Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

Begrijp wat u doet: Gambiet 4: Het Albin’s Tegengambiet

Auteur: Herman Grooten
Datum: 14-10-2013 21:34
--------------------------------------------------------------------------------
Gambiet 4: Het Albin’s Tegengambiet
We weten allemaal dat we op
1. d2-d4 een goed antwoord op ons repertoire moeten hebben staan. In deze serie hebben we redelijk wat systemen tegen deze witte openingszet aangeboden. Het nadeel van de gebruikelijke openingen is altijd de witspelers daarop voorbereid zijn. Vandaar dat we opnieuw een verrassingswapen in de etalage zetten. Het gaat om het Albin’s Tegengambiet dat geen goede reputatie heeft. Maar omdat topspelers als Alexander Morozevich en Hikaru Nakamura er heil in zien om het systeem in de praktijk succesvol toe te passen, zal het toch niet zo heel slecht zijn.

Alexander Morozevich (foto Jos Sutmuller) Hikaru Nakamura (foto Frans Peeters)
Het gambiet is genoemd naar Adolf Albin (1848-1920). Hij was een Roemeen die op relatief late leeftijd leerde schaken, en die het systeem uitgebreid bestudeerde. Laten we maar eens kijken wat de merites van dit relatief onbekende gambiet zijn.

1. d4 d5 2. c4
Zo ontstaat het Damegambiet dat eigenlijk nauwelijks een gambiet genoemd kan worden. De pion op c4, die zwart bijvoorbeeld in het Aangenomen Damegambiet slaat, wordt vrij snel weer teruggewonnen. Geen wonder dat grootmeester Genna Sosonko dat schertsend het ‘Aangename Damegambiet’ noemde.
2...e5

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pb1 Pg1 a2 b2 c4 d4 e2 f2 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pb8 Pg8 a7 b7 c7 d5 e5 f7 g7 h7
Wit aan zet

Hiermee komt het zogenaamde Albin's Tegengambiet op het bord dat wel een echt gambiet genoemd kan worden. Zwart offert een centrumpion om zijn ontwikkeling te bespoedigen en tevens krijgt hij in de hoofvariant een mooie pion op d4 die wit belemmert bij zijn ontwikkeling. Allemaal in de geest van een pionoffer dus!
3. dxe5
Pionoffers in de opening dienen bijna altijd geslagen te worden. Mensen die geen zin hebben om zich in te laten op dit gambiet beperken zich tot 3. e3
3...d4

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pb1 Pg1 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pb8 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Wit aan zet

Zoals boven al aangestipt de bedoeling van het gambiet. De pion verhindert de natuurlijke ontwikkeling van Pb1 en verder ondervindt wit ook problemen met de ontwikkeling van zijn lopers. Ook mogelijk is dat zwart een pion terugneemt met 3...dxc4 maar deze variant laten we hier buiten beschouwing.
4. Pf3
De normale zet.
Dat heeft allemaal te maken met het feit dat de logische voortzetting (om de hinderlijke pion d4 zo snel mogelijk op te ruimen) 4. e3?! stuit op een paar bezwaren. Zwart antwoordt sterk met 4...Lb4+ 5. Ld2 (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Ld2 Lf1 Pb1 Pg1 a2 b2 c4 e3 e5 f2 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lb4 Lc8 Pb8 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

en nu het verrassende 5...dxe3! 6. Lxb4 Wit neemt de loper waarna zwart zijn troeven mag uitspelen. [Het is duidelijk dat zwart na 6. fxe3 Dh4+ 7. g3 De4 8. Df3 Lxd2+ 9. Pxd2 Dxe5 uitstekend staat. Hij heeft de pion terug terwijl wits pionnenstructuur flink is aangetast. In de partij Shumiakina-Raetsky, 1995 wist zwart daar gebruik van te maken.] 6...exf2+ 7. Ke2 (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Ke2 Dd1 Ta1 Th1 Lb4 Lf1 Pb1 Pg1 a2 b2 c4 e5 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Pb8 Pg8 a7 b7 c7 f2 f7 g7 h7
Zwart aan zet

en nu het bijzonder leuke 7...fxg1=P+! Waar zie je een minorpromotie opduiken in de opening? Het vervolg is min of meer gedwongen. 8. Ke1 Dh4+ 9. Kd2 [9. g3 De4+ 10. Kf2 Dxh1 is natuurlijk uit.] 9...Pc6 10. Lc3 Lg4 11. De1 O-O-O+ 12. Kc2 Pd4+ en de zwarte stukken grijpen beslissend in.
4...Pc6

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pb1 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Wit aan zet

5. g3
Wit kiest ervoor zijn koningsloper op de lange diagonaal te ontwikkelen waar hij een oogje op de zwarte damevleugel neemt. Door voortschrijdend inzicht wijzer geworden, want in veel gevallen zal zwart lang rokeren om dan met ... h7-h5 een aanval tegen de witte koning op touw te zetten.
We zetten een paar mogelijkheden op een rijtje:
Lijst met 3 items
• A) Een belangrijk alternatief is
5. a3 dat gespeeld wordt door sommige strategen. Het lastige schaakje op b4 wordt uit de stelling gehaald en tegelijkertijd wordt de belangrijke tegenactie b2-b4 mogelijk gemaakt. Niettemin zorgt dit tijdverlies in een scherpe stelling ervoor dat zwart redelijk comfortabel spel krijgt. Een mooi voorbeeld is de partij Topalov-Morozevich, 2005.
• B) Opnieuw is
5. e3 slecht vanwege 5...Lb4+ 6. Ld2 dxe3 7. fxe3 Pge7 en zwart staat (meer dan) oké.
• C) Een heel ander idee is
5. Pbd2 (zie analysediagram)
Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pd2 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g2 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

Wit heeft de bedoeling om bijvoorbeeld met Pb3 pion d4 nog eens onder schot te nemen. Een andere gedachte kan zijn om op een goed moment met Pd2-e4 het centrum in handen te nemen. Morozevich heeft een grote voorkeur voor de paardontwikkeling naar e7: 5...Pge7 Met deze stelling kregen twee Nederlandse topspelers (Van Wely en Sokolov) op hun broek van de Rus. Gezegd moet worden dat Sokolov nog ergens in het voordeel had kunnen komen, maar hij greep mis. In deze stelling wordt 5...Lg4 meer gespeeld, maar dat heeft toch niet veel navolging gekregen later.
Einde lijst
5...Lg4

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pb1 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lf8 Lg4 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Wit aan zet

Dit is de meest gebruikelijke set-up van het systeem. Zwart ontwikkelt zijn damevleugel zo snel mogelijk, speelt dan ... Dd8-d7 gevolgd door een vroegtijdig ... 0-0-0 waarna hij klaarstaat om te gaan stormen op de koningsvleugel.
De grote specialist van het systeem, Alexander Morozevich, speelt voornamelijk direct
5...Pge7 Hij wil graag in het midden houden of de loper naar e6, f5 of g4 moet. Ondertussen brengt hij .. . Pg6 (om de pion op e5 te kunnen veroveren) in de stelling, maar ook om de actie ... h7-h5-h4 te kunnen doorzetten. Onder omstandigheden dient zwart pion d4 extra dekking te geven, namelijk met ... Pf5, dus ook op deze manier kan zwart de stelling een nieuw gezicht geven. De oplettende lezer kan zich nu afvragen waarom wit nu geen 6. e3?! (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Ke1 Dd1 Ta1 Th1 Lc1 Lf1 Pb1 Pf3 a2 b2 c4 e3 e5 f2 g3 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pc6 Pe7 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

speelt omdat het hinderlijke schaakje op b4 op dit moment niet in de stelling zit. Toch ziet het er niet gezond uit voor wit, eerst g2-g3 en dan e2-e3 bezorgt wit de nodige 'gatenkaas'. In de partij Mukashev-Yuzhakov, 2009 profiteerde zwart heel handig.
De normale gang van zaken na
5… Pge7 is dat zwart zijn pion op e5 herovert waarna er een type Benonistructuur ontstaat. Er zijn twee varianten:
Lijst met 2 items
• A)
6. Lg2 Pg6 7. O-O Pgxe5 8. Pxe5 Pxe5 en hier kan wit diverse plannen kiezen. In een partij Kaiyrbekov-Voinov, 2008 slaagde zwart er na 9. b3 (zie analysediagram)
Stelling:
Wit: Kg1 Dd1 Ta1 Tf1 Lc1 Lg2 Pb1 a2 b3 c4 e2 f2 g3 h2
Zwart: Ke8 Dd8 Ta8 Th8 Lc8 Lf8 Pe5 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

in om op aardige wijze tot een koningsaanval te komen.
• B) Een bekende 'stoorzet' is
6. Lg5 Zwart gaat dan vermoedelijk het best verder met 6...Le6 (Na 6...h6 7. Lxe7 Lxe7 8. Lg2 moet zwart meer zijn best doen om de pion terug te krijgen en dat gaat dan niet zonder slag of stoot.) 7. Pbd2 h6 8. Lxe7 Dxe7 9. Lg2 O-O-O 10. O-O g5 (zie analysediagram)
Stelling:
Wit: Kg1 Dd1 Ta1 Tf1 Lg2 Pd2 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kc8 De7 Td8 Th8 Le6 Lf8 Pc6 a7 b7 c7 d4 f7 g5 h6
Wit aan zet

In de partij Kartsev-Straeter, 2004 speelde zwart zijn loper naar g7 en hij kreeg snel comfortabel spel.
Einde lijst
6. Lg2 Dd7 7. O-O O-O-O

Stelling:
Wit: Kg1 Dd1 Ta1 Tf1 Lc1 Lg2 Pb1 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kc8 Dd7 Td8 Th8 Lf8 Lg4 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Wit aan zet

Zwart heeft direct zijn kaarten op tafel gelegd. De damevleugel is volledig ontwikkeld, de koning opgeborgen op de damevleugel. Hij heeft nu zijn handen vrij om op de koningsvleugel aan de gang te gaan en daartoe heeft hij alle opties opgelaten. Wit heeft in deze stelling overigens ook een ruime keus hoe hij de vijandelijke koning kan gaan bedreigen. Veel hangt af van de snelheid waarmee beide spelers hun stukken in de strijd kunnen werpen.
8. Db3
Ooit gespeeld door Korchnoi en een van de methoden die wit kan hanteren. Met deze zet gaat hij eigenlijk het plan van zwart, om met ... Pge7, ... Pg6 en ... Pgxe5 de pion terug te winnen, tegen. Hij kan dan inslaan op b7. In de toekomst hoopt wit ook op een andere manier gebruik te kunnen maken van de lange diagonaal. We onderscheiden nu twee belangrijke varianten:
Lijst met 2 items
• A) Een gebruikelijke manier om verder te gaan is met
8. Pbd2 De bedoeling is (behalve het ontwikkelen van het paard) om Tb1 in de stelling te brengen. Wit kan soms met het pionoffer b2-b4 en na slaan op b4 de half-open b-lijn krijgen om zo een aanval tegen de zwarte koning te creëren. 8...h5 (zie analysediagram)
Stelling:
Wit: Kg1 Dd1 Ta1 Tf1 Lc1 Lg2 Pd2 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kc8 Dd7 Td8 Th8 Lf8 Lg4 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h5
Wit aan zet

9. b4 Daar is dan het pionoffer. Er zijn nu twee alternatieven:
A1) Na
9...Lxb4 loopt de witte aanval als een trein. 10. Da4 Lh3 en nu ontregelde wit zwarts aanval met een venijnig pionoffer 11. e6!? Dit kwam voor in een partij GJ de Boer-Crawly, 1984 die door wit snel werd gewonnen.
A2)
9...Pxb4 10. a3 Pa6 Met een paard op c5 lijkt zwart het witte initiatief aan banden te hebben gelegd. Dat het allemaal niet zo eenvoudig was voor zwart bleek in het Groningense Gambiettoernooi, waar in de partij Van der Wiel-Tiviakov, 2001 de zwartspeler heel snel werd opgerold. 11. Pb3 d3 12. Le3 (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Kg1 Dd1 Ta1 Tf1 Le3 Lg2 Pb3 Pf3 a3 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kc8 Dd7 Td8 Th8 Lf8 Lg4 Pa6 Pg8 a7 b7 c7 d3 f7 g7 h5
Zwart aan zet

• B)
8. Da4 Kb8 En nu:
B1)
9. Db3 (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Kg1 Db3 Ta1 Tf1 Lc1 Lg2 Pb1 Pf3 a2 b2 c4 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kb8 Dd7 Td8 Th8 Lf8 Lg4 Pc6 Pg8 a7 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

Een schijnbaar slimmigheidje (om de koning naar b8 te lokken). Wat wit eraan heeft is niet duidelijk. Zwart kwam in de partij Landscheidt-Schebler, 2004 tot een snelle overwinning die eindigde in een plofmatje!
B2) Beter is waarschijnlijk
9. Pbd2 hetgeen voorkwam in de partij Malakhatko-Philippe, 2006. Daarin werd zwart over de lange diagonaal te grazen genomen.
Einde lijst
In een partij Stoering -Schebler volgde nu het wat merkwaardige 8. Db3 a6 (om Db5 uit de stelling te halen), maar zwart wist toch vrij snel een aanval op touw te zetten, die tot stand kwam na
9. Lg5 Le7 10. Lxe7 Pgxe7 11. Td1 Df5 12. Pbd2 Pg6 13. c5 (zie analysediagram)

Stelling:
Wit: Kg1 Db3 Ta1 Td1 Lg2 Pd2 Pf3 a2 b2 c5 e2 e5 f2 g3 h2
Zwart: Kc8 Df5 Td8 Th8 Lg4 Pc6 Pg6 a6 b7 c7 d4 f7 g7 h7
Zwart aan zet

13...d3!? 14. e4 Dh5
En het zwarte initiatief sloeg snel door. Het vervolg is ook leerzaam:
15. h3 Lxh3 16. Lxh3+ Dxh3 17. Pg5 Dg4 18. Pxf7 Pd4 19. Dc4 Pe2+ 20. Kf1 Pgf4 0-1

Illustratieve partijen:
Lijst met 12 items
• Shumiakina-Raetsky, 1995.
• Topalov-Morozevich, 2005.
• Van Wely-Morozevich, 2008.
• Sokolov-Morozevich, 2005.
• Mukashev-Yuzhakov, 2009.
• Kaiyrbekov-Voinov, 2008.
• Kartsev-Straeter, 2004.
• GJ de Boer-Crawly, 1984.
• Van der Wiel-Tiviakov, 2001.
• Landscheidt-Schebler, 2004.
• Malakhatko-Philippe, 2006.
• Stoering-Schebler, 1995.
Einde lijst

Geraadpleegde bronnen:
- Megadatabase van Chessbase

Reageren? Stuur een e-mail naar
hgrooten@xs4all.nl
.

De illustratieve partijen via de viewer:

 
Klik hier om de partij(en) te tonen...
 
Download:
Begrijp wat u doet: Gambiet 4: Het Albin’s Tegengambiet

Commentaren
1.

brabo
15-10-2013 12:31 Recent publiceerde Luc Henris een boek van 650 pagina's over het Albin's tegengambiet:
http://www.newinchess.com/The_Complete_Albin_Counter_Gambit-p-7285.html
Ik raak het onderwerp ook even aan in mijn blogartikel:
http://schaken-brabo.blogspot.be/2013/07/gambieten.html
--------------------------------------------------------------------------------

Totaal : 1, op pagina: 1

Onderwerpen in de rubriek: Openingen


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
Koningstegengambiet
aljechin verdediging met 4 c5
gambiet1 - evansgambiet
gambiet2 - blackmar diemergambiet
gambiet3 - budapester gambiet
gambiet4 - het albin's tegengambiet
gambiet5 - janisch gambiet
gambiet6 - staunton gambiet
kibitz171
kibitz172
kibitz182
morra gambiet.TXT
schaken frankenstein draak lane156
schots
van Duin gambiet
van geet1
van geet2
van geet3
van geet4
Openingentheorie op chesscafe
Openingsvalletjes

Rubrieken in de hoofdrubriek Schaaktheorie: openingen en eindspelen

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Eindspelen
Openingen

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie