Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

VERSLAG JEUGDSCHAAKWEEKEND IN THEOFAAN TE GRAVE


Vrijdag 4 november j.l. heeft het tweede schaaktoernooi voor junioren van de NSVG plaatsgevonden. Ondanks het feit dat er van de 19 aange-schreven junioren zich maar 7 aangemeld had¬den, is het toch voor de deelnemers en begeleiders een leuk schaak¬weekend geweest.
Op uitnodiging van de trainer van Theofaan Ron Beumer waren 5 jeugd-schakers van ziende schaakvereniging Langeboom uitgeno¬digd. Mede door de inbreng van deze schakers, en dan een en ander gezien in het kader van de integratie, is dit bij een volgend schaakweekend zeker voor herhaling vatbaar. Na een openingswoord van onze voorzitter Paul van der Waart, waarin hij zijn dank uitsprak voor de belangeloze inzet van Rob, Ron, Karin en mijn persoon, werd op vrijdagavond begonnen met een simultaan tegen Ron Beumer, met toch ook nu weer voor sommi-gen een verrassend resultaat.
Zelf heb ik het idee dat zo'n week¬end tekort is, want na de simultaan is er nog doorgeschaakt tot in de kleine uurtjes. En zaterdagmorgen zelfs op nuchtere maag zaten de meesten weer achter het bord.
Na het ontbijt kregen de deelnemers een schaakpartij van Jan Hein Donner als lesmateriaal voor de kiezen.
Rond 11 uur begon de schaakcompetitie, met als eindresultaat insti¬tuut Theofaan als nipte winnaar.
s'Middags rond 3 uur werd de middag afgesloten met een dank¬woord van Ron Beumer en aansluitend een dankwoord van onderge¬tekende. Deze bood iedere deelnemer een herinneringsstandaard namens de NSVG aan.
Aan Rob van Aurich, Ron Beumer en mijn dochter Karin werden als blijk van dank enveloppen met inhoud uitgereikt. Deze mensen zijn bitter¬hard nodig om zulke weekends te organi¬seren.
Last but not least wil ik ook Leo van Ierland, de aktivitei¬tenbege¬leider van Theofaan in Grave, bedanken voor de gast¬vrijheid en de mogelijkheid die ons geboden wer¬d, om er een geslaagd weekend van te maken, want dat is het zeker geweest.
Hopelijk tot een volgende keer.

Leider jeugdzaken
Jo Keersmaeckers

Onderwerpen in de rubriek: NSVG


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
1992 vnsvg opgericht
1994 jeugdschaak 2e weekend
Geschiedenis NSVG door Gerard Lap
schaakproblemen tgv 20 jaar NSVG
NSVG 40 jaar jubilleumboekje
Inhoud schaakbaken 1983 tm 2010
radiointerview over 50 jarig bestaan nsvg
2014 Verslag ledenweekend en jubileumviering
Interview met Bastiaan Gramser in het Horizon magazine
interview met Jan Boer

Rubrieken in de hoofdrubriek info over de NSVG

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
NSVG
Schaakbaken

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie