindelijk dat het weliswaar voor een speler verboden is tijdens de partij elektronica bij zich te dragen, maar dat de sanctie erop een waarschuwing is. Het bestuur is gevraagd dit uit te werken in consistente regelgeving. Meer informatie hierover zal binnen afzienbare tijd op de KNSB-website gepubliceerd worden.

Andere wijzigingen die op de agenda stonden betroffen de statuten en het tuchtreglement. De voorstellen tot wijzigingen werden aangenomen. De statutenwijziging was nodig om aansluiting bij het Instituut voor sportrechtspraak (ISR) mogelijk te maken. Dit instituut zal namens de KNSB recht spreken inzake dopinggevallen en gevallen van seksuele intimidatie. Voor alle overige zaken komt er een tuchtcollege conform het aangenomen tuchtreglement.

Andere onderwerpen die de revue passeerden waren het jaarverslag, de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan dat in november in uitgewerkte vorm op de agenda zal staan. Verder werd Geurt Gijssen benoemt tot erelid van de KNSB. Ten slotte haalde het voorstel van de NHSB om de reiskostenregeling bij de KNSB-competitie af te schaffen geen meerderheid. 

De volgende Bondraadsvergadering is op zaterdag 29 november 2014.


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie