Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

05-09-2017 Notatie schaakpartijen

Tijdens de laatste NSVG bestuursvergadering is gesproken over met welke hulpmiddelen schaakpartijen volgens het Fide-reglement genoteerd mogen worden.
Dit mag met behulp van alle daarvoor geschikt geachte notatiemateriaal (memorecorder, braillemachine e.d.) met uitzondering van mobiele telefoons en laptops.
Indien hier vragen over zijn, dan kan men zich wenden tot Gerard de Lange.
Voor de volledigheid over dit punt is het gedeelte uit het Fide-regelement hieronder voor de volledigheid toegevoegd.

11.3. 1 Tijdens het spelen is het spelers verboden gebruik te maken van enigerlei aantekening, informatiebron of advies of op een ander schaakbord welke partij dan ook te analyseren.
2. 1 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om elektronische apparaten zonder specifieke goedkeuring van de arbiter in het spelersgebied bij zich te hebben. Het wedstrijdreglement kan toestaan dat zo'n apparaat in een tas opgeborgen wordt onder voorwaarde dat het apparaat geheel uitstaat. De tas moet op een door de arbiter goedgekeurde plaats gezet worden. De tas mag door beide spelers niet zonder toestemming van de arbiter gebruikt worden.
2 Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt in het spelersgebied, dan verliest die speler de partij. De tegenstander wint. Het wedstrijdreglement mag een andere, minder zware straf opleggen.

D. Regels voor het schaken met blinde en visueel gehandicapte spelers

7 De visueel gehandicapte speler dient de notatie van de partij bij te houden in braille- of gewoon schrift, of de zetten vast te leggen op een opnameapparaat.

12.8 Tenzij de arbiter toestemming heeft gegeven, is het voor iedereen verboden een mobiele telefoon of wat voor communicatiemiddel dan ook te gebruiken in het spelersgebied en elke andere door de arbiter aangewezen ruimte die aan het spelersgebied grenst.


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie