Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

DE INDIVIDUELE W.K. SCHAKEN VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN

HET WAS VOOR MIJ EEN EER EN GENOEGEN MEE TE DOEN AAN DE W.K. DIE VAN 7 - 21 APRIL J.L. IN WUNSIEDEL,WESTDUITSLAND, WERDEN GEHOU¨DEN. SAMEN MET REN… HUISMAN ALS COACH TROK IK NAAR DUITSLAND. GEDURENDE DE EERSTE WEEK WAREN WIJ DAAR DE ENIGE NEDERLANDERS. IN DE LAATSTE WEEK KWAM EEN VAN MIJN SCHAAK VRIENDEN UIT NIJMEGEN, KRIST VERESTEREN, DE GELEDEREN VERSTERKEN. EEN VAN DE OMSTANDIGHE¨DEN DIE VOOR MIJ PERSOONLIJK ZEER BELANGRIJK ZIJN OM ME PRETTIG TE VOELEN EN GOED TE PRESTEREN WAS ZEKER AANWEZIG, NL. EEN GROEPJE GEZELLIGE MENSEN MET WIE JE NEDERLANDS KUNT SPREKEN EN MET WIE JE LIEF EN LEED KUNT DELE BEHALVE GENOEMDE NEDERLANDERS WAREN ER DE KAMPIOEN VAN BELGIň, MIEKE M.,HAAR VRIEND DIDIER EN HUGO ROMAN. MET HEN ZIJN WIJ VOORTDUREND OPGETROKKEN, ZATEN TIJDENS DE MAAL¨TIJDEN OOK MET ELKAAR AAN TAFEL. ROGER DHAENEKINT WAS ER OOK, MAAR ALS HOOFDSCHEIDSRECHTER WAS HIJ ALTIJD DRUK IN DE WEER. AAN HET KAMPIOENSCHAP NAMEN 30 SPELERS DEEL UIT 25 LANDEN. RUSLAND EN DUITSLAND LEVERDEN ELK 3 SPELERS, JOEGOSLAVIň 2. DE HOOGTE VAN DE PLAATS WELKE EEN LAND BIJ DE VORIGE KAMPIOENSCHAPPEN HEEFT BE¨HAALD, BEPAALT OOK HET AANTAL SPELERS. WEST-DUITSLAND MOCHT ALS ORGANISEREND LAND NOG EEN 3e SPELER AFVAARDIGEN. ZIJ HEEFT DE WEDSTRIJDEN EN ALLES WAT DAAR RONDOM HEEN MOET PLAATSVINDEN, VOORTREFFELIJK GEORGANISEERD! WE SPEELDEN 11 RONDEN VOLGENS ZWIT¨SERS SYSTEEM. ER WAREN 2 RUSTDAGEN WAAROP UITSTAPJES ZIJN GEMAAKT. OP DE LAATSTE RUSTDAG WAS DE LANDEN VERGADERING VAN DE I.B.C.A.

IK BEN OP DE 17e PLAATS GEňINDIGD MET 5Ĺ PUNT UIT 11 PARTIJEN. VEG. HEN DIE DAAR EEN OORDEEL OVER HEBBEN, GELDT DIT ALS EEN GOEDE PRESTATIE EN UITERAARD BEN IK BLIJ AAN DE VERWACHTINGEN
VOLDAAN TE HEBBEN.
DE RUS KHAMDANOV WERD NA EEN SPANNENDE STRIJD DE NIEUWE WERELDKAM-PIOEN. DE VORIGE WERELDKAMPIOEN , DE RUS BERLINSKI EINDIGDE OP EEN GEDEELDE 2e PLAATS.

ER WERD ELKE DAG GESPEELD VAN HALF 2 - HALF 6, (40 ZETTEN) EN DAAROP AANSLUITEND, ZO NODIG, VAN HALF 6 - HALF 8 NOG EENS 20 ZETTEN. HIERDOOR WAREN ER ZEER WEINIG AFGEBROKEN PARTIJEN.

IK HEB WEER VEEL BEKENDE SPELERS ONTMOET: SCHMEISSER, DE FRANSE KAMPIOEN, PROBEERDE HET TEGEN MIJ MET DE HOLLANDSE VERDEDIGING... MAAR DE HOLLANDSE AANVAL OVERWON. VAN MAGNUSSON DE ZEER GOED SPELEN DE ZWEEDSE KAMPIOEN MET WIE IK ENKELE MAANDEN GELEDEN IN SPANJE REMISE HAD GESPEELD, WON NU VAN MIJ (IK STOND BETER EN IK HAD ZIJN STUKOFFER NIET MOETEN AANNEMEN). MET DE DUITSE KAMPIOEN ZIER SPEELDE IK WEER REMISE(9 JAAR GELEDEN HAD IK MET HEM IN WESTERN-SUPERMARE IN ENGELAND OOK REMISE GESPEELD EN EVENEENS SPEELDE IK TOEN MET WIT TEGEN ZIJN BENONI-VERDEDIGING). VERDER NOEM IK EROS UIT HONGARIJE; LILLEY UIT ENGELAND EN ZIPKO UIT OOSTENRIJK. HEN HEB IK DIT KEER NIET OP HET SCHAAKBORD ONTMOET (GELUKKIG WEL DAARBUITEN). TEGEN AVRAM UIT JOEGOSLAVIň KON IK NA EEN PARTIJ VAN BIJNA 80 ZETTEN REMISE BEREIKEN. DE BELGISCHE EN ITALIAANSE KAMPIOENEN KON IK IN KORTE HAK-PARTIJEN VERSLAAN.

DE REIS HEBBEN WE PER TREIN GEMAAKT. WE WAREN IN EEN GOED HOTEL ONDERGEBRACHT, ALWAAR ZICH OOK DE SPEELZAAL BEVOND. DE KAMERS WAREN PRIMA. DE WARME MAALTIJDEN LIETEN TE WENSEN OVER. DE LAATSTE 3 DAGEN HEB IK ZELF HET VEGETARISCH MENU VERKOZEN BOVEN EEN SOORT VLEES DAT NIET LEKKER WAS EN BOVENDIEN NOG ELKE DAG HETZELFDE...

DE IERSE VERTEGENWOORDIGER MEANEY ZAL MIJ NOG LANG HEUGEN. HOEWEL HIJ MET 0 PUNTEN EENZAAM ONDERAAN EINDIGDE, SCOORDE HIJ HOOG TIJDENS DE GEZELLIGE AVOND UURTJES IN DE BAR. HIJ BRACHT PRACHTIGE IERSE SONGS TEN GEHORE WAARBIJ HIJ ZICHZELF OP VIRTUOZE WIJZE BEGELEIDDE OP DE ACCORDEON.

TIJDENS DE BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN DE I.B.C.A. WERD HANS COHN (TOT DAN VICE-VOORZITTER) GEKOZEN TOT VOORZITTER. HIJ VOLGT HIERMEDE DR. AREND BESTMAN OP, DIE DOOR IEDER MET RESPECT EN DANKBAARHEID WERD GENOEMD.

DE OLYMPIADE VAN 1992 IN PUERTO RICO GAAT NIET DOOR. HET WORDT WAARSCHIJNLIJK MALLORCA.
SIGNOR BURDIO WERD GEKOZEN TOT VICE-VOORZITTER.

TOT SLOT DANK IK DE ORGANISATOREN VAN DE BONDSREPUBLIEK DIE E.E.A. OP UITMUNTENDE WIJZE HEBBEN VERZORGD.

HARTELIJK DANK OOK AAN REN… EN CHRIST, DIE MIJ HEBBEN BEGELEID EN VERGEZELD.

JAN VAN GELDER.

Onderwerpen in de rubriek: Individueel wereldkampioenschap schaken voor vips


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
1985 junioren 1e wk
1986 1e wk schaken voor dames met 4 nsvg leden
1986 verslag zesde wk
1987 3e Wk schaken voor junioren (1) bronzen medaille voor nsvg lid
1987 3e Wk schaken voor junioren (2)
1989 Verslag wk dames
1989 Wk junioren
1990 verslag
1993 3e wk schaken voor dames
1998 Brneo verslag
2003 verslag junioren wk
2005 Eindstand wk junioren
2005 Utnodiging wk junioren
2005 Verslag wk junioren
2005 Verslag2 wk junioren
2005 Verslag3 wk junioren
2005 dames_uitnodiging
2006 india
2010 partij_sergio
2010 verslag
2014 info en uitnodiging
2011 schaken voor vip junioren
2013 Uitnodiging wk schaken voor vips (dames en jeugd)
2013 verslag wk schaken voor junioren
2014 Uitnodiging
2014 schaken voor vips aanmelden kan nog
2013 junioren Schaaktechnisch verslag
2014 schaken voor vips - eindstand
2014 Uislagen en partijfragmenten
2015 Uitnodiging 9e wk schaken voor junioren

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet open schaaktoernooien voor vips

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Correspondentieschaak
Drielandenwedstrijden voor vips
Individueel Europees kampioenschap schaken voor vips
Ledenweekenden
Wedstrijden waaraan NSVG teams meededen
Schaakolympiade voor vips
Individueel wereldkampioenschap schaken voor vips
Zeslanden schaaktoernooi

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie