Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

26-11-2015 Meest spectaculaire partij 2015

Het is goed gebruik dat na het jaarlijkse ONK in februari de meest spectaculaire ingezonden partij wordt geselecteerd. Zo ook weer dit jaar. Ondergetekende heeft de eer dit op zich te hebben mogen nemen.

Sergio Harnandan is de gelukkige winnaar met zijn partij tegen Jan Boer uit de eerste ronde van het kampioenschap. De partij zal voor Sergio niet erg moeilijk zijn geweest, want Jan bood ditmaal niet zoveel tegenstand. Sergio voerde de partij niettemin met strakke hand naar de winst. En Sergio zou Sergio niet zijn, als hij ook zijn fantasie niet liet meespelen. Zijn slotzet is bijzonder fraai. Voor zijn prestatie kreeg hij op het afgelopen ledenweekeinde een beker uitgereikt. Die was enigszins beschadigd tijdens de treinreis naar Nunspeet en daarom gelijmd door de arbiter, die behalve een goed scheidsrechter is, ook andere vaardigheden heeft!
Er waren nog drie andere inzendingen. Stuk voor stuk mooie partijen. De kwalitatief beste partij werd ongetwijfeld gespeeld door Piet Devos. Hij won in een Siciliaanse Draak met een mooie offerwending van Sergio.
Mark Schutte en Hugo Roman speelden een partij op het scherpst van de snede. Lange tijd was onduidelijk wie zou winnen, maar Hugo bleek over de langste adem te beschikken.
Ten slotte won Marieke in een wisselvallige maar zeer spannende partij van Jan Bouke Tiersma.
Hieronder alle vier de becommentarieerde partijen. Eerst de partij van de bekerwinnaar.

Jan Boer – Sergio Harnandan
Ronde 1

1. e2-e4 e7-e5
,2. f2-f4 d7-d5!?
Jan speelt het Koningsgambiet, maar Sergio neemt liever direct de leiding over en speelt zelf een gambiet: het Falkbeertegengambiet.
3. e4xd5 e5-e4
4. Pb1-c3 Pg8-f6
5. Lf1-c4
Meestal wordt 5. De2 gespeeld met als mogelijk vervolg: 5... Lf5 6. h3 h5 6. Pf3 (de zwarte e-pion staat gepend!) 6... Lc5 7. Pe5 0-0 8. g4 Lh7 9. Dc4 met onduidelijk spel. Wat Jan speelt, is ook goed.
5... Lf8-c5
6. Pc3-a4?
Maar dit is een ernstige fout. Wit kan zich dit tempoverlies helemaal niet permitteren en komt zo vroeg in de partij al in ernstig verliesgevaar.
6... Lc5xg1
Logisch. Wit kan niet meer kort rokeren.
7. Th1xg1 c7-c6!


Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Tg1 Lc1 Lc4 Pa4 a2 b2 c2 d2 d5 f4 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Pb8 Pf6 a7 b7 c6 e4 f7 g7 h7


Uitstekend gespeeld. Na 8. dxc6 speelt zwart 8... Dd4! met stukwinst.
8. Pa4-c3
Noodgedwongen speelt wit zijn paard maar terug naar het veld waar hij zo-even nog stond.
8... c6xd5
9. Lc4-b5+ Pb8-c6
10. h2-h3 Dd8-b6
Valt de witte toren op g1 aan.
11. Tg1-f1 d5-d4
12. Lb5xc6+ Db6xc6
13. Pc3-e2 d4-d3!
Sergio zal zich in deze stelling wel erg op zijn gemak gevoeld hebben. Wit kan zich nauwelijks verroeren.
14. Pe2-d4 Dc6-b6
15. c2-c3 Lc8-d7
16. g2-g4?
Dit geeft zwart nog meer aanknopingspunten. Beter was 16. Db3 om de zwarte dame tot een verklaring te dwingen of 16. b3 om in ieder geval de loper op c1 te ontwikkelen.
16... h7-h5
17. f4-f5
Beter was 17. g5 geweest. Nu komt de witte koningsstelling helemaal bloot te liggen.
17... h5xg4
18. h3xg4 Db6-d6!


Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Tf1 Lc1 Pd4 a2 b2 c3 d2 f5 g4
Zwart: Ke8 dd6 ta8 th8 Ld7 Pf6 a7 b7 d3 e4 f7 g7De zwarte dame dringt dodelijk naar binnen.
19. Tf1-g1 Dd6-h2
20. Ke1-f1 Dh2-f4+
21. Kf1-e1 Th8-h2
22. Pd4-f3
Wit is verplicht een stuk te offeren.
22...Df4xf3
Nog sterker was de dames op het bord te laten en met de pion op f3 te slaan. Zwart wint dan nog sneller.
23. Dd1xf3 e4xf3
24. Ke1-f1 0-0-0
25. Tg1-g3 Ld7-c6
26. Kf1-g1 Th2-h1+!
Een elegante slotzet. Op 27. Kxh1 volgt 27... f2+ (aftrekschaak) met promotie.
Wit geeft op 0-1
Andere partijen ONK 2015

Piet Devos – Sergio Harnandan
Ronde 3

1. e4 c5
2. Pf3 d6
3. d4 cxd4
4. Pxd4 g6
Meestal speelt zwart 4... Pf6. Nu had wit de mogelijkheid 5.c4 te spelen met iets beter spel.
5. Pc3 a6
Normaal wordt in deze opening (de Drakenvariant van het Siciliaans) niet vaak a6 gespeeld, maar er is weinig bezwaar tegen.
6. Lc4 Lg7
7. Le3 Pf6
8. f3 0-0
9. Dd2 Pc6
10. 0-0-0
Wit heeft lang gerokeerd en er is een stelling op het bord gekomen waar beide spelers op koningsaanval zullen spelen. De witte aanval blijkt een stuk sneller te gaan.
10... Pe5
11. Lb3 b5
12. g4 b4
13. Pd5 Pxd5
14. Lxd5 Tb8
15. h4 e6
16. Lb3 Ld7
17. h5 a5
Zwart dreigt nu met de opmars van de pion naar a4 de witte loper te winnen. Maar wit mag nu eerst.
18. hxg6! Pxg6
Eigenlijk de enige manier om terug te slaan. Terugslaan met de h-pion leidt tot verderf op de open h-lijn. En terugslaan met de f-pion tot verlies van de e-pion. Zwart had ervoor kunnen kiezen niet terug te slaan op g6 en zelf 18... a4 te doen. Maar dan krijgt wit een dodelijke aanval. Een variant: 19. gxf7+ Kxf7 20. Pxe6 Lxe6 21. Lxe6+ Kxe6 22. Lg5!.
19. Dh2!
Wint op zijn minst al een pion.
19... h6
20. Lxh6 Df6
21. Lxg7 Dxg7
22. Pf5!


Stelling:
Wit: Kc1 Dh2 td1 th1 Lb3 Pf5 a2 b2 c2 e4 f3 g4
Zwart: Kg8 Dg7 Tb8 Tf8 Ld7 Pg6 a5 b4 d6 e6 f7Een prachtig offer.
22... exf5
Zwart had ook kunnen besluiten het paard niet te slaan en 22... Dh8 te spelen. Maar na 23. Dxd6 wint wit gemakkelijk.
23. gxf5 a4
24. f6!
De genadeslag. Slaan op f6 kan niet, want wit geeft dan mat met 25. Dh7. En op 25 ...Dh8 volgt 26. Dxh8+ Pxh8 27. Tdg1+ Pg6 28. Txg6+ met ook mat.
Zwart geeft op. 1-0


Mark Schutte - Hugo Roman
Ronde 5

1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. Lb5 a6
4. La4 Pf6
5. 0–0 Le7
6. Te1 b5
7. Lb3 d6
De Spaanse opening.
8. h3
Niet helemaal de beste zet. Beter is 8. c3 om een vluchtveld voor de belangrijke witte loper op b3 te maken. Nu kan zwart de loper ruilen.
8... Pa5
9. c3 Pxb3
10. Dxb3 Le6
11. Dc2 Pd7
12. d4 f6
13. Pbd2 c6
14. Pf1 Dc7
Beide spelers spelen het middenspel gedegen.
15. Pg3 0–0
16. Le3 d5!?
17. Pd2 g6
18. dxe5 fxe5
19. Pf3 Ld6
20. Lh6 Tfe8
21. Pg5 d4
22. Pxe6 Txe6
23. Tad1 c5
24. Dd2 Le7
25. f4(?) Lh4!
Een vervelend zetje, want het paard is niet zo gemakkelijk te dekken. Wit zou niet graag 26. Df2 spelen want komt dan in een heel onaangename penning te staan.
26. De2!
Maar dit is heel slim. Wit wint aanstonds het witte paard door tegenaanval gewoon terug.
26... Lxg3
27. Dg4!
Valt tegelijkertijd de zwarte toren en de zwarte loper aan.
27... Tae8
28. f5!
Verrassend. Wit stelt het pakken van de zwarte loper nog even uit.
28... Td6
29. Dxg3 c4
30. cxd4 Db6
Nu is het zwart die het terugpakken nog even uitstelt en de witte d-pion pent. De stelling is ondertussen erg interessant geworden.
31. Le3 exd4
32. Lf2


Stelling:
Wit: Kg1 Dg3 Td1 Te1 Lf2 a2 b2 e4 f5 g2 h3
Zwart: Kg8 Db6 Td6 Te8 Pd7 a7 b7 c4 d4 g6 h7


Nu staat de zwarte d-pion weer gepend.
Maar ondertussen staat zwart wel wat beter.
32... Pe5!
33. h4 Pd3!
34. Txd3(?)
Geeft vrijwillig de kwaliteit op. Dat is wel een wat zware concessie. Beter is waarschijnlijk 34. Te2.
34... cxd3
35. Dxd3 gxf5
36. e5
Op 36. exf5 volgt sterk 36... Txe1 37. Lxe1 Dc1 38. Dd2 Tc6 en zwart staat beter.
36... Td5
37. Dxf5 Dg6
38. Df3 Tdxe5
39. Lxd4?
Was de witspeler in tijdnood? Hij vergeet helemaal dat hij eerst zijn toren op e5 moet ruilen: 39. Txe5 Txe5 40. Lxd4. Na 40... Te1+ 41. Kh2 Dd6+ kan wit 42. Dg3+ spelen met dameruil en nog enige remisekansen. Nu verliest wit zijn toren en kan direct opgeven.
39... Txe1+
40. Kh2 Dd6+
Wit geeft op 0-1


Marieke de Lange -Jan Bouke Tiersma
Ronde 2

1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. Lb5 Pge7
Een zijvariant van de Spaanse Opening.
4. Pc3 Pg6
5. d4 exd4
6. Pxd4 Lc5
7. Le3 Df6?
De beide spelers hebben de theorie goed gevolgd, maar nu wijkt zwart met een minder goede zet af.
8. Pd5!
Uitstekend gespeeld door Marieke. Wit valt de dame aan en ook de pion op c7.
8... De5
9. Pb3?
Maar dit is een minder goede zet. Heel goed was 9. Pf3! geweest met aanval op de zwarte dame. Het lukt zwart dan niet om zowel zijn loper op c5 als zijn pion op c7 te verdedigen.
9... Lxe3!
10. Pxe3?
En nu verliest wit zelfs een stuk. Wit had de zwarte loper met de f-pion moeten slaan.
10... Dxb5
11. Pd5!
Marieke maakt er het beste van en doet deze voor zwart vervelende zet. Zwart moet de rokade opgeven om de pion op c7 te dekken.
11... Kd8
12. Df3 Pd4?
Maar nu geeft zwart zo maar een stuk weg.
13. Pxd4 Dxb2
Valt twee stukken tegelijk aan.
14. Td1!
Misschien overzag Jan Bouke deze zet, waarmee wit haar beide stukken dekt. Materieel staat het nu weer vrijwel gelijk.
14... Pe5


Stelling:
Wit: Ke2 Df3 Td1 Th1 Pd4 Pd5 a2 c2 e4 f2 g2 h2
Zwart: Kd8 Db2 Ta8 th8 Lc8 Pe5 a7 b7 c7 d7 f7 g7 h7Wel zo veilig was 14... c6. Nu wordt de witte dame naar een beter veld gejaagd.
15. Dg3 Te8
16. O-O
Wit had ook al direct 16. Dxg7 kunnen spelen.
16... c5?
Zwart had nu echt 16... c6 moeten spelen om het gevaarlijke witte paard op d5 te verjagen.
17. Dxg7!
Dreigt vernietigend Dxf6+.
17... Pf3+!
Nog een mooie valstrik van Jan Bouke. Als wit nu 18. Pxf3? zou spelen, wint zwart de witte dame middels 18... Dxg7.
18. gxf3! cxd4
19. Df6+! Te7
20. Dxe7 mat 1-0

Ren้ Buisman


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie