Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

07-02-2017 Schaaknotatie door Jaws netjes laten uitspreken.

Bij voorbeeld, Ke1 wordt uitgesproken als kkoning eva 1.
Om dit voor elkaar te krijgen heb ik aanvullingen op het Jaws woordenboek gemaakt.
De aanvullingen werken in ieder geval voor Jaws10, Jaws14 en Jaws17

ga als volgt te werk om de aanvullingen in hetJaws woordenboek te gebruiken:
download de aanvullingen van het woordenboek op http://nsvg.nl/dl/schaaknotatie4jaws.zip
Kies voor opslaan en de locatie waar je de aanvullingen op het woordenboek wilt opslaan.
Verander de extensie .zip van het zojuist gedownloade bestand in .txt
Open dit bestand en kopieer de inhoud naar het klembord

Zoek nu naar het woordenboek dat je wilt aanvullen met de schaaknotatie
Voor windows10 en Jaws17 doe je dat als volgt:
Ga naar het Jaws context menu met insert+j
Pijl naar beneden en klik op hulpprogramma's
Pijl naar boven en klik op verken map instellingen
pijl omlaag en klik op verken mijn instellingen
Zoek met pijl omhoog/omlaag het aan te passen woordenboekk.
Woordenboeken hebben de extensie .jdf
Als je de uitspraak in alle programma's wilt aanpassen, moet je default.jdf aanpassen.
Als dit bestand (dus het bestand default.jdf) nog niet bestaat maak dan een leeg bestand met die naam.
open het gewenste woordenboek met kladblok
Ga met control+end naar het eind van het bestand
voeg met control+v de inhoud van het klembord toe
Sluit kladblok af en sla het gewijzigde bestand op.
sluit Jaws af

activeer vervolgens Jaws weer, waardoor de aangebrachte aanpassingen actief worden.
De schaaknotatie moet nu horbaar zijn.
Dat kun je eenvoudig als volg testen:
open het kladblok, Word of andere editor en typ de volgende regel in:
Ke1 Dd1 Th1 f2 g2 h2
laat deze regel voorlezen.

Martien Boerefijn


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie