Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

Wit: Morvay,M Elo: 2295 Land: HUN

Zwart: Ghinda,M Titel: IM Elo: 2450 Land: ROM
Plaats: Budapest op Ronde: 4 Datum: 1990-03
Keycode: E57

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Dd8 8. Lc4 Pf6 9. 0-0 Le7 10. Lf4 0-0 11. a3 a6 12. b4 Pd5 13. Pd5 ed5 14. Ld3 Lg4 15. h3 Lh5 16. Le2 Db6 17. g4 Lg6 18. Pe5 Pd4 19. Pd7 De6 20. Dd4 Dd7 21. Tad1 Tad8 22. Lf3 Da4 23. Lc1 Lf6 24. Df4 Db3 25. Kg2 h6 26. Dg3 Lc2 27. Tde1 Tc8 28. Te3 Dc4 29. Le2 Da2 30. Ld3 Lg5 31. Te2 Tfe8 32. Te8+ Te8 33. Lg5 hg5 34. Tc1 La4 35. Lb1 Dd2 36. Tc7 Lc6 37. Df3 d4 38. Tc6 bc6 39. Dc6 De2 40. Lf5 Db5 41. Dd6 g6 42. Ld7 De5 43. Dc6 De4+ 44. De4 Te4 45. Kf3 Te1 46. La4 d3 47. Lb3 d2 48. a4 d1D+ 49. Ld1 Td1 50. b5 ab5 51. ab5 Tb1
0-1


Wit: Ackermann,R
Zwart: Pernutz,H
Plaats: Lugano op Datum: 1986
Keycode: D42

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pf6 7. Ld3 Le7 8. 0-0 0-0 9. Pc3 Dd8 10. Te1 Pc6 11. a3 b6 12. Lc2 Lb7 13. Dd3 g6 14. Lh6 Te8 15. h4 Pd5 16. h5 Pc3 17. hg6 hg6 18. Te6 Pe2+ 19. Te2 Lf6 20. Lb3 Te2 21. Dg6+ Kh8 22. Lg7+ Lg7 23. Dh5+ Kg8 24. Df7+ Kh7 25. Df5+ Kh6 26. Lf7
1-0


Wit: Junge,R
Zwart: Nonnenmacher,E
Plaats: BL 8788 Lasker-Heide Datum: 1988
Opmerking: YB/9
Keycode: D42

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Dd8 8. a3 Pf6 9. Ld3 Le7 10. 0-0 0-0 11. Te1 b6 12. Lc2 Lb7 13. Dd3 g6 14. Lh6 Te8 15. h4 Tc8 16. Tad1 Pd5 17. h5 Lf6 18. Te4
1/2-1/2


Wit: Sicilia,M
Zwart: Campos Moreno,Javier Elo: 2445
Plaats: Zaragoza open Ronde: 2 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-10
Keycode: D42

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pf6 6. Pc3 Dd8 7. Pf3 e6 8. Ld3 Le7 9. 0-0 0-0 10. Te1 Pc6 11. Lg5 Pb4 12. Lc4 Ld7 13. a3 Tc8 14. Lb3 Pc6 15. Dd3 Te8 16. Tad1 Pd5 17. Pe4 h6 18. Le7 Te7 19. Pd6 Tb8 20. Pe5 Le8 21. Pe8 De8 22. Ld5 ed5 23. Pf3 Te4 24. Te3 Te3 25. De3 De3 26. fe3 Te8 27. Kf2 Pa5 28. Td3 Pc4 29. Pd2 b5 30. Pc4 bc4 31. Td2 f5 32. Kf3 Kf7 33. Tc2 a5 34. Te2 Kf6 35. Tc2 g5 36. Te2 Tb8 37. Tc2 Tb3 38. g3 Td3 39. h3 Td1 40. Kf2 Tb1 41. Kf3 h5 42. g4 hg4+ 43. hg4 fg4+ 44. Kg4 Tg1+ 45. Kf3 Kf5 46. e4+ de4+ 47. Ke3 Tg3+ 48. Kf2 Tb3 49. Tc4 Tb2+ 50. Kf1 Kf4 51. Tc5 a4 52. d5 Kf3
0-1


Wit: Ozsvath,A Titel: FM Elo: 2300 Land: HUN
Zwart: Gyorkos,L Titel: IM Elo: 2435 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1993
Keycode: B27

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 g6 4. Pf3 Lg7 5. Lc4 e6 6. cd4 d5 7. Lb5+ Pc6 8. Pc3 Pe7 9. Lg5 f6 10. Lf4 0-0 11. 0-0 g5 12. Le3 de4 13. Pe4 g4 14. Pe1 f5 15. Pc3 f4 16. Lc1 Pd4 17. Dg4 Pb5 18. Pb5 Pc6 19. Pc2 Dd3 20. Pca3 e5 21. Dd1 Lf5 22. f3 Tad8 23. Dd3 Ld3 24. Te1 e4 25. fe4 f3 26. gf3 Pe5 27. Td1 Pf3+ 28. Kg2 a6 29. Pc3 b5 30. Pc2 Lc3 31. bc3 Td6 32. La3 Tg6+ 33. Kf2 Tf7 34. Pe3 Le4 35. Ke2 Ph2 36. Td8+ Kg7 37. Ld6 Pg4 38. Pg4 Tg4 39. Le5+ Kh6 40. Td6+ Lg6 41. Lf6 Lh5 42. Ke3 Tg3+ 43. Ke4 Lg6+ 44. Kf4 Th3 45. Kg4 Th5 46. Tf1 a5 47. a3 a4 48. Tf4 Tc5 49. Tf2 Th5 50. Tf1 Tc7 51. Ld4 Tg5+
1/2-1/2


Wit: Karacsony,A Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Horvath,An Elo: 2300 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1993
Keycode: B27

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 g6 4. Pf3 Lg7 5. cd4 d5 6. e5 Pc6 7. Pc3 Lg4 8. Lb5 Ph6 9. h3 Lf3 10. Lc6+ bc6 11. Df3 Db6 12. Pe2 Pf5 13. Dc3 h5 14. 0-0 Tc8 15. b4 h4 16. Lb2 0-0 17. Kh2 Tb8 18. a3 a5 19. Tfb1 ab4 20. ab4 Db4 21. Db4 Tb4 22. Lc3 Tc4 23. Tb3 Pd4 24. Ld4 Td4 25. Pd4 Le5+ 26. f4 Ld4 27. Td1 Lf2 28. Tf3 Lg3+ 29. Kg1 e6 30. Tc3 Lf4 31. Tc6 Tb8 32. Kf2 Kg7 33. Kf3 g5 34. Ta6 Tb3+ 35. Ke2 Tb7 36. Td4 Tb2+ 37. Kf3 Tb3+ 38. Ke2 Te3+ 39. Kf2 Tc3 40. Ke2 Le5 41. Td1 Tc5 42. Te1 Kf6 43. Ta7 Tc2+ 44. Kf3 Ld4 45. Tb7 Tf2+ 46. Kg4 Kg6
0-1


Wit: Saradjen,J Elo: 2160 Land: YUG
Zwart: Kaplan,L Elo: 2215 Land: USA
Plaats: Bled op Datum: 1994-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Db3 e6 7. cd4 d6 8. Lb5 Ld7 9. 0-0 de5 10. de5 Le7 11. Pc3 Pc3 12. Dc3 Pb4 13. Td1 Pd5 14. Ld7+ Dd7 15. Dc4 0-0 16. Dg4 Kh8 17. Lg5 h6 18. Td5 Dd5 19. Le7 Tfc8 20. Df4 Kg8 21. h3 Tc2 22. b3 Tac8 23. Pd4 T2c7 24. Ld6 Tc3 25. Td1 Tc2 26. Dg4 Tc1 27. Tc1 Tc1+ 28. Kh2 Ta1 29. a3 Ta2 30. Df4 Ta1 31. Lb4 a5 32. Ld2 Ta3 33. Le3 a4 34. ba4 Ta4 35. g4 g5 36. Df6 Td4 37. Dh6 De5+ 38. Kg2 Dd5+ 39. Kg3 De5+ 40. Kg2 Dd5+ 41. Kg3 De5+ 42. Kg2«
1/2-1/2


Wit: Montavon,G
Zwart: Sher,M Titel: IGM Elo: 2510 Land: RUS
Plaats: Bern op Ronde: 1 Datum: 1995-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. cd4 Lg4 9. Le3 e6 10. 0-0 Le7 11. Pc3 0-0 12. h3 Lh5 13. g4 Lg6 14. Ph2 Pc4 15. De2 Tc8 16. f4 Pe3 17. De3 Pd4 18. Pf3 Pb3 19. ab3 Lc5 20. Pd4 Db6 21. Tad1 Lc2 22. Td2 Lb3 23. f5 Tfe8 24. f6 g6 25. h4 Kh8 26. Tff2 Tg8 27. Pce2 Lc4 28. Pg3 a5 29. Th2 La6 30. Kf2 Ld4 31. Dd4 Dd4+ 32. Td4 Tc2+ 33. Kg1 Tgc8 34. Tdd2 Td2 35. Td2 Tc5 36. b3 Tc3 37. Pe2 Tb3 38. Tc2 Lc4 39. Pc3 b5 40. Kf2 h6 41. Pe2 b4 42. Pd4 Td3 43. Pc6 b3 44. Tb2 a4
0-1


Wit: Corbin,P
Zwart: Le Blancq,S
Plaats: Dubai olm Ronde: 13 Datum: 1986
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. Pf3 Pc6 8. Lf4 d5 9. Pd4 Pd4 10. cd4 Lf5 11. Pc3 e6 12. Tc1 Le7 13. 0-0 0-0 14. Lc2 Lg6 15. Dg4 Tc8 16. Lg6 hg6 17. h4 Lh4 18. g3 Le7 19. Kg2 g5 20. Le3 g6 21. Th1 Kg7 22. Th2 Th8 23. Tch1 Th2+ 24. Th2 a6 25. f4 Pc4 26. Lc1 b5 27. fg5 b4 28. Pe2 a5 29. Th6 Dc7 30. Dh4 Tg8 31. Pf4 Pe5 32. Pe6+ fe6 33. Th7+ Kf8 34. Df4+ Ke8 35. de5 Dc2+ 36. Ld2 Tf8 37. De3 Lc5 38. De1 Tf2+ 39. Kh3 Df5+
0-1


Wit: Rombaldoni,A Land: ITA
Zwart: Passerotti,P Elo: 2325 Land: ITA
Plaats: Rom II Ronde: 3 Datum: 1984-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Td8 13. Dh4 Dc4 14. Dc4 Pc4 15. b3 Pe5 16. Le3 a6 17. Pa3 e6 18. Pc2 Pc6 19. Tad1 Le7 20. Lb6 Td1 21. Td1 Ld8 22. Le3 Lf6 23. c4 0-0 24. Kf1 Td8 25. Td8+ Ld8 26. Ke2 Kf8 27. Pd4 Pd4+ 28. Ld4 g6 29. Kd3 Ke7 30. c5 Lc7 31. h3 f5 32. Kc4 e5 33. Lc3 Ke6 34. b4 h5 35. a4 g5 36. b5 ab5+ 37. ab5 g4 38. Ld2 gh3 39. gh3 e4 40. Lb4
1/2-1/2


Wit: Quadrio,Alexandre
Zwart: Costa,P
Plaats: Lisbon ch-PT Ronde: 10 Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Td8 13. Dh4 De2 14. Le3 Db2 15. Pd2 Td2 16. Ld2 Dd2 17. Tfd1 Dh6 18. Dg3 Dc6 19. Db8+ Pc8 20. Tab1 b6 21. a4 f6 22. a5 ba5 23. Tb7 Kf7 24. Tc7 Da4 25. Te1 Pd6 26. Ta7 Pf5 27. Dc7 g6 28. Ta5 Dg4 29. h3 Dh4 30. Ta7 h5 31. Dc6 Df4 32. c4 g5 33. c5 g4 34. Ta4 Dd2 35. De6+ Kg6 36. hg4 Pg7 37. De4+ Kf7 38. g5 Dg5 39. c6 Dc5 40. Tc4 Df5 41. c7 Dc8 42. Tb1
1-0


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2240 Land: HUN
Zwart: Halasz,C Elo: 2215 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1994
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Td8 13. Dh4 De2 14. Le3 Db2 15. Pd2 Td2 16. Tab1 Da2 17. Ld2 Dd2 18. Tfd1 Da2 19. De4 g5 20. c4 Lg7 21. c5 Pa4 22. Dc6+
1-0


Wit: Votava,J Elo: 2395 Land: CSR
Zwart: Salai,L Elo: 2380 Land: CSR
Plaats: Brno/Morava Datum: 1991-09
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Td8 13. Dh4 h5 14. Pa3 Dg4 15. Dg4 hg4 16. Le3 e6 17. Pb5 Pc4 18. La7 Th5 19. a4 Pb2 20. Tfb1 Pc4 21. Pc7+ Kd7 22. Tb7 Kc6 23. Tb5 Tb5 24. Pb5 Td7 25. h3 gh3 26. gh3 e5 27. Kg2 f5 28. h4 g6 29. Kh3 Td3+ 30. Kg2 Le7 31. Th1 Pb2 32. h5 gh5 33. Th5 Pa4 34. c4 Pb2 35. Th6+ Ld6 36. c5 Kb5 37. cd6
1/2-1/2


Wit: Schmidt,Wolfgang
Zwart: Enders,Peter
Plaats: Bad Worishofen open Datum: 1990
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Td8 13. Dh4 h5 14. h3 g6 15. Pa3 Lg7 16. Le3 Lf6 17. Db4 0-0 18. Lb6 Db6 19. Db6 ab6 20. Tfd1 Td1+ 21. Td1 Ta8 22. Td7 Ta7 23. Kf1 Kf8 24. Td8+ Kg7 25. Td7 Lg5 26. Pc4 Ta4 27. b3 Ta2 28. Tb7 Lf6 29. Tb6 Lc3 30. Tb7 Ld4 31. Pe3 e6 32. b4 g5 33. Td7 Le3 34. fe3 h4 35. b5 Tb2 36. Tb7 Kg6 37. b6 Kg7 38. Tb8 Kf6 39. Tb7 Kg6 40. Tb8 Kf5 41. Kg1 Ke4 42. b7 Ke3 43. Tg8 Tb7 44. Tg5 f5 45. Tg8 e5 46. Te8 e4 47. Th8 f4 48. Th4 f3 49. gf3 ef3 50. Tg4 Tb1+ 51. Kh2 f2
0-1


Wit: Lendwai,R Titel: FM Elo: 2405 Land: AUT
Zwart: Tischbierek,R Titel: IM Elo: 2480 Land: DDR
Plaats: Vienna op Ronde: 6 Datum: 1991-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Le6 De6 11. Pd4 Dd7 12. Pc6 Dc6 13. De2 e6 14. Pd2 Le7 15. Pf3 0-0 16. Lf4 Tfd8 17. Tfd1 Td1+ 18. Td1 Da4 19. Lg5 Lg5 20. Pg5
1/2-1/2


Wit: Down,N
Zwart: Lisenko,A Elo: 2380 Land: URS
Plaats: Dublin op Datum: 1991-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Pa3 dc3 11. De2 Lb3 12. Pb5 Dd7 13. ab3 Td8 14. Lf4 Df5 15. Pd6+ Td6 16. Ld6 cb2 17. Tab1 Pd5 18. Tb2 Dd7 19. Lc5 f6 20. Td2 e6 21. Lf8 Tf8 22. Te1 Kf7 23. Pd4 Pd4 24. Td4 Tc8 25. Tc4 Tc4 26. Dc4 f5 27. Tc1 a5 28. Ta1 b6 29. Tc1 h6 30. Da6 Kg6 31. h3 Pf4 32. Dc4 Dd2 33. Tc2 Dd1+ 34. Kh2 Dd6 35. g3 Pd5 36. Db5 De5 37. Te2 Dd4 38. De8+ Kh7 39. De6 Dd3 40. Te5 Pb4 41. Df5+ Df5 42. Tf5 Pd3 43. Tb5 Pf2 44. Kg2 Pe4 45. Tb6 h5 46. Tb5 Pd2 47. Th5+ Kg6 48. Tb5
1-0


Wit: Fuster,L
Zwart: Baigorri,FJ
Plaats: Zaragoza open Ronde: 3 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Pa3 dc3 11. Pb5 Dd1 12. Td1 Tc8 13. Le6 fe6 14. bc3 Pc4 15. Pg5 e5 16. Pe6 Kf7 17. Pg5+
1/2-1/2


Wit: Torres,L
Zwart: Lamford,P
Plaats: Dubai olm Ronde: 6 Datum: 1986
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Le6 10. Pa3 Lb3 11. Db3 Dd5 12. Pb5 Db3 13. ab3 Tc8 14. Pbd4 Pd4 15. Pd4 a6 16. b4 Kd7 17. Td1 e5 18. Pf3+ Ke6 19. Pg5+ Kf6 20. f4 ef4 21. Lf4 Le7 22. Tf1 Kg6 23. Pf7 Kf7 24. Lc7+ Lf6 25. Lb6 The8 26. Tae1 Te1 27. Te1 Tc6 28. Kf2 Td6 29. Le3 Td5 30. Tf1 h5 31. Ke2 Ke6 32. Td1 Td1 33. Kd1 Kd5 34. Kd2 Ke4 35. Ke2 g5 36. h3 g4 37. hg4 hg4 38. Lb6 Le5 39. Le3 Lf6 40. Ld2 Le5
1/2-1/2


Wit: Zelic,Ml Titel: FM Elo: 2330 Land: CRO
Zwart: Gruskovnjak,T Elo: 2055
Plaats: Portoroz op Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. 0-0 Lf5 10. cd4 Lb1 11. Tb1 e6 12. Te1 Le7 13. Lg5 h6 14. Le7 Pe7 15. Pe5 0-0 16. Dg4 Ped5 17. Tbd1 Pf6 18. Dh4 Pbd5 19. Td3 Db4 20. Ted1 Tac8 21. Tg3 Kh8 22. Tf3 Tc7 23. a3 Dd6 24. Te1 Kg8 25. Tg3 Kh8 26. h3 Tfc8 27. La2 Df8 28. Tf3 g5 29. Dg3 Pf4 30. Tf4 gf4 31. Df4 Dg7 32. Te3 Dg5 33. Df3 Tg8 34. g3 Dg7 35. Tc3 Tgc8 36. Kh2 Kg8 37. Te3 b6 38. Lb3 Td8 39. Tc3 Tdc8 40. Pc6 Kh8 41. Pa7 Tc3 42. bc3 Tg8 43. Pc6 Ph7 44. h4 Df6 45. De3 Pf8 46. Pe5 Dg7 47. d5 Df6 48. d6 Kh7 49. Lc2+ Kh8 50. d7 Ph7 51. Db6 Kg7 52. Pg4 Dd8 53. De3 Kh8 54. Dh6 Tg7 55. Lh7 Tg4 56. Lg6+
1-0


Wit: Milosavljevic,P Elo: 2195 Land: CRO
Zwart: Savchenko,S Titel: IGM Elo: 2570 Land: UKR
Plaats: Pula PCA op Datum: 1994-11
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 Dd6 9. Pa3 a6 10. Pd4 Pd4 11. cd4 e6 12. 0-0 Le7 13. Df3 0-0 14. Td1 Dd8 15. Lf4 Ld6 16. Le5 f6 17. Lg3 Lg3 18. Dg3 Pd5 19. Pc4 Ld7 20. Dd6 a5 21. Pe3 Ta6 22. Dg3 Lc6 23. Tac1 Kh8 24. Tc5 Pe3 25. De3 Te8 26. Th5 g6 27. Th3 Dc7 28. Dc3 Df4 29. Te3 a4 30. Le6 Te6 31. Dc5 Ta8 32. Te6 Dg4 33. f3 De6 34. d5 De5 35. f4 Df5
0-1


Wit: Dubois,J Elo: 2290
Zwart: Lanka,Z Titel: IGM Elo: 2535 Land: LAT
Plaats: Cappelle la Grande op Ronde: 6 Datum: 1994-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. ed6 e6 9. Pd4 Ld6 10. Pb5 Lb8 11. Dd8+ Pd8 12. Le3 Pd7 13. 0-0 a6 14. Pd4 Pe5 15. Pe2 Pg4 16. Lf4 e5 17. Ld2 0-0 18. Pa3 La7 19. h3 Pf6 20. Pc2 Lf5 21. Pg3 Lg6 22. Le3 Lc2 23. Lc2 Le3 24. fe3 Pc6 25. Tad1 Tad8 26. Td8 Td8 27. Td1 Td1+ 28. Ld1 g6 29. Lf3 Pd8 30. c4 Kf8 31. Pe4 Pe4 32. Le4 b6 33. b4 Ke7 34. Ld5 Kd6 35. e4 a5 36. a3 ab4 37. ab4 f5 38. Kf2 fe4
1/2-1/2


Wit: Schmidt,Wolfgang
Zwart: Klundt,Klaus
Plaats: Bad Worishofen open Datum: 1990
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d5 8. ed6 dc3 9. Pc3 ed6 10. Pg5 d5 11. 0-0 Le7 12. Dh5 g6 13. Dh6 Le6 14. Te1 Dd7 15. Lf4 a6 16. a4 Pa5 17. Ld1 d4 18. Pe6 fe6 19. Lg4 dc3 20. Le6 Dc6 21. Dg7 Tf8 22. Lg5 Dc5 23. Ld7+ Kd7 24. Te7+ Kd6 25. Td1+ Pd5 26. De5+ Kc6 27. Te6+
1-0


Wit: Lochte,T Elo: 2245 Land: FRG
Zwart: Altgelt,A
Plaats: Budapest op Ronde: 7 Datum: 1990-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lc4 Pb6 8. Lb3 de5 9. d5 Pd4 10. Pd4 ed4 11. Dd4 e6 12. Pc3 Df6 13. Df6 gf6 14. 0-0 f5 15. Te1 Ke7 16. Lf4 Tg8 17. Pb5 Ld7 18. Pc7 Tc8 19. de6 fe6 20. Pe6 Tg6 21. Lg5+ Kd6 22. Pf8 Tg5 23. Tad1+
1-0


Wit: Tsomis,D Titel: FM Elo: 2295 Land: GRE
Zwart: Birdas,T
Plaats: Athens op Ronde: 2 Datum: 1993-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Lc4 Pb6 8. Lb3 de5 9. d5 Pb4 10. Pe5 P4d5 11. 0-0 e6 12. Pc3 Dc7 13. Pd5 Pd5 14. La4+ Ke7 15. Te1 f6 16. Dh5 b5 17. Lb5 Lb7 18. Df7+ Kd6 19. Pd7 e5 20. b3 Da5 21. Lb2 Le7 22. a4 Lc6 23. Ted1 Kc7 24. Td5 Ld5 25. Dd5 Thc8 26. Tc1+
1-0


Wit: Marchyllie,B
Zwart: Bernei,A Titel: FM Elo: 2360 Land: HUN
Plaats: Cappelle la Grande Datum: 1991-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. Pf3 Pc6 8. cd4 de5 9. d5 Pa5 10. Pc3 Pb3 11. Db3 e6 12. Lg5 Le7 13. Td1 ed5 14. Pd5 Lg5 15. Pg5 0-0 16. Pe4 Pd5 17. Td5 Dc7 18. Tc5 De7 19. Dc3 Le6 20. De5 f6 21. Dc7 Dc7 22. Tc7 La2 23. Pc3 Tf7 24. Tf7 Lf7 25. Kd2 Kf8 26. Te1 Td8+ 27. Kc2 Lg6+ 28. Kb3 Td2 29. Te2 Te2 30. Pe2 Ke7 31. Pd4 Kd6 32. Kc4 a6 33. b4 Lf7+ 34. Kd3 Le6 35. Pe2 b6 36. Pc3 a5 37. ba5 ba5 38. Kd4 Ld7 39. Pe4+ Ke6 40. Pc5+ Kd6 41. Pb7+ Ke6 42. Pa5
1/2-1/2


Wit: Lochte,T Elo: 2250 Land: FRG
Zwart: Almasi,I Elo: 2280 Land: HUN
Plaats: Budapest TAV Ronde: 7 Datum: 1991-04
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lc4 Pb6 8. Lb3 de5 9. d5 Pa5 10. Pc3 Pb3 11. Db3 e6 12. Lg5 Le7 13. Le7 De7 14. Pe5 ed5 15. 0-0 0-0 16. f4 d4 17. Pb5 Le6 18. Dd3 f6 19. f5 Ld5 20. Pg6 hg6 21. Tae1 Dc5 22. fg6 Tfe8 23. Tc1 De7 24. Tfe1 Dd7 25. Pd4 Dg4 26. g3 Te4 27. Pf5 Df5
0-1


Wit: Reid,J Land: SCO
Zwart: O'Kelly,A Titel: IM Land: BEL
Plaats: Dublin Ronde: 7 Datum: 1956
Keycode: B22

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lb5 Da5+ 8. Pc3 Pc3 9. Lc6+ bc6 10. bc3 La6 11. Ld2 Dd5 12. ed6 ed6 13. Dc2 Le7 14. Le3 0-0 15. Kd2 Tab8 16. Thb1 Dc4 17. Pg1 c5 18. Tb3 Tbc8 19. Tab1 cd4 20. Ld4 Lg5+ 21. Le3 Dd5+
0-1


Wit: Van Wijgerden,C Titel: IM Elo: 2435 Land: NED
Zwart: Langeweg,K Titel: IM Elo: 2425 Land: NED
Plaats: Amsterdam IBM II Ronde: 5 Datum: 1980-06
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 d6 6. cd4 Pc6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Ld7 10. Lc6 Lc6 11. Pc6 bc6 12. 0-0 g6 13. Te1 Lg7 14. Lg5 Pc8 15. Da4 0-0 16. Dc6 Tb8 17. Dc2 Db6 18. Lc1 Pd6 19. Pc3 Pf5 20. d5 Tfc8 21. Dd3 Dd4 22. De2 Db4 23. Ld2 Db2 24. Tab1 Da3 25. Tb8 Tb8 26. De4 Pd6 27. Da4 Dc5 28. Pe4 Dd5 29. Lf4 Dd4 30. Da5 Tc8 31. Pd6 ed6 32. Le3 Dc3 33. Dc3 Tc3 34. La7
1/2-1/2


Wit: Zimmermann,P Elo: 2105
Zwart: Ye,J Elo: 2575
Plaats: Bern op Ronde: 7 Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Ld7 10. Lc6 Lc6 11. Pc6 bc6 12. Pc3 g6 13. 0-0 Lg7 14. Le3 0-0 15. Dd3 a5 16. Tfd1 a4 17. Tac1 Dd7 18. h3 Tfd8 19. Dc2 Db7 20. Pe4 Pd5 21. Pc5 Db5 22. a3 Pe3 23. fe3 e5 24. de5 Td1+ 25. Td1 Le5 26. Td2 Lb2 27. Db2 Dc5 28. Td4 h5 29. Kh1 Te8 30. e4 De5 31. Db6 c5 32. Td5 De4 33. Dc5 De1+ 34. Kh2 h4 35. Td3 Db1 36. Te3 Db8+ 37. Kh1 Tc8 38. De7 Df4 39. Te1 Tc3 40. Td1 Th3+ 41. gh3 Df3+ 42. Kg1 Dg3+ 43. Kh1 Dh3+ 44. Kg1 Dg3+
0-1


Wit: Zimmermann,P Elo: 2105
Zwart: Ye,J Titel: IGM Elo: 2575 Land: CHN
Plaats: Bern op Ronde: 7 Datum: 1995-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Ld7 10. Lc6 Lc6 11. Pc6 bc6 12. Pc3 g6 13. 0-0 Lg7 14. Le3 0-0 15. Dd3 a5 16. Tfd1 a4 17. Tac1 Dd7 18. h3 Tfd8 19. Dc2 Db7 20. Pe4 Pd5 21. Pc5 Db5 22. a3 Pe3 23. fe3 e5 24. de5 Td1+ 25. Td1 Le5 26. Td2 Lb2 27. Db2 Dc5 28. Td4 h5 29. Kh1 Te8 30. e4 De5 31. Db6 c5 32. Td5 De4 33. Dc5 De1+ 34. Kh2 h4 35. Td3 Db1 36. Te3 Db8+ 37. Kh1 Tc8 38. De7 Df4 39. Te1 Tc3 40. Td1 Th3+ 41. gh3 Df3+ 42. Kg1 Dg3+ 43. Kh1 Dh3+ 44. Kg1 Dg3+
0-1


Wit: Carr,N Land: ENG
Zwart: Gutman,L Titel: IM Elo: 2480 Land: ISR
Plaats: London LB Ronde: 5 Datum: 1984
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Ld7 10. Pc3 e6 11. 0-0 Le7 12. Df3 0-0 13. Lc6 Lc6 14. Pc6 bc6 15. Dc6 Dd4 16. a4 Tfc8 17. Db7 Lb4 18. a5 Dd7 19. Dd7 Pd7 20. Ld2 Pc5 21. Pe4 Pb3 22. Tad1 Pd2 23. Pd2 Tc2 24. Pf3 La5 25. Td7 Tb2 26. Pe5 Lb6 27. Pc4 Tc2 28. Pb6 ab6 29. Tb7 Tb2 30. h4 g6 31. h5 gh5 32. Td1 Taa2 33. Td3 Tb1+ 34. Kh2 Tf2 35. Tg3+ Kf8
0-1


Wit: Tegzes,L Elo: 2270 Land: HUN
Zwart: Grabics,M Elo: 2185 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Ld7 10. Pd7 Dd7 11. 0-0 Td8 12. Pc3 e6 13. Le3 Le7 14. Dg4 0-0 15. Tad1 f5 16. De2 f4 17. d5 Pd5 18. Pd5 ed5 19. La7 f3 20. gf3 Dh3 21. Lc6 Tf6 22. Ld5+ Td5 23. Lb8 Tg5+ 24. Lg3 Te6 25. Dc4 Lc5 26. Kh1 b5 27. Db3 Kf8 28. Td8+ Ke7 29. Tfd1 b4 30. T8d5 Dh5 31. Tg5 Dg5 32. Dd3 Kf7 33. Dd7+ Le7 34. Dd4 Lf6 35. Db4 h5 36. Df4 Db5 37. Dc7+ Te7 38. Db8 De2 39. Db3+ Ke8 40. Da4+ Kf7 41. Db3+ Te6 42. Td7+ Ke8 43. Td1 h4 44. Dd3 Dd3 45. Td3 hg3 46. hg3 Lb2 47. Te3
1/2-1/2


Wit: Maciejewski,A Elo: 2380 Land: POL
Zwart: Bielczyk,J Land: POL
Plaats: Augustow POL tt Ronde: 11 Datum: 1975
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lc4 Pb6 8. Lb5 Ld7 9. Pc3 e6 10. 0-0 d5 11. Pg5 g6 12. a4 Lg7 13. a5 Pc8 14. a6 ba6 15. Ta6 Pb6 16. Df3 0-0 17. Dh3 h6 18. Lc6 Lc6 19. Pe6 Dc8 20. Pf8 Da6 21. Pg6 fg6 22. De6+ Kh7 23. Dc6 Dd3 24. Le3 Tf8 25. Pd5 Pc4 26. Pf4 Dc2
1-0


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Kozomara,V Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 20 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Lc4 e6 8. 0-0 Pb6 9. Lb3 d5 10. Pc3 Le7 11. Pe2 Ld7 12. Pf4 Dc7 13. Le3 0-0-0 14. Tc1 Kb8 15. a4 Pc8 16. Pd3 Tdf8 17. Lf4 Ka8 18. Ld5 ed5 19. e6 Ld6 20. ed7 Lf4 21. dc8D+ Tc8 22. Tc5 Ld6 23. Td5 f6 24. Tb5 a6 25. Tb3 g5 26. Pc5 Lc5 27. dc5 Thd8 28. Td3 Td3 29. Dd3 g4 30. Ph4 Pe5 31. Df5 Dc5 32. b4 Dc3 33. b5 ab5 34. ab5 Tc5 35. De6 Ka7 36. b6+ Ka6 37. Pf5 Tc6 38. Dg8 Kb6 39. Pe7 Tc5 40. Pd5+ Td5 41. Dd5 Dc6 42. Dd8+ Kc5 43. De7+ Kd5 44. Td1+ Ke4 45. Dh7+ Kf4 46. Td4+ Kg5 47. f4+ gf3 48. h4#
1-0


Wit: Walter,M
Zwart: Donchev,D Titel: IGM Elo: 2495 Land: BLG
Plaats: Oberwart op Ronde: 4 Datum: 1992-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 d6 6. cd4 Pc6 7. Lc4 de5 8. Pe5 e6 9. 0-0 Le7 10. Te1 0-0 11. Pc3 Pc3 12. bc3 Pe5 13. Te5 Lf6 14. Te3 Ld7 15. Ld3 g6 16. Tb1 Lc6 17. Lb5 Lb5 18. Tb5 Dd7 19. Tb3 b6 20. Td3 Dd5 21. Df3 Df3 22. Tf3 Lg7 23. Kf1 Tfd8 24. Lg5 Td5 25. Lf6 Lf6 26. Tf6 Ta5 27. c4 Tc8 28. c5 Ta2 29. g3 Ta6 30. Kg2 Tc7 31. Tb5 bc5 32. dc5 Tac6 33. Tf3 Tc5 34. Tb8+ Tc8 35. Tb7 T5c7 36. Tb2 Tc3 37. Tf4 T8c4 38. Tc4 Tc4 39. Ta2 Tc7 40. Ta6 Kg7 41. g4 Kf6 42. Kg3 g5 43. f4 Tc3+
0-1


Wit: Dunne,A
Zwart: Shirazi,K Titel: IM Land: USA
Plaats: Philadelphia op Ronde: 2 Datum: 1990-06
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 d6 7. Pc3 de5 8. de5 Pc3 9. Dd8+ Pd8 10. bc3 Lg4 11. Le3 a6 12. Le2 Tc8 13. c4 e6 14. 0-0 Lc5 15. Lc5 Tc5 16. Tab1 Kd7 17. Tb6 Kc7 18. Tfb1 Te8 19. Ld3 Lf3 20. gf3 Te5 21. Le4 f5 22. Lb7 Te1+ 23. Te1 Kb6 24. Tb1+ Ka7 25. Lc8 Te7 26. Td1 Pf7 27. Le6 Pg5 28. Lf5 Pf3+ 29. Kf1 g6 30. Td7+ Td7 31. Ld7 Kb6 32. Kg2 Pe5 33. Le6 Kc5 34. Lg8 h6 35. Kg3 a5 36. f4 Pc6 37. Lf7 Pe7 38. Kg4 a4 39. h4 a3 40. h5 gh5+ 41. Kh5 Pc6 42. f5 Kd6 43. Ld5 Pe5 44. Kh6 Ke7 45. Kg7 Pd7 46. Lf7 Pf6 47. c5 Pg4 48. c6 Kd6 49. Le8 Pe3 50. f6 Pf5+ 51. Kh7 Pd4 52. Ld7 Pf3 53. f7 Pg5+ 54. Kg8 Pf7 55. Kf7 Kc7 56. Ke6 Kb6 57. Kd6 Kb5 58. c7+ Kb6 59. c8D
1-0


Wit: Flierl
Zwart: Szalanczy,Emil
Plaats: Oberwart open Datum: 1991
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 d6 7. ed6 Dd6 8. Pc3 Lf5 9. Ld3 De6+ 10. Pe2 Tc8 11. a3 g6 12. 0-0 Lg7 13. Pc3 Ld3 14. Dd3 0-0 15. Te1 Dd7 16. Pe5 Pe5 17. de5 Tfd8 18. Dd5 Dd5 19. Pd5 Td5 20. f4 Tc2 21. Tb1 f6 22. ef6 Lf6 23. b3 Td3 24. Le3 Te3 25. Te3 Ld4 26. Te1 Tc1
0-1


Wit: Koch,M
Zwart: Berebora,F Elo: 2310 Land: HUN
Plaats: Dortmund op Datum: 1991-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Le2 Lg4 8. Db3 de5 9. Db7 Tc8 10. de5 Pdb4 11. Lb5 Pc2+ 12. Ke2 Pd4+ 13. Ke3 g6 14. Lc6+ Pc6 15. Db5 Dd7 16. Pc3 Lh6+ 17. Ke4 Lf5#
0-1


Wit: Maciejewski,A Elo: 2355 Land: POL
Zwart: Adamski,J Elo: 2415 Land: POL
Plaats: Poznan Ronde: 8 Datum: 1976
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. a3 Lg4 8. Ld3 e6 9. 0-0 Lf3 10. Df3 Pd4 11. De4 de5 12. De5 Df6 13. Dg3 Le7 14. Pc3 0-0 15. Pd5 ed5 16. Lf4 Dh4 17. De3 Lf6 18. Tfe1 Dg4 19. Tac1 Pe6 20. Ld6 Lg5 21. De5 Lc1 22. Tc1 Tfc8 23. Te1 Dg5 24. f4 De5 25. Le5 Pc5 26. Lf5 Tc6 27. Td1 g6 28. Lb1 Pd7 29. Lc3 Pb6 30. Kf2 Tac8 31. Td3 Pa4 32. Le5 Tc1 33. La2 Pb2 34. Td5 Pd3+ 35. Td3 T1c2+ 36. Kf3 Ta2 37. h4 b5 38. g4 a5 39. h5 b4 40. ab4 ab4 41. Td1 Ta7 42. hg6 fg6 43. f5 Ta5 44. Lf6 gf5 45. g5 Tc7 46. Td8+ Kf7 47. Tb8 Ta3+ 48. Kf4 Tc4+ 49. Ke5 Ta5+ 50. Kd6 Ta7 51. Kd5 Te4 52. Tb6 Td7+ 53. Kc5 Te6 54. Tb4 Tf6 55. gf6 Kf6
0-1


Wit: Adams,M Titel: IGM Elo: 2610 Land: ENG
Zwart: Anand,V Titel: IGM Elo: 2690 Land: IND
Plaats: Paris IMM rap Ronde: 1 Datum: 1992-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. Ld3 d6 8. a3 de5 9. de5 g6 10. 0-0 Lg7 11. De2 0-0 12. Te1 b6 13. Ld2 Lb7 14. Pc3 Pa5 15. Tad1 Pb3 16. Pe4 Pd2 17. Dd2 De7 18. Pd6 Tad8 19. h4 Le5 20. Pb7 Lf4 21. De2 Db7 22. Le4 Db8 23. h5 Pf6 24. hg6 hg6 25. Ld3 Kg7 26. g3 Lc7 27. Kg2 Td5 28. Lc4 Td1 29. Td1 Td8 30. Tc1 Db7 31. Lb5 Ld6 32. Lc6 De7 33. b4 e5 34. Pd2 a5 35. ba5 La3 36. Tb1 ba5 37. Lf3 Lb4 38. Pe4 Pe4 39. De4 Td4 40. De3 Ld2 41. De2 e4 42. Kg1 Lb4 43. Lg2 Td2 44. De3 Dc5 45. Df4 Df5 46. De3 Dc5 47. Df4 Df5 48. De3 Dc5 49. De1 Tb2 50. Df1 Tb1 51. Db1 e3 52. fe3 De3+ 53. Kh2 Ld6 54. Db2+ Le5 55. Db5 Dg3+ 56. Kg1 De1+ 57. Lf1 De3+ 58. Kg2 Dg3+
0-1


Wit: Marino,Ma
Zwart: Cramling,P Titel: WGM Elo: 2525 Land: SWE
Plaats: Oviedo rap Ronde: 12 Datum: 1993-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 d6 7. Le2 Pd7 8. 0-0 Dc7 9. Te1 de5 10. de5 Le7 11. Ld2 0-0 12. Pc3 Pc3 13. Lc3 Td8 14. Da4 Pf8 15. Tac1 Ld7 16. Dg4 Tac8 17. h4 Lc6 18. h5 Lf3 19. Lf3 Db6 20. Le4 Lc5 21. Df4 Tc7 22. Ted1 Tcd7 23. Td7 Td7 24. a3 Dd8 25. Lf3 h6 26. Le1 Ld4 27. Lb4 Lb2 28. Tc2 Td1+ 29. Kh2 Le5
0-1


Wit: Kuntz,P Titel: FM Elo: 2285 Land: FRA
Zwart: Ninov,K Titel: IM Elo: 2395 Land: BLG
Plaats: Cannes op Datum: 1992-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Pc6 9. Ld3 de5 10. de5 Da5 11. 0-0 Le7 12. De2 Ld7 13. Tb1 Dc7 14. Te1 h6 15. h4 g6 16. Lf4 Pa5 17. Ted1 Lc6 18. Pd4 Lh4 19. Pb5 Lb5 20. Lb5+ Pc6 21. De3 h5 22. Lh6 Le7 23. Lg7 Th7 24. Lf6 h4 25. Le7 De7 26. Td6 Kf8 27. Tbd1 h3 28. g3 Th5 29. Lc6 bc6 30. Kh2 Kg7 31. Td7 Da3 32. g4 Th6
1/2-1/2


Wit: Cooper,P
Zwart: Al Modiahki,M Elo: 2230 Land: QTR
Plaats: Adelaide Wch jr Ronde: 10 Datum: 1988-09
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 e6 9. ed6 Ld6 10. Ld3 Ld7 11. 0-0 0-0 12. Pg5 g6 13. Te1 Tc8 14. Df3 Pd4 15. cd4 Tc1 16. Tac1 Dg5 17. Db7 Td8 18. Da7 Le8 19. Lf1 Lb8 20. Dc5 Df4 21. g3 Df6 22. Lg2 Td4 23. Tcd1 Le5 24. Dc8 De7 25. Lc6 Kf8 26. Td4 Ld4 27. De8+ De8 28. Le8 Ke8 29. a4 Kd7 30. Tc1 Kd6 31. a5 e5 32. a6
1-0


Wit: Bochnicka,Vladimir
Zwart: Pektor,Ales
Plaats: Praha ch-CS Ronde: 11 Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Dc2 b6 10. Lf4 Pd7 11. Le2 de5 12. de5 Le7
1/2-1/2


Wit: Nunez Vallina,J Elo: 2370 Land: ESP
Zwart: Ochoa,F Titel: IM Elo: 2410 Land: ESP
Plaats: Matanzas Cap III Ronde: 4 Datum: 1992-05
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Ld2 Pc6 10. ed6 Ld6 11. Ld3 e5 12. 0-0 0-0 13. Pg5 g6 14. f4 ef4 15. Pe4 Pe7 16. Pd6 Dd6 17. Lf4 Dd5 18. De2 Pf5 19. Lc4 Dc6 20. g4 Te8 21. Dd3
1/2-1/2


Wit: Matychenkov,V
Zwart: Ruban,V Elo: 2565 Land: URS
Plaats: Podolsk URS tt Datum: 1990
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Ld2 Pd7 10. Ld3 de5 11. 0-0 g6 12. Te1 Lg7 13. de5 0-0 14. De2 Pc5 15. Lc2 b6 16. Tac1 La6 17. De3 Lc4 18. Lb1 Pd7 19. Dd4 Ld5 20. Lf4 Lf3 21. gf3 Tfd8 22. De3 Pc5 23. Lg5 Td5 24. f4 h6 25. Lh4 Lf8 26. Dg3 Le7 27. Le7 De7 28. h4 h5 29. Kh2 Kf8 30. Te3 Tad8 31. Lc2 Td2 32. Kh3 T8d7 33. Dg1 Pd3 34. Ld3 T7d3 35. Te1 Te3+ 36. Te3 Ta2 37. Td3 Ta5 38. Dg2 Td5 39. Td5 ed5 40. Kh2 Dh4+ 41. Kg1 Dg4
0-1


Wit: Nunez Vallina,J Elo: 2370 Land: ESP
Zwart: Alvarez Ibarra,D Titel: IM Elo: 2360 Land: ESP
Plaats: Matanzas Cap III Ronde: 10 Datum: 1992-05
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Ld2 Pd7 10. ed6 Ld6 11. Ld3 b6 12. 0-0 Lb7 13. Te1 0-0 14. Pe5 Pe5 15. de5 Lc5 16. Dg4 Tad8 17. Lh6 f5
1-0


Wit: Berza,S Elo: 2070 Land: SVK
Zwart: Salai,L Titel: IM Elo: 2425 Land: SVK
Plaats: Sala op Ronde: 1 Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 d6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Db3 Pd7 10. Lc4 Pb6 11. Ld3 Ld7 12. a4 Tc8 13. Ld2 Lc6 14. a5 Pd7 15. Pg5 de5 16. 0-0 Le7 17. f4 Lg5 18. fg5 Ld5 19. Dc2 Lc4 20. Tf3 Ld3 21. Dd3 ed4 22. cd4 0-0 23. Lb4 Tfd8 24. Tf7 Dc4 25. Tg7+ Kg7 26. Dd2 Pe5 27. Td1 Pc6 28. Lc3 Dd5 29. h4 Tf8 30. h5 Tf5 31. h6+ Kg8 32. Te1 Tcf8
0-1


Wit: Lochte,T Elo: 2245 Land: FRG
Zwart: Nilsson,N Elo: 2230 Land: DEN
Plaats: Copenhagen op Ronde: 10 Datum: 1991-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pc3 Pc3 7. bc3 d6 8. Pf3 Ld7 9. Ld3 Lc6 10. 0-0 Pd7 11. Lf4 de5 12. Pe5 Pe5 13. Le5 Ld6 14. Te1 0-0 15. Dh5 g6 16. Dh6 Le5 17. Te5 Df6 18. Tae1 Tfd8 19. f4 Tac8 20. f5 ef5 21. Lf5 Tb8 22. Ld3 Te8 23. Tf1 Dg7 24. De3 Te5 25. de5 Ld5 26. Dd4 Le6 27. Tf6 Tc8 28. Da7 Tc3 29. Dd4 Tc1+ 30. Kf2 Df8 31. a4 Dc5 32. Tf4 Dd4+ 33. Td4 Tc5 34. Le4 b6 35. Tb4 Te5 36. Lc6 Ld5 37. Tb6 Lc6 38. Tc6 Ta5 39. Tc4 Kf8 40. Ke3 Ke7
1/2-1/2


Wit: Sylvan,J Elo: 2185 Land: DEN
Zwart: Janjgava,L Titel: IGM Elo: 2500 Land: GEO
Plaats: Biel op Ronde: 5 Datum: 1994-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc6 8. Lb5 Pc3 9. bc3 de5 10. Pe5 Ld7 11. Pd7 Dd7 12. 0-0 Le7 13. Te1 0-0 14. Dg4 Tfd8 15. Lf4 Lf6 16. Te3 Tac8 17. Tae1 De7 18. Ld3 g6 19. Th3 Pb8 20. Le4 b5 21. Tb1 a6
1/2-1/2


Wit: Bednar,Jaromir
Zwart: Hanko,Pavel
Plaats: Topolcianky ch-SVK Ronde: 9 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-16
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. Pc3 Pc6 8. ed6 Ld6 9. Lc4 0-0 10. 0-0 b6 11. De2 Lb7 12. Td1 Pc3 13. bc3 Dc7 14. Ld3 Pe7 15. h3 Pg6 16. Pg5 Lf4 17. Lf4 Pf4 18. Dg4 Pd3 19. Td3 h6 20. Pf3 Lf3 21. Tf3 Tac8 22. h4 De7 23. Te1 Tc4 24. Tee3 Tfc8 25. Tg3 g6 26. h5 g5 27. f4 f5 28. Df5 ef5 29. Te7 Tc3 30. Tc3 Tc3 31. fg5 hg5 32. Ta7 g4 33. h6 g3 34. Kf1 f4 35. Tg7+ Kh8 36. Tf7 Tc8 37. Ke2 Tc2+ 38. Kd3 Tg2 39. Tf4 Ta2 40. Kc4 Kh7 41. Tg4 g2 42. Kb5 Tb2+ 43. Kc6 Kh6 44. d5 Kh5 45. Tg8 Kh4 46. d6 Kh3 47. d7 Td2 48. d8D Td8
1/2-1/2


Wit: Kuntz,P Elo: 2240
Zwart: Vaulin,A Elo: 2510 Land: URS
Plaats: Budapest TAV Ronde: 3 Datum: 1991-04
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. a3 Ld7 8. Ld3 Lc6 9. 0-0 Pd7 10. Te1 Tc8 11. Ld2 Le7 12. Pc3 de5 13. Pe5 Pe5 14. de5 Pc3 15. Lc3 0-0 16. Te3 Dd5 17. Tg3 Tfd8 18. Dg4 g6 19. h4 h5 20. Df4 Le8 21. Le2 Lb5 22. Lh5 Tc4 23. Dh6 Th4 24. Tg6+
1/2-1/2


Wit: Lochte,S Elo: 2050 Land: HUN
Zwart: Stock,J Elo: 1780
Plaats: Berlin Ronde: 7 Datum: 1995-08
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. a3 d6 8. Le2 de5 9. de5 Dc7 10. 0-0 Ld7 11. Te1 Td8 12. Pbd2 Pe5 13. Pe5 De5 14. Lc4 Dd6 15. Pe4 De5 16. Ld5 Lc8 17. Da4+ Td7 18. La2 b5 19. Dc2 Lb7 20. Lg5 Tc7 21. Dd2 Td7 22. Dc3 Df5 23. Tad1 De4 24. Te4 Td1+ 25. Te1 Td7 26. De5
1-0


Wit: Kozlicek,Lubomir
Zwart: Stulik,Vlastimil
Plaats: Luhacovice ch-CZ Ronde: 3 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. a3 Pc6 7. Pf3 d6 8. ed6 Ld6 9. Pc3 Pce7 10. g3 0-0 11. Lg2 b6 12. Pd5 Pd5 13. 0-0 Lb7 14. Pg5 Le7 15. h4 h6 16. Pe4 Tc8 17. Dh5 f5 18. Dg6 fe4 19. Lh6 Lf6 20. Le4 Lc6 21. Dh7+ Kf7 22. Lg6+ Ke7 23. Lg7 Lg7 24. Dg7+ Kd6 25. De5+ Kd7 26. Lh5 Tf6 27. Tfe1 Dg8 28. Dg5 Dh7 29. Te5 Tf5 30. Tf5 Df5 31. Dg7+ Pe7 32. Dg4 Dd5 33. f3 Tg8 34. Df4 Dh5
0-1


Wit: Kagas,K
Zwart: Pandavos,P Titel: IM Elo: 2380 Land: GRE
Plaats: GRE ch Ronde: 8 Datum: 1994
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 d6 7. a3 Pc6 8. Ld3 Dc7 9. 0-0 Le7 10. De2 Ld7 11. b4 a6 12. Te1 Tc8 13. Ld2 Db6 14. De4 Pd8 15. Dg4 Kf8 16. Lg5 h6 17. Le7+ Pe7 18. Pbd2 d5 19. Tec1 Lb5 20. Tc8 Pc8 21. Pe1 Ld3 22. Pd3 Db5 23. Df3 Pc6 24. Tc1 P8e7 25. Pb3 Kg8 26. Pdc5 Pf5 27. Dd3 h5 28. Pb7 Pcd4 29. Pd4 Pd4 30. Dd4 Db7 31. Dc5 Kh7 32. Dc7 Tb8 33. g3 Kg6 34. Dc2+ Kh6 35. Dc7 Kg6 36. Dc2+
1/2-1/2


Wit: Jasnikowski,Z Elo: 2325 Land: POL
Zwart: Ksieski,Z
Plaats: L¢dz POL ch Ronde: 8 Datum: 1980
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 b6 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Pc3 9. bc3 Le7 10. h4 La6 11. La6 Pa6 12. Th3 0-0 13. Pg5 h6 14. Dc2 hg5 15. hg5 g6 16. Ke2 Kg7 17. Tah1 Tg8 18. Dd3 d5 19. ed6 Ld6 20. Da6 Dc8 21. Th7+ Kf8 22. Dc8+ Tc8 23. Kd3 Ke7 24. f4 Tc6 25. g4 Lc7 26. T1h6 b5 27. f5 e5 28. Th8 Th8 29. Th8 ed4 30. f6+ Kd7 31. Tf8 Ke6 32. Te8+ Kd5 33. Te7 dc3 34. Lc3 Lf4 35. Tf7 Lg5 36. Td7+ Ke6 37. Te7+ Kd6 38. Ta7 Tc4 39. f7 Lh6 40. Ta6+ Ke7 41. Tg6 Lf8 42. g5 Tg4 43. Tb6 Kf7 44. Tb5 Le7 45. Ld2 Ta4 46. Tb2 Tg4 47. Tb7 Ke6 48. Tb6+ Kf7 49. Tb7 Ke6 50. Tb5 Ta4 51. Tb6+ Kf5 52. Tb2 Lg5 53. Tb5+ Ke6 54. Lg5 Ta2 55. Le3 Kd6 56. Ke4 Te2 57. Tb6+ Kc7 58. Te6 Te1 59. Kd5 Td1+ 60. Ld4 Kd7 61. Th6 Te1 62. Th2 Ke8 63. Le5 Kf7 64. Tf2+ Ke7 65. Ld6+ Kd7 66. Tf7+ Kd8 67. Le5 Ke8 68. Th7 Kd8 69. Ke6 Kc8 70. Tc7+ Kd8 71. Tc2 Te3 72. Tb2
1-0


Wit: Melgosa,M
Zwart: Rodriguez,Danie
Plaats: WchJ Tunja Ronde: 2 Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pc3 Pc3 7. bc3 Dc7 8. Ld2 b6 9. Ld3 Lb7 10. Pf3 d6 11. 0-0 Pd7 12. Lf4 de5 13. Pe5 Pe5 14. Le5 Ld6 15. Lb5+ Ke7 16. f4 h5 17. De2 Tad8 18. Tac1 Th6 19. Ld3 Dc6 20. Tc2 g6 21. f5 gf5 22. Lf5 Tg8 23. Ld6+ Kd6 24. De5+ Ke7 25. Te2 h4 26. Le4 Dd7 27. d5 Ke8 28. Td2 Lc8 29. Tf4 Th5 30. de6 De6 31. Dc7 Kf8 32. Td1 Tc5 33. Dd8+ Kg7
0-1


Wit: Sowray,P
Zwart: Vanheste,J
Plaats: Dieren open Ronde: 2 Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 b6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Ld2 d6 10. Ld3 Pd7 11. 0-0 de5 12. Pe5 Pe5 13. de5 Lb7 14. Lb5+ Lc6 15. Df3 Tc8 16. a4 a6 17. Lc6+ Dc6 18. Dg3 g6 19. c4 h5 20. Tfb1 Le7 21. Db3 0-0 22. Le3 Lc5 23. Lc5 Dc5 24. Db6 Dc4 25. De3 Tfd8 26. a5 Dd5 27. De2 Tc4 28. h3 Dc5 29. Td1 Td1+ 30. Td1 Tc2 31. Df3 Da5 32. Df6 Td2 33. Tc1 Dd8 34. Df3 Td5 35. Tc6 a5 36. Td6 Td6 37. ed6 Dd6 38. Da8+ Kg7 39. Da5 Dd1+ 40. Kh2 Dd6+ 41. Kg1 Dd4 42. Dg5 Da1+ 43. Kh2 Df6 44. Dd2 e5 45. De2 h4 46. Kg1 Df4 47. Dc2 Dd4 48. Dc7 Df4 49. Dd6 g5 50. Dc6 Dd4 51. Dc2 e4 52. Dc7 Da1+ 53. Kh2 Df6 54. Kg1 Kg6 55. Db8 Kg7 56. Dc7 De6 57. Dd8 De5 58. Dd7 Da1+ 59. Kh2 De5+ 60. Kg1 Kg6 61. Dc8 Da1+ 62. Kh2 De5+ 63. Kg1 Kg7 64. Dd7 De6 65. Dd8 f6 66. Dc7+ Kg6 67. Dc2 f5 68. Kf1 Kh6 69. Dc3 f4 70. Dd4 Kg6 71. Dc3 Dd5 72. Kg1 De6 73. Kf1 e3 74. fe3 fe3 75. Ke2 Da2+ 76. Ke3 Dg2 77. Dd3+ Kf6 78. Dd6+ Kf5 79. Dd7+
1/2-1/2


Wit: Bednar,Jaromir
Zwart: Orsag,Milan
Plaats: Topolcianky ch-SVK Ronde: 7 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-16
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 b6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Dc7 9. Ld2 d6 10. Lb5+ Pd7 11. Pg5 Lb7 12. Dg4 h6 13. Pf3 a6 14. ed6 Ld6 15. Ld7+ Dd7 16. Dg7 0-0-0 17. Pe5 Dc7 18. Pf7 Kb8 19. Dg6 Thg8 20. Dh5 Lg2 21. Tg1 Lf3 22. Tg8 Lh5 23. Td8+ Ka7 24. Pd6 Dd8 25. Pe4 Lf3 26. Pg3 h5 27. Le3 Dd5 28. Kd2 Dc4 29. h4 Kb7 30. Kc2 b5 31. Kd2 a5 32. a3 Db3 33. Tc1 Da3 34. Pe2 Le4 35. Pf4 Db2+ 36. Ke1 Lf3 37. Kf1 Da2 38. Kg1 a4 39. Kh2 a3 40. Pd3 Ld5 41. Pe1 Le4 42. Kg3 Db2 43. Pf3 Lb1
0-1


Wit: Carr,N
Zwart: Large,P
Plaats: Plymouth ch-GB Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 b6 7. Ld3 Lb4+ 8. Ld2 Ld2+ 9. Dd2 Pc6 10. 0-0 0-0 11. Pc3 Pc3 12. bc3 f6 13. ef6 Tf6 14. Pg5 h6 15. Pe4 Tf8 16. Pd6 Dc7 17. Pc8 Tac8 18. Tac1 Pa5 19. c4 Df4 20. De3 Tc7 21. Tc3 De3 22. fe3 Tf1+ 23. Kf1 d5 24. c5 bc5 25. Tc5 Tc5 26. dc5 Kf7 27. Lb5 Ke7 28. Ke2 Pb7 29. c6 Pd6 30. c7 Pc8 31. e4 Kd6 32. ed5 ed5 33. Ke3 Kc7 34. Kd4 Kd6 35. g4 Pe7 36. h3 Pc6+ 37. Ke3 g5 38. Lc6 Kc6 39. Kd4 Kd6 40. a3 a6 41. Kc3 Kc5 42. Kd3 d4
0-1


Wit: Espinosa,J
Zwart: Vera,R
Plaats: S. Spiritus ch-CU Ronde: 5 Datum: 1989
Opmerking: *
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. cd4 b6 7. Ld3 Lb4+ 8. Ld2 Ld2+ 9. Dd2 La6 10. 0-0 0-0 11. Tc1 Ld3 12. Dd3 Pc6 13. a3 f6 14. Pc3 Pf4 15. De4 fe5 16. de5 De8 17. Td1 Dh5 18. Pe2 Pe2+ 19. De2 Tf5 20. De4 Df7 21. Td3 Tf8 22. Tad1 Tf4 23. De2 Dh5 24. Te3 T8f7
1/2-1/2


Wit: Hardarson,R Titel: FM Elo: 2335 Land: ISD
Zwart: Kouatly,B Titel: IGM Elo: 2505 Land: FRA
Plaats: Reykjavik ISD-FRA Ronde: 7 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pf3 b6 7. Lc4 La6 8. La6 Pa6 9. Lg5 f6 10. ef6 gf6 11. Ld2 Lg7 12. Pc3 Pac7 13. Pe4 0-0 14. 0-0 Kh8 15. Tc1 Tg8 16. De2 Df8 17. Tc2 Lh6 18. Tfc1 Ld2 19. Dd2 Dg7 20. Pe1 Pb5 21. a4 f5 22. ab5 fe4 23. g3 Taf8 24. Pg2 Df6 25. De2 Pb4 26. Tc4 Pd3 27. Tf1 d5 28. Ta4 Tg7 29. f3 Tgf7 30. f4 e5 31. de5 Pe5 32. Ph4 Pd3 33. Dh5 Tg7 34. Kh1 Pc5 35. Ta2 d4 36. b4 Pd3 37. Te2 e3 38. Pf3 Pf2+ 39. Kg2 Df4 40. De5 Df3+
0-1


Wit: Senador,E (PHI)
Zwart: O'Donnell,Tom
Plaats: Manila ol Ronde: 9 Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d3 8. Dd3 d5 9. 0-0 Pc6 10. Pbd2 Pd7 11. De2 Le7 12. Te1 0-0 13. Pf1 f5 14. ef6 Pf6 15. Pg3 Ld7 16. Ld2 Dc7 17. c4 Tae8 18. Lc3 Pa5 19. Pe5 Lc5 20. Tad1 Pb3 21. ab3 Db6 22. Pd3 Ld6 23. Dc2 Pg4 24. Te2 Lg3 25. hg3 e5 26. Dd2 e4 27. Pf4 e3 28. fe3 Dh6 29. Dd5+ Tf7 30. Dh5 Dh5 31. Ph5 Pe3 32. Tde1 Lg4 33. Te3 Te3 34. Te3 Lh5 35. Te8+ Tf8 36. Te7 Tf7 37. Te8+ Tf8 38. Te5 Lg6 39. Te7 Tf7 40. Te8+ Tf8 41. Te5 Te8 42. Tc5 Kf7 43. Kf2 Le4 44. b4 Te6 45. b5 b6 46. Tc7+ Te7 47. Tc8 Te8 48. Te8 Ke8 49. Ke3 Lg2 50. Lg7 Kd7 51. Le5 Kc8 52. Kd4 Kb7
1/2-1/2


Wit: Katona,F Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Egyed,A Elo: 2210 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 2 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 dc3 8. Pc3 d5 9. 0-0 h6 10. De2 Lc5 11. Td1 Ld7 12. a3 a5 13. Lf4 a4 14. La2 Pa6 15. Tac1 De7 16. Pb5 0-0 17. Lb1 f5 18. ef6 Tf6 19. Le5 Pc4 20. Lf6 Df6 21. Pc3 Tf8 22. Tf1 Pc7 23. Pe1 b5 24. Pd3 Ld4 25. Pd1 e5 26. Pb4 Dg5 27. Tc3 Lc3 28. Pc3 e4 29. f4 ef3 30. Tf3 Tf3 31. Df3 Dc1+ 32. Df1 Db2 33. Dd3 Dc1+ 34. Kf2 Df4+ 35. Kg1 d4 36. Pcd5 Pd5 37. Pd5 Dc1+ 38. Kf2 Dd2+ 39. Dd2 Pd2 40. Ld3 Kf8 41. Pb4 Ke7 42. Ke2 Pb3 43. Kf3 Kd6 44. Ke4 Le8 45. Kf5 Pd2 46. Pc2 Pb3 47. Lf1 Pd2 48. Ld3 Kc5 49. Ke6 Pc4 50. Ke7 Lc6 51. Kf8 Lg2 52. Kg7 h5 53. Kh6 Lf3 54. Kg5 Ld1 55. h4 Pa3
0-1


Wit: Hutchinson,P
Zwart: Large,P
Plaats: Blackpool ch-GB Datum: 1988
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 dc3 8. Pc3 d5 9. ed6 Ld6 10. 0-0 0-0 11. De2 Pd5 12. Pd5 ed5 13. Lg5 Da5 14. Tfd1 Le6 15. Pd4 Te8 16. Pe6 Te6 17. Df3 Pc6 18. Dd5 Lc5 19. Le3 Le3 20. Da5 Lf2+ 21. Kf1 Tf6 22. Dg5 Ld4+ 23. Df6 gf6 24. Ld5 Td8 25. Lc6 bc6 26. Tac1 Td5 27. Tc6 Tf5+ 28. Ke2 Lb2 29. Td2 La3 30. Td3 Lc5 31. Tf3 Te5+ 32. Kd3 f5 33. Tf6 Lg1 34. T6f5 Tf5 35. Tf5 Lh2 36. a4 Kg7 37. g4 Lg1 38. Ke4 Lb6 39. a5 Lg1 40. Kd5 Kg6 41. Kc6 h6 42. Kb7 Le3 43. a6 Kg7 44. Ka8 Kg6 45. Te5 Ld4 46. Te7 f5 47. Te6+ Kg5 48. gf5 h5 49. f6
1-0


Wit: Freckmann,M Land: GER
Zwart: Barlov,D Titel: IGM Elo: 2475 Land: YUG
Plaats: Baden-Baden op Ronde: 4 Datum: 1991-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. c4 Pb4 7. a3 Da5 8. Ld2 d3 9. Lb4 Lb4+ 10. Pbd2 Le7 11. Ld3 Pc6 12. De2 d6 13. ed6 Ld6 14. 0-0 Dh5 15. Pe4 Lc7 16. Pg3 Dh6 17. b4 0-0 18. Tad1 Df6 19. Tfe1 Td8 20. Dc2 g6 21. Le4 Ld7 22. c5 a6 23. Ld3 Le8 24. Pe4 Df4 25. Pg3 Td7 26. Le4 Td1 27. Td1 Td8 28. Td8 Pd8 29. Pe2 Df6 30. Dc3 Dc3 31. Pc3 f5 32. Ld3 Kg7 33. Lc4 Kf6 34. Kf1 g5 35. h3 Pc6 36. b5 ab5 37. Pb5 Lb8 38. Ke2 Pa5 39. Kd3 e5 40. Kc3 e4 41. Pfd4 Le5 42. Kb4 Pc4 43. Kc4 Lf7+ 44. Kb4 Ld5 45. Pc2 f4 46. Pbd4 h5 47. Kb5 Ld4 48. Pd4 Ke5 49. Pe2 e3 50. f3 g4 51. hg4 hg4 52. Pg1 gf3 53. gf3 Lb3 54. Kb6 Lc4
0-1


Wit: Candela,J
Zwart: Strikovic,A Titel: IM Elo: 2485 Land: YUG
Plaats: Oviedo op 45' Ronde: 11 Datum: 1992-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 e6 6. c4 Pb4 7. Lf4 d6 8. Da4+ Ld7 9. Db4 de5 10. Dd2 ef4 11. Dd4 Dc7 12. Pc3 Pc6 13. De4 Lb4 14. Dc2 e5 15. Ld3 Lc3+ 16. Dc3 0-0 17. 0-0-0 f5 18. c5 Tae8 19. Lc4+ Kh8 20. Pg5 Pd4 21. Dh3 h6 22. Pf7+ Tf7 23. Lf7 Dc5+ 24. Kb1 Dc2+ 25. Ka1 Tc8 26. Ld5 Df2 27. Thf1 De2 28. Dh4 Lc6 29. De7 Te8 30. Df7 Td8 31. Lc4 Pc2+ 32. Kb1 Td1+
0-1


Wit: Dubois,J Elo: 2290
Zwart: Ninov,K Titel: IM Elo: 2415 Land: BUL
Plaats: Cappelle la Grande op Ronde: 4 Datum: 1994-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 d6 6. ed6 Dd6 7. Pd4 a6 8. Df3 Pc6 9. Pc6 Dc6 10. Pd2 e6 11. Le2 Le7 12. 0-0 0-0 13. Td1 b5 14. c4 bc4 15. Pc4 Dc7 16. Ld2 Ld7 17. Tac1 Db8 18. b3 Tc8 19. Pa5 Tc1 20. Tc1 Lb4 21. Lb4 Db4 22. Pc4 Tc8 23. Td1 Le8 24. Ld3 h6 25. De4 Pf6 26. De5 Lc6 27. h3 Kf8 28. Dg3 Dc5 29. De3
1/2-1/2


Wit: Huenerkopf,H
Zwart: Eppinger,G
Plaats: BL 8586 Erlangen-Sin Datum: 1985
Opmerking: YB/8
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 d6 6. Dd4 e6 7. Pbd2 Pc6 8. Lb5 Ld7 9. Lc6 Lc6 10. 0-0 Pe7 11. Pc4 Pf5 12. Df4 b5 13. Pe3 g5 14. Dg5 Lf3 15. Dd8+ Td8 16. gf3 Ph4 17. Pg4 de5 18. Pe5 Ld6 19. f4 f6 20. Pc6 Td7 21. Td1 a6 22. a4 Tg8+ 23. Kf1 Tg2 24. ab5 ab5 25. Ta8+ Kf7 26. Pb8 Td8 27. Ta7+ Kg6 28. Pc6 Lc5 29. Td8 Tf2+ 30. Ke1 Pf3+ 31. Kd1 La7 32. Pa7 Th2 33. Pb5 e5 34. Pd6 h5 35. f5+ Kg7 36. Td7+ Kg8 37. Pe4
1-0


Wit: Dubois,J Land: FRA
Zwart: Lautier,J Land: FRA
Plaats: Epinal FRA ch II Ronde: 10 Datum: 1986-08
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 b6 6. Lc4 Lb7 7. 0-0 e6 8. cd4 Le7 9. Pc3 Pc3 10. bc3 Pc6 11. Ld3 Pa5 12. Pd2 Dc7 13. Lb2 d5 14. f4 g6 15. De2 Tc8 16. a4 Kd7 17. Tfc1 Pc4 18. Lc4 dc4 19. La3 La3 20. Ta3 Ld5 21. Tb1 Dc6 22. Ta2 Thg8 23. Te1 Tb8 24. Pf1 a5 25. Pe3 h5 26. Pd5 Dd5 27. Tea1 Tgc8 28. Df3 Df3 29. gf3 Kc6 30. Kf2 Tb7 31. Ke3 Ta8 32. Ke4 Td8 33. Ta3 Ta8 34. T3a2 Tg8 35. Td1 Td8 36. Tda1 Ta8 37. Td1 Td8 38. Tda1 Tf8 39. Td1 f5+ 40. Ke3 Ta8 41. Tg1 Tg7 42. Tag2 Tag8 43. h4 b5 44. ab5+ Kb6 45. d5 ed5 46. Kd4 Td8 47. Tg6+ Tg6 48. Tg6+ Kb5 49. e6 a4 50. Ke5 a3 51. Kf5 d4 52. cd4 c3 53. e7 Ta8 54. Tg1 a2 55. Ta1 c2 56. Ta2 c1D 57. Ta8 Dc2+ 58. Kg5
1-0


Wit: Rechi,Francisco
Zwart: Tsuboi,Edson Kenji
Plaats: Novi Sad ol Ronde: 2 Datum: 1990
Opmerking: **
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. Dg4 d6 8. Lb5 Ld7 9. Lc6 Lc6 10. 0-0 Dc7 11. ed6 Ld6 12. Pbd2 0-0 13. Te1 Pf4 14. g3 f5 15. Dh4 Tf6 16. Pc4 Pg6 17. Dd4 Td8 18. Pd6 Td6 19. Dc4 Dd7 20. Pd4 Ld5 21. De2 f4 22. a4 a6 23. b4 e5 24. Pc2 Ph4 25. c4 Pf3+ 26. Kf1 Dh3#
1-0


Wit: Kruger,Thomas
Zwart: Aston,Paul
Plaats: Cattolica open Ronde: 1 Datum: 1993
Keycode: B22

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. Dg4 Dc7 8. Dg3 b6 9. Pbd2 Pce7 10. Ld3 Pc3 11. Pb3 Pa4 12. Df4 Pc5 13. Pc5 Pd5 14. Pe6 de6 15. Da4+ Ld7 16. Lb5 Lb4+ 17. Ld2 Ld2+ 18. Kd2 Td8 19. Tac1 Pc3 20. Tc3 Lb5+ 21. Kc1 Dc3+
0-1


Wit: Jung,Hans Elo: 2215
Zwart: Yoos,John Elo: 2335
Plaats: Toronto ch-CA Ronde: 4 Datum: 1996
Opmerking: NQ/96-14
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. Dg4 d6 8. Lb5 de5 9. Pe5 Dc7 10. Pc6 bc6 11. Le2 f5 12. Dd4 e5 13. Dh4 Le6 14. 0-0 Ld6 15. Lh5+ Lf7 16. Lf7+ Df7 17. Da4 Tc8 18. Pd2 0-0 19. Td1 Lb8 20. c4 Pf6 21. Dc2 Dh5 22. Pf1 e4 23. Le3 f4 24. Ld4 Tce8 25. Te1 Pg4 26. h3 f3 27. hg4 Dg4 28. Pg3 fg2 29. Te4 Te4 30. De4 Dh3 31. De7 Dh6 32. Lc5 Tc8 33. Dd7 Tf8 34. Lf8 Lg3 35. Dg7+
1-0


Wit: Dunne,A
Zwart: Dzhandzhava,L Elo: 2455 Land: URS
Plaats: Philadelphia op Ronde: 5 Datum: 1990-06
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 Pde7 8. Ld3 Pg6 9. 0-0 Dc7 10. Te1 d6 11. ed6 Ld6 12. Pbd2 Pce5 13. Pe5 Pe5 14. Lb5+ Ld7 15. Ld7+ Pd7 16. g3 Tc8 17. Dd4 0-0 18. Pe4 Lc5 19. Pc5 Pc5 20. Lf4 Db6 21. Tad1 Db2 22. Ld6 Tfd8 23. Te5 Db6 24. Tg5 g6 25. Df4 Tc6 26. Tc5 Tc5 27. Td4 Tf5 28. Dd2 Td5 29. Td5 ed5 30. Le7 Db1+
0-1


Wit: Laszlop,F
Zwart: Szalanczy,E
Plaats: Graz op Ronde: 2 Datum: 1987
Opmerking: YB/8
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 d6 8. ed6 Ld6 9. Lc4 Pf6 10. Dc2 Ld7 11. Lg5 Pe5 12. Pbd2 Dc7 13. Le2 Lc6 14. h3 0-0-0 15. 0-0-0 Lc5 16. Thf1 Pf3 17. Lf6 Td2 18. Td2 Pd2
0-1


Wit: R”hrich,S
Zwart: Maniocha,A Elo: 2250 Land: POL
Plaats: Dortmund op Datum: 1991-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 d6 8. Pbd2 de5 9. Pe5 Pf6 10. Da4 Ld7 11. Pd7 Dd7 12. Lb5 Ld6 13. Pc4 Lc7 14. 0-0 0-0 15. Lg5 Pd5 16. Tad1 a6 17. Lc6 bc6 18. Lh4 h6 19. Pa5 La5 20. Da5 Db7 21. Td2 Db5 22. Db5 ab5 23. a3 e5 24. f3 Pe3 25. Te1 Pc4 26. Tde2 f6 27. Lf2 Tfd8 28. Le3 Td3 29. Lc1 g5 30. Kf2 Kf7 31. Te4 Tad8 32. T1e2 f5 33. Tc4 bc4 34. Te5 Td1 35. Te1 Kf6 36. h4 f4 37. Ke2 Te1+ 38. Ke1 Kf5 39. hg5 hg5 40. Ke2 Th8 41. Ld2 g4 42. fg4+ Kg4 43. Kf2 Th5 44. Kg1 Tb5
0-1


Wit: Messa,R Elo: 2265 Land: ITA
Zwart: Wittmann,W Elo: 2365 Land: AUT
Plaats: Reggio Emilia Ronde: 2 Datum: 1980-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 d6 8. Pbd2 de5 9. Pe5 Ld6 10. Pc6 bc6 11. Pc4 Lc7 12. Ld3 f5 13. De2 0-0 14. 0-0 Dh4 15. g3 Dh3 16. f4 c5 17. Td1 Tb8 18. Pe5 c4 19. Pc4 g5 20. fg5 f4 21. Tf1 Lb7 22. Lf4 Lf4 23. Tae1 Le3+ 24. Pe3 Pe3 25. Tf6 Tf6 26. gf6 Td8 27. La6 Le4 28. Lc4 Td6 29. f7+ Kf8 30. Df2 Pg4 31. De2 e5 32. Tf1 Th6 33. b3 Dg3+
0-1


Wit: Messa,R Land: ITA
Zwart: Goldenberg,R Elo: 2300 Land: FRA
Plaats: Reggio Emilia Ronde: 5 Datum: 1978-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 d6 8. Pbd2 de5 9. Pe5 Ld6 10. Lb5 0-0 11. Pc6 bc6 12. Lc6 Tb8 13. 0-0 Tb6 14. La4 f5 15. De1 Lh2+ 16. Kh2 Dh4+ 17. Kg1 Da4 18. Pf3 Pf6 19. b3 Dg4 20. Pe5 Dh5 21. f3 Tb7 22. La3 Te8 23. Td1 g5 24. c4 Tg7 25. Lb2 Lb7 26. Dc3 Dh6 27. Td3 Tf8 28. Tfd1 g4 29. Pd7 gf3 30. Pf6+ Df6 31. Df6 Tg2+ 32. Kf1 Tf6 33. Lf6 f2 34. Td8+ Kf7 35. Le5 Tg1+ 36. Kf2 Tg2+ 37. Kf1 Ta2 38. T1d7+ Kg6 39. Tg8+ Kh6 40. Lf4+
1-0


Wit: Maciejewski,A Land: POL
Zwart: Pytel,K Elo: 2380 Land: POL
Plaats: Polanica Zdr¢j Ronde: 9 Datum: 1973-08
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Lc4 Pc6 7. De4 d6 8. Pf3 de5 9. Pe5 Ld6 10. Pc6 bc6 11. Pd2 0-0 12. Pf3 f5 13. De2 e5 14. Lg5 Dc7 15. 0-0-0 Lb7 16. The1 Tfe8 17. g3 a5 18. h4 a4 19. Dc2 Df7 20. a3 h6 21. Ld2 Kh8 22. La2 Dh5 23. Pg5 hg5 24. hg5 Df7 25. Th1+ Kg8 26. Th4 Lc5 27. Tdh1 Kf8 28. g4 Lc8 29. Lb1 fg4 30. De4 Ld6 31. c4 Le6 32. Th8+ Ke7 33. g6 Df6 34. Te8+ Te8 35. cd5 cd5 36. Da4 Tc8+ 37. Lc2 Lf5 38. Lc3 Lc2 39. Kc2 d4 40. Da6 Df2+ 41. Kb3 Tb8+ 42. Lb4 Df3+ 43. Kc2 Lb4
0-1


Wit: Kiss,L Elo: 2275
Zwart: Saltaev,M Elo: 2460 Land: URS
Plaats: Dortmund op Ronde: 8 Datum: 1991-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 f5 8. ef6 Pf6 9. Dc2 Le7 10. Ld3 0-0 11. Lg5 Tf7 12. Pbd2 d5 13. 0-0 Dc7 14. Tfe1 e5 15. Lf6 gf6 16. Lf5 e4 17. Ph4 Pd4
0-1


Wit: Junge,R
Zwart: Stangl,M
Plaats: BL 8687 Bayern-Laske Datum: 1986
Opmerking: YB/8
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 f5 8. De2 Dc7 9. g3 Pde7 10. Pa3 Pg6 11. Pb5 Db8 12. Lf4 a6 13. Pbd4 Pd4 14. cd4 b5 15. Lg2 Pf4 16. gf4 Lb4+ 17. Kf1 Lb7 18. Pg5 0-0 19. Dh5 h6 20. h4 Lg2+ 21. Kg2 De8 22. De8 Tfe8 23. Pf3 Tec8 24. Thc1 a5 25. d5 ed5 26. a3 Lf8 27. Td1 Tc2 28. Td5 Tb2 29. Td7 Lc5 30. Tc1 Lf8 31. Tcc7 Te2 32. Pd4 Te4 33. Pe6 g5 34. Th7 Tc4 35. Tcd7 Tc6 36. Pf8 b4 37. ab4 ab4 38. e6 b3 39. Tdg7+ Kf8 40. e7+
1-0


Wit: Junge,R
Zwart: Thesing,M
Plaats: BL 8990 Dortmund-Las Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 Dc7 8. Lb5 a6 9. Lc6 Dc6 10. 0-0 b5 11. a4 Pb6 12. Dc6 dc6 13. a5 Pd7 14. Pbd2 Lb7 15. b3 Le7 16. Td1 c5 17. Lb2 Td8 18. c4 b4 19. Kf1 0-0 20. Ke2 Pb8 21. Pf1 Td1 22. Td1 Td8 23. Ta1 Lf3+ 24. gf3 Lg5 25. Ta2 Pc6 26. La1 Lf4 27. Pg3 Le5 28. Le5 Pe5 29. Pe4 Pd3 30. Ke3 Pc1 31. Td2 Td2 32. Pd2 Kf8 33. f4 Ke7 34. Kf3 h6 35. Ke3 f5 36. Kf3 g5 37. h3 Kf6 38. fg5+ hg5 39. Ke3 e5 40. Kf3 e4+ 41. Ke3 Ke5 42. h4 f4#
0-1


Wit: Brauning
Zwart: Ristic,Nenad
Plaats: L'Hospitalet Datum: 1989
Opmerking: YB/14-41
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. De4 Dc7 8. Pbd2 Pde7 9. Pc4 Pg6 10. Lf4 f6 11. 0-0-0 b5 12. Pd6+ Ld6 13. ed6 Da5 14. Pd4 Da2 15. Lb5 Tb8 16. Pe6 Tb5 17. Pc7++ Kd8 18. Pb5 Te8 19. Db1 Dc4 20. Lg3 Db5 21. The1 Dg5+ 22. f4 Pf4 23. Te8+ Ke8 24. Dh7 Pg6+ 25. Kb1 Df5+ 26. Ka1 Kf7 27. h4 Dg4 28. Tf1 La6 29. Tf3 Da4+ 30. Kb1 Dd1+
0-1


Wit: Percze,J Elo: 2270 Land: HUN
Zwart: Fancsy,I Titel: IM Elo: 2400 Land: HUN
Plaats: Harkany op Ronde: 3 Datum: 1993-11
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 e6 6. Lc4 Pc6 7. De4 Pde7 8. Pf3 Pg6 9. 0-0 Dc7 10. Te1 Pce5 11. Pe5 Pe5 12. De5 Dc4 13. Pa3 Dc6 14. Dg3 f6 15. Pc2 Kf7 16. Pd4 Dd5 17. Le3
1/2-1/2


Wit: Ackermann,H Elo: 2270 Land: FRG
Zwart: Martorelli,A Land: ITA
Plaats: Lugano op Datum: 1980-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Dd4 Pc7 6. Lc4 Pc6 7. De4 g6 8. Pf3 Lg7 9. 0-0 b5 10. Lb3 Lb7 11. De2 Pa5 12. Pd4 Pb3 13. ab3 a6 14. Pd2 0-0 15. P2f3 d6 16. Td1 de5 17. Pe6 Pe6 18. Td8 Tfd8 19. Le3 Td6 20. h3 Tad8 21. Tc1 f5 22. g3 f4 23. gf4 ef4 24. Ld4 Ld4 25. Pd4 Pd4 26. cd4 Td4 27. De6+ Kf8 28. Te1 T8d7 29. De5 Kf7 30. Dh8 h5 31. h4 Td1 32. Dh7+ Kf6 33. Dh8+ Kf5 34. De5+ Kg4 35. Kh2 Te1 36. De1 Kf5 37. De2 e5 38. Dc2+ e4 39. Dc5+ Ld5 40. Dc8 Le6 41. Dc5+ Td5 42. Df8+ Ke5 43. Dh8+ Kf5 44. Df8+
1/2-1/2


Wit: Lindeboom,J Land: SUR
Zwart: Leow,L Elo: 2375 Land: SIN
Plaats: Lucerne ol Ronde: 1 Datum: 1982
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 d6 6. cd4 g6 7. Pc3 Pc3 8. bc3 Lg7 9. Lf4 Pc6 10. ed6 ed6 11. De2+ Pe7 12. Db5+ Ld7 13. Db4 0-0 14. Lc4 Lc6 15. Ld6 Lf3 16. Le7 Te8 17. 0-0 Te7 18. gf3 Tc7 19. Tfe1 Dg5+ 20. Kh1 Dh4 21. Te2 Lf8 22. Db5 Ld6 23. f4 Df4 24. Kg2 Dh2+ 25. Kf3 Dh3+ 26. Ke4 Dc3 27. Kd5 Df3+ 28. Kd6 Tc6+ 29. Kd7 Df6 30. Te8+ Te8
0-1


Wit: Maric,R Titel: IM Land: YUG
Zwart: Cuderman,V
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 3 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Lc4 e6 7. Lb3 Pc6 8. Pf3 Le7 9. 0-0 0-0 10. De2 Pa5 11. Ld5 ed5 12. Pc3 Le6 13. Lf4 Pc6 14. Tfd1 a6 15. ed6 Ld6 16. Ld6 Dd6 17. Pe5 Tfe8 18. Pc6 Dc6 19. Tac1 Tac8 20. Dd2 Dd7 21. Te1 b5 22. Pe2 Tc4 23. b3 Tc1 24. Tc1 h6 25. Pg3 De7 26. h3 Tc8 27. Tc8+ Lc8 28. Dc3 Le6 29. b4 Df6 30. Pf1 Dg6 31. Pd2 Lf5 32. Kh2 Dd6+ 33. Kh1 De6 34. De3 Dc6 35. Pb3 Dc4 36. a3 Dc6 37. Pc5 Kh7 38. De5 Le6 39. Kh2 Lc8 40. Db8 f6 41. Df4 h5 42. De3 Dc7+ 43. g3 Df7 44. Df3 g6 45. Df4 De7 46. Kg2 Lf5 47. g4 hg4 48. hg4 Le4+ 49. f3 Lb1 50. Dh2+ Kg7 51. Dc7 Dc7 52. Pe6+ Kf7 53. Pc7 La2 54. Pa6 g5 55. Pc5 Lc4 56. a4 ba4 57. Pa4 Ke6 58. Kf2 Kd6 59. Ke3 Kc6 60. Pc5 Lb5 61. f4 Kd6 62. Pd3 Ke7 63. Pe1 Ld7 64. Kf3 Lb5 65. Kg3 Le2 66. Pc2 Kd6 67. Pe3 Lb5 68. Pd1 Kc6
1/2-1/2


Wit: Bukal,V Titel: IM Elo: 2415 Land: YUG
Zwart: Mombeck,M
Plaats: Dortmund op Datum: 1988-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Lc4 Pb6 7. Lb5+ Ld7 8. Ld7+ P8d7 9. Pf3 e6 10. 0-0 Le7 11. Lf4 d5 12. Pc3 a6 13. Tc1 0-0 14. Pd2 Te8 15. Te1 Tc8 16. Dg4 Pf8 17. Te3 Pg6 18. Lg3 Pc4 19. Pc4 Tc4 20. Td3 b5 21. Tdd1 Da5 22. a3 Tec8 23. f3 Db6 24. Pa2 a5 25. Lf2 Tc2 26. f4 b4 27. f5 Pe5 28. Df4 Tc1 29. Pc1 Pc4 30. fe6 De6 31. Te1 Dd7 32. ab4 Lb4 33. Te2 Pd2 34. Pd3 Pe4 35. Pe5 Dc7 36. Le3 f6 37. Pg4 Dc4 38. Df3 Td8 39. g3 Db3 40. Kg2 a4 41. Pf2 Pf2 42. Df2 Te8 43. Ld2 Te2 44. De2 Kf8 45. Lf4 a3 46. ba3 La3 47. Df3 Df3+ 48. Kf3 Lb2 49. Le3 Kf7 50. h4 Ke6 51. g4 g6 52. Kf4 h6 53. Kg3 h5 54. gh5 gh5 55. Kf4 Lc3 56. Lf2 Ld2+ 57. Kg3 Kf5 58. Kf3 Lc3 59. Ke3 Kg4 60. Kd3 Kf3 61. Kc3 Kf2 62. Kb4 Ke3
0-1


Wit: Brenke,A Elo: 2305 Land: GER
Zwart: Acosta Llanes,F
Plaats: Dortmund op Ronde: 5 Datum: 1991-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Lc4 Pb6 7. Lb5+ Ld7 8. e6 fe6 9. Ld3 Lc6 10. Dg4 Dc8 11. Pe2 e5 12. Lf5 Ld7 13. Dh5+ g6 14. Lg6+ Kd8 15. h3 Lg7 16. Lh7 Pc6 17. Dg6 Lf6 18. de5 Pe5 19. Dc2 Dc6 20. Le4 d5 21. Dc6 Pc6 22. Lc2 Pb4 23. Pa3 Tc8 24. Lb1 Tc1+ 25. Pc1 Lb2 26. Pb3 La3 27. Lg6 Tg8 28. Lh7 Tg7
0-1


Wit: Maric,R Titel: IM Land: YUG
Zwart: Rabar,B Titel: IM Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 5 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 d6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 Lf5 8. Pf3 e6 9. 0-0 d5 10. Lg5 Le7 11. Le7 De7 12. Pc3 0-0 13. Tc1 Pc6 14. h3 a6 15. Lc2 Lc2 16. Dc2 Tfc8 17. b3 Tc7 18. Dd2 Tac8 19. Pe2 Db4 20. Df4 Pd7 21. Kh1 Pf8 22. Tc2 Pg6 23. De3 Pce7 24. Tc7 Tc7 25. Tc1 Tc1+ 26. Dc1 Pc6 27. Db2 h6 28. Kh2 Pge7 29. g4 Pg6 30. Kg2 Db5 31. Dd2 Pb4 32. Kg3
1/2-1/2


Wit: Tegzes,L Elo: 2210
Zwart: Klebel,M Elo: 2335 Land: FRG
Plaats: Budapest op Ronde: 3 Datum: 1990-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Lc4 Pb6 7. Lb3 d6 8. Pf3 de5 9. Pe5 Pc6 10. Pc6 bc6 11. 0-0 La6 12. Te1 Le7 13. Pc3 0-0 14. Dg4 Ld3 15. Le3 Tb8 16. Tad1 Lf5 17. Df3 Pd5 18. Lc1 Lf6 19. Pe4 Tb4 20. Ld5 cd5 21. Pf6+ Df6 22. Df4 Tc8 23. b3 Tb6 24. Lb2 Tc2 25. Tc1 g5 26. Df3 g4
0-1


Wit: Lochte,Tomas
Zwart: Kraus,O
Plaats: Dortmund open Ronde: 7 Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 e6 6. Pc3 Pc3 7. bc3 Dc7 8. Ld2 d6 9. ed6 Ld6 10. Ld3 Pd7 11. Dg4 Lf8 12. Pe2 Pf6 13. Df3 Ld7 14. Tb1 Lc6 15. Lb5 Pe4 16. De4
1-0


Wit: Tomargo,J
Zwart: Fischer,R
Plaats: New York Manhattan Datum: 1956
Opmerking: DA
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. cd4 Pc6 6. Pc3 Pc3 7. bc3 d5 8. Ld3 e6 9. Pe2 Le7 10. 0-0 Ld7 11. f4 g6 12. g4 Dc7 13. f5 gf5 14. gf5 ef5 15. Pg3 0-0-0 16. Pf5 Le6 17. Kh1 h5 18. Df3 Tdg8 19. Ph6 Tf8 20. Lf5 Dd7 21. Ld2 f6 22. Le6 De6 23. Df5 Df5 24. Pf5 fe5 25. Pe7+ Pe7 26. de5 Kd7 27. Lg5 Ke6 28. Lf6 Thg8 29. Tab1 b6 30. Tfd1 Tc8 31. Le7 Ke7 32. Td5 Tc3 33. a4 Ke6 34. Tdb5 Ta3 35. a5 ba5 36. T1b3 Tb3 37. Tb3 Tg5 38. Tb7 Ke5 39. Ta7 Kd4 40. h4 Tg4
0-1


Wit: Stopa,J
Zwart: O'Donnell,T Elo: 2340 Land: CAN
Plaats: Oakham House Ronde: 6 Datum: 1988-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Ld3 Pc6 8. Pf3 g6 9. Lf4 dc3 10. Pc3 Lg7 11. Lg3 0-0 12. 0-0 Dd8 13. Pe4 d5 14. ed6 ed6 15. Pd6 Lg4 16. De4 Dd7 17. Tfe1 f5 18. Lc4+ Kh8 19. De6 f4 20. Dd7 Pd7 21. Pg5 Pde5 22. Lh4 Pc4 23. Pc4 h6 24. Pe4 g5 25. Pg5 hg5 26. Lg5 Pd4 27. Te7 f3 28. Pe3 Lh5 29. g4 Lg6 30. h4 Tf7 31. Tf7 Lf7 32. Td1 La2 33. Pf5 Pf5 34. gf5 Tf8 35. Ta1 Lc4 36. Ta7 La6 37. f6 Lf6 38. Lf6+ Tf6 39. Ta8+ Kg7
0-1


Wit: Tomescu,V Titel: FM Elo: 2395 Land: ROM
Zwart: Hracek,Z Titel: IGM Elo: 2595 Land: CZE
Plaats: Pardubice op Ronde: 2 Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Ld3 Pc6 8. Pf3 Pb4 9. 0-0 Pd3 10. Dd3 d6 11. Lf4 Dc4 12. Dd2 Lg4 13. Pd4 de5 14. Le5 f6 15. Pa3 Dc5 16. Lg3 e5 17. b4 Dd5 18. De3 Kf7 19. Pb3 Td8 20. f4 e4 21. h3 Lf5 22. Lf2 Dd3 23. De1 Le7 24. Pd4 Ld7 25. Td1 Da6 26. Pac2 The8 27. De4 Lb4 28. Dh7 Lc3 29. f5 Pd5 30. Kh1 Pe7 31. Dh5+ Kg8 32. a3 Pc6 33. Pf3 Pe5 34. Ph4 La4 35. Pg6 Pf7 36. Pe3 Ld1 37. Td1 Ld4 38. Kh2 Db6 39. Pc4 Dc7+ 40. Lg3 Dc4
0-1


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Janosevic,D Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 15 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Lb3 d3 8. De4 Pa6 9. Le3 e6 10. Pf3 d5 11. ed6 Ld6 12. Pbd2 Pc5 13. Lc5 Lc5 14. 0-0 Le7 15. Pe5 0-0 16. Pdf3 Pd7 17. Pd3 Pf6 18. De2 b6 19. Pde5 Lb7 20. Tad1 Pd5 21. Lc2 Tad8 22. Le4 f6 23. Pd3 e5 24. Td2 g6 25. Tfd1 Td6 26. Pde5 Pc3 27. bc3 Td2 28. Td2 Le4 29. Pd7 f5 30. Pf8 Lf8 31. Pg5 Dc3 32. Pe4 fe4 33. g3 Lc5 34. Td8+ Lf8 35. De4 Da1+ 36. Kg2 Da2 37. Df3 Df7 38. Df7+ Kf7 39. Td7+ Le7 40. Ta7 b5 41. Ta6 h5 42. Kf3 b4 43. Ke4 Lf6 44. Tb6 Lc3 45. f4 Kg7 46. h3 Le1 47. g4 hg4 48. hg4 Lc3 49. g5 Kf7 50. Kd5 Ld2 51. Tb7+ Kf8 52. Ke6 Lc3 53. Tc7 Kg8 54. f5 gf5 55. Kf5 Kf8 56. Kg6 Ld2 57. Tc4 Ke7 58. Te4+ Kf8 59. Te5 Lc3 60. Tb5
1-0


Wit: Piket,J Land: NED
Zwart: Adorjan,A Titel: IM Land: HUN
Plaats: Amsterdam IBM II Ronde: 4 Datum: 1970-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Lb3 d3 8. De4 Pa6 9. Lf4 Dc6 10. Pd2 Pc5 11. Df3 Df3 12. Pgf3 f6 13. 0-0 d6 14. ed6 e5 15. Le3 Ld6 16. Tfe1 Pb3 17. ab3 Lc7 18. Lb6 Lb6 19. Pc4 Lc7 20. Tad1 Ld7 21. Td3 0-0-0 22. Pd6+ Ld6 23. Td6 Lg4 24. Td8+ Td8 25. Ta1 a6 26. h3 Lh5 27. g4 Lf7 28. b4 Td3 29. Ph4 Th3 30. Pf5 Le6 31. Pe3 Th6 32. Kg2 Tg6 33. Kf3 Tg5 34. Th1 Tg4 35. Th7 Tg5 36. Th8+ Kc7 37. Te8 Ld7 38. Tf8 Lc6+ 39. Ke2 Kd6 40. Tf7 Ke6 41. Tc7 Tg1 42. Kd2 g5 43. c4 f5 44. b5 ab5 45. cb5 Lf3 46. Pc4 f4 47. Pa5 Td1+ 48. Kc2 Td7 49. Tc8 g4 50. Pc4 Ld5 51. Pb6 Le4+ 52. Kc3 Tg7
0-1


Wit: Lukic,A
Zwart: Rabar,B Titel: IM Land: YUG
Plaats: Novi Sad YUG ch Ronde: 12 Datum: 1955
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Lb3 d3 8. De4 Dc6 9. Df4 d5 10. Pf3 Dg6 11. 0-0 Pc6 12. Pa3 Lg4 13. Ld1 Df5 14. Pb5 Df4 15. Lf4 Tc8 16. h3 Lf3 17. Lf3 a6 18. Pd4 e6 19. Pc6 Tc6 20. Tad1 Pa4 21. Lc1 b5 22. Td3 Le7 23. Ld1 Pc5 24. Tg3 g6 25. Lc2 0-0 26. f4 f5 27. ef6 Lf6 28. f5 ef5 29. Tf5 Pe4 30. Le4 de4 31. Tf1 Ld4+ 32. Le3 Le5 33. Tf8+ Kf8 34. Tg4 Te6 35. Kf2 Lg7 36. Th4 h5 37. Lg5 b4 38. cb4 Lb2 39. Le3 Kg7 40. Tf4 Lc3 41. a3 Te5 42. Ke2 a5
1/2-1/2


Wit: Hyll,J Elo: 2080 Land: SVK
Zwart: Bielczyk,J Titel: IM Elo: 2380 Land: POL
Plaats: SVK tt Ronde: 11 Datum: 1994
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Dc7 6. De2 Pb6 7. Lb3 d3 8. Dd3 De5+ 9. Le3 e6 10. Pf3 Dc7 11. 0-0 Pc6 12. Pbd2 Le7 13. a3 d6 14. Tac1 Ld7 15. Tfd1 0-0-0 16. c4 Le8 17. Lc2 d5 18. c5 Pd7 19. b4 Pde5 20. Pe5 Pe5 21. De2 Pg6 22. Pf3 Kb8 23. b5 Pf4 24. Dd2 g5 25. Ld3 Pd3 26. Dd3 Lf6 27. b6 Dc6 28. Lg5
1/2-1/2


Wit: Tomescu,V Titel: FM Elo: 2435 Land: ROM
Zwart: Nisipeanu,D Elo: 2395 Land: ROM
Plaats: Odorheiu Secuiesc op Ronde: 10 Datum: 1993-05
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 Pc6 7. cd4 d5 8. Pc3 Lf5 9. Pge2 e6 10. Pg3 Lg6 11. 0-0 Tc8 12. Le3 Pc4 13. Lc4 dc4 14. Pge4 Le7 15. Dg4 0-0 16. Tad1 Pb4 17. Lg5 Lg5 18. Pg5 Pd5 19. h4 Pc3 20. bc3 Da5 21. d5 Lf5 22. Df3 h6 23. Pe4 Le4 24. De4 ed5 25. Dd5 Dc3 26. Db7 De5 27. Da7 c3 28. Dd4 Da5 29. Dd5 Tc5 30. Db3 c2 31. Tc1 Dd2 32. Tfe1 Te5 33. Tf1 Te2 34. a4 Tfe8 35. Dc4 T8e5 36. a5 Ta5 37. Dc8+ Kh7 38. g3 h5
0-1


Wit: Voller,J
Zwart: David,P Titel: IM Elo: 2425 Land: CZE
Plaats: CZE ch Ronde: 10 Datum: 1994
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 Pc6 7. cd4 d5 8. Pe2 Lf5 9. Pg3 Lg6 10. f4 e6 11. 0-0 Lb1 12. Tb1 g6 13. Le3 Dd7 14. De2 Le7 15. Tbc1 Tc8 16. Lc2 Pb4 17. Lb1 Tc1 18. Lc1 Pc6 19. Df2 Lh4 20. b3 De7 21. De3 Kd8 22. Pe2 Dc7 23. g4 h6 24. Dh3 Le7 25. f5 gf5 26. gf5 Pd4 27. Pd4 De5 28. De3 De3+ 29. Le3 e5 30. Pf3 f6 31. Lb6+ ab6 32. Td1 d4 33. Le4 Kc7 34. Tc1+ Kb8 35. Kf1 Tg8 36. Tc2 Tg4 37. Te2 La3 38. Te1 Lb4 39. Te2 La3 40. Ld3 Lc1 41. Te4 Tg7 42. Te2 Le3 43. Tg2 Tc7 44. Tc2 Tg7 45. Tg2 Tc7 46. Ph4 Tc3 47. Tg8+ Ka7 48. Ke2 Lf4 49. Tg6 e4 50. Le4 Te3+ 51. Kf2 Lg5 52. Pf3 Te4 53. Pg5 fg5 54. Th6 Tf4+ 55. Ke2 Tf5 56. Td6 Tf4 57. Td5 Th4 58. Tg5 Th2+ 59. Kd3 Ta2 60. Kd4 Tc2 61. b4 Ka6 62. Th5 b5 63. Tc5 Th2 64. Kc3 Th3+ 65. Kb2 Kb6 66. Tg5
1/2-1/2


Wit: Hjorth,G Titel: IM Elo: 2440 Land: AUS
Zwart: Trepp,M Titel: FM Elo: 2340 Land: SUI
Plaats: Amsterdam OHRA Ronde: 5 Datum: 1984-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. ed6 Dd6 8. cd4 e6 9. Pc3 Pc6 10. Pf3 Le7 11. 0-0 0-0 12. De2 Pd5 13. De4 Td8 14. Td1 Pcb4 15. Pe5 Ld7 16. Df3 Le8 17. a3 Pc3 18. bc3 Pc6 19. Lf4 Pe5 20. Le5 Da6 21. d5 ed5 22. Ld5 Dg6 23. Lb7 Td1+ 24. Td1 Td8 25. Ld5 La4 26. Td3 Te8 27. Ld4 La3 28. h4 Ld6 29. g3 Ld7 30. c4 a5 31. Lc3 Lf5 32. Te3 Te3 33. De3 Le6 34. Le6 De6 35. De6 fe6 36. La5 Lc5 37. Kg2 e5 38. Ld2 Kf7 39. Le3 Lb4 40. Kf3 Ke6 41. Ke4 Lc3 42. h5 g6 43. hg6 hg6 44. f3 Lb4 45. g4 La5 46. La7 Le1 47. Lb8
1-0


Wit: Janosevic,D Land: YUG
Zwart: Rabar,B Titel: IM Land: YUG
Plaats: Novi Sad YUG ch Ronde: 9 Datum: 1955
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. ed6 Dd6 8. cd4 Pc6 9. Pe2 Lg4 10. Pbc3 Le2 11. Pe2 Td8 12. 0-0 e6 13. Lf4 Dd7 14. Dd3 Ld6 15. Dg3 0-0 16. Tad1 Pd5 17. Le5 Le5 18. de5 Dc7 19. Ld5 Td5 20. Td5 ed5 21. Pc3 d4 22. Pb5 Da5 23. Db3
1/2-1/2


Wit: Tomescu,V Titel: FM Elo: 2410 Land: ROM
Zwart: Bets,A Elo: 2330 Land: RUS
Plaats: Bucharest SCH Ronde: 3 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. cd4 Lf5 8. Pe2 e6 9. Pbc3 Le7 10. 0-0 Pc6 11. Pg3 Lg6 12. f4 Tc8 13. Le3 Pc4 14. Lc4 dc4 15. d5 ed5 16. Pd5 Ld3 17. Pe7 De7 18. Dg4 0-0 19. Tfe1 f6 20. ef6 Df6 21. b3 Pb4 22. La7 Pc2 23. Ph5 Dg6 24. Dh4 Pe1 25. Te1 c3 26. Ld4 c2 27. Tc1
0-1


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Durasevic,B Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 9 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. cd4 Pc6 8. Pe2 Lg4 9. f3 Lf5 10. 0-0 e6 11. Pbc3 Tc8 12. Le3 Dd7 13. Pg3 Lg6 14. f4 Pa5 15. f5 Lf5 16. Pf5 ef5 17. Df3 Pb3 18. ab3 a6 19. Ld2 Tc6 20. Dh3 Le7 21. Tf5
1/2-1/2


Wit: Mikhalchishin,M
Zwart: Ankerst,M Land: YUG
Plaats: Vrnjacka Banja YUG ch Ronde: 12 Datum: 1962
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. cd4 Pc6 8. Pc3 Lf5 9. Pge2 e6 10. 0-0 Tc8 11. Le3 Le7 12. Pg3 Lg6 13. f4 Dd7 14. f5 ef5 15. Df3 f4 16. Df4 0-0 17. Df3 Tcd8 18. Ph5 Pa5 19. Pf4 Pb3 20. ab3 a6 21. Tf2 Lb4 22. h4 Lc3 23. bc3 Le4 24. Dg3 Dc6 25. Ld2 Pc8 26. Pd3 Ld3 27. Dd3 Pe7 28. Lg5 Td7 29. h5 De6 30. Df3 Tc7 31. Taf1 h6 32. Lf6 Kh8 33. Lg7+ Kg7 34. Dg3+ Pg6 35. Tf6
1-0


Wit: Vestly,JV
Zwart: Gullaksen,E
Plaats: Stavanger Ronde: 9 Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d5 7. cd4 Pc6 8. f4 Lf5 9. Pc3 e6 10. Pf3 Tc8 11. 0-0 Le7 12. Lc2 Lg4 13. h3 Lf3 14. Tf3 Pd4 15. Td3 Pc2 16. Dc2 g6 17. Le3 Lc5 18. Lc5 Tc5 19. Df2 Dc7 20. Tad1 0-0 21. h4 a6 22. h5 Tc4 23. Dh4 De5 24. hg6 hg6 25. Th3 Dg7 26. Kh2 Pd7 27. De7 Pc5 28. Td5 ed5 29. Pd5 f5 30. Dd6 Pe4 31. Pe7+ Kf7 32. Dd7 Pf6 33. Db7 Pg4+ 34. Kg3 Tc3+ 35. bc3 Dc3+ 36. Df3 De1+
0-1


Wit: Hedke,F Land: FRG
Zwart: Tischbierek,R Titel: IM Elo: 2560 Land: DDR
Plaats: Badenweiler op Ronde: 6 Datum: 1990-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. e6 Le6 8. Le6 fe6 9. cd4 Pc6 10. Pf3 Dd7 11. 0-0 g6 12. Pc3 Lg7 13. Te1 Pd8 14. a4 0-0 15. Lg5 Tf5 16. h4 Tc8 17. Tc1 h6 18. Le3 Pc6 19. Pe2 Tcf8 20. Pg3 Td5 21. Pe2 Kh7 22. Dc2 Tf6 23. b3 De8 24. De4 Df7 25. Tcd1 Kg8 26. Ph2 h5 27. Pf3 Tf3 28. Df3 Df3 29. gf3 Tf5 30. Kg2 Lf6 31. Th1 Kf7 32. Td2 Ta5 33. Pc3 Pd5 34. Pe4 Ta6 35. Kg3 Tb6 36. Tb1 Tb4 37. Pf6 ef6 38. Td3 Pde7 39. Ld2 Pf5+ 40. Kh3 Td4 41. Td4 Pfd4 42. b4 a6 43. b5 ab5 44. ab5 Pa7 45. b6 Pc8 46. Tc1 Pb6 47. Tc7+ Ke8 48. Tb7 Pd7 49. Lb4 Ke7 50. f4 e5 51. fe5 fe5 52. Ld2 Ke6 53. Lg5 Pf3 54. Ld8 d5 55. Kg3 Pd4 56. f3 Pf5+ 57. Kf2 e4 58. fe4 de4 59. Ta7 Pc5 60. Lg5 Kd5
1/2-1/2


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Smailbegovic,H
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 17 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. cd4 Lf5 8. Pf3 e6 9. Pc3 Pc6 10. Le3 Le7 11. 0-0 0-0 12. a3 a6 13. h3 Tc8 14. Tc1 Pa5 15. d5 Pbc4 16. Lc4 Pc4 17. Db3 b5 18. Tcd1 Pe3 19. fe3 Db6 20. Tfe1 de5 21. Pe5 ed5 22. Kh1 Df6 23. Pf3 Le4 24. Pd5 De6 25. Pe7+ De7 26. Pd4 Dg5 27. Te2 Tfe8 28. Db4 Ld5 29. Dd2 Le4 30. Tf1 Ted8 31. Tf4 f5 32. Kh2 Td6 33. Tef2 Tf8 34. Db4 Tg6 35. Te4 Dg3+ 36. Kg1 Tc8 37. Pe2 Dh3 38. Db3+ Kh8 39. Df7 Tg8 40. Te8
1-0


Wit: Corbin,P Elo: 2275 Land: BRB
Zwart: Gamboa,N Elo: 2405 Land: COL
Plaats: St. Martin op Ronde: 6 Datum: 1992-05
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. Pf3 e6 8. 0-0 dc3 9. Pc3 d5 10. Pg5 Pc6 11. f4 Lc5+ 12. Kh1 De7 13. Ld2 h6 14. Dh5 Pd4 15. f5 ef5 16. Pd5 Pd5 17. Ld5 0-0 18. Pe4 fe4 19. Lh6 Pf5 20. Tf5 Lf5 21. Df5 Ld4 22. Lg7 Kg7 23. Dg4+ Kh6 24. Dh3+ Kg7 25. Tf1 Dg5 26. Le4 Th8 27. Tf7+ Kf7
0-1


Wit: Tomescu,Vlad
Zwart: Demir,Gokhan
Plaats: Mangalia tt Ronde: 1 Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. cd4 de5 8. Dh5 e6 9. de5 Dd3 10. Pf3 Ld7 11. Pc3 Pa6 12. Ld2 Pc5 13. Ld1 Dg6 14. Dg6 hg6 15. Le2 0-0-0 16. Lg5 Te8 17. 0-0 Kb8 18. Tfd1 Pba4 19. Pa4 La4 20. b3 Lc6 21. Pd4 Ld5 22. f3 a6 23. Pc2 Pd7 24. Pe3 Lc5 25. Tac1 Th5 26. Tc5 Pc5 27. Lf4 Lc6 28. Pc4 Lb5 29. Le3 Pd7 30. f4 Thh8 31. a4 Lc4 32. Lc4 Td8 33. g3 Ka8 34. Td6 Pb8 35. Lb6 Td7 36. b4 Tc8 37. Lf1 Td6 38. ed6 Tc6 39. Lc7 b6 40. Lg2 Kb7 41. b5
0-1


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Udovcic,M Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 13 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. ed6 Dd6 8. cd4 Pc6 9. Pf3 Lf5 10. Pc3 e6 11. 0-0 Le7 12. Le3 0-0 13. a3 Tfd8 14. De2 a6 15. Tfd1 Pd5 16. Pd5 ed5 17. h3 Dg6 18. Kh1 Le4 19. Pe1 Tac8 20. Tac1 Ld6 21. Dd2 Te8 22. Tc3 Dh5 23. Lf4 Tcd8 24. Tg3 Lf4 25. Df4 Pa5 26. Tc1 Tc8 27. Ld1 Df5 28. Dh6 g6 29. Tc8 Tc8 30. Kg1 Df6 31. Dd2 Pc4 32. Dc3 Pd6 33. Dd2 Pf5 34. Tc3 Tc3 35. bc3 Pd6 36. Le2 b5 37. Db2 Dg7 38. g3 Dh6 39. h4 Pc4 40. Lc4 dc4 41. De2 Lc6 42. De5 Dd2 43. Db8+ Kg7 44. De5+ Kg8
1/2-1/2


Wit: Hedke,F Land: FRG
Zwart: Degenhardt,H Elo: 2350 Land: FRG
Plaats: Badenweiler op Ronde: 7 Datum: 1990-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. ed6 Dd6 8. cd4 Le6 9. Pc3 Lb3 10. Db3 e6 11. Pge2 Pc6 12. 0-0 Db4 13. Dc2 Le7 14. a3 Da5 15. b4 Dh5 16. Pf4 Dh4 17. d5 ed5 18. Pcd5 Pd5 19. Pd5 0-0 20. g3 Dd4 21. Pe7+ Pe7 22. Lb2 Db6 23. Tad1 Tac8 24. De4 Tce8 25. Td7 Pc6 26. Dd5 h6 27. b5 Pd8 28. Ld4 Dg6 29. Lc5 Pe6 30. Lf8 Pf4 31. Df3 Ph3+ 32. Kg2 Pg5 33. Dd3 Te4 34. f3
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2275 Land: GER
Zwart: Bruk,O Titel: IM Elo: 2445 Land: ISR
Plaats: Groningen op Ronde: 9 Datum: 1992-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. e5 Pd5 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 d6 7. ed6 Dd6 8. cd4 Le6 9. Pc3 Lb3 10. Db3 e6 11. Pge2 Pc6 12. 0-0 Le7 13. Lf4 Db4 14. Dc2 0-0 15. Tfd1 Tac8 16. Td3 Tfd8 17. Tad1 Da5 18. Th3 g6 19. Dc1 Lf6 20. Pe4 Lg7 21. Tc3 Pd5 22. Pd6 Pc3 23. bc3 Td6 24. Ld6 Da2 25. Dd2 Dd2 26. Td2 Pa5 27. Ta2 Pc4 28. Lf4 a6 29. Kf1 Kf8 30. Ke1 Ke8 31. Pc1 Pb6 32. Pe2 Pd5 33. Ld2 Tc6 34. f4 Kd7 35. Kd1 b5 36. g3 f6 37. Pc1 e5 38. Pb3 Lf8 39. fe5 fe5 40. de5 Pc3+ 41. Lc3 Tc3 42. Pc1 Lh6 43. Pe2 Td3+ 44. Ke1 a5 45. Pf4 Lf4 46. gf4 a4 47. Tb2 Kc6 48. Tc2+ Kb6 49. Te2 a3 50. e6 Td8 51. e7 Te8 52. Kd1 Te7
0-1


Wit: Kurevic,Roman
Zwart: Forster,Stephan
Plaats: Baden-Baden open Ronde: 4 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B22

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 e6 7. Le2 Pf6 8. 0-0 Le7 9. Pc3 Dd8 10. Lf4 Pd5 11. Lg3 0-0 12. Tc1 a6 13. Pe4 Ld7 14. Pe5 Tc8 15. Pd7 Dd7 16. Pc5 Lc5 17. dc5 Tfd8 18. a3 a5 19. Da4 Ta8 20. Tfd1 De7 21. Lf3 Tac8 22. Ld5 Td5 23. Td5 ed5 24. Df4 Te8 25. f3 h6 26. Te1 Dc5+ 27. Kh1 Te1+ 28. Le1 Dc2 29. Dc7 Db2 30. Dc8+ Kh7 31. Df5+
1/2-1/2


Wit: Cohen,A
Zwart: Howell,J
Plaats: Guernsey Datum: 1989
Opmerking: YB/1-155
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pf6 6. Pc3 Dd6 7. Pf3 e6 8. Le2 Le7 9. 0-0 Pc6 10. Le3 0-0 11. Dc2 Pb4 12. Db3 b6 13. Tfd1 Lb7 14. Tac1 Tac8 15. h3 Pbd5 16. a3 Pe3 17. fe3 Dg3 18. Dc2 Ld6 19. Tf1 g5 20. Ld3 g4 21. Pe2 Tc2 22. Tc2 gf3 23. Pg3 Lg3 24. gf3 h5 25. e4 Te8 26. Tc4 h4 27. Td1 Kf8 28. Lf1 Ke7 29. Ta4 a5 30. b4 Lc6 31. b5 Lb7 32. Tc4 Tg8 33. Kh1 Kd7 34. Tdc1 Pe4 35. fe4 Le4+ 36. Lg2 Lg2+ 37. Kg2 Lf4+ 38. Kf2 Lc1 39. Tc1 Tg3 40. Tc6 Th3 41. Tb6 f5 42. a4 Ta3 43. Ta6 Ta4 44. Tb6 Td4
0-1


Wit: Hjertenes,O Land: NOR
Zwart: Vaganian,R Titel: IGM Elo: 2510 Land: URS
Plaats: Graz Stu tt Ronde: 3 Datum: 1972-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 Lg4 7. Le2 e6 8. 0-0 Pf6 9. Pc3 Dd6 10. Da4 Le7 11. d5 ed5 12. Td1 Le6 13. Lf4 Db4 14. Tac1 0-0 15. Db4 Lb4 16. Pb5 Pe4 17. Pg5 Pg5 18. Lg5 h6 19. Lh4 a6 20. Pc7 Tac8 21. Pd5 Ld5 22. Td5 Pd4 23. Tc8 Pe2+ 24. Kf1 Tc8 25. Ke2 Tc2+ 26. Kf3 Tb2 27. Td8+ Kh7 28. Td7 b5 29. Tf7 Ta2 30. Tc7 Ld6 31. Tb7 Le5 32. Le7 Lc3 33. g4 b4 34. Lb4 Tb2 35. Tg7+ Lg7
0-1


Wit: Yukhtman,Y
Zwart: Aronson,L
Plaats: Sverdlovsk Ronde: 15 Datum: 1957
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 Lg4 7. Le2 e6 8. Pc3 Lb4 9. 0-0 Da5 10. Pe4 Pf6 11. Pf6+ gf6 12. Lf4 0-0 13. a3 Le7 14. Db3 Db6 15. Db6 ab6 16. Tfd1 Ta4 17. Le3 Td8 18. d5 Td5 19. Td5 ed5 20. Lb6 Ta8 21. Td1 Le6 22. Pd4 Ld8 23. Ld8 Td8 24. f4 Kf8 25. Kf2 Ke7 26. Ke3 Kd6 27. b4 Pd4 28. Kd4 Ta8 29. Ta1 Ld7 30. Lf3 Lc6 31. a4 Ta4 32. Ta4 La4 33. Ld5 Lc6 34. Lc6 Kc6 35. g4 Kb5 36. Kc3 Kb6 37. Kc4 Kc6 38. Kd4 Kb5 39. Kc3 Kb6 40. Kc4 Kc6 41. h3 Kb6 42. b5 Kc7 43. Kc5 b6+ 44. Kd5 Kd7 45. g5 Kc7 46. h4 Kd7 47. h5 Kc7 48. Ke4 Kd6 49. Kf5 Ke7 50. gf6+ Kf8 51. Ke5 h6 52. Kd6 Kg8 53. Kc6
1-0


Wit: Dunphy,W
Zwart: O'Sullivan,D
Plaats: Dublin Ronde: 7 Datum: 1956
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 Lg4 7. Le2 e6 8. Pc3 Lb4 9. 0-0 Dd7 10. Le3 Pf6 11. Pe5 Pe5 12. de5 Dd1 13. Ld1 Ld1 14. ef6 Lc3 15. bc3 La4 16. fg7 Tg8 17. Ld4 Ke7 18. Lc5+ Kf6 19. Lf8 Lb5 20. Tfe1 Lc6 21. g3 e5 22. Tad1 Kf5 23. h3 h5 24. Td6 h4 25. g4+
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: FM Elo: 2405 Land: AUT
Zwart: Balster,S Elo: 2200 Land: GER
Plaats: Garmisch op Datum: 1991-05
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. Pf3 Pc6 6. cd4 Lg4 7. Pc3 Lf3 8. gf3 Dd4 9. Dd4 Pd4 10. Pb5 e5 11. Pc7+ Kd7 12. Pa8 Lb4+ 13. Kd1 Pe7 14. Pb6+ ab6 15. a3 Ld6 16. Le3 Pec6 17. Tc1 b5 18. b4 f5 19. Tc3 Ta8 20. h4 Lc7 21. Tg1 g6 22. h5 Tg8 23. hg6 hg6 24. Th1 Tg7 25. Th8 f4 26. Ld4 Pd4 27. Ld3 g5 28. Le4 b6 29. Ta8 Kd6 30. Tc8 Td7 31. Tg8 Ke6 32. Ke1 Ld8 33. Kf1 Kf7 34. Th8 Ke6 35. Kg2 Lf6 36. Tb8 Ld8 37. Tc1 Kd6 38. Tbc8 Lc7 39. Th1 Ld8 40. Th6+ Ke7 41. Kh3 Lc7 42. Tch8
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2415 Land: OST
Zwart: Danner,G Titel: IM Elo: 2340 Land: OST
Plaats: AUT tt Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 Pf6 7. Pc3 Dd6 8. d5 Pb4 9. Lc4 e6 10. de6 Dd1+ 11. Kd1 Le6 12. Le6 fe6 13. Ke2 Td8 14. Le3 Pc2 15. Tad1 Pe3 16. Td8+ Kd8 17. Ke3 Lb4 18. Td1+ Ke7 19. Pe4 Tc8 20. Pe5 Tc2 21. Pd3 La5 22. Kf3 Pe4 23. Ke4 Lb6 24. Kf3 Ld4 25. a4 Kf6 26. g4 a6 27. h4 h5 28. gh5 Kf5 29. Tg1 Lf6 30. Tg4 e5 31. Tb4 b5 32. ab5 ab5 33. Tb5 Tc4 34. Ke3 Te4+ 35. Kd2 Th4 36. f4 Th2+
1-0


Wit: Ezsol,M
Zwart: Belikov,Vladimir Elo: 2385
Plaats: Gyor jr Datum: 1991
Opmerking: YB/33-38
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. de5 Dd1+ 8. Kd1 Lg4 9. Lf4 Pge7 10. Pd2 Pg6 11. Lg3 Pge5 12. Le5 Pe5 13. Lb5+ Pc6 14. Te1+ Le7 15. Lc6+ bc6 16. h3 Lf3+ 17. Pf3 0-0-0+ 18. Kc2 Lf6 19. Tad1 Kc7 20. b3 Td1 21. Td1 Tb8 22. Pd2 Te8 23. Pc4 Te2+ 24. Td2 Te1 25. Kd3 g6 26. Tc2 Td1+ 27. Ke2 Td5 28. f3 Tb5 29. Pd2 Le7 30. Tc4 Ta5 31. a4 f5 32. f4 Td5 33. b4 Kb6 34. Pb3 Td6 35. g4 Lf6 36. gf5 gf5 37. Tc5 Te6+ 38. Kf3 Le7 39. Pd4 Tf6 40. a5+ Kb7 41. Tc4 Lf8 42. h4 h5 43. Ke3 Le7 44. Kf3 Lf8 45. Kf2 Le7 46. Ke3 Ka6 47. Tc6+ Tc6 48. b5+ Kb7 49. bc6+ Kc7 50. Pf5 Lf6 51. Kd3 Kc6 52. Kc4 a6 53. Pd4+ Kd6 54. Pf5+ Kc6 55. Pg3 Lh4 56. Ph5 Le1 57. f5
1/2-1/2


Wit: Lendwai,Reinhard
Zwart: Trauth,Michael
Plaats: Zurich open Datum: 1993
Opmerking: NQ/94-3
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 ed4 10. Pd4 Pge7 11. Pc6 Dc6 12. Dd4 Le6 13. Dg7 0-0-0 14. Tc1 De4+ 15. Le2 Pc6 16. Dg3 The8 17. Kf1 Lc4 18. Lc4 Dc4+ 19. Kg1 Pd4 20. Dh3+ f5 21. f3 Pe2+ 22. Kf2 Pc1 23. Df5+ Kb8 24. Tc1 De2+ 25. Kg3 Tg8+ 26. Kh4 Df2+ 27. Kh5 Dg2 28. Le5+ Ka8 29. h4 Tgf8 30. Dg4 De2 31. f4 Tf5+
0-1


Wit: Messa,R Elo: 2265 Land: ITA
Zwart: Beggi,P Elo: 2250 Land: ITA
Plaats: Rom II Ronde: 6 Datum: 1980-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 e4 10. Pd2 Pf6 11. Lc4 Dg5 12. d5 Dg2 13. Tf1 Lg4 14. Da4 e3 15. fe3 Pd5 16. Tf2 Dg1+ 17. Pf1 0-0-0 18. La6 Td6 19. Tf7 Te8 20. Lb7+ Kb8 21. Ld4 Pf6 22. Lc6
1-0


Wit: Pinsky,J
Zwart: Protaziuk,Anna
Plaats: Warszawa HUN open Ronde: 7 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pc6 4. Pf3 d5 5. ed5 Dd5 6. cd4 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 e4 10. Le2 ef3 11. Lf3 Dd6 12. 0-0 Pge7 13. d5 Pb4 14. Da4+ Pbc6 15. dc6 Pc6 16. Tad1 Dc7 17. La5 De7 18. Td8+ Dd8 19. Ld8 Kd8 20. Lc6 bc6 21. Dc6 Tb8 22. Dd6+
1-0


Wit: Maciejewski,A Land: POL
Zwart: Markland,P Elo: 2420 Land: ENG
Plaats: Polanica Zdr¢j Ronde: 13 Datum: 1973-08
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 e4 10. Pe5 Pe5 11. de5 Pe7 12. Le2 0-0 13. 0-0 Le6 14. Da4 a6 15. f3 Dc5+ 16. Kh1 ef3 17. Lf3 Pc6
1/2-1/2


Wit: Lochte,Tomas
Zwart: Ptaschinski,D
Plaats: Dortmund open Ronde: 9 Datum: 1992
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 e4 10. Pe5 Pe5 11. de5 Pe7 12. Dc2 Lg4 13. h3 Lh5 14. Da4+ Pc6 15. Lc4 Dd7 16. g4 Lg6 17. Td1 Dc7 18. Lb4 De5 19. Lc3 Df4 20. Lg7 e3 21. 0-0 Tg8 22. Lc3 Td8 23. Tde1 Td3 24. Le5 ef2+ 25. Tf2 Tg3+ 26. Kf1 Ld3+ 27. Ld3 Da4 28. Lg3+ Kf8 29. Lf4 f6 30. b3 Dd4 31. Lh6+ Kf7 32. Lc4+ Kg6 33. Lg8 Dd3+ 34. Kg2 Kh6 35. Lc4 Dd4 36. Tef1 Kg6 37. Tf6+ Df6 38. Tf6+ Kf6 39. Kf3 h6 40. Kf4 b6 41. h4 Pb4 42. a4 Pc6 43. Ld5 Pe7 44. Le4 Ke6 45. g5 Pg8 46. Lf5+ Kd6 47. Lh7 Pe7 48. gh6 Ke6 49. Lf5+ Kf6 50. h7 Kg7 51. Le4 a6 52. Ke5 b5 53. a5
1-0


Wit: Balazs,A Elo: 2225 Land: HUN
Zwart: Hovanecz,L Elo: 2340 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 11 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e5 7. Pc3 Lb4 8. Ld2 Lc3 9. Lc3 e4 10. Pe5 Pe5 11. de5 Pe7 12. Da4+ Ld7 13. Da3 De6 14. Lb4 De5 15. Td1 Lc6 16. Lc4 a5 17. Ld6 Dg5 18. h4 Dg2 19. Th2 Dg1+ 20. Kd2 Dg4 21. Le7 Df4+ 22. Kc2 Dh2 23. Dc5 Dc7 24. Lb5 De7 25. Lc6+ Kf8 26. De7+ Ke7 27. Lb7 Tad8 28. Tg1 g6 29. Le4 Td4 30. Te1 Tc8+ 31. Kb3 Kd6 32. h5 Te8 33. f3 f5 34. Kc3 Kc5
0-1


Wit: Pokorny,Z Titel: FM Elo: 2320 Land: CZE
Zwart: Jirovsky,Pa Elo: 2335 Land: CZE
Plaats: CZE tt Ronde: 4 Datum: 1994
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Lb4 8. Ld3 Pf6 9. 0-0 Da5 10. Lf4 0-0 11. Pe4 Pd5 12. Lc1 Le7 13. De2 Dd8 14. Td1 b6 15. a3 Lb7 16. Peg5 g6 17. De4 Dd7 18. Dh4 Lg5 19. Lg5 f6 20. Lh6 Tfe8 21. Dg4 Df7 22. h4 Pce7 23. Lb5 Ted8 24. Ld2 Pf5 25. Le2 Tac8 26. Tac1 Kg7 27. h5 Tc1 28. Lc1 Tc8 29. hg6 hg6 30. Ld3 Pde7 31. Ph4 Ph4 32. Dh4 Th8 33. Dg3 Ld5 34. Ld2 Pc6 35. Lc3 Th5 36. f4 Th8 37. Te1 Td8 38. Kf2 Th8 39. Kg1 Th6 40. Kf2 Db7 41. Dg4 Pe7 42. Kg1 Kf7 43. Te3 f5 44. Dg5 Th5 45. Dg3 Db8 46. Le2 Th7 47. Dg5 Dh8 48. Kf2 Th1 49. Lf3 Dh4+ 50. Dh4 Th4 51. Kg3 Th1 52. Lb4 Lf3 53. Le7 Ke7 54. Kf3 Td1 55. Tc3 Td4 56. Kg3 Kd6 57. Tc8 Td3+ 58. Kh4 Tb3 59. Tc2 e5
0-1


Wit: Reides,M Titel: FM Elo: 2285 Land: ARG
Zwart: Sifres,P Elo: 2185 Land: ARG
Plaats: Buenos Aires FMD s Ronde: 4 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Dd8 8. Le2 Pf6 9. 0-0 Le7 10. Le3 0-0 11. Tc1 Pb4 12. Pe5 Pfd5 13. Db3 Pc3 14. bc3 Pc6 15. f4 Pa5 16. Dc2 b6 17. Ld3 f5 18. De2 Lb7 19. Pc4 Pc6 20. Tf3 Tc8 21. Th3 g6 22. Ld2 Dd5 23. Te1 b5 24. Pe3 Da2 25. Lb5 Pd8 26. Lc4 Tc4 27. Dc4 Dd2 28. Ta1 Lh4 29. Ta2 Lf2+ 30. Kh1 Dc1+ 31. Pf1 Ld5 32. De2 La2 33. Df2 Lc4 34. Tf3 Df1+ 35. Df1 Lf1 36. Tf1 Pc6 37. Te1 Kf7 38. Tb1 Tb8 39. Ta1 a5 40. h3 Tb3 41. c4 Td3
0-1


Wit: Sivokho,S Elo: 2405 Land: RUS
Zwart: Baklanova,T Elo: 2185 Land: UKR
Plaats: St. Peterburg CHI Ronde: 5 Datum: 1994-10
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pc6 4. cd4 d5 5. ed5 Dd5 6. Pf3 e6 7. Pc3 Lb4 8. Ld3 Pf6 9. 0-0 Dh5 10. Pe2 h6 11. Lf4 0-0 12. a3 Le7 13. Le5 Pe5 14. de5 Td8 15. Pg3 Dg4 16. h3 Df4 17. ef6 Df6 18. De2 Lc5
1-0


Wit: Mayers,D Elo: 2100 Land: USA
Zwart: Jain,N Elo: 2265 Land: IND
Plaats: Hastings Ronde: 8 Datum: 1995
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Dd6 8. Lc4 Pf6 9. 0-0 Le7 10. Pb5 Db8 11. g3 Ph5 12. d5 Pa5 13. Da4 Pc4 14. Pd6++ Kd8 15. Pf7+
1-0


Wit: Horvath,Im
Zwart: Fauland,A
Plaats: Zalakaros Ronde: 9 Datum: 1988
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pc6 7. a3 Pf6 8. Pc3 Dd6 9. Lc4 Le7 10. 0-0 0-0 11. Dd3 a6 12. Lg5 b5 13. La2 Lb7 14. Tad1 Ph5 15. d5 ed5 16. Ld5 Pf4 17. De4 Pd5 18. Td5 Dc7 19. Tfd1 Tad8 20. Td8 Ld8 21. Pd5 Dc8 22. h3 h6 23. Ld8 Dd8 24. Pd4 Pd4 25. Td4 Kh8 26. De5 f6 27. De6 Dc8 28. De3 Ld5 29. Td5 Te8 30. Dd2 Dc4 31. Td8 Td8
1/2-1/2


Wit: Roeder,F
Zwart: Schuh,H
Plaats: BL 8586 Zahringen-Er Datum: 1985
Opmerking: YB/8
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pf3 e6 7. Pc3 Da5 8. d5 ed5 9. Dd5 Lb4 10. Da5 La5 11. Ld2 Lf5 12. Lb5 Pe7 13. Pe5 0-0 14. Pc6 Pc6 15. Lc6 bc6 16. 0-0-0 Lb6 17. The1 Tfe8 18. Le3 La5 19. La7 Te1 20. Te1 Lc3 21. bc3 Le6 22. Ld4 Ta2 23. Kb1 Ta3 24. Te3 Tb3+ 25. Kc2 Tb5 26. Tg3 g6 27. Kd3 Lf5+ 28. Ke3 c5 29. Le5 Tb6 30. Kf4 f6 31. Lc7 Tb2 32. Tf3 h5 33. Kg3 Kf7 34. h4 Lg4 35. Te3 Le6
1/2-1/2


Wit: Kunze,M Elo: 2270 Land: FRG
Zwart: Mantovani,R Titel: FM Elo: 2370 Land: ITA
Plaats: Lugano op Ronde: 9 Datum: 1989-03
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pf6 7. Pc3 Dd6 8. Ld3 Pc6 9. 0-0 Le7 10. a3 0-0 11. Lc2 Td8 12. Le3 b6 13. De2 Lb7 14. Tad1 Tac8 15. Lg5 h6 16. Lc1 Db8 17. Lb3 Pa5 18. La2 Pd5 19. Pe4 Pf4 20. De3 Tc2 21. Tfe1 Pd5 22. Dd3 Dc8 23. Lb1 Tc7 24. Pe5 f5 25. Pg3 Pc6 26. Pc6 Lc6 27. Ld2 Lg5 28. Pe2 Lf6 29. Dg3 Kh8 30. Dg6 La4 31. Tc1 Le8 32. Dg3 Tc1 33. Tc1 Dd7 34. h3 Lh5 35. f3 De7 36. Kh1 Lh4 37. Dh2 Lf6 38. La2 Lf7 39. Dg1 e5 40. de5 Le5 41. Ld5 Ld5 42. De3 Te8 43. Pf4 Lf7 44. Lc3 Lb8 45. De7 Te7 46. Pd3 Te3 47. Pb4 Lg3 48. Pc2 Td3 49. Pd4 Lf4 50. Te1 Lg3 51. Tc1 Lg6 52. Pc6 Le8 53. Pe7 Ld7 54. Pg6+ Kg8 55. Le5 Lf2 56. Lc3 Lg3 57. Le5 Lf2 58. Lc3 Td6 59. Pe5 Lb5 60. g4 f4 61. Kg2 Le3 62. Te1 a5 63. h4 Ld4 64. h5 Lc3 65. bc3 Td2+ 66. Kg1 Le2 67. Tb1 b5 68. a4 Td5 69. Pg6 Td1+ 70. Td1 Ld1 71. ab5 Lf3 72. Pf4 a4 73. Pd3 a3 74. Pb4 Kf7 75. Kf2 Lg4 76. b6 Lc8 77. c4 g5 78. hg6+
1/2-1/2


Wit: Szabolcsi,J Land: HUN
Zwart: Balogh,B Elo: 2260 Land: HUN
Plaats: Budapest HUN ch Datum: 1972-12
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e5 6. de5 De5+ 7. Le2 Lb4+ 8. Pc3 Pf6 9. Pf3 Da5 10. 0-0 0-0 11. Lf4 Td8 12. Dc1 Pc6 13. a3 Ld6 14. Ld6 Td6 15. Df4 Td8 16. Pb5 Lg4 17. b4 Db6 18. Tfd1 Lf3 19. Df3 a6 20. Pc3 Pd4 21. De3 Pe2+ 22. De2
1/2-1/2


Wit: Witkowski,S Land: POL
Zwart: Kwapisz,S
Plaats: Wroclaw POL ch Ronde: 19 Datum: 1955
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pf6 6. Pc3 Da5 7. Lc4 e6 8. Pf3 Le7 9. 0-0 Pbd7 10. Lf4 0-0 11. Pb5 a6 12. Pd6 Dc7 13. Pc8 Dc8 14. Tc1 De8 15. De2 Pb6 16. Lb3 Pbd5 17. Lg3 Tc8 18. a3 Dd8 19. Pe5 Db6 20. Ld5 Tc1 21. Tc1 ed5 22. Pf3 Ld6 23. Ld6 Dd6 24. Dc2 Pe4 25. Dc7 f6 26. Db7 Tb8 27. Tc8+ Tc8 28. Dc8+ Kf7 29. g3 g5 30. Kg2 h5 31. Df5 Kg7 32. Dc8 Kg6 33. b4 Kh6 34. Pe1 Pd2 35. Pd3 De7 36. Df5 Kg7 37. Pc5 De2 38. Dd3 De1 39. h3 g4 40. hg4 hg4 41. Pa6 Pf3 42. Df1 De4 43. Pc5
1/2-1/2


Wit: Kiss,Las Titel: FM Elo: 2255 Land: HUN
Zwart: Holzmann,H Elo: 2295 Land: AUT
Plaats: Linz Ronde: 5 Datum: 1993
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pf6 6. Pc3 Da5 7. Lc4 e6 8. Pf3 Lb4 9. Ld2 0-0 10. 0-0 Dc7 11. De2 Pc6 12. Tac1 Dd8 13. Tfd1 Le7 14. a3 a6 15. Lf4 Pd5 16. Lg3 Te8 17. h4 Pc3 18. Tc3 Lf6 19. Te3 Ld7 20. d5 ed5 21. Ld5 Te3 22. De3 De8 23. Db3 Le6 24. Le6 De6 25. Db7 Td8 26. Te1 Dc8 27. Db6 Pd4 28. Pd2 Pc2 29. Te2 h6 30. Pe4 Ld4 31. Db3 Pa1 32. Df3 Dc1+ 33. Kh2 Lb2 34. Pd6 Lf6 35. Db7 Dd1 36. Df7+ Kh7 37. Te6 Dd4 38. Pf5 Db2 39. h5 Pc2 40. Ph6 Kh6 41. Dg6#
1-0


Wit: Bliumberg,V Elo: 2265 Land: URS
Zwart: Gerhold,M Elo: 2240 Land: OST
Plaats: Biel op Ronde: 9 Datum: 1992-07
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e6 6. Pc3 Dd6 7. Pf3 Pf6 8. Lc4 Le7 9. 0-0 Pc6 10. Lg5 0-0 11. Pb5 Dd8 12. Pe5 Pb4 13. Tc1 a6 14. Pc3 b5 15. Lb3 Lb7 16. De2 Pbd5 17. f4 Db6 18. Tcd1 Tfe8 19. f5 Pc3 20. bc3 Ld5 21. Lc2 Le4 22. Lf6 Lc2 23. Lg7 Ld1 24. Dd1 ef5 25. Tf5 Lf8 26. Lf6 h6 27. Dg4+ Kh7 28. De4 Kg8 29. Tf3 Te5 30. Le5
1-0


Wit: Polasek,J Land: CSR
Zwart: Danek,L Land: CSR
Plaats: Frenstat CSR ch Ronde: 1 Datum: 1982
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e6 6. Pf3 Pf6 7. Pc3 Dd6 8. Ld3 Pc6 9. 0-0 Le7 10. Pb5 Dd8 11. Lf4 0-0 12. Lc7 Dd7 13. Lg3 a6 14. Pa3 b5 15. Pc2 Lb7 16. Pe5 Pe5 17. de5 Pd5 18. Dg4
1/2-1/2


Wit: Limbach,Renate
Zwart: Maksimovic,Suzana
Plaats: Novi Sad ol-W Ronde: 1 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 e5 6. Pf3 ed4 7. Dd4 Pf6 8. Lc4 Lb4+ 9. Ld2 Ld2+ 10. Pbd2 Dd4 11. Pd4 0-0 12. 0-0 Ld7 13. Tfe1 Pc6 14. P2f3 Tad8 15. Tad1 h6 16. h3 Tfe8 17. Pc6 Lc6 18. Td8 Td8 19. Te7 Pd5 20. Te1 Pb6 21. Lb3 Kf8 22. Pe5 Ld5 23. Td1 Ke7 24. Ld5 Td5 25. Td5 Pd5 26. Pd3 Kd6 27. Kf1 b5 28. Ke2 a5 29. Kd2 f5 30. f4 g5 31. g3 b4 32. h4 gf4 33. gf4 h5 34. a4 ba3 35. ba3 Pb6 36. Pb2 Kd5 37. Kd3 a4 38. Pd1 Kc5 39. Pc3 Pd5 40. Pe2
1/2-1/2


Wit: Dubois,JM
Zwart: Pira,D
Plaats: Belfort open Datum: 1988
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pf6 6. Pc3 Dd6 7. Pf3 e6 8. Lc4 a6 9. 0-0 Pbd7 10. Te1 Le7 11. Pg5 Pb6 12. Lb3 0-0 13. Pge4 Pe4 14. Te4 Lf6 15. Lf4 Dd8 16. Le5 Ld7 17. Dh5 Lc6 18. Tg4 g6 19. Dh6 Pd7 20. Th4 Te8 21. Dh7+ Kf8 22. Ld6+ Te7 23. Dh8+ Lh8 24. Th8+ Kg7 25. Td8
1-0


Wit: Messa,R Elo: 2265 Land: ITA
Zwart: Tassi,O Land: ITA
Plaats: Rom II Ronde: 8 Datum: 1980-02
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Dd5 5. cd4 Pc6 6. Pc3 Dd4 7. Le3 Dd1+ 8. Td1 Ld7 9. Pb5 Tc8 10. Pa7 Pa7 11. La7 e6 12. a3 Le7 13. Pf3 Lf6 14. Pd4 Pe7 15. Pb5 Lb5 16. Lb5+ Pc6 17. Ld4 Ld4 18. Td4 Ke7 19. Lc6 Tc6
1/2-1/2


Wit: Eilertsen,J
Zwart: Jansson,J Elo: 2340 Land: NOR
Plaats: Randaberg NOR ch Ronde: 8 Datum: 1989
Keycode: B22

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 g6 4. cd4 Lg7 5. Pc3 d6 6. Pf3 a6 7. Lc4 e6 8. 0-0 Pe7 9. Lg5 0-0 10. Dd2 b5 11. Lb3 Lb7 12. Tfe1 Pd7 13. Df4 Pb6 14. Dh4 Te8 15. h3 Kh8 16. Ph2 Dd7 17. Pg4 Pg8 18. e5 Pc8 19. Pf6 Pf6 20. ef6 Lf8 21. d5 ed5 22. Pd5 Te5 23. Pe7 Te1+ 24. Te1 d5 25. Lh6 Pe7 26. fe7 Lg7 27. Dg4 f5 28. Lg7+ Kg7 29. Dd4+ Kf7 30. Te5 Te8 31. Ld5+ Ld5 32. Td5 De6 33. Td6 De1+ 34. Kh2 Te7 35. Tf6+ Kg8 36. Ta6 De5+ 37. De5 Te5 38. Ta5 Kf7 39. a4 Te4 40. Ta7+ Ke6 41. ab5 Tb4 42. Tb7 f4 43. h4 f3 44. Th7 Tb5 45. g4 Tb2 46. Kg3 Tb3 47. g5 Tb6 48. Th8 Kf7 49. Kf3 Tb3+ 50. Kg4 Tb1 51. h5 Tg1+ 52. Kf4 gh5 53. Th5 Ta1 54. Th7+ Kg6 55. Th6+ Kg7 56. Tb6 Ta4+ 57. Kf5 Ta5+ 58. Kg4 Ta4+ 59. f4 Tc4 60. Te6 Ta4 61. Kf5 Ta5+ 62. Te5 Ta7 63. Tb5 Tc7 64. Tb4 Tc5+ 65. Kg4 Tc7 66. f5 Ta7 67. Kh5 Kh8 68. Kg6 Tg7+ 69. Kf6 Tg8 70. Th4#
1-0


Wit: Nunchert,E Land: DDR
Zwart: Benecke,H
Plaats: Halle w Ronde: 6 Datum: 1967
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 e6 4. Pf3 dc3 5. Pc3 Lb4 6. Ld2 Pf6 7. Ld3 0-0 8. De2 d5 9. e5 Pfd7 10. Lh7+ Kh7 11. Pg5+ Kg6 12. h4 De7 13. Dg4 f5 14. h5+ Kh6 15. Pf7++ Kh7 16. Dg6+ Kg8 17. Pg5
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2320 Land: GER
Zwart: Tomic,D Elo: 2205 Land: GER
Plaats: Dortmund op Ronde: 7 Datum: 1993-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 e6 4. Pf3 d5 5. ed5 Dd5 6. cd4 a6 7. Le2 Pf6 8. 0-0 Pc6 9. Le3 Le7 10. Pc3 Dd8 11. Pe5 Pd5 12. Pd5 ed5 13. Pc6 bc6 14. Tc1 Ld7 15. Lg4 f5 16. Lh5+ g6 17. Lh6 Kf7 18. Lf3 Ld6 19. Dd2 Db8 20. g3 Te8 21. a3 a5 22. Tfe1 Db6 23. Kg2 Tab8 24. Te8 Le8 25. Tc2 Tb7 26. h4 Le7 27. Df4 Lf6 28. Td2 Te7 29. h5 Dc7 30. hg6+ hg6 31. Dc7 Tc7 32. Lf4 Tb7 33. Ld6 Lg5 34. Tc2 Le7 35. Le5 Lf6 36. Lf6 Kf6 37. Ld1 Te7 38. Td2 Te4 39. Lf3 Te1 40. Te2 Te2 41. Le2 g5 42. La6 Ld7 43. Kf3 Ke6 44. Ke3 Kd6 45. Kd3 c5 46. b3 a4 47. dc5+ Kc5 48. ba4 La4 49. f4 gf4 50. gf4 Ld7 51. Lb7 Lb5+ 52. Kc3 d4+ 53. Kd2 Ld7 54. La6 Lc6 55. Ld3 Ld7 56. Kc2 La4+ 57. Kb2 Ld7 58. Kb3 Le6+ 59. Kc2 Ld7 60. Kd2 Kd6 61. Ke2 Ke6 62. Kf2 Kd6 63. Kg3 Kc5 64. Kf3 Kd5 65. Ke2 Ke6 66. Kd2 Kd6 67. Lc2 Kd5 68. Lb1 Lc8 69. a4 Kc5 70. Ld3 Kb4 71. Lb5 Lb7 72. Kd3 Kc5 73. Kc2 Kb4
1/2-1/2


Wit: Merino,M Elo: 2205 Land: ESA
Zwart: Gomez,J Titel: FM Elo: 2225 Land: MEX
Plaats: ESP tt Ronde: 3 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pc6 4. cd4 d5 5. e5 e6 6. a3 Pge7 7. Pf3 Pf5 8. Pc3 Ld7 9. b4 Tc8 10. Lb2 Ph4 11. Pg1 Pf5 12. Pf3 Le7 13. Tc1 0-0 14. Ld3 Lg5 15. Tb1 Ph4 16. 0-0 Pf3+ 17. Df3 Pd4 18. Dh3 g6 19. f4 Lh4 20. g4 Db6 21. Kg2 Le7 22. f5 ef5 23. gf5 Pf5 24. Lf5 gf5 25. Tg1 Kh8 26. e6 De6 27. Tbe1 Tg8+ 28. Kh1 Tg1+ 29. Tg1 Lc6 30. Pe4+ f6 31. Pg5 d4+ 32. Tg2 De1#
0-1


Wit: Tegzes,L Elo: 2240 Land: HUN
Zwart: Honos,A Titel: FM Elo: 2300 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d6 4. cd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Pf3 Lg7 7. Lc4 0-0 8. 0-0 Pe4 9. Lf7+ Tf7 10. Pe4 h6 11. Le3 Lg4 12. Dd2 Lf3 13. gf3 Pc6 14. f4 d5 15. Pg3 Dd7 16. Dd3 Tf6 17. Kg2 Taf8 18. h4 h5 19. Tad1 e6 20. Pe2 Pe7 21. Pg1 Lh6 22. Pf3 Lf4 23. Pe5 Le5 24. de5 Tf3 25. Dd2 Pc6 26. Lh6 T8f5 27. Tde1 Df7 28. Te3 Pe5 29. Tf3 Pf3 30. Db4 Kh7 31. Le3 d4 32. Ld4 Tf4 33. Td1 e5
0-1


Wit: Bochnicka,V Elo: 2040
Zwart: Trunner,S Elo: 2725
Plaats: SVK tt Ronde: 7 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 e6 4. cd4 Lb4+ 5. Pc3 Pe7 6. Ld3 0-0 7. Pe2 d6 8. 0-0 a6 9. Pg3 Pd7 10. Lg5 De8 11. Dg4 Pg6 12. h4 Lc3 13. bc3 e5 14. Pf5 Pb6 15. h5 Lf5 16. ef5 Ph8 17. f6 g6 18. Lh6 Pd7 19. Lg7 De6 20. Dg5 e4 21. Le4 De4 22. Dh6 gh5 23. Lf8 Dg6 24. Dg6+ Pg6 25. Ld6 Pf6 26. Tfe1 Tc8 27. Lc5 Pd5 28. c4 Pf6 29. Tab1 Pd7 30. Tb7 Pc5 31. dc5 Tc5 32. Tb6 a5 33. Te4 h4 34. Tb5 Tc6 35. Ta5 Kg7 36. a4 Td6 37. Td5 Tb6 38. Tb5 Td6 39. a5 Td1+ 40. Kh2 Td2 41. a6 Tf2 42. a7 Ta2 43. Tb7 h5 44. c5 Kf6 45. c6 Ta3 46. c7 h3 47. c8D
1-0


Wit: Bescos,J
Zwart: Ochoa,J Elo: 2415
Plaats: Ibercaja op Ronde: 1 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 Pf6 4. Ld3 dc3 5. Pc3 d6 6. Pf3 g6 7. h3 Lg7 8. 0-0 0-0 9. De2 Pbd7 10. Le3 b6 11. Tac1 Lb7 12. Tfd1 Pc5 13. Lc5 bc5 14. Lc4 Pd7 15. a3 Tb8 16. b4 cb4 17. ab4 Db6 18. Da2 Pe5 19. Pe5 Le5 20. b5 e6 21. Dd2 Da5 22. Dd3 Da3 23. Tf1 Tfc8 24. Pe2 Dd3 25. Ld3 d5 26. f3 de4 27. fe4 Tc1 28. Tc1 Td8 29. Lb1 Td2 30. Kf2 Tb2 31. Ld3 f5 32. ef5 gf5 33. Ke3 Tb4 34. Tc5 Ld6 35. Tc1 Lg2
0-1


Wit: Corbin,P
Zwart: Mansoor,M
Plaats: Dubai olm Ronde: 3 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 e6 4. cd4 d5 5. e5 Pc6 6. Pf3 h6 7. Ld3 Db6 8. 0-0 Ld7 9. Pc3 Pge7 10. Le3 a6 11. Pa4 Dd8 12. Pc5 Tb8 13. Ph4 Pc8 14. Pg6 Tg8 15. Pf8 Kf8 16. f4 Pb4 17. f5 ef5 18. Lf5 Lf5 19. Tf5 Ke7 20. Tf7+ Kf7 21. Dh5+ Ke7 22. Lg5+ hg5 23. Dg5+ Ke8 24. Dg6+ Ke7 25. De6+
1-0


Wit: Puhakka,E
Zwart: Ernst,T Titel: IGM Elo: 2570 Land: SWE
Plaats: Helsinki op Ronde: 1 Datum: 1992-09
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Lc4 Pc6 5. Pf3 e6 6. 0-0 d6 7. De2 c2 8. Dc2 Le7 9. Pc3 Pf6 10. Td1 Ld7 11. Pb5 d5 12. Ld5 Pb4 13. De2 ed5 14. a3 Da5 15. Pc3 de4 16. Pe4 Pbd5 17. Pf6+ Pf6 18. Ld2 Da6 19. De3 Le6 20. Lc3 0-0 21. Dg5 Tfd8 22. Te1 Td5 23. Te5 Tad8 24. Tae1 h6 25. Dh4 Te5 26. Le5
0-1


Wit: Chandler,M Titel: IM Elo: 2470 Land: NZL
Zwart: Timman,J Titel: IGM Elo: 2655 Land: NED
Plaats: Wijk aan Zee Ronde: 12 Datum: 1982-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. Lg5 f6 9. Lf4 Pg6 10. Lg3 Pc6 11. a3 Pge5 12. La2 a6 13. b4 La7 14. b5 Pf3+ 15. Df3 Pe5 16. De2 Lc5 17. a4 Kh8 18. Kh1 ab5 19. Pb5 b6 20. Lb3 Lb7 21. Tad1 De7 22. f4 Pf7 23. Lh4 Lc6 24. Td3 g5 25. Le1 gf4 26. Tf4 Pe5 27. Th3 Tf7 28. Lc3 Tg8 29. Pd4 Lb7 30. Pf3 Pg6 31. Tg4 Tgg7 32. Db2 Kg8 33. Dd2 Dd6 34. Pd4 Ld4 35. Dd4 Dd4 36. Ld4 f5 37. Tg5 fe4 38. Lc4 d5 39. Lb5 Tc7 40. Lb6 Tc1+ 41. Lg1 d4
0-1


Wit: Lendwai,R Titel: FM Elo: 2405 Land: AUT
Zwart: Costa,J Titel: FM Elo: 2405 Land: SUI
Plaats: Garmisch op Datum: 1991-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 a6 5. Lc4 e6 6. Pf3 b5 7. Lb3 Lb7 8. De2 d6 9. 0-0 Pd7 10. Td1 Pgf6 11. Lf4 Db8 12. Tac1 Le7 13. Pd5 Pd5 14. ed5 e5 15. Le5 Pe5 16. Pe5 de5 17. d6 Ld6 18. Dd3 Ta7 19. Lf7+ Kf7 20. Df5+ Ke7 21. Dg5+ Kf7 22. Df5+ Ke7 23. Dg5+ Kf7
1/2-1/2


Wit: Tibensky,R Elo: 2390 Land: CSR
Zwart: Robatsch,K Titel: IGM Elo: 2415 Land: AUT
Plaats: Trnava II Ronde: 2 Datum: 1988-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pbd7 9. Td1 a6 10. a4 Da5 11. Pd4 Pe5 12. La2 Pc6 13. Pc2 0-0 14. Lf4 Td8 15. Pe3 Ph5 16. Lg3 Pg3 17. hg3 Ld7 18. Pc4 Db4 19. a5 Lf6 20. De3 Le8 21. g4 h6 22. Dh3 Tab8 23. Pe2 Pa5 24. Pe3 La4 25. Te1 Lb3 26. Lb3 Pb3 27. Tad1 Pc5 28. Pf4 Lg5 29. Ph5 Pe4 30. f4 Le7 31. Df3 d5 32. Te2 g6 33. Pg3 Pg3 34. Dg3 Ld6 35. Tf1 Tbc8 36. Df3 De4 37. De4 de4 38. f5 ef5 39. gf5 Lc5 40. Kh2 Le3 41. Te3 Tc4 42. fg6 fg6 43. Tf6 Kg7 44. Tb6 Td7 45. Teb3 Tcc7 46. Te3 Te7 47. Tb4 Tc5 48. Tee4 Te4 49. Te4 Tb5 50. b4 Kf6 51. Kg3 Te5 52. Tc4 Ke6 53. Kf4 Tf5+ 54. Ke4 Tg5 55. Kf3 Kd6 56. Tc8 h5
0-1


Wit: Morvay,M Elo: 2305 Land: HUN
Zwart: Gostisa,L Elo: 2420 Land: YUG
Plaats: Budapest op Datum: 1989-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 a6 8. De2 b5 9. Lb3 Ta7 10. e5 de5 11. Pe5 Lc5 12. Le3 Le3 13. De3 De7 14. Tac1 0-0 15. Tfd1 Tc7 16. Pe2 Tc1 17. Tc1 Db7 18. Pf4 De4 19. Pf7 De3 20. fe3 Kf7 21. Tc8 Tc8 22. Le6+ Ke7 23. Lc8 g5 24. Pd3 a5 25. a3 Kd6 26. Kf2 Pc6 27. Ke2 Pe7 28. Lb7 Kc7 29. Pc5 b4 30. ab4 ab4 31. Pe4 Pg4 32. La6 h6 33. h3 Pe5 34. Pf2 Kb6 35. Pd3 P7c6 36. Lc8 Kc7 37. Lf5 Kd6 38. Le4 h5 39. Lc6 Pc6 40. e4 Ke6 41. Ke3 Kf6 42. g3 Ke6 43. h4 Kf6 44. e5+ Pe5 45. hg5+ Kf5 46. Pe5 Ke5 47. g4 hg4 48. g6 Kf6 49. Kf4 Kg6 50. Kg4 b3 51. Kf4 Kf6 52. Ke4 Ke6 53. Kd4 Kd6 54. Kc4 Kc6 55. Kb3 Kb5 56. Ka3 Ka5 57. b3
1/2-1/2


Wit: Senador,E
Zwart: Donguines,F Elo: 2415 Land: PHI
Plaats: Manila Datum: 1991-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 b5 7. Lb3 Lb7 8. a3 Pf6 9. e5 Pe4 10. Pe4 Le4 11. Lf4 Da5+ 12. Ld2 Db6 13. 0-0 Le7 14. Te1 Db7 15. Tc1 0-0 16. Tc3 Lg6 17. h4 Pc6 18. Pg5 b4 19. Th3 Lg5 20. Lg5 h6 21. Lf4 ba3 22. ba3 Tab8 23. Tg3 h5 24. Lc4 Pe7 25. Lg5 Pf5 26. Td3 Dc6 27. Lb3 Tb7 28. La4 Dc5 29. Td7 Tb2 30. Td2 Tfb8 31. Tb2 Tb2 32. Te2 Te2 33. De2 Da3 34. Da6 Da1+ 35. Kh2 De5+ 36. g3 Pd4 37. Lc6 De1 38. Le3 Pe2 39. Kh3 Df1+
0-1


Wit: Ivkov,B Titel: IM Land: YUG
Zwart: Bauza,L
Plaats: Mar del Plata Ronde: 3 Datum: 1955
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Pd7 6. Lc4 e6 7. Lf4 e5 8. Db3 d5 9. Ld5 Pc5 10. Lf7+ Ke7 11. Lg5+ Pf6 12. Pd5+ Kf7 13. Pe5+ Ke8 14. Pf6+ Df6 15. Db5+ Ld7 16. Pd7 Pd3+ 17. Dd3 Dg5 18. Pf8 Tf8 19. 0-0
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2275 Land: GER
Zwart: Sokolov,A Titel: IGM Elo: 2605 Land: LAT
Plaats: Biel op Ronde: 7 Datum: 1992-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 0-0 9. Td1 a6 10. Lg5 Pbd7 11. Lb3 Pe8 12. Lf4 b5 13. e5 d5 14. Pd5 ed5 15. Ld5 Ta7 16. e6 Pef6 17. ed7 Td7 18. Lb3 Lc5 19. Lg5 h6 20. Lh4 Db6 21. Td7 Pd7 22. Td1 a5 23. a3 a4 24. La2 b4 25. ab4 Db4 26. h3 Df4 27. Kh1 Pf6 28. Lg3 De4 29. Dd2 Lh3 30. Ld5 Df5 31. gh3
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2275 Land: GER
Zwart: Brenninkmeijer,J Titel: IM Elo: 2485 Land: NED
Plaats: Groningen op Ronde: 7 Datum: 1992-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. De2 Pg6 9. Td1 Pc6 10. Lg5 Dc7 11. Tac1 h6 12. Le3 Le3 13. De3 a6 14. Lb3 b5 15. Pd5 Da7 16. Pb6 Tb8 17. Pd7 De3 18. fe3 Ld7 19. Td7 Tfc8 20. Pd4 Pce5 21. Tc8+ Tc8 22. Ta7 Tc1+ 23. Kf2 Pd3+ 24. Ke2 Pge5 25. Pf3 Tb1 26. Ta6 Tb2+ 27. Pd2 Kh7 28. Ta7 Pf2 29. Kf2 Td2+ 30. Kg3 Kg6 31. Tb7 Kf6 32. Tb5 Te2 33. h3 g5 34. a4 h5 35. Kh2 Pf3+ 36. Kg3 Ph4 37. Kh2 Tg2+ 38. Kh1 Td2 39. Kg1 Pf3+ 40. Kf1 g4 41. hg4 hg4 42. e5+ Kg5 43. Lc4 Kh4 44. Le2 Kg3
0-1


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2350 Land: GER
Zwart: Kogan,A Titel: IM Elo: 2465 Land: ISR
Plaats: Pardubice op Ronde: 2 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 a6 5. Lc4 e6 6. Pf3 b5 7. Lb3 Pe7 8. 0-0 Pg6 9. De2 Le7 10. Td1 0-0 11. Le3 Pc6 12. a3 Lb7 13. Tac1 Tc8 14. La2 d6 15. Pd2 Te8 16. Pb3 Dc7 17. Pd5 ed5 18. ed5 Db8 19. dc6 Tc6 20. Tc6 Lc6 21. Pd4 La8 22. Pf5 Lf8 23. Dg4 Dc8 24. h3 Dc2 25. Td2 Dc6 26. Kh2 Te5 27. f3 Lb7 28. Lf4 Te8 29. Pd6 Ld6 30. Td6 Dc5 31. Dd7 Tf8 32. Lg3 Pe5 33. De7 Pf3+ 34. gf3 Dc2+ 35. Kg1 Dc1+ 36. Le1 h6 37. Td8 Td8 38. Dd8+ Kh7 39. Dd3+ g6 40. Dd2 Dc5+ 41. Lf2 Df5 42. De3 Lf3 43. De7 Ld5 44. Ld5 Dd5 45. Df6 Dd1+ 46. Kh2 Kg8 47. Dd4 De2 48. Kg3 h5 49. h4 De6 50. Dd8+ Kh7 51. Ld4 De1+ 52. Kf4 Df1+ 53. Ke4 De2+ 54. Kf4 Dd2+ 55. Ke5 Dd3 56. Df6 Kg8 57. Kd6 Dg3+ 58. Kd7
1-0


Wit: Votava,J Titel: FM Elo: 2385 Land: CSR
Zwart: Langner,L Titel: FM Elo: 2345 Land: CSR
Plaats: CSR ch tt Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 0-0 9. Td1 Pbd7 10. Lf4 e5 11. Le3 b6 12. Ph4 Pe8 13. Pf5 Pdf6 14. g4 Le6 15. g5 Pd7 16. h4 g6 17. Ph6+ Kg7 18. Le6 fe6 19. Dg4 Pc7 20. Kg2 De8 21. Tac1 Tc8 22. Pe2 d5 23. ed5 ed5 24. Pc3 Pc5 25. b4 P5a6 26. Pd5 Pd5 27. Td5 Tc1 28. Lc1 Pb4 29. Td7 Kh8 30. De6 Lc5 31. De8 Te8 32. Lb2 Pc6 33. Tc7 Ld4 34. Ld4 Pd4 35. Ta7 Pf5 36. Pf5 gf5 37. Tf7 f4 38. Kf3 Ta8 39. Te7 Ta3+ 40. Kg4 Ta2 41. Kf5 b5 42. Kf6 Ta6+ 43. Kf7 Ta8 44. Te5 Tb8 45. f3 b4 46. Te2 b3 47. Tb2
1/2-1/2


Wit: Tomescu,V Titel: FM Elo: 2435 Land: ROM
Zwart: Salgado Allaria,C Elo: 2205 Land: ESP
Plaats: Bucharest TIM Ronde: 6 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. De2 Pbc6 9. Td1 a6 10. a4 Pg6 11. Le3 Le3 12. De3 Pce5 13. Pe5 Pe5 14. Le2 Pg6 15. f4 Dc7 16. g3 b6 17. Tac1 Db8 18. Td2 Ta7 19. Tcd1 Tc7 20. b4 Pe7 21. Kf2 h6 22. Td6 Tc6 23. T6d3 Dc7 24. b5 ab5 25. Pb5 Db8 26. Lf3 Tc2+ 27. Kg1 d5 28. Tb3 de4 29. Le4 Pd5 30. Td5 ed5 31. Lc2 Lh3 32. Df2 Te8 33. Te3 Tc8 34. De2 g6 35. Te7 Td8 36. Lg6 fg6 37. Db2 d4 38. Db3+
1-0


Wit: Jakobetz,L Elo: 2350 Land: HUN
Zwart: Forintos,G Titel: IGM Elo: 2465 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 a6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pe7 8. De2 Pg6 9. Le3 Le7 10. Tfd1 Pd7 11. Pd4 Pde5 12. Lb3 Pc6 13. Pa4 0-0 14. Tac1 Pd4 15. Ld4 b5 16. Pb6 Tb8 17. Pc8 Tc8 18. Tc3 Dd7 19. Tdc1 Tc3 20. Tc3 Tc8 21. Dc2 Tc3 22. Dc3 Lf8 23. f3 Pe7 24. Lb6 Pc6 25. a4 Db7 26. Le3 Le7 27. ab5 ab5 28. Lc2 Lf6 29. Da3 b4 30. Da2 g6 31. La4 Pa5 32. b3 Ld8 33. Ld2 Db6+ 34. Kf1 Dd4 35. Le1 Lb6 36. Df2 Df2+ 37. Lf2 Lf2 38. Kf2 e5 39. Ke3 Kf8 40. Kd3 Ke7 41. Kc2 f5 42. Lb5 d5 43. ed5 Kd6 44. Le8 e4 45. fe4 fe4 46. Lf7 g5 47. Lg8 h6 48. Lf7 Ke5 49. d6 Kd6 50. Kd2 Ke5 51. Ke3 Pb7 52. Lg6 Pc5 53. Lh7 Pb3 54. Le4 Pd4 55. Ld3 Pf5+ 56. Kf2 Pe7 57. Kf3 Pd5 58. h4 gh4 59. Kg4 Pf4 60. Lb1 Pg2 61. Kh3 Pe3 62. Kh4 b3 63. Lh7 b2 64. Lb1 Kf6 65. Kg3 Pc4
0-1


Wit: Lochte,T Elo: 2260 Land: GER
Zwart: Mainka,R Titel: IM Elo: 2515 Land: GER
Plaats: Dortmund op Ronde: 1 Datum: 1993-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pc6 8. Lg5 Le7 9. Le7 Pge7 10. Dd2 b5 11. Lb3 0-0 12. Tfd1 Db6 13. Dd6 Lb7 14. Dg3 Tad8 15. Dh4 h6 16. Dh5 Dc7 17. Pe2 Pa5 18. Tdc1 Db6 19. Lc2 Pc4 20. a4 Pg6 21. ab5 ab5 22. b3 Pd2 23. Pd2 Td2 24. g3 Tfd8 25. b4 Lc6 26. Kf1 e5 27. Df5 Kh7 28. Lb3 Ld7 29. Dh5 Le6 30. Le6 fe6 31. Tc5 Tf8 32. Ta5 Dd8 33. Tab5 Df6 34. f3 Dd8 35. Tc1 Dd3
0-1


Wit: Sylvan,J Elo: 2100 Land: DEN
Zwart: Adamski,J Titel: IM Elo: 2430 Land: POL
Plaats: Farum PC Ronde: 1 Datum: 1993-10
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Lc4 Lc5 6. Pf3 Pe7 7. Lf4 Pg6 8. Lg3 Pc6 9. 0-0 0-0 10. e5 f5 11. ef6 d5 12. Lb3 gf6 13. Te1 f5 14. Le5 Pce5 15. Pe5 Ld6 16. Pg6 hg6 17. Df3 Kg7 18. Tad1 Df6 19. Te2 Tf7 20. Pd5 ed5 21. Dd5 Lf8 22. Te8 Le7 23. Te1 Lb4 24. T1e2 f4 25. Dc4 Lg4 26. Ta8 Le2 27. Db4 Tc7 28. h3 f3 29. g3 Tc1+ 30. Kh2 Tf1 31. Db7+ Kh6 32. Da7 De5 33. Tc8 Ld1 34. h4 Lb3 35. ab3 Db2 36. De3+ Kg7 37. De7+ Kh6 38. Dg5+
1-0


Wit: Corbin,P Elo: 2250 Land: BAR
Zwart: Mamombe,K Titel: IM Elo: 2120 Land: ZIM
Plaats: Moscow ol Ronde: 7 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Pf6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. a4 0-0 10. Td1 Da5 11. Ld2 Dc7 12. Tac1 Pbd7 13. La2 Db8 14. Pd4 Te8 15. f4 Lf8 16. Pf3 Td8 17. h3 b5 18. Pd4 b4 19. Pb1 Lb7 20. Lb4 Pe4 21. La5 Tc8 22. Pe6 Pdf6 23. Pf8 Tf8 24. De3 Te8 25. Tc7 d5 26. Db6 Lc8 27. Ld5 Pd5 28. Td5 h6 29. Pd2 Pf6 30. Td4 Le6 31. Db8 Tab8 32. b4 Pd5 33. Tc5 Pb6 34. Tc6 Pa4 35. Ta6 Pc3 36. Kf2
1/2-1/2


Wit: El Assiouti,S Titel: IM Elo: 2385 Land: EGY
Zwart: Moosa,I
Plaats: Doha op Ronde: 7 Datum: 1992-09
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 g6 5. Pf3 Lg7 6. Lc4 a6 7. 0-0 e6 8. a4 Pe7 9. Lf4 0-0 10. Ld6 Te8 11. Dd2 Pec6 12. e5 f5 13. ef6 Df6 14. Tad1 Lf8 15. Pe4 Dg7 16. Dg5 Le7 17. Le7 Te7 18. Pd6 Df8 19. b4 Tg7 20. Dc5 Pe7 21. b5 ab5 22. ab5 Pbc6 23. bc6 bc6 24. Db6 Pd5 25. Ld5 ed5 26. Dc7 La6 27. Tfe1 Te7 28. Te7 De7 29. Te1 Dg7 30. h4 Tf8 31. Pe5 Df6 32. Pf3 Dd8 33. Da7 Lc4 34. Pc4 dc4 35. Dc5 Df6 36. Dc4+ d5 37. Dc5 Tf7 38. Pg5 Tf8 39. Te6 Da1+ 40. Kh2 h6 41. Tg6+
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2350 Land: GER
Zwart: Donk,M
Plaats: Groningen op Ronde: 1 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. De2 Pbc6 9. Td1 Dc7 10. a3 a6 11. b4 La7 12. Lb2 Pg6 13. Tac1 f5 14. Pd5 Dd8 15. ef5 Tf5 16. Pe3 Pf4 17. Le6+ de6 18. Td8+ Pd8 19. Dd2 Le3 20. De3 Pc6 21. Te1 Pd5 22. Dd2 Ld7 23. Te4 Taf8 24. Tg4 T8f7 25. h3 Tf4 26. Tg3 T4f5 27. Pg5 Te7 28. Pe4 Le8 29. Pd6 Tf8 30. Pe8 Tfe8 31. Tg4 Td8 32. Dc2 e5 33. Te4 Pf6 34. Te1 Tee8 35. Dc4+ Kf8 36. a4 Td7 37. b5 ab5 38. ab5 Pe7 39. Te5 Ped5 40. f4 Tc7 41. Db3 Td7 42. Te8+ Ke8 43. Le5 h5 44. Df3 Kf7 45. g4 hg4 46. hg4 Pe7 47. g5 Pfd5 48. Dh3 Td8 49. f5 Tg8 50. Dh5+ Kf8 51. Ld6 g6 52. fg6 Tg7 53. Dh8+ Tg8 54. Le7+ Pe7 55. Df6+ Ke8 56. g7 Kd7 57. Df8 Ke6 58. Kg2 Kd7 59. Kg3 Ke6 60. Kg4 Kd7 61. Kh5 Ke6 62. b6
1-0


Wit: Zelic,M Elo: 2320
Zwart: Mazi,L Titel: FM Elo: 2365 Land: SLO
Plaats: Bled op Datum: 1994-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pbd7 9. Td1 0-0 10. Lf4 Pe8 11. Td2 a6 12. Tad1 b5 13. Lb3 Db6 14. e5 Pe5 15. Pe5 de5 16. Le5 Lb7 17. Td3 Lf6 18. Lc2 Le5 19. De5 Dc7 20. Dg5 h6 21. Dh4 Pf6 22. Tg3 Kh8 23. Tdd3 Tfd8 24. Tg7 Kg7 25. Tg3+ Kf8 26. Df6 Ke8 27. Tg8+ Kd7 28. Df7+ Kd6 29. Df4+ Kc6 30. Le4+ Kb6 31. Dc7+ Kc7 32. Tg7+ Kd6 33. Tb7 Ke5 34. f4+ Kd4 35. Te7 Tac8 36. Te6 b4 37. Pe2+ Kc5 38. Lb7 Tc7 39. La6 Td2 40. b3 Ta2 41. Lc4
1-0


Wit: Aijala,J
Zwart: Bator,R Titel: IM Elo: 2405 Land: SWE
Plaats: Jyvaskyla op Ronde: 2 Datum: 1994-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Pf6 7. 0-0 Le7 8. Lf4 Pc6 9. Lb3 0-0 10. Dd2 e5 11. Lg5 Lg4 12. Lf6 Lf6 13. Dd3 Lf3 14. Df3 Pd4 15. Dd3 Dd7 16. Pd5 Ld8 17. f4 Pb3 18. Db3 ef4 19. Tf4 Tc8 20. Taf1 Tc6 21. Dg3 Lb6+ 22. Kh1 Ld4 23. Dh4 f6 24. T4f3 Tfc8 25. b3 Tc1 26. Df4 Tf1+ 27. Tf1 Tc2 28. a4 De6 29. Df3 Le5 30. Dd3 Tc8 31. g3 h6 32. Kg2 Kh7 33. Tf2 h5 34. h3 g6 35. b4 Kg7 36. Tc2 Tc6 37. b5 Tc5 38. a5 Dc8 39. Tc5 Dc5 40. a6 ba6 41. ba6 Dc1 42. Pe3 Db2+ 43. Pc2 Kf8 44. Kf3 Dc1 45. Kg2 Ke7 46. Pe3 Db2+ 47. Kf3 Dh2 48. Db5 Dg3+ 49. Ke2 Dh2+ 50. Kd3 Dh3 51. Db7+ Dd7 52. Pd5+ Ke8 53. Pc7+ Kf8 54. Da7 Dh3+ 55. De3 Df1+ 56. De2 Da1 57. Dc2 Da3+ 58. Ke2 d5 59. ed5 Lc7 60. Dc7 Da6+ 61. Ke3 Da3+ 62. Kd4 Db4+ 63. Kd3 Db1+ 64. Kd4 Dg1+ 65. Kd3 Dd1+ 66. Ke4 De2+ 67. Kd4 De5+ 68. De5 fe5+ 69. Ke5 Ke7
0-1


Wit: Dubois,J Elo: 2285 Land: FRA
Zwart: Andruet,G Titel: IM Elo: 2375 Land: FRA
Plaats: FRA tt Ronde: 3 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 b5 7. Lb3 Lb7 8. De2 d6 9. 0-0 Pf6 10. e5 de5 11. Pe5 Db6 12. Le3 Dc7 13. Lf4 Ld6 14. Pf7 Lf4 15. De6+ Kf8 16. Ph8 Pc6 17. Pd5 Lh2+ 18. Kh1 De5 19. Df7#
1-0


Wit: Polasek,J Land: CSR
Zwart: Vokac,M Elo: 2330 Land: CSR
Plaats: Frenstat CSR ch Ronde: 16 Datum: 1982
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Lc4 d6 6. Pf3 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 0-0 9. Td1 Pbd7 10. Lf4 e5 11. Lg5 Dc7 12. Tac1 Db8 13. Td2 h6 14. Le3 Pc5 15. Tdc2 Le6 16. Le6 Pe6 17. Ph4 g6 18. Lh6 Pd4 19. Dd1 Pc2 20. Lf8 Df8 21. Dc2 Tc8 22. Td1 Tc4 23. De2 b5 24. Pf3 a6 25. h3 Da8 26. Te1 Dc8 27. Pd2 Tc6 28. a3 Ld8 29. Pf1 La5 30. Df3 Lc3 31. bc3 Kg7 32. Te3 Tc4 33. Pg3 Ta4 34. Dd1 Dc5 35. Td3 Pe4 36. Pe4 Te4 37. Dd2 Tf4 38. Td6 Tf2 39. Tg6+ fg6 40. Df2 Da3 41. Da7+ Kf6 42. Db6+ Kf5 43. g4+ Kg5 44. Dd8+ Kf4 45. Dd2+ Ke4 46. Dg2+ Kd3 47. Dd5+ Kc2 48. De4+ Kb2 49. De2+ Kb3 50. De5 Dc1+ 51. Kg2 Dd2+ 52. Kg1 Dc3 53. De6+ Kb2 54. Dg6 a5 55. Db6 b4 56. Da5 b3 57. Df5 Ka2 58. De6 Kb1 59. Kf2 Kc1 60. Ke2 Dd2+ 61. Kf3 Dd3+ 62. Kf4 b2 63. Dc6+ Kd2 64. Dg2+ Kc3 65. Dc6+ Dc4+ 66. Dc4+
0-1


Wit: Madl,I Elo: 2060 Land: HUN
Zwart: Grosch,M Elo: 2065 Land: HUN
Plaats: Budapest Alf mem Datum: 1984-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. Lf4 Pg6 9. Lg3 a6 10. De2 Pc6 11. Tfd1 e5 12. h4 Pd4 13. Pd4 Ld4 14. h5 Pf4 15. Lf4 Lc3 16. bc3 ef4 17. Td6 De7 18. Tad1 Kh8 19. T1d5 b5 20. Ld3 Dh4 21. Df3 Lb7 22. Tf5 De7 23. Df4 f6 24. e5 fe5 25. Td7 ef4 26. Te7 Tf5 27. Lf5 Ld5 28. Le6 Le6 29. Te6 Kg8 30. Tc6 Kf7 31. Kf1 Ke7 32. h6 Kd7 33. Tb6 Kc7 34. Te6 Kd7 35. Tb6
1/2-1/2


Wit: Sowray,P
Zwart: Brenninkmeijer,J
Plaats: Dieren open Ronde: 3 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Lc4 Pe7 7. 0-0 0-0 8. e5 Pg6 9. De2 Pc6 10. Lg5 Pd4 11. Pd4 Dg5 12. Pf3 Dh5 13. Ld3 d6 14. Lg6 hg6 15. Pe4 Ld7 16. ed6 Lb5 17. Dc2 Lf1 18. Pc5 Lg2 19. Kg2 Dg4+ 20. Kf1 Df3 21. Td1 b6 22. Pa6 Tac8 23. Pc7 Tfd8 24. Td4 Dh1+ 25. Ke2 Dh2 26. Dc6 De5+ 27. Kd3 Dc5 28. Db7 e5 29. Td5 Tc7
0-1


Wit: Brumen,D
Zwart: Sermek,D
Plaats: Bled 1989 open Ronde: 6 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Lc5 6. Ld3 Pc6 7. 0-0 Pge7 8. e5 d5 9. ed6 Ld6 10. Pe4 Pd5 11. Pd6+ Dd6 12. Pg5 h6 13. Dh5 0-0 14. Ph7 De5 15. Dh4 Td8 16. Lh6 gh6 17. Dh6 f5 18. Pg5 Dg7 19. Dh4 Pe5 20. Tad1 Pg6 21. Dc4 Df6 22. h4 Ld7 23. Pf3 Tac8 24. Db3 Lc6
0-1


Wit: Ferrigno
Zwart: Spiridonov,N
Plaats: Cannes op Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pc6 8. 0-0 Pge7 9. e5 Pg6 10. Te1 Le7 11. Ld3 0-0 12. h4 d6 13. Lg6 hg6 14. Lf4 de5 15. Pe5 Ld6 16. Tad1 Le5 17. Le5 Pe5 18. De5 De5 19. Te5 b5 20. Tc5 Ta7 21. f4 Te7 22. b4 Lb7 23. Td6 Tfe8 24. Kf2 f6 25. g4 Kf7 26. a4 ba4 27. Pa4 e5 28. fe5 Te5 29. Te5 Te5 30. Pc5 Lc8 31. Kf3 Ke7 32. Tc6 Kd8 33. Td6+ Kc7 34. Td1 g5 35. h5 Te8 36. Tc1 Kb6 37. Pd3 Lb7+ 38. Kf2 Te4 39. Tg1 Kb5 40. Pc5 Tf4+ 41. Ke3 Lc8
0-1


Wit: Levacic,D
Zwart: Weill,R
Plaats: Montpellier-A Datum: 1989
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 b5 7. Lb3 Pe7 8. Lf4 Pg6 9. Lg3 Pc6 10. Tc1 Lb7 11. De2 Le7 12. 0-0 0-0 13. Tfd1 d6 14. a3 Db6 15. Ld6 Pd4 16. Pd4 Ld6 17. g3 Lc5 18. Pf3 Tad8 19. Lc2 Td1+ 20. Td1 Td8 21. b4 Le7 22. h4 Tc8 23. Pb1 Lf6 24. Lb3 Pe5 25. Pd4 Pc4 26. Pc2 g6 27. Pd2 Pe5 28. Pe3 Tc3 29. Tb1 Dd4 30. Pef1 Td3 31. Kh1 h5 32. Lc2 Tc3 33. Pb3 Tc2 34. Pd4 Te2 35. Pe2 Le4+ 36. f3 Lb1
0-1


Wit: Cripe,P
Zwart: Gurevich,D
Plaats: Chicago US Open Ronde: 4 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Pf6 7. 0-0 a6 8. De2 b5 9. Lb3 Ta7 10. e5 de5 11. Pe5 Lc5 12. Lg5 h6 13. Lh4 Le7 14. Tfd1 Db6 15. a4 b4 16. a5 Db7 17. Pa4 Pd5 18. Lg3 0-0 19. Tac1 Lg5 20. Tc4 Db5 21. Dc2 Lb7 22. Tc5 De8 23. Pb6 Le7 24. La4 Dd8 25. Tc4 Ld6 26. Dd3 De7 27. Lc2 f5 28. Pg6 Dg5 29. Pf8 Lf8 30. De2 Dg6 31. Te1 Kf7 32. Tg4 Df6 33. Le5 De7 34. Lb8 fg4 35. La7 Pf4 36. Dg4 g5 37. Lb8 h5 38. Dd1
1-0


Wit: Boulard,E
Zwart: Grizou,R
Plaats: FRA-chT Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Lc4 a6 6. Pf3 Pe7 7. Lg5 h6 8. Le3 Pg6 9. 0-0 Pc6 10. Pd4 Le7 11. f4 0-0 12. Dh5 Pd4 13. Ld4 Dc7 14. Lb3 Pf4 15. Dg4 Pg6 16. Pa4 b5 17. Tac1 Dd6 18. e5 Pe5 19. De4 Pc6 20. Lc5 Db8 21. Le7 Pe7 22. Pc5 d6 23. Pe6 Le6 24. Le6 Da7+ 25. Kh1 fe6 26. De6+ Kh8 27. Tf7 Tf7 28. Df7 De3 29. Tf1 Tc8 30. h3 Tc1 31. Tc1 Dc1+ 32. Kh2 De3 33. b3 d5 34. a4 ba4 35. De8+ Kh7 36. Da4 d4 37. b4 d3 38. Db3 Df4+ 39. Kg1 Dc1+ 40. Kh2 d2 41. Dd3+ Pg6
0-1


Wit: Daloz,JM
Zwart: Etchegarray,P
Plaats: Urcuit op Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Lc4 a6 6. Lf4 d6 7. Pf3 Le7 8. 0-0 Pc6 9. De2 Dc7 10. Tfd1 Pf6 11. Tac1 0-0 12. b4 e5 13. Le3 Db8 14. a3 h6 15. Lb6 Ld8 16. Ld8 Td8 17. Da2 Tf8 18. h3 b5 19. Ld5 Lb7 20. Dd2 Pd8 21. De3 Pd5 22. Pd5 Ld5 23. Td5 f6 24. Ph4 Pf7 25. Pf5 Kh7 26. Tcd1 Dc7 27. Dg3 Tg8 28. Pd6 Pd6 29. Td6 a5 30. Dd3 ab4 31. ab4 Dc4 32. Dc4 bc4 33. Tc6 Tgc8 34. Tc8 Tc8 35. Tc1 c3 36. f3 h5 37. h4 Kh6 38. Kf2 g5 39. g3 Tb8 40. Tc3 Tb4 41. Ke3 gh4 42. gh4 Tb2 43. f4 Th2 44. fe5 Th3+ 45. Kd4 fe5+ 46. Kc4 Th4 47. Kd5 Kg5 48. Ke5 Tg4 49. Tc8 h4 50. Tg8+ Kh5 51. Th8+ Kg5 52. Tg8+
1/2-1/2


Wit: Rohrich,S
Zwart: Krass,H
Plaats: Dortmund open Ronde: 11 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Lg4 6. Lb5+ Pd7 7. 0-0 a6 8. La4 Pf6 9. De2 Tb8 10. Lf4 Ph5 11. Le3 g6 12. Lb3 Lf3 13. Df3 Pe5 14. De2 Dc8 15. Pd5 Pc6 16. Lb6 Lh6 17. f4 0-0 18. Tac1 De6 19. Tce1 Lg7 20. Td1 Pf6 21. Pc3 Dg4 22. Df2 Pd7 23. Le3 Pa5 24. Lc2 Tbc8 25. Td5 Pc5 26. h3 De6 27. f5 gf5 28. ef5 Df6 29. Ld4 e5 30. Lc5 dc5 31. Pe4 Dc6 32. Td6 Dc7 33. f6 Lh6 34. Dh4 Le3+ 35. Kh1 h6 36. Pg5 Lg5 37. De4
1-0


Wit: Katona,F Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Farkas,G Titel: FM Elo: 2220 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 11 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 d6 8. De2 Pf6 9. h3 0-0 10. Td1 Pd7 11. Lg5 Pb6 12. Lb3 Le6 13. Pd5 Pd7 14. La4 f6 15. Le3 Pde5 16. Pd4 Pd4 17. Ld4 Ld7 18. Lb3 Kh8 19. f4 Pc6 20. Lc3 f5 21. Lg7+ Kg7 22. e5 e6 23. Pf6 d5 24. Pd5 ed5 25. e6 Le6 26. De6 d4 27. Tac1 Tf6 28. Dc4 Dd6 29. g3 Td8 30. Tc2 Pa5 31. Dc7+ Dc7 32. Tc7+ Kh6 33. Td3 Tb6 34. g4 g5 35. fg5+ Kg5 36. Tc5 Pb3 37. Tf5+ Kg6 38. ab3 Td7 39. Kg2 Tc6 40. Tf2 Tb6 41. Kg3 h5 42. Tf8 hg4 43. hg4 Tb5 44. Kf4 Tf7+ 45. Tf7 Kf7 46. Ke4 Tb4 47. Kf5 Tb5+ 48. Kf4 Tb4 49. Kg5 Tb5+ 50. Kf4
1/2-1/2


Wit: Bellagamba,P
Zwart: Myslowski,K
Plaats: Paris op-2 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lf4 d6 6. Pf3 e5 7. Le3 Pf6 8. h3 Le7 9. Lc4 0-0 10. 0-0 a6 11. Dc2 b5 12. Ld5 Pb4 13. Db3 Pbd5 14. ed5 Lf5 15. a4 Ld3 16. Tfd1 Lc4 17. Dc2 b4 18. b3 Tc8 19. bc4 Tc4 20. Db3 Tc3 21. Db4 Dc8 22. Pe5 a5 23. Da5 Ld8 24. Db4 de5 25. a5 Dc4 26. Dc4 Tc4 27. a6 Tc8 28. d6 Pd7 29. a7 Ta8 30. Tdb1 f5 31. f3 Kf7 32. Tb7 Ke6 33. Ta6 g5 34. g4 fg4 35. fg4 Tf3 36. Ta3 Te3 37. Te3 Lb6 38. Kf2 Ta7 39. Tb6 Pb6 40. Td3 Pd5
0-1


Wit: Herold,Hansjurg
Zwart: Kaganovskaya,Polina
Plaats: Cattolica open Ronde: 6 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. a3 Pf6 7. Pf3 d6 8. De2 Le7 9. 0-0 0-0 10. Td1 Da5 11. Pb5 Pe8 12. Ld2 Dd8 13. Lf4 a6 14. Pd6 Pd6 15. e5 Pe5 16. De5 Pc4 17. Td8 Pe5 18. Tf8+ Kf8 19. Le5 f6 20. Lc7 e5 21. Pd2 Le6 22. La5 Tc8 23. Lc3 Ld5 24. Pf1 Le6 25. Te1 Kf7 26. Te3 Td8 27. Te1 Td3 28. Tc1 g5 29. h3 h5 30. Pg3 h4 31. Pf1 Ld6 32. Pe3 Lc5 33. Td1 Td1+ 34. Pd1 Lb3 35. Pe3 Ke6 36. Pf1 Ld4 37. Ld4 ed4 38. Pd2 Ld5 39. f3 Ke5 40. Kf1 Kf4 41. Kf2 b6 42. Pf1 b5 43. Pd2 f5 44. Pf1 a5 45. Pd2 a4 46. Pf1 Lc4 47. Pd2 Ld3 48. b4 Lc2 49. Pf1 Lb3 50. Pd2 La2 51. Ke2 Lc4+ 52. Ke1 Ke3 53. Pc4+ bc4 54. b5 c3 55. b6 d3 56. Kd1 c2+ 57. Kc1 Ke2
0-1


Wit: Zura,I
Zwart: Winter,I Land: DDR
Plaats: Halle w Ronde: 7 Datum: 1967
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. h3 Pf6 7. Lc4 e6 8. De2 Le7 9. 0-0 0-0 10. Td1 Ld7 11. Lb3 Pa5 12. Lc2 Dc7 13. Lf4 Pc4 14. Lb3 Tac8 15. Tac1 b5 16. e5 Ph5 17. Lh2 g6 18. g4 Pg7 19. Lc4 Dc4 20. Dc4 Tc4 21. ed6 Lf6 22. g5 Lc3 23. bc3 Td8 24. Le5 Ph5 25. Ld4 Pf4 26. Td2 Ph3+ 27. Kh2 Pf4 28. Lf6 Tdc8 29. Pe5 Tc3 30. Tc3 Tc3 31. Pd7 Th3+ 32. Kg1 Th4 33. Pe5
1-0


Wit: Hernandez,T Titel: FM Elo: 2095 Land: CUB
Zwart: Frometa,Z Titel: IM Elo: 2200 Land: CUB
Plaats: Havana Cap mem w Ronde: 7 Datum: 1991-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 Pf6 7. e5 Pg4 8. e6 fe6 9. Pg5 Pge5 10. Pe6 Da5 11. Lb3 Le6 12. Le6 Pd8 13. Lb3 e6 14. 0-0 Le7 15. De2 Tc8 16. Ld2 Db6 17. Tad1 0-0 18. Le3 Da5 19. f4 Pec6 20. Lc1 Db6+ 21. Kh1 Pd4 22. Td4 Dd4 23. Le6+ Pe6 24. De6+ Kh8 25. De7 Tce8 26. Db7 Dd3 27. Df3 Dc2 28. h3 Tf7 29. Kh2 a5 30. Dd5 Tf6 31. Da5 Tg6 32. Dd5 h6 33. f5 Tf6 34. Dd1 Dd1 35. Td1 Tf5 36. Td6 Te1 37. Ld2 Tef1 38. Le3 Te5 39. Td8+ Kh7 40. Ld4 Tg5 41. a4 Tff5 42. Td7 h5 43. Pe4 Tg6 44. h4 Tf4 45. Pg5+ Kh6 46. g3 Tf1 47. a5 Te1 48. Td8 Ta6 49. b4 Tb1 50. Tb8 Kg6 51. Lc5 Kf5 52. Tf8+ Ke5 53. Td8 Tb3 54. Td6 Td6 55. Pf7+ Ke4 56. Pd6+ Kf3 57. Pc4 Tc3 58. Pd2+ Ke2 59. Pe4 Tc2 60. a6 Kd3+ 61. Pf2+ Kc4 62. a7 Ta2 63. Kg2
1-0


Wit: Smith,K Elo: 2395 Land: USA
Zwart: Evans,L Titel: IGM Elo: 2545 Land: USA
Plaats: San Antonio Ronde: 9 Datum: 1972-11
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. Lg5 e6 9. De2 h6 10. Lh4 g5 11. Lg3 Ph5 12. Tfd1 Pg3 13. hg3 g4 14. Pe1 Pe5 15. Lb3 h5 16. Pd3 Lg7 17. Pf4 h4 18. Dd2 hg3 19. fg3 Db6+ 20. Kf1 Ld7 21. Tac1 Td8 22. Ke2 Pf3 23. Dd3 Pd4+ 24. Kd2 Pb3+ 25. ab3 Df2+ 26. Pce2 Lb5 27. De3 De3+ 28. Ke3 e5 29. Pd5 Lh6+ 30. Kf2 Lc1 31. Tc1 Lc6 32. Pec3 Kd7 33. Pf6+ Ke6 34. Pg4 f5 35. ef5+ Kf5 36. Pe3+ Ke6 37. g4 d5 38. Pe2 d4 39. Pc4 Tdg8 40. Kg3 Tg5
0-1


Wit: Smith,K Elo: 2395 Land: USA
Zwart: Mecking,H Titel: IGM Elo: 2570 Land: BRA
Plaats: San Antonio Ronde: 13 Datum: 1972-11
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. a3 e6 9. De2 h6 10. Td1 e5 11. Pd5 Le7 12. Le3 Pd5 13. ed5 Pb8 14. Pe5 de5 15. f4 ef4 16. d6 fe3 17. De3 Pc6 18. Ld5 0-0 19. Lc6 Lg5
0-1


Wit: Nemcova,V Elo: 2045 Land: CSR
Zwart: Samardzic,J Elo: 2150 Land: YUG
Plaats: Prague BOH w Ronde: 4 Datum: 1989-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 a6 7. 0-0 e6 8. De2 b5 9. Lb3 Ta7 10. Lf4 Td7 11. Tac1 Lb7 12. a4 Pa5 13. Lc2 b4 14. Pb1 Pe7 15. Pbd2 Pg6 16. Le3 Le7 17. Ld3 Da8 18. Pd4 Pe5 19. Lb1 0-0 20. f4 Pec6 21. Dg4 Lf6 22. Pc6 Pc6 23. Pc4 Dd8 24. e5 de5 25. fe5 Pe5 26. Pe5 Le5 27. Db4 a5 28. Db5 Ld5 29. Lb6 Dh4 30. h3 Dg3 31. Tf2 Dh2+ 32. Kf1 Dh1+ 33. Ke2
0-1


Wit: Nemcova,V Elo: 2045 Land: CSR
Zwart: Eretova,K Elo: 2160 Land: CSR
Plaats: Prague BOH w Ronde: 11 Datum: 1989-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. h3 e6 9. De2 Le7 10. Td1 e5 11. Le3 0-0 12. Tac1 h6 13. b4 Le6 14. Le6 fe6 15. Pa4 Pd7 16. a3 Tc8 17. Tc2
1/2-1/2


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2410 Land: AUT
Zwart: Lutz,C Titel: IGM Elo: 2550 Land: GER
Plaats: Graz zt Ronde: 5 Datum: 1993-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. Lg5 e6 9. De2 h6 10. Lh4 g5 11. Lg3 Ph5 12. Tad1 Pg3 13. hg3 Df6 14. Ph2 Le7 15. f4 gf4 16. gf4 Dg7 17. Kh1 Ld7 18. De3 Tc8 19. Le2 Tg8 20. g4 Pd8 21. Lf3 Lc6 22. Tfe1 e5 23. Pd5 Pe6 24. f5 Pd4 25. Tf1 Dg5 26. Dc3 Ld7 27. Db4 Tc2 28. Lg2 Lc6 29. f6 Lf8 30. Db6 Dh4 31. Td4 ed4 32. Dc7 Ld5 33. Dc2 Lc6 34. De2 Dg5 35. Df3 De5 36. Te1 Tg6 37. Tf1 Kd7 38. a3 Kc7 39. Db3 Tf6 40. Pf3 De6 41. De6 fe6 42. Pd4 Tf1+ 43. Lf1 Le4+ 44. Kh2 Kd7
0-1


Wit: Mortazavi,A Titel: FM Elo: 2390 Land: ENG
Zwart: Summerscale,A Titel: IM Elo: 2440 Land: ENG
Plaats: Norwich GBR ch Ronde: 10 Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 a6 8. h3 e6 9. De2 Le7 10. Td1 Dc7 11. Lf4 0-0 12. Tac1 Pd7 13. Lb3 Db8 14. Lh2 Pde5 15. Td2 Da7 16. Kh1 Pf3 17. Df3 Lg5 18. Lf4 Pd4 19. Dg3 Lf4 20. Df4 e5 21. Dh4 Le6 22. Pd5 Pb3 23. Pe7+ Kh8 24. ab3 Db6 25. Tc3 Tfe8 26. Pf5 Lf5 27. ef5 Tad8 28. Dc4 Td7 29. Tcd3 Ted8 30. f6 gf6 31. Dg4 f5 32. Df5 d5 33. De5+ f6 34. Df5 d4 35. Te2 Td5 36. Te8+ Te8 37. Dd5 Dc7 38. g3 Td8 39. Dh5 De5 40. Df3 f5 41. g4 De4
1/2-1/2


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2260 Land: HUN
Zwart: Tomcsanyi,P Elo: 2275 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 2 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 Pf6 7. e5 d5 8. Lb5 Pd7 9. Pd5 e6 10. Lg5 Le7 11. Le7 Pe7 12. Pc3 0-0 13. 0-0 Pg6 14. Te1 a6 15. Ld3 Pc5 16. Lc2 De7 17. De2 b5 18. h4 Lb7 19. g3 Pd7 20. Pg5 h6 21. Lg6 fg6 22. Ph3 Lf3 23. De3 Lg4 24. Pf4 Tf5 25. De4 Taf8 26. Pg6 Dc5 27. De3 De3 28. Te3 T8f7 29. Pe4 Pe5 30. Pe5 Te5 31. f4 Td5 32. Tc1 Lf5 33. Tc8+ Kh7 34. Pc3 Td2 35. Te2 Te2 36. Pe2 Td7
0-1


Wit: Hernandez,Yu Titel: WFM Elo: 2210 Land: CUB
Zwart: Guzkowska,M Elo: 2165 Land: POL
Plaats: Moscow ol Ronde: 9 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. h3 e6 9. De2 Le7 10. Td1 Dc7 11. Lf4 Pe5 12. Le5 de5 13. Tac1 Db8 14. Lb3 0-0 15. Pa4 Pd7 16. Td7 Ld7 17. Pb6 Lb5 18. Lc4 Dc7 19. Pa8 Ta8 20. b3 La3 21. Tc2 Lc6 22. De3 Lb4 23. a4 Td8 24. Le2 h6 25. Tc4 a5 26. Tc1 La3 27. Tc2 Lb4 28. Tc1 Kh7 29. g3 f6 30. Kh2 b6 31. Lc4 Db7 32. Le6 Le4 33. Tc7 Dc7 34. De4+ Kh8 35. Ph4 g5 36. Pf5 Dh7 37. Df3 h5 38. Pe3 e4 39. Df6+
1-0


Wit: Ackermann,R Elo: 2295 Land: SWZ
Zwart: King,D Titel: IGM Elo: 2505 Land: ENG
Plaats: Bern op Ronde: 2 Datum: 1992-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Lg4 9. Td1 e6 10. Lf4 Db8 11. h3 Lf3 12. Df3 Le7 13. Tac1 0-0 14. Lb3 Tc8 15. De3 b5 16. Lg5 Pa5 17. f4 h6 18. Lh4 Pg4 19. hg4 Lh4 20. g5 hg5 21. f5 Pb3 22. ab3 g4 23. fe6 fe6 24. Df4 Lf6 25. Dg4 Te8 26. e5 Le5 27. Pe4 Db6+ 28. Kh1 De3 29. Tc7 Dh6+ 30. Kg1 d5
0-1


Wit: Sylvan,J Elo: 2185 Land: DEN
Zwart: Hoffmann,M Titel: IM Elo: 2470 Land: GER
Plaats: Biel op Ronde: 3 Datum: 1994-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. Le3 e6 9. De2 Le7 10. Tfd1 Dc7 11. Tac1 0-0 12. Lb3 Pg4 13. Lf4 Pge5 14. Pe5 de5 15. Le3 Da5 16. Pa4 Pd4 17. Ld4 ed4 18. Td4 b5 19. Pc3 Db6 20. Td3 Lb7 21. Lc2 b4 22. Pb1 Tac8 23. Pd2 Tc5 24. Pb3 Tc7 25. Lb1 Tc1+ 26. Pc1 Tc8 27. Td1 g6 28. h3 a5 29. b3 Tc3 30. Pd3 La6 31. Dd2 Dd4 32. Pb2 Dd2 33. Td2 Lf6 34. Td1 Tc7 35. Pa4 Lb5 36. Kh2 Kf8 37. Kg3 La4 38. ba4 Tc3+ 39. Td3 Tc1 40. Tb3 Lc3 41. Ld3 Ta1 42. Lb1 Ke7 43. Kf3 e5 44. Ke3 Ld4+ 45. Ke2 h5 46. f3 h4 47. Kd3 Lb6 48. Kc4 Kf6 49. Kd5 Lc7
1/2-1/2


Wit: Mayers,D Elo: 2100 Land: USA
Zwart: Bates,R Elo: 2345 Land: ENG
Plaats: Hastings Ronde: 4 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 d6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pf6 8. Lf4 Lg4 9. Db3 e6 10. Db7 Pa5 11. Db4 e5 12. Tad1 Tb8 13. Da4+ Ld7 14. Dc2 Pc4 15. Lg5 Le7 16. b3 Pb6 17. Dd3 Lc8 18. h3 Pbd7 19. Ph4 Pc5 20. De2 0-0 21. f4 Db6 22. Kh2 ef4 23. Tf4 Le6 24. Pf5 Lf5 25. Tf5 Pcd7 26. e5 Pe5 27. Lf6 Lf6 28. Pd5 Db5 29. Dh5 Ld8 30. Pf4 g6 31. Dh6 Pf3+ 32. gf3 Df5 33. Td5 Lg5 34. Dg5 Dg5 35. Tg5 Tb5 36. Pd5 f6 37. Pe7+ Kf7 38. Tb5 ab5 39. Pc6 Ta8 40. Pb4 Ke6 41. Kg3 Ke5 42. Kf2 g5 43. Ke3 h5 44. Pd3+ Ke6 45. Pb4 f5 46. Kd4 h4 47. Ke3 d5 48. Kd4 g4 49. fg4 fg4 50. Pd3 gh3 51. Pf4+ Kf5 52. Ph3 Ta2 53. Kd5 Kg4 54. Pg1 Tg2
0-1


Wit: Kagas,K
Zwart: Tzermiadianos,And Titel: FM Elo: 2350 Land: GRE
Plaats: GRE ch Ronde: 1 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Lg4 9. Td1 e6 10. Lf4 Le7 11. h3 Lf3 12. Df3 Dc7 13. Tac1 0-0 14. Lb3 Db8 15. Td2 Pd7 16. Dg3 Pde5 17. a3 b5 18. Tcd1 Pa5 19. Le5 de5 20. La2 Pc6 21. Td7 Ta7 22. T7d2 Lc5 23. b4 Ld4 24. Pe2 Td7 25. Kf1 Te7 26. Tc2 Dd6 27. Tdc1 Pd8 28. Td2 Td7 29. Pd4 ed4 30. e5 Db6 31. Lb1 Pc6 32. Tc5 g6 33. h4 Pe7 34. h5 Tc7 35. Tdc2 Tc5 36. Tc5 Dd8 37. Ld3 Kh8 38. Dg5 Pd5 39. Dg4 f5 40. ef6 Df6 41. Dg3 gh5 42. Le4 d3 43. Ld3 h4
0-1


Wit: Kagas,K
Zwart: Makropoulou,M Titel: WGM Elo: 2330 Land: GRE
Plaats: GRE ch Ronde: 10 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 Pf6 7. 0-0 Lg4 8. Db3 Db6 9. Lf7+ Kd8 10. Pg5 Db3 11. Lb3 Lh5 12. Le3 h6 13. Pe6+ Kd7 14. Pf4 e5 15. Ph5 Ph5 16. Tad1 Pf4 17. g3 Pe6 18. f4 Le7 19. Le6+ Ke6 20. Pb5 Tad8 21. fe5 Pe5 22. La7 Thf8 23. Pc7+ Kd7 24. Pd5 Tf1+ 25. Tf1 Ke6 26. Ld4 Tc8 27. Le5 de5 28. Pe7 Ke7 29. Tf2 Tc4 30. Te2 Ta4 31. b3 Ta6 32. Tc2 Kd6 33. Kf2 b5 34. Ke3 Ta8 35. Kd3 Tf8 36. Ke3 Ta8 37. Kd3 Tf8 38. Ke2 Ta8 39. Kd2 Tf8 40. Ke2 Ta8 41. Kd1 Tf8 42. Td2+ Ke6 43. Kc2 Tf3 44. Kb2 Te3 45. a4 ba4 46. ba4 Te4 47. Kb3 Te1 48. a5 e4 49. Kb2 Tf1 50. Kb3 Th1 51. Kb4 Ke5 52. Td8 e3 53. Te8+ Kd4 54. Td8+ Ke4 55. Te8+ Kd3 56. Td8+ Kc2 57. Te8 Kd2 58. Td8+ Ke1 59. Te8 e2 60. Kb3 Kf2
0-1


Wit: Kocsis,G Elo: 2285 Land: HUN
Zwart: Feher,G Titel: IM Elo: 2400 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. Lg5 e6 9. De2 Le7 10. Tfd1 Dc7 11. Tac1 0-0 12. a3 Ld7 13. La2 Tad8 14. b4 Db8 15. Td2 b5 16. Tcd1 Lc8 17. h3 Lb7 18. Lf4 Pe5 19. Pd4 Tc8 20. Tc2 Tc7 21. Tdc1 Pc4 22. Pdb5 ab5 23. Pb5 Tcc8 24. Lc4 Le4 25. Tc3 e5 26. f3 d5 27. Lb3 Tc3 28. Pc3 ef4 29. fe4 Da7+ 30. Kh1 Da3 31. Tb1 Db4 32. Pd5 Pd5 33. ed5 Ld6 34. Lc2 Dc5 35. De4 g6 36. Te1 Df2 37. Ld1 Tb8 38. Lf3 Tb2 39. De8+ Kg7 40. De4 Tb3 41. De2 Dg3 42. Tf1 Dg5 43. De4 Te3 44. Dd4+ Le5 45. Db6 De7 46. Td1 Ld6 47. Dd4+ Kh6 48. Tf1 Kg5 49. Dg7 Te1 50. h4+ Kh4
1-0


Wit: Lochte,S Elo: 2050 Land: HUN
Zwart: Wells,P Titel: IGM Elo: 2545 Land: ENG
Plaats: Berlin Ronde: 1 Datum: 1995-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. e5 de5 9. Dd8+ Pd8 10. Pe5 e6 11. Td1 Pd7 12. Pf3 Le7 13. Lf4 0-0 14. Pe4 Pc6 15. Ld6 Pb6 16. Lb3 Ld6 17. Td6 Td8 18. Tad1 Td6 19. Pd6 h6 20. Pe4 Kf8 21. Pc5 Ke7 22. Pd2 Pd7 23. Pde4 Pc5 24. Pc5 b6 25. Pe4 Pa5 26. La4 b5 27. Lc2 Pb7 28. b4 Ld7 29. Kf1 Tc8 30. Td2 f5 31. Pg3 Tc4 32. Te2 g6 33. h4 h5 34. a3 Pd6
0-1


Wit: Martinovsky,Eugene
Zwart: De Fotis,G
Plaats: Philadelphia open Ronde: 5 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Lg4 9. Td1 e6 10. h3 Lf3 11. gf3 Le7 12. f4 Dc7 13. Le3 0-0 14. Tac1 Tac8 15. f3 Da5 16. Kh2 Dh5 17. Tg1 h6 18. Dg2 Pe8 19. Le2 d5 20. Pa4 Td8 21. Lb6 Dh4 22. Ld8 Df4+ 23. Kh1 Ld8 24. ed5 ed5 25. Pc5 Lb6 26. Pd7 Lg1 27. Tg1 g6 28. Pf8 Kf8 29. Dg4 Dd2 30. Tg2 Db2 31. La6 Db1+ 32. Tg1 Db6 33. Lf1 Pf6 34. Da4 Df2 35. Df4 Kg7 36. Ld3 Ph5 37. Dg4 Pe5 38. Dh5 Dg1+ 39. Kg1 gh5 40. Le2 Pg6 41. Kf2 Kf6 42. Lb5 h4 43. Ke3 Ke5 44. Le8 d4+ 45. Kd3 Pf4+ 46. Kc4 Ph3 47. a4 Pf4 48. Ld7 h3 49. Lh3 Ph3 50. a5 Pf4 51. Kb5 d3
0-1


Wit: Blomeyer,Peter
Zwart: Andersen,Jens
Plaats: Cattolica open Ronde: 2 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Lg4 9. Td1 e6 10. Lf4 Dc7 11. Tac1 Td8 12. Pd5 Db8 13. Pf6+ gf6 14. La6 Lf3 15. gf3 Da8 16. Lb5 Tg8+ 17. Kf1 e5 18. Le3 Da2 19. Lc6+ bc6 20. Tc6 Tb8 21. Tb6 Tb6 22. Lb6 Le7 23. Tc1 De6 24. Dc4 Dc4+ 25. Tc4 Kd7 26. Tc7+ Ke6 27. Tb7 Te8 28. b4 f5 29. b5 fe4 30. fe4 f5 31. f3 fe4 32. fe4 d5 33. ed5+ Kd5 34. La7 Lc5 35. b6 Ke4 36. Th7 Te6 37. Th4+ Kd3 38. Ta4
1/2-1/2


Wit: Neffe,Axel
Zwart: Howell,James
Plaats: Wrexham Ronde: 8 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pf6 8. h3 e6 9. De2 Le7 10. Td1 Dc7 11. Lf4 Pe5 12. Le5 de5 13. Tac1 0-0 14. Lb3 Db8 15. Pa4 Pd7 16. Td7 Ld7 17. Pb6 Lb5 18. Dc2 Ld6 19. a4 Lc6 20. Pa8 Da8 21. Dd2 Td8 22. Dg5 Le4 23. Pe5 Db8 24. Te1 Le5 25. Te4 Lb2 26. Tb4 Td4 27. Td4 Ld4 28. De7 g6 29. Kf1 Df4
0-1


Wit: Vanderwaeren,Serge Elo: 2315
Zwart: Meulders,Richard Elo: 2265
Plaats: Geel ch-BE Ronde: 7 Datum: 1996
Opmerking: NQ/96-14
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 Pf6 7. e5 de5 8. Dd8+ Pd8 9. Pb5 Le6 10. Pc7+ Kd7 11. Pa8 Lc4 12. Pe5+ Kc8 13. Pc4 Kb8 14. Pab6 ab6 15. Pb6 e5 16. 0-0 Lc5 17. Pc4 Pc6 18. Le3 Ld4 19. Ld4 ed4 20. Pd6 Td8 21. Pf7 Td5 22. f4 d3 23. Tad1 Pe4 24. Pe5 d2 25. Tf3 Pb4 26. Te3 Pc5 27. Te2 Td4 28. Tdd2 Tf4 29. a3 Pba6 30. Pd7+ Ka7 31. Pc5 Pc5 32. b4 Pe4 33. Td7 h5 34. g3 Tg4 35. h3 Pg3 36. hg4 Pe2+ 37. Kf2 Pf4 38. Tg7 hg4 39. Tg4 Pd3+ 40. Ke3 Pe5 41. Te4 Pc6 42. a4 Kb6 43. Kd3 Ka7 44. Kc4 Kb6 45. Te8 Ka7 46. Te4 Pb8 47. Te6 Ka8 48. Td6 Ka7 49. Kb5 Pa6 50. Ta6+ ba6+ 51. Kc6
1-0


Wit: Bronstein,D Titel: IGM Elo: 2445 Land: URS
Zwart: Dahl,I Land: NOR
Plaats: Gausdal AC Ronde: 7 Datum: 1990-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Pc6 7. Lf4 Le7 8. e5 d5 9. Ld3 a6 10. h4 h5 11. g3 Ph6 12. De2 Ld7 13. 0-0 g6 14. a3 Db6 15. Tfd1 Lf8 16. Tac1 Lg7 17. Pa4 Dd8 18. Pc5 Tb8 19. Lg5 Dc7 20. b4 Pg4 21. Lf4 0-0 22. Te1
1/2-1/2


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Bradvarevic,A
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 7 Datum: 1957
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. Lf4 a6 8. 0-0 Le7 9. De2 Pf6 10. Tfd1 Dc7 11. Tac1 0-0 12. Lb3 Td8 13. Pd5 ed5 14. ed5 h6 15. dc6 bc6 16. Pd4 Lb7 17. Pc6 Lc6 18. La4 Lf8 19. Lc6 Tab8 20. b3 a5 21. Da6 Pd7 22. h3 Tb4 23. Ld7 Dd7 24. Ld2 Db5 25. Da7 Te4 26. Da5 Da5 27. La5 Ta8 28. b4 d5 29. a3 Tc4 30. Kf1 f6 31. Ke2 Te8+ 32. Kf3 Tec8 33. Tc4 dc4 34. Td8 Td8 35. Ld8 Ld6 36. Ke4 Le5 37. a4 Kf7 38. a5 c3 39. Kd3
1-0


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2315 Land: HUN
Zwart: Arutyunyan,A
Plaats: Budapest TAV Ronde: 3 Datum: 1991-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 b5 11. Lb3 b4 12. Pd5 ed5 13. Tac1 d4 14. La4 Ld7 15. Lc6 Lc6 16. Pd4 g5 17. Lg3 h5 18. Pc6 Th6 19. e5 de5 20. Le5 Te6 21. Dh5 Te5 22. Dh8 Te4 23. Dg8+ Lf8 24. Dg5 Tc8 25. Pa7
1-0


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2315 Land: HUN
Zwart: Luft,A
Plaats: Budapest TAV Ronde: 5 Datum: 1991-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 b5 10. Lb3 Ta7 11. e5 Td7 12. ed6 Ld6 13. Pe4 Le7 14. Le3 Pf6 15. Pc5 Td1+ 16. Td1 Dc7 17. Tc1 Pg4 18. h3 Pe3 19. De3 0-0 20. Pe6 fe6 21. Le6+ Kh8 22. Ld5 Lb7 23. Pd4 Tf6 24. De4 Dd8 25. Lc6 Lc6 26. Pc6 Dd2 27. Dc2 Dc2 28. Tc2 Ld6 29. Pb8 a5 30. Pd7
1-0


Wit: Messa,R Elo: 2265 Land: ITA
Zwart: Keogh,E Elo: 2235 Land: IRE
Plaats: Berlin tt Datum: 1980-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pf6 11. Tac1 0-0 12. Lb3 Td8 13. Pd5 ed5 14. ed5 Dd7 15. dc6 bc6 16. Pe5 Db7 17. Pf7 d5 18. Pd8 Ld8 19. La4 Lg4 20. Lc6 Dc6 21. Dg4 De8 22. Df3 Lb6 23. Le3 Le3 24. De3 Dd7 25. h3 Te8 26. Db6 Te6 27. Dc7 Dc7 28. Tc7
1-0


Wit: Borja,M Land: PHI
Zwart: Plater,K Land: POL
Plaats: Leipzig ol Ronde: 9 Datum: 1960-10
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. a4 Pf6 10. Td1 Dc7 11. Lf4 Pd7 12. Tac1 0-0 13. La2 Pde5 14. Le5 de5 15. Pd5 ed5 16. ed5 Pd4 17. Pd4 Dd6 18. Pc2 Ld7 19. Pe3 a5 20. Te1 Lb5 21. Dg4 Ld7 22. Dg3 Tac8 23. Tcd1 b5 24. Pf1 Lf6 25. Pd2 Lf5 26. Df3 Lg6 27. Pe4 Le4 28. De4 g6 29. h4 Lg7 30. Tc1 f5 31. Tc6 Tc6 32. dc6+ Kh8 33. Dd5 Dd5 34. Ld5 e4 35. Le6 Le5 36. Td1 Te8 37. Ld7 Ta8 38. Le6 Ta7 39. Lc8 Tc7 40. Td7 Tc8
0-1


Wit: Lochte,T Elo: 2245 Land: FRG
Zwart: Antic,D Elo: 2330 Land: YUG
Plaats: Budapest op Ronde: 3 Datum: 1990-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 d6 7. 0-0 a6 8. De2 b5 9. Lb3 Ta7 10. Le3 Td7 11. Tac1 Lb7 12. Tfd1 Le7 13. Pb5 ab5 14. Db5 Pf6 15. Lb6 Da8 16. La4 Pb8 17. e5 Pd5 18. Lc7 Pc7 19. Tc7 0-0 20. Td7 Lc6 21. Te7 Lb5 22. Lb5 de5 23. Pe5 De4 24. Pf7 Pc6 25. Tc7 Pd4 26. Tc4 e5 27. Pg5 De2 28. Tcd4 Df2+ 29. Kh1 ed4 30. Lc4+ Kh8 31. Pf7+ Tf7 32. Lf7 Df7 33. Kg1 Df4 34. Td3 g6 35. Tb3 Dc1+ 36. Kf2 Dd2+ 37. Kf3 d3
0-1


Wit: Horvath,T Land: HUN
Zwart: Csom,I Titel: IGM Land: HUN
Plaats: Budapest HUN ch Ronde: 3 Datum: 1974-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 d6 7. 0-0 a6 8. De2 Le7 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pf6 11. Tac1 0-0 12. e5 de5 13. Pe5 Ld6 14. Td6 Dd6 15. Pg6 e5 16. Pe5 Pe5 17. Le5 De7 18. Pd5 Pd5 19. Ld5 Te8 20. f4 Le6 21. Tc7 Db4 22. Le4 Tac8 23. Tc8 Lc8 24. h3 De7 25. Dd3 h6 26. Ld5 Le6 27. Kh2 f6 28. Lc3 Ld5 29. Dd5+ Df7 30. Df3 Te7 31. a4 Dc4 32. a5 De4 33. Dg4 Kh7 34. Dg3 Dg6 35. Df3 Df5 36. Dg4 Dg6 37. Df3 Df5 38. Dg4 Dg4 39. hg4 Te3 40. Ld2 Td3 41. Lc3 Kg6
0-1


Wit: Jovanovac,I
Zwart: Byrne,D Titel: IM Land: USA
Plaats: Vinkovci Ronde: 12 Datum: 1968-09
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 a6 8. a3 Pge7 9. Lg5 h6 10. Lh4 Dc7 11. Tc1 Pg6 12. Lg3 Ld7 13. De2 Le7 14. b4 0-0 15. Tfd1 Tfd8 16. La2 Pge5 17. Le5 de5 18. Pd5 ed5 19. ed5 Lf6 20. Dc4 Le8 21. dc6 Lc6 22. Te1 De7 23. De2 e4 24. Pd2 Lb2 25. Tc5 g6 26. a4 a5 27. Tc2 Lg7 28. b5 Ld5 29. Ld5 Td5 30. Pe4 Te5 31. Dc4 Db4 32. f4 De1+
0-1


Wit: Nemet,I Titel: IGM Elo: 2410 Land: SUI
Zwart: Klauser,M Titel: FM Elo: 2350 Land: SUI
Plaats: Silvaplana SUI ch Ronde: 7 Datum: 1993-07
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Ld7 10. a3 h6 11. Lf4 e5 12. Le3 Pf6 13. Ph4 b5 14. La2 Tc8 15. Pf5 Lf5 16. ef5 0-0 17. g4 b4 18. ab4 Pb4 19. Lb3 Ph7 20. Dd2 Tb8 21. Pe4 d5 22. Ld5 Pd5 23. Dd5 Dd5 24. Td5 Tb4 25. Te5 Lf6 26. Lc5 Tc4 27. Pf6+ gf6 28. Lf8 Tg4+ 29. Kh1 fe5 30. Lh6 Pf6 31. Ta6 Pe4 32. Le3 Pg5 33. Ta8+ Kg7 34. f6+ Kf6 35. Tg8 Kf5 36. Tg5+
1-0


Wit: Polasek,J Titel: IM Elo: 2355 Land: CSR
Zwart: Salac,J Elo: 2275 Land: CSR
Plaats: CSR ch Ronde: 3 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Le3 Pf6 11. Tac1 0-0 12. Lb3 Da5 13. h3 Dh5 14. Df1
1/2-1/2


Wit: Corbin,P Elo: 2250 Land: BAR
Zwart: Sunthornpongsathorn,V Titel: FM Elo: 2325 Land: THA
Plaats: Moscow ol Ronde: 10 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 d6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pe5 11. Le5 de5 12. Tac1 Db8 13. Lb5+ ab5 14. Pb5 Kf8 15. Tc7 Pf6 16. Tdc1 Ld7 17. Pe5 Le8 18. f4 g6 19. Dc4 Ld8 20. Db4+ Kg7 21. T7c4 Lb5 22. Db5 Da7+ 23. Kh1 Db6 24. Tb4 Db5 25. Tb5 b6 26. Tb4 Ta2 27. h3 Ph5 28. Pd3 Le7 29. Tb6 Td8 30. Tc7 Ld6 31. Tc2 Pg3+ 32. Kg1 Ta1+ 33. Kf2 Pe4+ 34. Ke3 Pf6 35. Tb7 Pd5+ 36. Kf3 Pf4 37. Pf4 Tf1+ 38. Ke3 Lf4+ 39. Ke2 Tdd1 40. b4 Lg3 41. Tc3 Tfe1+ 42. Kf3 Le5 43. Tb3 Tb1 44. Ta3 Ld4 45. b5 Tb2 46. Td3 e5 47. Ta3 Tf2+ 48. Kg3 Tg1 49. Kh4 Tgg2
0-1


Wit: Katona,F Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Ezsol,M Elo: 2340 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 4 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 d6 7. 0-0 Ld7 8. De2 a6 9. Td1 Db8 10. Lf4 Pe5 11. Le5 de5 12. Td7 Kd7 13. Lb5+ Ke7 14. Td1 ab5 15. Db5 Kf6 16. Td7 Ph6 17. Tb7 Dd6 18. Tb6 Dc5 19. Pd5+ Kg6 20. Pe5+ Kg5 21. g3 Pf5 22. Pf7+ Kg6 23. Ph8+ Kh6 24. Pf7+ Kg6 25. ef5+ Kf7 26. fe6+ Kg8 27. Dc5 Lc5 28. Tb7 Te8 29. e7 Kf7 30. b4 Ld6 31. a4 Tc8 32. a5 Tc1+ 33. Kg2 Td1 34. a6
1-0


Wit: Sylvan,J Elo: 2100 Land: DEN
Zwart: Ahlander,B Titel: FM Elo: 2415 Land: SWE
Plaats: Farum PC Ronde: 2 Datum: 1993-10
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. Lf4 Pf6 9. De2 e5 10. Le3 0-0 11. Tfd1 Lg4 12. Tac1 Tc8 13. Ld5 Pd5 14. ed5 Pb8 15. La7 f5 16. Db5 e4 17. Pd4 Ld1 18. Pe6 De8 19. Td1 Db5 20. Pb5 Tf7 21. Lb8 Tb8 22. Tc1 g6 23. Kf1 Lf6 24. b3 Le5 25. Tc4 Te7 26. a4 Kf7 27. Pbc7 Tc8 28. a5 Td7 29. b4 Lf6 30. b5 Ld8 31. Pd8+ Tdd8 32. b6 Td7 33. Ke2 Kf6 34. Kd2 Ke5 35. Ke3 f4+ 36. Kd2 g5 37. Ke2 h5 38. Kd2 h4 39. Tc3 g4 40. Tc4 Tf7 41. Tc3 Tg8 42. Ke1 Kd4 43. Pb5+ Kd5 44. Pc7+ Kd4 45. Pb5+ Ke5 46. Pc7 Tc8 47. Kd2 d5 48. Tc5 Td7 49. a6 ba6 50. Pa6 Ta8 51. Pb4 Ke6 52. Tc6+ Ke5 53. Th6 Tb7 54. Pc6+ Kf5 55. Pd4+ Kg5 56. Td6 Ta2+ 57. Ke1 Ta1+ 58. Kd2 Ta2+ 59. Ke1 Tb2 60. Td5+ Kg6 61. Pe6 f3 62. Pf4+ Kf6 63. Td6+ Kf7 64. gf3 ef3 65. Pd5 Te2+ 66. Kf1 Td2 67. Ke1 Td4 68. Tf6+ Kg7 69. Td6 Tf7 70. Td8 g3
0-1


Wit: Nemet,I Elo: 2410
Zwart: Klauser,M Elo: 2350
Plaats: Silvaplana SWZ-ch Datum: 1993
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Ld7 10. a3 h6 11. Lf4 e5 12. Le3 Pf6 13. Ph4 b5 14. La2 Tc8 15. Pf5 Lf5 16. ef5 0-0 17. g4 b4 18. ab4 Pb4 19. Lb3 Ph7 20. Dd2 Tb8 21. Pe4 d5 22. Ld5 Pd5 23. Dd5 Dd5 24. Td5 Tb4 25. Te5 Lf6 26. Lc5 Tc4 27. Pf6+ gf6 28. Lf8 Tg4+ 29. Kh1 fe5 30. Lh6 Pf6 31. Ta6 Pe4 32. Le3 Pg5 33. Ta8+ Kg7 34. f6+ Kf6 35. Tg8 Kf5 36. Tg5+
1-0


Wit: Carr,N
Zwart: Chandler,M
Plaats: Barnsdale YM Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pf6 11. Tac1 0-0 12. h3 Ld7 13. e5 de5 14. Pe5 Ld6 15. Pd7 Lf4 16. Pf8 Lc1 17. Pe6 fe6 18. De6+ Kh8 19. Tc1 Pd4 20. Df7 De5 21. Td1 b5 22. Lf1 b4 23. Pa4 Td8 24. Td3 Pe4 25. Dc4 Df4 26. f3 Pg3 27. Pc5 h5 28. b3 De5 29. Db4 a5 30. Db6 Td5 31. Da5 Pde2+ 32. Le2 Pe2+ 33. Kf2 Tc5 34. Da8+ Kh7 35. Te3 Dd4 36. De4+ De4 37. fe4 Pc3 38. b4 Tc4 39. Kf3 Pa2 40. e5 Kg8 41. b5 Kf7 42. e6+ Ke7 43. b6 Pb4 44. Te5 Pc6 45. Th5 Tb4 46. Tc5 Pd4+ 47. Kg3 Pe6 48. Tf5 Tb6 49. h4 Tb3+ 50. Kg4 Tb4+ 51. Kh5 Pf4+ 52. Kg5 Pg2 53. h5 Tb3 54. Ta5 Kf7 55. Kg4 Kg8 56. h6 g6 57. Ta2 Pe1 58. Ta7 Kh8 59. Kg5 Tg3+ 60. Kf6
1/2-1/2


Wit: Torres,L
Zwart: Abichaaya,T
Plaats: Dubai olm Ronde: 13 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 b5 11. Lb3 Pf6 12. Tac1 Db7 13. Ld6 0-0 14. e5 Ld6 15. Td6 Pe8 16. Pe4 Pd6 17. Pd6 Db6 18. De4 Ld7 19. Lc2 g6 20. Df4 Dd8 21. Pe4 Kg7 22. Td1 Ta7 23. Pf6 De7 24. Pg4 f5 25. ef6+ Tf6 26. Dh6+ Kg8 27. Pf6+ Df6 28. Pg5 Dg7 29. Dh4 h6 30. Pf3 g5 31. De4 Kf8 32. Lb3 Df7 33. Td6 Df5 34. Df5+ ef5 35. Th6 g4 36. Pg5 Pd4 37. h4 gh3 38. Ph3 Pb3 39. ab3 Tc7 40. Ta6 Tc1+ 41. Kh2 Tc2 42. Td6 Ke7 43. Td4 Tb2 44. b4 Le6 45. Kg3 Lc4 46. Pf4 Kf7 47. Pd5 Ke6
1/2-1/2


Wit: Kozlicek,Lubomir
Zwart: Bures,Martin
Plaats: Luhacovice ch-CZ Ronde: 4 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Dc7 9. Lf4 a6 10. Tac1 Pf6 11. Tfd1 0-0 12. e5 de5 13. Pe5 Ld6 14. Td6 Dd6 15. Td1 Dc5 16. Pa4 Da5 17. Lb3 Td8 18. Pc4 Df5 19. Td8+ Pd8 20. Dd2 Pd5 21. Lg3 b5 22. Lc2 Dg4 23. Pe3 Dg5 24. h4 De7 25. Pd5 ed5 26. Pb6 Lb7 27. Pa8 La8 28. Dd3 g6 29. h5 Lc6 30. hg6 hg6 31. Dc3 b4 32. Dd2 Pe6 33. Ld1 a5 34. Lf3 Dg5 35. Dc2 Pd4 36. Dc5 Pf3+ 37. gf3 Df6 38. Da5 d4 39. Le5 Dg5+ 40. Lg3 Da5
0-1


Wit: Glienke,M
Zwart: Krieger,H
Plaats: BL 8687 Kreuzberg-He Datum: 1986
Opmerking: YB/8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 a6 8. De2 Le7 9. Td1 b5 10. Lb3 Ta7 11. Lf4 Td7 12. Td2 Pa5 13. Tad1 Pb3 14. ab3 e5 15. Lg3 Pf6 16. Lh4 0-0 17. Lf6 Lf6 18. Pd5 Lb7 19. De3 Ld5 20. Td5 Dc7 21. g4 g6 22. Tc1 Db7 23. Dc3 Tfd8 24. Dc6 Le7 25. Db7 Tb7 26. Tc6 Ta7 27. Pe1 Taa8 28. Td1 Tdc8 29. Tdc1 Tc6 30. Tc6 Kf8 31. Pc2 a5 32. Pe3 Ke8 33. Pd5 Ta7 34. Tb6 b4 35. Tb8+ Ld8 36. g5 Kd7 37. h4 Ta6 38. Tb7+ Ke6 39. Tb8 Kd7 40. Tb7+ Ke6 41. Tb8
1/2-1/2


Wit: Corbin,P
Zwart: Mousa,I
Plaats: Dubai olm Ronde: 9 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 a6 8. De2 Pge7 9. Lg5 Da5 10. a3 h6 11. b4 Dc7 12. Le3 Pg6 13. Tac1 Dd8 14. Pa4 b5 15. Pb6 Tb8 16. Lb5 ab5 17. Tc6 Pe7 18. Tc8 Pc8 19. Db5+ Ke7 20. Pd5+ ed5 21. Db8 de4 22. Tc1 Kd7 23. Db7+ Ke6 24. De4+ Kd7 25. Df5+ Ke7 26. Te1 Dd7 27. Lg5#
1-0


Wit: Buchkremmer,Felix
Zwart: Birr,Beate
Plaats: Badenweiler open Ronde: 2 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 a6 8. De2 Le7 9. Td1 Dc7 10. Lf4 e5 11. Pd5 Dd8 12. Le3 b5 13. Lb6 Dd7 14. Pc7+ Kf8 15. Pa8 bc4 16. Pc7 Pf6 17. Dc4 Ph5 18. Tac1 Pf4 19. Dc6
1-0


Wit: Sigfusson,Sigurdur
Zwart: Thorsson,Olafur
Plaats: Reykjavik open Ronde: 2 Datum: 1996
Opmerking: NQ/96-5
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 a6 8. a4 Pf6 9. De2 Le7 10. Td1 Dc7 11. h3 Ld7 12. Lf4 Pe5 13. La2 Tc8 14. Tac1 Db8 15. Pd4 0-0 16. Lg5 h6 17. Le3 b5 18. f4 Pc4 19. Lf2 e5 20. Pf5 Lf5 21. ef5 Tfe8 22. ab5 ab5 23. Pb5 d5 24. b3 ef4 25. bc4 La3 26. Df1 Lc1 27. Tc1 Pe4 28. La7 De5 29. Ld4 Df5 30. cd5 Pg3 31. Tc8 Dc8 32. Dd1 Dc2 33. Lb3 Dd1+ 34. Ld1 Te1+
0-1


Wit: Kuntz,P Titel: FM Elo: 2245 Land: FRA
Zwart: Husson,J Elo: 1980
Plaats: HyŠres op Datum: 1992-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 d6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 Pg4 10. Lf4 e5 11. Lg3 Pf6 12. Pe5 0-0 13. Pc6 bc6 14. e5 Pd5 15. Pd5 cd5 16. Ld5 Tb8 17. ed6 Lf6 18. d7 Ld7 19. Lb8 Db8 20. Lb3 Te8 21. Lf7+ Kf7 22. Td7+ Kg8 23. Dc4+ Kh8 24. Db3 De5 25. g3 Tb8 26. Tb7 Tc8 27. Ta7 h5 28. h4 De2 29. Dd1 De5 30. Tc1 Td8 31. Td7 Tb8 32. Td5 Db2 33. Th5+ Kg8 34. Dd5+ Kf8 35. Th8+ Ke7 36. Tc7#
1-0


Wit: Dubois,J Titel: FM Elo: 2300 Land: FRA
Zwart: Bacrot,E
Plaats: Paris ch Ronde: 5 Datum: 1993-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 e5 11. Lg5 0-0 12. Tac1 Lg4 13. Lf6 Lf6 14. Pb5 De7 15. h3 Lf3 16. Df3 Pd4 17. Da3 Pb5 18. Lb5 a6 19. La4 Tfd8 20. Td5 h6 21. Tcd1 Tac8 22. Td6 Td6 23. Dd6 Dd6 24. Td6 Tc7 25. Kf1 Le7 26. Td7 Td7 27. Ld7 b6 28. Ke2 Lc5 29. f3
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2415 Land: OST
Zwart: Wohlmann,E
Plaats: AUT tt Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 Ld7 10. Lg5 0-0 11. Td2 Pe8 12. Lf4 a6 13. Tad1 b5 14. Lb3 Ta7 15. a3 Dc8 16. e5 de5 17. Pe5 Pe5 18. Le5 Lc6 19. De3 Ta8 20. Dg3
1/2-1/2


Wit: Torres
Zwart: Olafsson,H
Plaats: Thessaloniki ol Ronde: 1 Datum: 1988
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 a6 11. Tac1 Ph5 12. Le3 0-0 13. Lb3 Pf6 14. Pd5 ed5 15. ed5 Pd5 16. Ld5 Le6 17. Lf4 Ld5 18. Td5 Tad8 19. Dd2 Tfe8 20. Pd4 g6 21. h3 Lf8 22. Lh6 Lh6 23. Dh6 Te5 24. Te5 de5 25. Pc6 bc6 26. De3 Td5 27. Dc3 c5 28. b4 c4 29. Dc4
0-1


Wit: Briem,S
Zwart: Hjartarson,B
Plaats: Reykjavik open Ronde: 7 Datum: 1988
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 e6 8. De2 Le7 9. Td1 Ld7 10. h3 h6 11. Lf4 e5 12. Le3 0-0 13. Tac1 a6 14. a4 Tc8 15. g4 Da5 16. Ph4 Pd4 17. Ld4 ed4 18. Pg6 Tfe8 19. Pe7+ Te7 20. Td4 b5 21. ab5 ab5 22. Lb3 b4 23. Pa2 Tc1+ 24. Pc1 Da1 25. Dc2 Te4 26. Td1 Da5 27. Pe2 Dc5 28. Dd2 Te5 29. Pg3 Pe4 30. Df4 Pg5 31. Kh2 Lc6 32. h4 Pf3+ 33. Kh3 Te7 34. Ph1 De5 35. De5 de5 36. Td8+ Kh7 37. Td6 Lb7 38. Lc2+ g6 39. h5 e4 40. hg6+ fg6 41. Pg3 Kg7 42. Pf1 Tf7 43. Pe3 Pe1 44. Td2 Tf3+ 45. Kh2 Kf6 46. Td1 Pd3 47. Kg1 Kg5 48. Td2 Pf2 49. Td7 Ph3+ 50. Kh2 Te3 51. Tb7 Kh4
0-1


Wit: Minic,D Titel: IM Land: YUG
Zwart: Damjanovic,M Titel: IGM Land: YUG
Plaats: Sombor Ronde: 1 Datum: 1974-09
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. Lg5 0-0 11. h3 h6 12. Lf6 Lf6 13. Pd5 Le6 14. Tac1 Tc8 15. Lb3
1/2-1/2


Wit: Ligoure,G
Zwart: Birmingham,E Elo: 2335 Land: FRA
Plaats: Cannes op Datum: 1989-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 d6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. Le3 0-0 11. h3 Le6 12. Tac1 Tc8 13. Le6 fe6 14. b4 a6 15. b5 ab5 16. Db5 Da5 17. Db3 d5 18. ed5 ed5 19. Pd5 Pd5 20. Td5 Db4 21. Td7+ Db3 22. ab3 Lf6 23. Lg5 Tf7 24. Tf7 Kf7 25. Lf6 gf6 26. Td1 Ke6 27. g4 Pe7 28. Pe1 Tc3 29. Pd3 e4 30. Pf4+ Ke5 31. Td7 Kf4 32. Te7 Tb3 33. Th7 b5 34. Th5 Kf3 35. Tf5+ Ke2 36. h4 b4 37. h5 Tf3 38. h6 b3 39. h7 Th3 40. Tb5 Th7 41. Tb3
1/2-1/2


Wit: Dunne,A Elo: 2235 Land: USA
Zwart: Sherzer,A Titel: IM Elo: 2460 Land: USA
Plaats: Philadelphia op Ronde: 5 Datum: 1992-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. Le3 Lg4 11. b4 0-0 12. b5 Pa5 13. Ld5 Dd7 14. Tac1 Tfc8 15. a4 Tc7 16. Da2 Ld8 17. b6 ab6 18. Pb5 Tc1 19. Lc1 Pd5 20. Dd5 Pc6 21. Pd6 Lf3 22. gf3 Pd4 23. Kg2 Ta5 24. Pb5 Dd5 25. ed5 Pb5 26. ab5 Tb5 27. f4 e4 28. f3 ef3+ 29. Kf3 f5 30. Td3 Kf7 31. La3 Ke8 32. Ld6 Tb2 33. Kg3 b5 34. Le5 Tb1 35. Kg2 g6 36. Th3 h5 37. Tg3 Lb6 38. Tc3 Kd7 39. Kh3 b4 40. Tc4 Tb3+ 41. Kg2 h4 42. h3 Tg3+ 43. Kh2 La5 44. Tc5 Ta3 45. Tb5 b6 46. Kg2 Tg3+ 47. Kh2 Tb3 48. Lf6 Tf3 49. Lh4 Tf4 50. Kg3 Tc4
0-1


Wit: Tonning,E Elo: 2240 Land: NOR
Zwart: Gvein,K Elo: 2115 Land: NOR
Plaats: Gausdal TM Ronde: 5 Datum: 1995-01-18
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. Le3 0-0 11. b4 Le6 12. Tac1 Pg4 13. Pd5 Pe3 14. Pe3 Tc8 15. b5 Pd4 16. Pd4 ed4 17. Td4 Db6 18. Td2 Tfd8 19. Pd5 Ld5 20. Td5 Tc5 21. Df3 Td5 22. Ld5 Lf6 23. Db3 Ld4 24. Lf7+ Kh8 25. Tc2 Tf8 26. g3 g6
1/2-1/2


Wit: Burgess,G Titel: FM Elo: 2260 Land: ENG
Zwart: Parr,E
Plaats: Gausdal TM Ronde: 5 Datum: 1995-01-18
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. Le3 0-0 11. a3 Lg4 12. h3 Lh5 13. Td2 Dc8 14. La2 Pd8 15. Tc2 Pe6 16. g4 Lg6 17. Ph4 Pd4
1/2-1/2


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2300 Land: HUN
Zwart: Horvath,P
Plaats: HUN tt Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. Le3 Lg4 11. h3 Lh5 12. g4 Lg6 13. Ph4 a6 14. Pf5 Lf5 15. ef5 h6 16. a3 Tc8 17. Tac1 0-0 18. b4 Ph7 19. Pe4 Pg5 20. Lg5 Lg5 21. Td6 De7 22. Tcd1 Pd4 23. Dd3 Dc7 24. Ld5 Le7 25. Tg6 Kh8 26. Th6+ gh6 27. De3 Lg5 28. Pg5 hg5 29. h4 f6 30. hg5 Dc3 31. gf6 De3 32. fe3 Tcd8 33. e4 Tf6 34. Kg2 Td7 35. g5 Tf5 36. ef5 Td5 37. f6 Kg8 38. g6 Td6 39. Tf1 Pe6 40. Kf3 Pf4 41. f7+ Kf8 42. Tc1 Pg6 43. Tc8+ Kf7 44. Tc7+ Kf6 45. Tb7 Td3+ 46. Ke4 Ta3 47. Kd5 Pf4+ 48. Ke4 Ta4 49. Tb6+ Ke7 50. Ke5 Pd3+ 51. Kd5 Pb4+ 52. Kc4 a5 53. Kc5 Ta1 54. Tb5 Tc1+ 55. Kb6 Pc6 56. Tb2 Ke6 57. Kb5 Kd6 58. Kb6 Tc5 59. Th2 a4 60. Th4 a3 61. Th2 Tc4
0-1


Wit: Zavalishin,A
Zwart: Gelman,A Elo: 2400 Land: RUS
Plaats: Kstovo op Ronde: 1 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Le7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pc6 9. Td1 e5 10. a3 0-0 11. h3 Le6 12. Le6 fe6 13. Lg5 h6 14. Lh4 Ph5 15. Le7 De7 16. g3 Tf7 17. Td3 Taf8 18. Tf1 Tf6 19. Kh2 Df7 20. Kg2 a6 21. b4 Kh8 22. b5 ab5 23. Pb5 d5 24. Pc3 d4 25. Pd1 g5 26. Pb2 b5 27. a4 ba4 28. Pa4 Dg6 29. Pb6 T6f7 30. Pc4 Df6 31. Ph2 Pb4 32. Tb3 Pf4+ 33. gf4 gf4 34. Pf3 Dg6+ 35. Kh2 d3 36. Dd2 Dh5 37. Pce5 Tg7 38. Tb4 Tfg8 39. Tg1 Tg1 40. Pg1 De5 41. Db2 Db2 42. Tb2 Tc8 43. Td2 Tc2 44. Pf3 Tc4 45. e5 Tc3 46. Kg2 Kg7 47. Pe1 Kg6 48. Td3
1-0


Wit: Walter,Martin
Zwart: Postl,Anton
Plaats: Oberwart open Ronde: 6 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. Lg5 0-0 11. b4 Lg4 12. b5 Pd4 13. Dd3 Lf3 14. gf3 Tc8 15. Tac1 Tc4 16. Lf6
0-1


Wit: Ackermann,R
Zwart: Haist,W Titel: FM Elo: 2285 Land: FRG
Plaats: Bad Ragaz op Ronde: 3 Datum: 1991-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Ld7 12. a3 Dc8 13. Tac1 h6 14. b4 Le6 15. Ld5 Td8 16. Pb5 Lh3 17. gh3 Dh3 18. Ph2 a6 19. Pc3 Tac8 20. Df3 Dh4 21. Pe2 g6 22. Tc3 Pd5 23. ed5 e4 24. Dg4 Pe5 25. Dh4 Lh4 26. Tdc1 Tc3 27. Tc3 f5 28. Lh6 g5 29. Lg5 Lg5 30. Tg3 Pf7 31. f4 Tc8 32. fg5 Tc2 33. Pf4 Pe5 34. g6 Tc1+ 35. Kg2 Tc2+ 36. Kh3 Tf2 37. Ph5 f4 38. Pg4 Pg6 39. Pf2 fg3 40. Pe4 Pe7 41. Pd6 Pd5 42. Pb7 Pe3 43. Pd6 g2 44. Kh2 Kf8 45. Pg3 Pc2 46. Pc4 Ke7 47. Pf5+ Kd7 48. Pfe3 Pd4 49. Kg2 Kc6 50. a4 Pe2 51. Pa5+ Kd6 52. Pec4+ Kd5 53. Kf2 Pc3 54. Pb6+ Kd6 55. Ke3 Pa2 56. Kd4 Pb4 57. Pbc4+ Kc7 58. Pe3 Kb6 59. Pac4+ Kc6 60. Pe5+ Kb6 61. Kc4 Pa2 62. Pd3
1-0


Wit: Van Wijgerden,C Elo: 2440 Land: NED
Zwart: Kuijpers,F Titel: IM Elo: 2400 Land: NED
Plaats: Wijk aan Zee Ronde: 2 Datum: 1981-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Le6 fe6 13. Tac1 Dd7 14. b4 a6 15. Pa4 Ld8 16. Dc2 De7 17. a3 Tc8 18. Pb6 Lb6 19. Lb6 Ph5 20. Pe1 Pf4 21. Kh2 Dh4 22. Le3 Tcd8 23. Td2 Kh8 24. Tcd1 d5 25. Lc5 Tfe8 26. ed5 Pd5 27. g3 Df6 28. De4 Pc3 29. Td8 Pd8 30. Td8 Td8 31. Db7 h6 32. Pf3 Df5 33. Ph4 Df6 34. Dc7 Pe4 35. Le3 Pf2 36. Pg6+ Kh7 37. Pe7 Te8 38. Dc2+ e4 39. Pc8 Pd3 40. Pd6 Tf8 41. Pe4 Db2 42. Db2 Pb2 43. Pc5 Pc4 44. Lg1 e5 45. Kg2 Pa3 46. Pa6 Kg6 47. Pc7 Tb8 48. Lc5 Kf5 49. g4+ Ke4 50. Pe6 g6 51. Pf8 Pc2 52. Pg6 Pb4 53. Lf8 Pd3
0-1


Wit: Van Wijgerden,C Land: NED
Zwart: Ligterink,G Elo: 2400 Land: NED
Plaats: Leeuwarden NED ch Ronde: 3 Datum: 1976
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Le6 fe6 13. Tac1 Tc8 14. b4 a6 15. b5 ab5 16. Db5 Pd7 17. Db3 Tf6 18. Db7 Pa5 19. Da6 Tc6 20. Db5 Tf8 21. Pd5 ed5 22. Tc6 d4 23. Ta6 de3 24. fe3 Pc5 25. Ta5 Pe4 26. Ta7
1-0


Wit: Nemcova,V Elo: 2045 Land: CSR
Zwart: Tesic,M Elo: 2115 Land: YUG
Plaats: Prague BOH w Ronde: 9 Datum: 1989-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 d6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Lg5 Le6 12. Lb5 a6 13. Lc6 bc6 14. Pe5 Dc7 15. Pf3 Tfd8 16. Tac1 Db7 17. b3 h6 18. Lh4 Tac8 19. Pd4 Ld7 20. f4 Te8 21. Pf3 d5 22. e5 La3 23. Ta1 Ph5 24. Dd2 Db4 25. Pe2 De4 26. Kh2 Lb4 27. Dd3 Lf5 28. De4 Le4 29. Pe1 g6 30. Pd3 La3 31. g4 Pg7 32. Pg3 Pe6 33. f5 Ld3 34. Td3 Pf4 35. Tf3 g5 36. Tf4 gf4 37. Ph5 Lb2 38. Pf6+ Kf8 39. Pe8 La1 40. Pd6 Tb8 41. e6 f6 42. Lf2 d4 43. Pe4 Tb5 44. Pf6 d3 45. Pd7+ Ke7 46. Lh4+ Kd6 47. Le1 Ld4 48. Kg2 Le3 49. Pf6 Te5 50. Kf3 d2 51. Ld2 Ld2 52. Pe4+ Ke7 53. Pd2 Te3+ 54. Kf4 Th3 55. Pe4 Th1 56. Ke5 Te1 57. f6+ Ke8 58. Kf5 Tf1+ 59. Kg6
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2350 Land: GER
Zwart: Meister,Y Titel: IM Elo: 2450 Land: RUS
Plaats: Pardubice op Ronde: 4 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. De2 d6 8. 0-0 Le7 9. Td1 e5 10. h3 h6 11. Le3 0-0 12. a3 Le6 13. Le6 fe6 14. b4 a6 15. Da2 Dd7 16. Pa4 De8 17. De6+ Df7 18. Df7+ Kf7 19. Pc3 Tac8 20. Td3 Tfd8 21. Tad1 Ke6 22. Ph4 Pd4 23. Ld4 ed4 24. Pe2 Pe4 25. Pd4+ Kf7 26. Phf5 Lf8 27. f3 Pf6 28. Pe2 Tc2 29. Pf4 g5 30. Pe6 Te8 31. Pf8 Tee2 32. Pe3 Ta2 33. Tc3 Kf8 34. Td6 Ke7 35. Td4 Ke6 36. h4 gh4 37. Th4 h5 38. Td4 Ted2 39. Td2 Td2 40. Pf1 Ta2 41. Td3 Pd5 42. g3 Pc7 43. Te3+ Kf6 44. f4 Pb5 45. Te5 Ta3 46. Th5 Tb3 47. Th6+ Kf5 48. Tb6 Tb4 49. Tb7 Tb2 50. Tb6 Ta2 51. Tb8 Pd4 52. Te8 Pf3+ 53. Kh1 a5 54. Tf8+ Kg6 55. g4 a4 56. Ta8 a3 57. Ta6+ Kf7 58. g5 Tf2 59. Ta3
1/2-1/2


Wit: Sivokho,S Elo: 2360 Land: RUS
Zwart: Timar,Z Elo: 2225 Land: HUN
Plaats: Budapest TAV Ronde: 2 Datum: 1994-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. b4 Tc8 13. Le6 fe6 14. Tac1 a6 15. b5 ab5 16. Db5 Dd7 17. a4 Pd4 18. Pd4 ed4 19. Td4 Db5 20. Pb5 Tc1+ 21. Lc1 d5 22. ed5 Pd5 23. Tc4 Ta8 24. Ld2 Kf7 25. a5 b6 26. ab6 Pb6 27. Tc7 Pd5 28. Tb7 Kg6 29. Pd4 Ta6 30. Td7 Kf7 31. g3 Ke8 32. Tb7 Kf7 33. Kg2 h6 34. Lc1 Pf6 35. Pf3 Pd5 36. Pe5+ Kg8 37. h4 Lf6 38. Pg6 Kh7 39. h5 Ta8 40. La3 Tc8 41. Pf8+ Kg8 42. Pe6 Tc2 43. Lc5 Te2 44. Tb8+ Kf7 45. Kf3 Te1 46. Pf4 Pe7 47. Tb7 Ke8 48. Le7 Le7 49. Pd5 Lf8 50. Pe3 Th1 51. g4 Th3+ 52. Kg2 Th4 53. Tb8+ Kf7 54. Tf8+ Kf8 55. f3
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2425 Land: AUT
Zwart: Drinovec,A
Plaats: Velden op Ronde: 2 Datum: 1993-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 h6 12. Tac1 Le6 13. Le6 fe6 14. b4 a6 15. a4 De8 16. b5 Pd8 17. Lb6 Df7 18. Pd2 Pd7 19. Pc4 ab5 20. ab5 d5 21. ed5 ed5 22. Pd5 Lg5 23. Tc2 Ta4 24. Pe5 Pe5 25. De5 Pe6 26. g3 Te8 27. Dd6 Dh5 28. Te1 Dh3 29. Tce2 Td8 30. Ld8 Pd4 31. Te8+ Kh7 32. Df8
1-0


Wit: Mikac,T Titel: FM Elo: 2270 Land: SLO
Zwart: Rebernik,B Elo: 2125
Plaats: SLO tt Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. b4 Pb4 12. Pe5 Da5 13. Pd3 Pd3 14. Td3 Ld7 15. Ld2 Dc7 16. Tg3 Tac8 17. Lb3 Tfe8 18. Td1 a6 19. Lh6 g6 20. Dd3 Le6 21. Le6 fe6 22. e5 Ph5 23. Tg6+ Kh8 24. Te6 Dc3 25. Dc3 Tc3 26. ed6 Kg8 27. d7
1-0


Wit: Voller,J
Zwart: Mozny,M Titel: IM Elo: 2405 Land: CZE
Plaats: CZE ch Ronde: 3 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 a6 12. Tac1 Ld7 13. Lg5 Pe8 14. Le3 b5 15. Ld5 Tc8 16. a4 b4 17. Pa2 a5 18. Pd2 Lg5 19. Lc6 Tc6 20. Pc4 Le3 21. De3 Dc7 22. b3 Le6 23. Dd3 h6 24. Tc2 Pf6 25. Tdc1 Tc8 26. Kh2 Pe4
0-1


Wit: Tessmer,H
Zwart: Ojanen,K Titel: IM Elo: 2345 Land: FIN
Plaats: Bad W”rishofen sr Ronde: 1 Datum: 1992-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 h6 12. Tac1 Le6 13. Ld3 Tc8 14. Lb1 Dd7 15. Pb5 a6 16. Pc3 b5 17. a3 Db7 18. b4 Pb8 19. Pd2 Pbd7 20. Df3 Tc7 21. Pe2 Tfc8 22. Pf1 Tc1 23. Lc1 d5 24. Pfg3 d4 25. Pf5 Lf8 26. Ld2 Kh7 27. Pfd4 ed4 28. e5+
1-0


Wit: Carr,N
Zwart: Plaskett,James
Plaats: Brighton ch-GB Datum: 1984
Opmerking: YB/2-94
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 d6 7. 0-0 Le7 8. De2 Pf6 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Tac1 Tc8 13. Le6 fe6 14. b4 a6 15. b5 Pb8 16. Pe5 Da5 17. Pf3 Tc3 18. Ld2 Db5 19. Db5 Tc1 20. Db3 Td1+ 21. Dd1 Pe4 22. Le3 Pd7 23. Pd4 Pec5 24. Pb3 d5 25. Pd4 Tf4 26. Dc1 Te4 27. f3 Th4 28. De1 Kf7 29. Dg3 Pb3 30. Dg7+ Ke8 31. Lf2 Lf8 32. Dg8 Th6 33. ab3 Ke7 34. Le3 Th5 35. g4 Te5 36. Dh7+ Kd8 37. Kf2 a5 38. Lf4 Lc5 39. Kf1 Ld4 40. Le5 Le5 41. g5
1-0


Wit: Mustapha,AM
Zwart: Dekar,L
Plaats: Dubai olm Ronde: 9 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Le6 fe6 13. Pg5 Dd7 14. Dc4 Pd8 15. Tac1 Tc8 16. Db3 Ph5 17. Pf3 Pc6 18. Td3 Pf4 19. Lf4 Tf4 20. Tcd1 Pa5 21. Dc2 Dc6 22. De2 b5 23. a3 Pc4 24. Ph2 a5 25. g3 Tf7 26. Pg4 Tcf8 27. Tf1 Ld8 28. Pb5 Db5 29. Tc3 Pa3 30. Dd2 Pc4 31. Dd3 d5 32. b3 Pd6 33. Pe5 Dd3 34. Td3 Tb7 35. ed5 ed5 36. Td5 Pe4 37. Pc6 Lb6 38. Pa5 Tbf7
0-1


Wit: Glienke,M
Zwart: Rahls,P
Plaats: BL 8788 Kreuzberg-Ze Datum: 1988
Opmerking: YB/9
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Pf6 7. 0-0 Pc6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. b3 Le6 12. a4 Lc4 13. bc4 Dc7 14. Lg5 Pa5 15. Lf6 Lf6 16. Pd5 Dd8 17. Pf6+ Df6 18. Td5 b6 19. Tad1 Tfd8 20. Dd3 Pb7 21. a5 ba5 22. De3 a4 23. Da3 Pc5 24. Pe5 Pe4 25. Pg4 Dc3 26. Da4 Db2 27. Da5 Te8 28. Tf5 Te7 29. Te1 Te6 30. Dd5 Tae8 31. Kh2 h5 32. Te4 hg4 33. Tg4 g6 34. Df3 T8e7 35. Td5 Kg7 36. Tb5 Da1 37. Db3 Te2 38. Tf4 De5 39. Te5 de5 40. Tf3 e4
1-0


Wit: Dubois,JM
Zwart: Kosten,A
Plaats: FRA-chT Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 d6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Tac1 h6 13. b4 De8 14. a3 a6 15. Da2 Lc4 16. Dc4 Tc8 17. Pd5 Pd5 18. Dd5 Kh8 19. g4 Tc7 20. Td3 Td7 21. Tcd1 Kg8 22. Da2 Dc8 23. Kg2 Te8 24. Pd2 b5 25. Pf1 Db7 26. Pg3 Ted8 27. Pf5 Lf8 28. f3 a5 29. ba5 Pa5 30. Td5 Tc8 31. a4 Tdc7 32. Kg3 Tc2 33. Db1 g6 34. Tb5 Dc7 35. Lb6 Dc4 36. Pe3 De2 37. Pc2 Tc2 38. Th1 Dg2+ 39. Kh4 Le7+
0-1


Wit: Syversten,BD
Zwart: Ogaard,L Titel: IM
Plaats: Lag-NM kval Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Le3 Le6 12. Lb5 Pd7 13. Tac1 a6 14. Ld3 Tc8 15. Lb1 Pf6 16. Pa4 Pd7 17. Pc3 Te8 18. Pd5 Ld5 19. ed5 Pcb8 20. Tc8 Dc8 21. Pg5 Pf6 22. Tc1 Dd8 23. Dd3 g6 24. Tc4 Pbd7 25. Th4 Pf8 26. Tb4 Dc7 27. Db3 b5 28. a4 ba4 29. Ta4 Tb8 30. Da2 Db7 31. Ld3 Db2 32. Ta6 Da2 33. Ta2 Pd5 34. Ta7 Lg5 35. Lg5 Pb4 36. Lc4 d5 37. Lb3 Pe6 38. Lf6 e4 39. Le5 Tc8 40. Tb7 Pc6 41. Lf6 Pa5 42. Tb5 Pb3 43. Tb3 d4 44. Kf1 d3 45. Ke1 Pf4 46. g3 Ph3 47. Tb4 Te8 48. Kf1 h6 49. Td4 Pg5 50. Tc4 Pf3 51. Tb4 g5 52. Tb7 Tc8
0-1


Wit: Busto,J
Zwart: Lobato,JC
Plaats: Candas open Ronde: 5 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 Le6 11. Le6 fe6 12. Le3 Dd7 13. b4 a6 14. Lb6 0-0 15. a4 Ph5 16. Pe5 Pe5 17. Dh5 Tac8 18. De5 Lf6 19. Dd6 Dd6 20. Td6 Tc3 21. Tb1 e5 22. Td7 Tf7 23. Tbd1 Tc4 24. f3 Tb4 25. a5 Tb1 26. Kf2 Td1 27. Td1 Kf8 28. Tc1 Td7 29. Ke2 Kf7 30. g3 Ke6 31. f4 g6 32. Tc8 Kf7 33. Lc7 ef4 34. gf4 Lc3 35. Lb6 Lb2 36. e5 La3 37. Ke3 Ke6 38. Ke4 Lb4 39. Te8+ Kf7 40. Th8 Ke6 41. h4 Tf7 42. h5 Ld2 43. hg6 hg6 44. Te8+ Te7 45. Tf8 Tf7 46. Tf7 Kf7 47. f5 gf5+ 48. Kf5 Ke7 49. e6 Lc3 50. Lc5+ Ke8 51. Lb6 Ke7 52. Lc7 Le1 53. Lb6 Lc3 54. Lc7
1/2-1/2


Wit: Dongre,RM
Zwart: Roychowdhury
Plaats: Calcutta open Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-7
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 d6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Le7 9. Td1 e5 10. h3 0-0 11. Lg5 Le6 12. Lb3 Pe8 13. Le3 Pc7 14. Tac1 Kh8 15. Pd5 Ld5 16. ed5 Pa5 17. La4 b6 18. b4 Pb7 19. Lc6 Tb8 20. a4 f5 21. a5 f4 22. ab6 fe3 23. ba7 ef2+ 24. Df2 e4 25. ab8D Db8 26. Db6 ef3 27. Lb7 Pa8 28. Dc6 Da7+ 29. Kh2 fg2 30. Td2 Lg5 31. Dd6 g1D+ 32. Tg1 Lf4+ 33. Df4 Tf4 34. La8 Da8 35. d6 Dd8 36. Tc1 Tf7 37. b5 h6 38. d7
0-1


Wit: Pantos,Nenad
Zwart: Cabarkapa,Spasoje
Plaats: Tivat tt Ronde: 4 Datum: 1995
Opmerking: NQ/95-16
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. De2 d6 8. 0-0 a6 9. Td1 Da5 10. Lf4 Pe5 11. Lb3 Le7 12. Pd4 0-0 13. Ld2 Db6 14. Pc2 Ped7 15. Pa3 Dc7 16. Tac1 Db8 17. Pc2 Pc5 18. Lf4 Pfd7 19. Pe3 b5 20. Lc2 Pe5 21. b4 Pcd7 22. Lg3 Pb6 23. f4 Pec4 24. Pc4 Pc4 25. Lb3 Ta7 26. Lc4 bc4 27. Dc4 Tc7 28. Db3 Tb7 29. a3 Td8 30. Td3 Ld7 31. Dd1 Lc6 32. f5 ef5 33. ef5 Tbd7 34. Pd5 Da7+ 35. Lf2 Db7 36. Pe7+ Te7 37. Td6 Ted7 38. Td7 Td7 39. Dg4 f6 40. Dc4+ Ld5 41. Dc8+ Dc8 42. Tc8+ Kf7 43. Lc5 g6 44. fg6+ hg6 45. Tf8+ Kg7 46. Tb8 Lc4 47. Tb6
1/2-1/2


Wit: Lendwai,Reinhard
Zwart: Thorsteins,Karl
Plaats: Budapest BORSOD Ronde: 8 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Da5 10. Lf4 Pe5 11. Le5 de5 12. a3 Le7 13. b4 Dc7 14. Tac1 0-0 15. Le6 Le6 16. Pd5 Pd5 17. ed5
1/2-1/2


Wit: Zahneissen,C
Zwart: Prasad,D Titel: IM Elo: 2420 Land: IND
Plaats: Gausdal INT Ronde: 1 Datum: 1991-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 e6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pe5 11. Pe5 de5 12. Lg5 Le7 13. Tac1 0-0 14. Lb3 Db8 15. Td3 b5 16. Tg3 Lb7 17. Df3 Kh8 18. Th3 De8 19. Lf6 Lf6 20. Dh5 h6 21. Te1 De7 22. Tee3 Lg5 23. Teg3 Lf4 24. Tg4 g6 25. Dh4 Dh4 26. Thh4 Kg7 27. Pe2 Lg5 28. Th3 Tad8 29. Tc3 Td2 30. h4 Ld8 31. Tc2 Tc2 32. Lc2 h5 33. Tg3 Lh4 34. Tc3 Tc8 35. Tc8 Lc8 36. Pc1 Ld8 37. Pd3 Lc7 38. a4 Ld6 39. ab5 ab5 40. Pc1 Lb7 41. Ld3 Lc6 42. Pb3 Lb4 43. Kf1 f5 44. f3 Kf6 45. Kf2 Kg5 46. Ke3 h4 47. Lf1 fe4 48. fe4 Kg4 49. Pc1 Lc5+ 50. Kd3 Kg3 51. Pb3 Lb4
0-1


Wit: Lendwai,R Titel: FM Elo: 2405 Land: AUT
Zwart: Shestiakov,S Elo: 2280
Plaats: Kecskemet Ronde: 7 Datum: 1991-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lg5 Le7 11. Tac1 0-0 12. a3 Pe5 13. Pe5 de5 14. Le6 Db6 15. Lf6 Lf6 16. Pd5 De6 17. Pc7 Dg4 18. f3 Dg6 19. Pa8 Lg5 20. Tc3 h5 21. Pc7 h4 22. Pd5 Le6 23. Kh1 Kh7 24. Tc7 Tb8 25. b4 Ld8 26. Tc5 h3 27. g3 Lg5 28. Pe3 f6 29. Tc7 Lh6 30. Td6 De8 31. Pd5 Kh8 32. Pc3 Tc8 33. Tc8 Dc8 34. Dd3 Kh7 35. Pd1 Lc4 36. Dc2 Dc7 37. Td3 b5 38. Tc3 Db6 39. Df2 Dd6 40. Dc2 Ld2 41. Tc4 bc4 42. Dc4 Lb4 43. Df1 La3 44. Dh3+ Kg8 45. Dc8+ Kf7 46. Dc4+ Kg6 47. Pf2 Dc5 48. De2 Db5 49. Pd3 Kh7 50. f4 Ld6 51. f5 a5 52. g4 a4 53. h4 a3 54. g5 Db1+ 55. Kg2 Kg8 56. gf6 gf6 57. Dh5 Dc2+ 58. Pf2 Dc7 59. De8+ Lf8 60. Pg4 Dg7 61. Kf3 a2 62. Da8 De7 63. Da2+ Kg7 64. h5 Dd6 65. Pe3 Dd3 66. h6+ Kh8 67. Da8 Dd6 68. De8 Da3 69. Dg6 Da6 70. De8 Kg8 71. De6+ De6 72. fe6 Lh6 73. Pd5 Lg5 74. Kg4 Kg7 75. Kf5 Lh4 76. Kg4 Lg5 77. Kf5 Lh4 78. Pe7 Le1 79. Kg4 Ld2 80. Kh5 Lc1 81. Pf5+ Kf8 82. Kg6 Lg5 83. e7+ Ke8 84. Kg7
1-0


Wit: Lendwai,R Elo: 2405 Land: AUT
Zwart: Vukic,M Titel: IGM Elo: 2500 Land: YUG
Plaats: Graz Ronde: 12 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 d6 8. De2 Pf6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pd7 11. Tac1 Db8 12. Lg3 Pde5 13. Lb3 Le7 14. Pd4 Pd4 15. Td4 Da7 16. Tcd1 0-0 17. Kh1 b5 18. f4 Pc6 19. T4d3 Pa5 20. Lf2 Dc7 21. Lc2 g6 22. b4 Pc4 23. Lb3 Lb7 24. Th3 Tac8 25. Ld4 Tfe8 26. Tf1 e5 27. Lg1 ef4 28. Tf4 Lg5 29. Tf1 De7 30. Ld4 Le4 31. Df2 Lc6 32. Tf3 Tc7 33. Dg3 f5 34. Tf5 gf5 35. h4 h6 36. hg5 Dg5 37. Dg5+ hg5 38. Tf5 Kh7 39. Tg5 Kh6 40. Tg3 Tf7 41. Kh2 Tee7 42. Lc2 Te6 43. Tg8 Tf4 44. Lg7+ Kh5 45. Ld1+ Kg6 46. Lc2+
1/2-1/2


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2350 Land: GER
Zwart: Korotylev,A Elo: 2430 Land: RUS
Plaats: Groningen op Ronde: 5 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 Dc7 9. Td1 a6 10. Lf4 Pe5 11. Le5 de5 12. Tac1 Ld7 13. Le6 Le6 14. Pd5 Pd5 15. ed5 Db6 16. De5 Lc5 17. Dg7 0-0-0 18. de6 fe6 19. Td8+ Td8 20. Dh7 Kb8 21. Dc2 Td5 22. h4 Tf5 23. Tf1 Db4 24. a3 Dg4 25. De2 e5 26. Te1 Dg3 27. Kf1 Dg7 28. Dc2 e4 29. Te4 Ka7 30. b4 Lb6 31. a4 a5 32. ba5 Ta5 33. Tb4 Tc5 34. Db2 Dc7 35. Pe1 Tc6 36. g3 Te6 37. Pf3 Dc6 38. Kg2 Tf6 39. Tb3 Tf5 40. Tc3 Df6 41. Db3 De7 42. Tc2 De4 43. Td2 Dc6 44. Dd3 Ta5 45. De2 Da4 46. Pe5 Ld4 47. Pc4 Dc6+ 48. f3 Td5 49. Pe3 Td8 50. Dd1 Df6 51. Pc2 Lb6 52. Td8 Ld8 53. Dd4+ Kb8 54. Df6 Lf6 55. f4 Kc7 56. Kf3 Kd6 57. Ke4 b5 58. h5 Ke7 59. Pd4 Kf7 60. Pb5 Kg7 61. Kf5 Le7 62. Pd4 Kh6 63. g4 La3 64. Pb5 Lb2 65. Pc7 Lc3 66. Pd5 Lb2 67. Pf6 Kg7 68. g5
1-0


Wit: Welz,P Elo: 2300 Land: GER
Zwart: Espig,L Titel: IGM Elo: 2470 Land: GER
Plaats: Berlin op Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pe5 11. Le5 de5 12. Lb5+ ab5 13. Pb5 Db6 14. Tac1 Lc5 15. Tc5 Dc5 16. Pd6+ Ke7 17. b4 Dc3 18. Pg5 Tf8 19. f4 ef4 20. Kh1 Ld7 21. e5 Pd5 22. Ph7 f3 23. gf3 Th8 24. Pg5 De3 25. Dg2 Pf4 26. Dc2 Lc6 27. Pde4 Thd8 28. b5 Ta2
0-1


Wit: Mayers,D Elo: 2165 Land: USA
Zwart: Baker,C Elo: 2260 Land: ENG
Plaats: London LB Ronde: 9 Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lg5 Le7 11. Tac1 0-0 12. Ld3 Db8 13. Lb1 Pe5 14. Pe5 de5 15. f4 h6 16. Lh4 ef4 17. e5 Lc5+ 18. Kh1 Pd7 19. De4 g6 20. Td7 Ld7 21. Df4 Lc6 22. Lf6 Kh7 23. Pe4 Le4 24. Le4 Ld4 25. Td1 Lb2 26. Td3 Dc7 27. Dh6+ Kh6 28. Th3#
1-0


Wit: Horvath,Im Titel: FM Elo: 2320 Land: HUN
Zwart: Waller,H Titel: FM Elo: 2235 Land: OST
Plaats: Zalakaros op Ronde: 6 Datum: 1992-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Dc7 8. De2 Pf6 9. Td1 d6 10. Lf4 e5 11. Pd5 Pd5 12. ed5 Pb8 13. Tac1 Dd8 14. Pe5 Le7 15. Te1 0-0 16. Pc6 bc6 17. De7 De7 18. Te7 Pd7 19. dc6 Pb6 20. Lb3 d5 21. Le3 Pc4 22. Lc4 dc4 23. Tc4 Le6 24. Ta4 Tfd8 25. h3 h6 26. Tb7 Ld5 27. Td7 Lc6 28. Td8+ Td8 29. Ta6 Lb5 30. Tb6 Td1+ 31. Kh2 Lc4 32. a4 Ta1 33. Tb4 Le6 34. Lb6 Ta2 35. a5 Kf8 36. Lc5+ Ke8 37. Tb8+ Kd7 38. b4 h5 39. Tb6 Lc4 40. Kg3 g6 41. Kf4 Ta1 42. h4 Ta2 43. g3 Ta1 44. Ke5 Ta2 45. Kf6 Ta1 46. Tb7+ Kc6 47. Tf7 Lf7 48. Kf7 Td1 49. Kg6 Td5 50. a6 Te5 51. f3 Td5 52. g4 hg4 53. fg4 Td8 54. g5 Kd5 55. Kf6 Tb8 56. a7
1-0


Wit: Lonoff,M Elo: 2335 Land: USA
Zwart: Pelts,R Titel: FM Elo: 2430 Land: CAN
Plaats: Chicago op Ronde: 9 Datum: 1992-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 d6 6. Pf3 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lg5 Le7 11. Tac1 0-0 12. a4 Db8 13. h3 Pe5 14. Lb3 Pf3+ 15. gf3 b6 16. De3 b5 17. ab5 ab5 18. Kh1 Kh8 19. Tg1 b4 20. Pe2 Da7 21. Pd4 Ld7 22. f4 Tfc8 23. e5 Tc1 24. Tc1 de5 25. fe5 Pg8 26. Tg1 g6 27. Df4 Lg5 28. Tg5 Dc5 29. Tg1 Ta5 30. Td1 Kg7 31. Kg1 De5 32. De5+ Te5 33. Pf3 Tf5 34. Td7 Tf3 35. Le6 Ph6 36. Kg2 Tf4 37. b3 Tf6 38. Lc4 Tb6 39. Kf3 g5 40. Ke4 Tf6 41. Ke3 Pf5+ 42. Ke2 Pd6 43. Ld3 Te6+ 44. Kf1 h5 45. Td8 Tf6 46. Kg2 Pf5 47. Lf5 Tf5 48. Td4 Tb5 49. Tc4 Kg6 50. Kg3 f6 51. Td4 Kf5 52. Tc4 h4+ 53. Kf3 Kg6 54. Kg2 Kh5 55. Td4 f5 56. Tc4 g4 57. Td4 Kg5 58. Tc4 gh3+ 59. Kh3 Td5 60. Tb4 Td3+ 61. Kg2 h3+ 62. Kh2 f4 63. Tb8 Kg4 64. b4 Kf3 65. b5 Kf2 66. b6 Tg3 67. Tf8
1/2-1/2


Wit: Fuster,L
Zwart: Nedobora,M Elo: 2435 Land: UKR
Plaats: Ibercaja op Ronde: 1 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Le7 11. Tac1 0-0 12. Lb3 Db8 13. Pa4 Pd7 14. Dd2 b5 15. Tc6 ba4 16. La4 Pf6 17. Tc4 Lb7 18. Ld6 Pe4 19. Te4 Ld6 20. Th4 Le7 21. Th3 Td8 22. Dc2 Td1+ 23. Dd1 Df4 24. Dc2 g6 25. Dd2 Da4
0-1


Wit: Starck,I Elo: 2120 Land: DDR
Zwart: Geissler,G
Plaats: Stralsund DDR ch w Ronde: 7 Datum: 1988-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pf6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Le7 11. Tac1 0-0 12. a3 e5 13. Le3 b5 14. Ld5 Lb7 15. Lc6 Dc6 16. Pd5 De8 17. Pc7 Db8 18. Pa8 La8 19. Lg5 Le4 20. Lf6 Lf3 21. Df3 Lf6 22. Tc6 e4 23. De4 Lb2 24. Ta6 Dc8 25. Ta5 Dc3 26. Db4 Dc2 27. Dd6 Le5 28. Dd7 h6 29. Tb5 Lf6 30. Dd3 Da4 31. Db3 Df4 32. a4 Te8 33. a5 Le5 34. g3 De4 35. Dd5
1-0


Wit: Votava,Jan
Zwart: Sarkozy,Ladislav
Plaats: Bratislava ch-CS Ronde: 10 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 d6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 Pc6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pe5 11. Pe5 de5 12. Lg5 Le7 13. Tac1 Db8 14. Lf6 Lf6 15. Lb5+ ab5 16. Db5+ Kf8 17. Pa4 g6 18. Pb6 Kg7 19. Pa8 Da8 20. Tc7 b6 21. Db6 Da2 22. Da7 Da7 23. Ta7 Te8 24. Td6 Le7 25. Tc6 Td8 26. g4 Kf8 27. Tcc7 Te8 28. g5 Lg5 29. Tf7+ Kg8 30. Tg7+ Kh8 31. Th7+ Kg8 32. Thg7+ Kh8 33. Tgc7 Kg8 34. b4 Kf8 35. Tf7+ Kg8 36. Tg7+ Kh8 37. Tgc7 Kg8 38. b5 Kf8 39. Tf7+ Kg8 40. Tg7+ Kh8
1-0


Wit: Smith,K Elo: 2395 Land: USA
Zwart: Byrne,D Titel: IM Elo: 2470 Land: USA
Plaats: San Antonio Ronde: 4 Datum: 1972-11
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 a6 9. De2 h6 10. Lh4 Da5 11. Lg3 Pg6 12. Dd2 Pge5 13. Pe5 de5 14. a3 Le7 15. b4 Dd8 16. Da2 b5 17. Lb3 0-0 18. Db2 Lb7 19. Pe2 Lf6 20. f3 Dc7 21. Tac1 Tfd8 22. Kh1 Td6 23. Pd4 Dd7 24. Pc6 Lc6 25. Tc5 Le7 26. Tcc1 Lg5 27. Tcd1 Td8 28. h4 Lf6 29. Le5 Le5 30. De5 De7 31. Db2 Dh4+ 32. Kg1 Dg5 33. Dc2 Td2 34. Td2 Td2
0-1


Wit: Zaitsev,I Land: URS
Zwart: Zakharov,Y Land: URS
Plaats: Alma Ata URS ch Ronde: 16 Datum: 1968-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 a6 9. De2 h6 10. Le3 Ld7 11. Tad1 Pg6 12. Pd4 Pa5 13. Le6 fe6 14. Dh5 Kf7 15. f4 Pc4 16. Lf2 Tc8 17. f5 Kg8 18. fg6 Dg5 19. Dh3 Dg6 20. Td3 De8 21. Tg3 Th7 22. b3 Pd2 23. Te1 Le7 24. Pa4 Ld8 25. Td3 b5 26. Pc3 Lg5 27. Dg3 e5 28. Pf5 Lf4 29. Dg4 h5 30. De2 Lf5 31. ef5
1-0


Wit: Dubois,J Titel: FM Elo: 2300 Land: FRA
Zwart: Sellos,D Titel: IM Elo: 2425 Land: FRA
Plaats: FRA tt Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 a6 9. De2 h6 10. Le3 b5 11. Lb3 Pa5 12. Lc2 Pec6 13. Tad1 Le7 14. Pd4 Ld7 15. f4 b4 16. Pa4 0-0 17. b3 Pd4 18. Ld4 La4 19. ba4 Pc6 20. La1 Db6+ 21. Kh1 Tfc8 22. Dg4 Lf8 23. Td6 Dc5 24. Td2 Td8 25. Td8 Td8 26. Lb3 Pd4 27. Ld4 Td4 28. f5 ef5 29. Lf7+ Kh8 30. Df5 Df5 31. ef5 Td7 32. Le6 Td6 33. Lb3 Tf6 34. g4 g6 35. Le6 Ld6 36. Td1 Le5 37. Td8+ Kh7 38. Ta8 gf5 39. gf5 h5 40. Ta6 Tf8 41. Tb6 Td8 42. Tb7+ Kh6 43. Ld7 Ld4 44. Kg2 Kg5 45. Kf3 Lc5 46. Ke4 h4 47. h3 Ta8 48. Lc6 Tg8 49. a5 Kf6 50. Th7 Tg2 51. Th6+ Kg7 52. Tg6+ Tg6 53. fg6 Kg6 54. Kd5 Lf2 55. Ld7 Kf7 56. a6 Ke7 57. Kc6
1-0


Wit: Voller,J
Zwart: Trapl,J Titel: IM Elo: 2370 Land: CZE
Plaats: CZE ch Ronde: 1 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 a6 9. De2 h6 10. Lh4 Ld7 11. Tfd1 Db8 12. Td2 b5 13. Lb3 Pg6 14. Lg3 Ta7 15. Tad1 Pge5 16. Pd4 Le7 17. Pc6 Lc6 18. Le5 de5 19. Dg4 0-0 20. Le6 Lc5 21. Lb3 Kh8 22. Td3 Db6 23. Tf3 Ld4 24. Pd5 Ld5 25. Ld5 Tc7 26. b3 Tc2 27. Tf1 Dc7 28. Dh5 Ta2 29. Tf6
1/2-1/2


Wit: Ivkov,B Titel: IM Land: YUG
Zwart: Fuderer,A Land: YUG
Plaats: Zagreb Ronde: 9 Datum: 1955
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lf4 a6 7. e5 Pge7 8. Ld3 Pg6 9. Lg3 Dc7 10. 0-0 Le7 11. Te1 0-0 12. h4 d5 13. ed6 Ld6 14. Ld6 Dd6 15. Lg6 Dd1 16. Lh7+ Kh7 17. Tad1 f6 18. Pd4 Pd4 19. Td4 e5 20. Td6 Lf5 21. Ted1 Tac8 22. f3 Tc4 23. g3 Tfc8 24. Kf2 T8c6 25. Ke3 Kg6 26. g4 Le6 27. a3 Kf7 28. Pe4 Ke7 29. Tc6 Tc6 30. Pc3 Tb6 31. b4 Tc6 32. Tc1 Kd7 33. Kd2 Tc4 34. Pe4 Td4+ 35. Ke3 Lc4 36. Tc3 b6 37. h5 Ke6 38. Pg3 b5 39. Pe4 Kd5 40. h6 gh6 41. Pf6+ Kc6 42. Pg8 h5 43. gh5 Th4 44. Pf6 Kd6 45. Tc2 Ke7 46. Pe4 Th5 47. Tg2 Th1 48. Tg7+ Kf8 49. Ta7 Th2 50. Pf2 Lf1 51. Ta6 Ke7 52. Tc6 Tg2 53. Tc1 Lc4 54. a4 Ke6 55. a5 Kf5 56. a6 Ke6 57. Th1 Ld5 58. Th6+
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2410 Land: AUT
Zwart: Catteau,B Elo: 2110
Plaats: Cappelle la Grande op Ronde: 1 Datum: 1993-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lf4 d6 7. Lc4 a6 8. 0-0 Pf6 9. De2 e5 10. Le3 Lg4 11. Pd5 Pd5 12. Ld5 Le7 13. Tfc1 Ld7 14. Dc4 0-0 15. Db3 Db8 16. Tc3 a5 17. a3 a4 18. Dd1 Ta6 19. Tac1 Lg4 20. h3 Le6 21. Pd2 Ld5 22. ed5 Pd4 23. Tc7 Ld8 24. Tc8 Da7 25. Kh1 b5 26. Pf3 Db7 27. Pd4 ed4 28. Dd4 Lf6 29. Tf8+ Kf8 30. De4 g6 31. Lh6+ Kg8 32. De8#
1-0


Wit: Adams,M Titel: IM Elo: 2590 Land: ENG
Zwart: Watson,W Titel: IGM Land: ISD
Plaats: Eastbourne GBR ch Datum: 1990-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pge7 7. Lg5 f6 8. Le3 Pg6 9. 0-0 Le7 10. De2 a6 11. Pa4 Dc7 12. Pb6 Tb8 13. Tac1 0-0 14. Tfd1 f5 15. ef5 Tf5 16. Dd3 Kh8 17. Pd7 Ld7 18. Dd7 Dd7 19. Td7 Pf8 20. Td2 Lb4 21. Te2 Td8 22. a3 Lc5 23. La6 Le3 24. Te3 ba6 25. Tc6 Tb5 26. b4 a5 27. ba5 Ta5 28. g3 Tdd5 29. Tc8 Kg8 30. Tb3 Kf7 31. Tb7+ Pd7 32. Pe5+
1-0


Wit: Brenke,A Elo: 2305 Land: GER
Zwart: Grnberg,H Titel: IM Elo: 2485 Land: DDR
Plaats: Lippstadt Ronde: 6 Datum: 1991-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pge7 7. Lg5 f6 8. Lf4 Pg6 9. Lg3 a6 10. a4 Le7 11. 0-0 0-0 12. De2 d6 13. Tad1 Dc7 14. Pd4 Pd4 15. Td4 Kh8 16. Tdd1 Ld7 17. f4 Tac8 18. La2 f5 19. ef5 Dc5+ 20. Kh1 Df5 21. Lb1 Df7 22. Dh5 Tc5 23. Dh3 Lc6 24. Tfe1 e5 25. Pe4 Td5 26. Tc1 ef4 27. Lf2 Df5 28. Db3 f3 29. g4 Dg4 30. Tg1 Dh5
0-1


Wit: Hnerkopf,H Elo: 2275 Land: FRG
Zwart: Stangl,M Titel: IM Elo: 2490 Land: FRG
Plaats: Munich op Ronde: 1 Datum: 1991-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. De2 Dc7 8. e5 Pg4 9. Lf4 f6 10. Pd5 ed5 11. ef6+ Pce5 12. Pe5 Pe5 13. Dh5+ g6 14. De5+ De5+ 15. Le5 dc4 16. f7+ Kf7 17. Lh8 d5 18. 0-0 b5 19. Ld4 a5 20. Tfe1 Lh6 21. Te5 Le6 22. Tae1 Ta6 23. g3 b4 24. Kf1 Ld2 25. T1e2 c3 26. Td2 cd2 27. Ke2 Tc6 28. Kd2 Tc4 29. Kd3 Tc1 30. Kd2 Ta1 31. Te1 Ta2 32. Tc1 h5 33. Tc7+ Ke8 34. Lf6 Ld7 35. Ke3 a4 36. Tb7 b3 37. Kf4 Ta1 38. Kg5 Lf5 39. Te7+ Kf8 40. Ta7 Ke8 41. Te7+ Kf8 42. Ta7 Ke8
1/2-1/2


Wit: Radosavljevic,S Titel: FM Elo: 2250 Land: YUG
Zwart: Djordjevic,M
Plaats: Banja Vrucica YUG ch Ronde: 7 Datum: 1991-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 a6 8. De2 b5 9. Lb3 Ld6 10. Td1 Pge7 11. Dd2 Le5 12. Pe5 De5 13. f4 Dc5+ 14. Kh1 0-0 15. De1 Pa5 16. Le3 Dh5 17. Lc2 Pc4 18. Lg1 Pb2 19. Tdb1 Pc4 20. a4 Tb8 21. ab5 ab5 22. Ld3 Pc6 23. e5 b4 24. Pe4 Pa3 25. Tb3 Pb5 26. Lb1 Pc3 27. Pc3 bc3 28. Tc3 Dg4 29. Th3 f5 30. ef6 g6 31. Th4 Tb1 32. Tg4 Te1 33. Te1 Tf6 34. Le3 Pe7 35. Ld4 Tf5 36. Le5 Pc6 37. Tg5 Tf8 38. Tg3 Pe7 39. Tb3 Pc6 40. Ld6 Tf5 41. Td1 La6 42. Tc3 Lb7 43. Kg1 Tb5 44. Tcc1 Pa5 45. Tc5 Tc5 46. Lc5 Lc6 47. g4 h5 48. gh5 gh5 49. Kf2 Kf7 50. Tg1 Le4 51. Ld6 Pc4 52. Td1 Pd6 53. Td6 Lc6 54. Td1 Kf6 55. Ke3 e5 56. Td6+ Kf5 57. fe5 Ke5 58. Th6 Kf5 59. Th5+ Kg4 60. Th8 Lh1 61. h4 Ld5 62. Kd4 Lf7 63. Th7 Lh5 64. Ke5 d6+ 65. Kd6 Kh4 66. Tg7 Lg4 67. Ke5 Kh5 68. Kf6 Lh3 69. Tg8 Lf1 70. Tg5+ Kh4 71. Kf5 La6 72. Kf4 Kh3 73. Tg3+ Kh2 74. Kf3 Le2+ 75. Kf2 Lh5 76. Tg5 Ld1 77. Td5 Lg4 78. Td8
1-0


Wit: Horvath,I Elo: 2360
Zwart: Badea,B Titel: IM Elo: 2455 Land: ROM
Plaats: Zalakaros op Ronde: 2 Datum: 1991-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. De2 Dc7 8. h3 d6 9. 0-0 Le7 10. Lf4 Pd7 11. Tfd1 Pde5 12. Tac1 0-0 13. Lb3 Db8 14. Pd4 Ld7 15. Le3 Pa5 16. f4 Pb3 17. Pb3 Pc6 18. Tc2 Td8 19. Tcd2 Le8 20. Lf2 b6 21. Lg3 a6 22. Dg4 Dc8 23. h4 b5 24. h5 h6 25. Lh4 Lh4 26. Dh4 Dc7 27. Td3 b4 28. Pe2 a5 29. Tg3 De7 30. Dg4 f6 31. Pbd4 Pd4 32. Pd4 Ld7 33. Dg6 e5 34. Pe2 Lb5 35. Td2 Kh8 36. Kh2 Le2 37. Te2 ef4 38. Tg4 Tac8 39. Tf2 Tg8 40. Tgf4 Tc5 41. Tf5 De4 42. T2f4 De7 43. b3 Te5 44. Kh3 Tc8 45. Te5 de5 46. Dg4 Tc3+ 47. Tf3 Tc1 48. Td3 f5
0-1


Wit: Lopez,A Elo: 2255 Land: CUB
Zwart: Suarez,J Elo: 2245 Land: CUB
Plaats: Palma de Mallorca op Datum: 1991-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Lc5 7. 0-0 Pge7 8. De2 0-0 9. Td1 a6 10. e5 Dc7 11. Lf4 f6 12. Pe4 fe5 13. Lg3 La7 14. Peg5 Pf5 15. Ph7 Kh7 16. Pg5+ Kg8 17. Dh5 Tf6 18. Ld3 Pce7 19. Tac1 Db8 20. Dh7+ Kf8 21. Dh8+ Pg8 22. Ph7+ Kf7 23. Pf6 Pf6 24. Lf5 ef5 25. Lh4 d6 26. Lf6 Kf6 27. Dd8+ Kf7 28. Tc7+ Kg6 29. Td6+
1-0


Wit: Wach,M Titel: FM Elo: 2330 Land: AUT
Zwart: Grosar,A Titel: IM Elo: 2480 Land: SLO
Plaats: Graz zt Ronde: 13 Datum: 1993-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pg4 9. g3 Lc5 10. Lf4 d6 11. a3 Pge5 12. b4 Lb6 13. Pb5 De7 14. Tfd1 0-0 15. Pd6 Pf3+ 16. Df3 Pd4 17. Dd3 e5 18. Pc8 Tac8 19. Le3 Tfd8 20. Df1 Df6 21. Tac1 Df3 22. Ld4 Ld4 23. Ld5 Da3 24. Tc8 Tc8 25. Dh3 Tf8 26. Dd7 Db4 27. Tc1 g6 28. Tc2 Db1+
1-0


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2345 Land: GER
Zwart: Kolev,At Titel: IGM Elo: 2500 Land: BUL
Plaats: Groningen op Ronde: 2 Datum: 1993-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf4 f6 10. Pd5 Da5+ 11. Ld2 Dd8 12. ef6 Pf6 13. 0-0 Pd5 14. Ld5 Le7 15. Lb3 0-0 16. Tad1 d5 17. Lc3 Lf6 18. Pd4 Pd4 19. Ld4 Ld7 20. Tfe1 Ld4 21. Td4 Df6 22. Td2 Tac8 23. Dd3 Tc5 24. h3 g6 25. Ted1 Df4 26. De2 Tfc8 27. Td4 Df6 28. De3 b6 29. h4 Tf8 30. Dg3 Kh8 31. f3 Lc6 32. T4d2 Df4 33. Df2 Lb5 34. Td4 Df6 35. Dg3 Lc6 36. T4d2 Td8 37. Te2 Ld7 38. Ted2 Tdc8 39. Dd6 Dg7 40. Td4 Tc1 41. Kh2 Td1 42. Td1 Tc6 43. Df4 De7 44. Te1 Dg7 45. Db8+ Tc8 46. Dd6 Tc6 47. Db8+ Tc8 48. Dd6
1/2-1/2


Wit: Hedke,F Titel: FM Elo: 2350 Land: GER
Zwart: Reinderman,D Titel: IM Elo: 2450 Land: NED
Plaats: Pardubice op Ronde: 4 Datum: 1994-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf4 f6 10. Pd5 Da5+ 11. Ld2 Dd8 12. ef6 Pf6 13. 0-0 Pd5 14. Ld5 Le7 15. Lb3 Lf6 16. Tad1 De7 17. Le3 0-0 18. Db5 a6 19. Db6 De8 20. Lf4 Lb2 21. Ld6 Lf6 22. Lf8 Df8 23. Tfe1 Ld8 24. De3 Lc7 25. g3 La5 26. Te2 Lb4 27. Tc2 Df6 28. La4 De7 29. Lc6 bc6 30. Pe5 Tb8 31. Da7 Ld6 32. Dd4 Le5 33. De5 Tb7 34. Tb2 d6 35. Tb7 Db7 36. Dd6 h6 37. h4 Kh7 38. Dd3+ Kg8 39. Dd4 Kh8 40. a4 Kg8 41. a5 Kf7 42. Kh2 c5 43. Dc5 Db3 44. Td8 Lb7 45. h5 Df3 46. Tf8#
1-0


Wit: Boulard,E Elo: 2265 Land: FRA
Zwart: Lamoureux,C Titel: FM Elo: 2425 Land: FRA
Plaats: FRA tt Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pge7 7. Lg5 f6 8. Le3 Pg6 9. 0-0 Le7 10. Pd4 0-0 11. Lb3 Te8 12. f4 Lc5 13. Pce2 b6 14. Tf3 La6 15. Pc2 Pf8 16. Ped4 Pa5 17. Tg3 Pb3 18. ab3 Lb7 19. Pb5 d5 20. e5 Pg6 21. b4 Le3+ 22. Pe3 fe5 23. f5 ef5 24. Pf5 Te6 25. Tc1 Lc6 26. Pbd4 ed4 27. Pd4 Ld7 28. Pe6 Le6 29. Tc6 Dd7 30. Tgc3 d4 31. Tc7 Dd5 32. Ta3 Lf5 33. Dd2 d3 34. Dc3 Pe5 35. Ta1 d2 36. Td1 Td8 37. Te7 Le6 38. Td2 Dd2 39. Te8+ Kf7 40. Td8 Dd8 41. De5 Dd1+ 42. Kf2 Dd2+ 43. Kg3 Dd3+
0-1


Wit: Ivan,A Elo: 2240 Land: HUN
Zwart: Sergienko,S Elo: 2430 Land: RUS
Plaats: Harkany op Ronde: 9 Datum: 1993-11
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Lc5 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Lf4 Pg6 10. Ld6 Ld6 11. Dd6 a6 12. Tfd1 De7 13. Lb3 Dd6 14. Td6 Ke7 15. Tad1 Td8 16. Pa4 Ph8 17. Pb6 Tb8 18. T6d2 Pf7 19. Pd4 g5 20. f3 Pfe5 21. Kf2 Pd4 22. Td4 d6 23. T4d2 Pc6 24. g3 e5 25. Pd5+ Kf7 26. Pc7+ Ke7 27. Pd5+ Kf7 28. Pc7+
1/2-1/2


Wit: Briem,S Elo: 2205 Land: ISD
Zwart: Khenkin,I Titel: IGM Elo: 2555 Land: ISR
Plaats: Reykjavik op Ronde: 2 Datum: 1994-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pg4 9. Td1 Lc5 10. Pb5 Db8 11. Le3 Pe3 12. fe3 0-0 13. Tac1 a6 14. Pbd4 Le7 15. Pc6 dc6 16. e5 b5 17. Ld3 c5 18. Lb1 Dc7 19. Td4 g6 20. Tg4 Lb7 21. e4 c4 22. Dd2 Tfd8 23. Dh6 Lf8 24. Dh3 Lg7 25. Th4 h6 26. Kh1 Dc5 27. Tf1 De3 28. g3 Td1 29. Lc2 Df3+
0-1


Wit: Dubois,J Titel: FM Elo: 2300 Land: FRA
Zwart: Bonneville,J
Plaats: FRA tt Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pf6 8. 0-0 Pg4 9. Pb5 Db8 10. h3 h5 11. g3 Lc5 12. Lf4 Pge5 13. Tac1 g5 14. Pg5 a6 15. Ld5 Lb6 16. Lc6 dc6 17. Pf3 Pf3+ 18. Df3 e5 19. Lg5 ab5 20. Df6 Dc7 21. Dh8+
1-0


Wit: Znidarcic,A Elo: 2130
Zwart: Psakhis,L Titel: IGM Elo: 2625 Land: ISR
Plaats: Portoroz op Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. Te1 Pg4 9. h3 Pge5 10. Lf4 d6 11. Lb5 a6 12. Lc6+ bc6 13. Tc1 f6 14. Pd4 c5 15. b4 cd4 16. Pd5 Db8 17. Tc8+ Dc8 18. Pb6 Db7 19. Pa8 Da8 20. Dd4 Le7
0-1


Wit: M”ldner,J
Zwart: Kaminski,M Titel: FM Elo: 2360 Land: POL
Plaats: Dortmund op Ronde: 1 Datum: 1992-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pf6 8. 0-0 Pg4 9. g3 Pge5 10. Pe5 Pe5 11. Lb3 a6 12. Lf4 d6 13. Tac1 Db8 14. Le3 b5 15. f4 Pd7 16. f5 Pe5 17. fe6 fe6 18. Dh5+ g6 19. De2 Ld7 20. Tf2 Lg7 21. Lg5 b4 22. Pd1 Tf8 23. Tf8+ Kf8 24. Pf2 a5 25. Pg4 a4 26. Pe5 Le5 27. Lc4 Kg7 28. Kg2 Db7 29. Tf1 Lc6 30. Le6 Le4+ 31. Kh3 Kh8 32. Tf7 Lf5+ 33. Kh4 De4+ 34. De4 Le4 35. b3 a3 36. Le7 Lb1 37. Kg5 Lg7 38. Ld6 h6+ 39. Kg4 La2 40. Lb4 Lb1 41. La3 Ta3 42. Tc7 h5+ 43. Kf3 Ta6 44. Lc4 Lf5 45. La6
1-0


Wit: Tykesson,N
Zwart: Astr”m,R Titel: FM Elo: 2345 Land: SWE
Plaats: Stockholm op Ronde: 1 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Pge7 7. Lf4 Pg6 8. Lg3 d6 9. 0-0 Le7 10. De2 0-0 11. Tfd1 a6 12. a4 e5 13. h3 Le6 14. Ld5 Ld5 15. Pd5 Te8 16. Dd3 Lf8 17. Db3 Tb8 18. h4 h6 19. h5 Ph8 20. Tac1 Dd7 21. De3 f5 22. Dh6 fe4 23. Dg5 Df7 24. Ph4 Te6 25. Pf5 g6 26. Pfe3 Kh7 27. hg6+ Tg6 28. Dh4+ Th6 29. De4+ Kg8 30. Pf5 Th5 31. Ph4 Lh6 32. Tc3 Pd4 33. Tc7 Tf8 34. Tf7 Tf7 35. Tc1 Lc1 36. Dg4+ Tg5 37. Dc8+ Kg7 38. Pf3 Pf3+ 39. gf3 Lf4 40. Kg2 Pg6 41. Pf4 ef4 42. Dc3+ Pe5 43. Db3
0-1


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2415 Land: OST
Zwart: Wohlfahrt,H Elo: 2205 Land: OST
Plaats: Zurich op Datum: 1992-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Lc5 7. 0-0 Pge7 8. a3 Pg6 9. b4 Lb6 10. Lb2 0-0 11. Lb3 d6 12. Pb5 Pce5 13. Kh1 Pf3 14. Df3 a6 15. Pd4 Dh4 16. Tad1 Ld7 17. g3 Dh3 18. De2 Pe5 19. a4 Tac8 20. f3 Tfd8 21. g4 Pg6 22. De1 h5 23. gh5 Pf4 24. Dg3 Dg3 25. hg3 Ph5 26. Kg2 Pf6 27. Th1 Kf8 28. g4 Ke7 29. g5 Pe8 30. Th7 La7 31. Pe2 g6 32. Pf4 Lc6 33. Pg6+
1-0


Wit: Busto,J
Zwart: Komljenovic,D Titel: IM Elo: 2490 Land: YUG
Plaats: Oviedo op 45' Ronde: 2 Datum: 1992-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 h6 8. e5 Pg4 9. De2 Dc7 10. Lf4 b5 11. Lb3 b4 12. Pa4 f6 13. Tac1 Pge5 14. Le5 fe5 15. Tc6 Dc6 16. Pe5 Db5 17. Df3 De5 18. Da8 Ld6 19. g3 0-0 20. Tc1 Dd4 21. Tc2 Le5 22. Pb6 Db6
0-1


Wit: Tomas,J
Zwart: Danailov,S Titel: IM Elo: 2445 Land: BLG
Plaats: Alicante op Ronde: 2 Datum: 1992-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. h3 a6 9. De2 d6 10. Lf4 Pe5 11. Lb3 Le7 12. Tac1 Db8 13. a4 0-0 14. Tc2 Ld7 15. Pd4 Tc8 16. Td1 b6 17. Le3 Pc6 18. Pf3 Pa5 19. La2 b5 20. Lf4 b4 21. Pd5 ed5 22. Tc8+ Dc8 23. ed5 Lf8 24. Lg5 La4 25. Tc1 Dd8 26. Lb1 Pb3 27. Tc4 a5 28. Tf4 Le7 29. Th4 g6 30. Th6 Kg7 31. Ph4 Le8 32. Pf5+ gf5 33. Lf5 Pd4 34. Lf6+ Lf6 35. Th7+ Kf8 36. Dh5 Pf5 37. Df5 Lg7 38. Df4 Df6 39. Dg3 Tc8
0-1


Wit: Purtov,A Elo: 2435 Land: URS
Zwart: Kunos,P
Plaats: Zalakaros op Ronde: 2 Datum: 1992-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. h3 a6 9. Lg5 d6 10. Tc1 Db8 11. a4 Le7 12. Dd2 Pe5 13. Pe5 de5 14. f4 0-0 15. f5 b5 16. Lf6 Lf6 17. ab5 ab5 18. Lb5 Td8 19. De2 ef5 20. ef5 Lb7 21. Ld3 Td4 22. Le4 Tb4 23. Tf2 Lh4 24. g3 Lg3 25. Tg2 Lf4 26. Dg4 g6 27. fg6 hg6 28. Te1 Le4 29. Pe4 Te4 30. Te4 Ta1+ 31. Kf2 Db2+ 32. De2 Db6+ 33. Kf3 Ta3+
0-1


Wit: Pinter,A
Zwart: Podvrsnik,M Titel: FM Elo: 2215 Land: SLO
Plaats: Finkenstein op Ronde: 4 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. De2 Pg4 9. Pb5 Db8 10. h3 Pge5 11. Lf4 a6 12. Pc3 d6 13. Tfd1 Le7 14. Pd5 ed5 15. ed5 Pf3+ 16. Df3 Pd8 17. Te1 b5 18. Dg3 0-0 19. Te7 bc4 20. Ld6 Db6 21. Tae1 h6 22. Te8 Te8 23. Te8+ Kh7 24. Le5 Dg6 25. Dg6+ Kg6 26. Td8 f6 27. d6 fe5 28. d7 Ld7 29. Ta8 Lb5 30. a4
1-0


Wit: Corbin,P
Zwart: Radi,M
Plaats: Dubai olm Ronde: 10 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Lc5 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Lh4 0-0 10. a3 a6 11. b4 La7 12. Tc1 g5 13. Lg3 Pg6 14. Ld6 Te8 15. h3 Lb8 16. Ph2 Ld6 17. Dd6 De7 18. Dg3 Pce5 19. Lb3 Kh7 20. Pe2 a5 21. f4 gf4 22. Pf4 Pf4 23. Df4 Dg5 24. Df2 Tg8 25. Tc3 ab4 26. ab4 Tg7 27. Pf3 Dg3 28. Dc2 Pf3+ 29. Tcf3 Dg6 30. Tf6 Dh5 31. e5+ Kh8 32. Dc5 Tg8 33. Tf7 Ta1 34. De7 Tf1+ 35. Kf1 Dg6 36. Df6+ Df6+ 37. ef6 b6 38. Lc2 La6+ 39. Kf2 Tg5 40. h4 Tg4 41. Kf3 h5 42. Td7 Kg8 43. Le4 Lf1 44. g3 e5 45. Lf5 Td4 46. Td4 ed4 47. Lg6 d3 48. Ke3 Le2 49. Ld3 Ld3 50. Kd3 Kf7 51. Ke4 Kf6 52. b5 Ke6 53. Kf4 Kf6 54. g4 hg4 55. Kg4 Kg6 56. Kf4 Kh5 57. Ke5 Kh4 58. Kd6 Kg5 59. Kc6
1-0


Wit: Freyre,J
Zwart: Cox,V
Plaats: Dubai olm Ronde: 2 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Le7 7. 0-0 d6 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pe5 11. Lb3 Ld7 12. Le5 de5 13. Tac1 Lc6 14. Pd5 Da5 15. Pe5 ed5 16. ed5 Lb5 17. De3 Kf8 18. d6 Ld6 19. Td6 Le8 20. Pd7+ Ld7 21. Td7 Df5 22. Tf7+ Df7 23. Lf7 Kf7 24. Tc7+ Kg6 25. De6+ Pf6 26. Df7+ Kf5 27. Tc5+ Kf4 28. Dc7+
1-0


Wit: Frankle,Jon
Zwart: Griego,David
Plaats: Philadelphia open Ronde: 3 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pge7 8. 0-0 Pg6 9. Pb5 Db8 10. Lg5 a6 11. Pbd4 h6 12. Le3 Le7 13. Pd2 0-0 14. a4 b6 15. Pc6 dc6 16. f4 b5 17. Ld3 Ld7 18. f5 Pe5 19. f6 Lf6 20. Tf6 gf6 21. Lh6 Dd6 22. Ta3 Dd4+ 23. Kf1 Db2 24. Df2 Pg6 25. Lb1 De5 26. Tg3 Dh5 27. De3 Tfd8 28. Pf3 e5 29. Ld3 Kh7 30. Lg5 fg5 31. Pg5+ Kg7 32. h3 Le6 33. Le2 Lc4 34. Tf3 Le2+ 35. Ke2 Pf4+
0-1


Wit: Lanzani,Mario
Zwart: Muller,L
Plaats: Zurich open Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. Te1 Lc5 9. Lg5 Pg4 10. Lh4 Pd4 11. Lg3 Pf3+ 12. Df3 Pe5 13. Dh5 d6 14. Lb5+ Ld7 15. Ted1 Lc6 16. Tac1 0-0 17. Pa4 Lb6 18. Pb6 ab6 19. f4 Pd7 20. f5 Pf6 21. De2 e5 22. Lh4 De7 23. Lc6 bc6 24. Tc6 Ta2 25. Tdd6 Td8 26. Tf6 gf6 27. Lf6 Db4 28. Dg4+ Kf8 29. Dg7+ Ke8 30. Dg8+ Kd7 31. Dd8+ Kc6 32. Dd5+ Kc7 33. Le5+ Kc8 34. Dc6+ Kd8 35. Dc7+
1-0


Wit: Zauner
Zwart: Fominikh,Alexey
Plaats: Oberwart open Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pf6 8. 0-0 Pg4 9. g3 d6 10. Pg5 Pge5 11. Lb5 h6 12. Ph3 a6 13. Lc6+ bc6 14. f4 Pd7 15. Le3 Le7 16. f5 e5 17. Tac1 Db7 18. Pf2 d5 19. ed5 cd5 20. Tce1 Pf6 21. Pg4 Pg4 22. Dg4 Kf8 23. Lf2 f6 24. Tc1 Ld7 25. Pa4 h5 26. Pc5 hg4 27. Pb7 Tc8 28. Lc5 Tb8 29. Le7+ Ke7 30. Tc7 Thc8 31. Tfc1 Tc7 32. Tc7 Tc8 33. Tc8 Lc8 34. Pc5 Kd6 35. b4 a5 36. a3 ab4 37. ab4 Lf5
0-1


Wit: Cattoni,Manuel
Zwart: Kempinski,Robert
Plaats: Cappelle la Grande Ronde: 1 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. e5 Pg4 8. De2 d6 9. Lf4 Pge5 10. Pe5 de5 11. Le5 Pe5 12. De5 a6 13. Pd5 Da5+ 14. Ke2 Kd8 15. Thd1 Ld7 16. b4 Lb4 17. Dg7 Tf8 18. Pf6 De5+ 19. Kf1 Kc8 20. Tab1 Ld6 21. Df8+ Lf8 22. Pd7 Dh2 23. Pb6+ Kb8 24. Pa8 Ka8 25. La6 ba6 26. Td8+ Ka7
1/2-1/2


Wit: Bennett,William Elo: 2005
Zwart: Gilles,Raphael Elo: 2240
Plaats: Bern open Ronde: 7 Datum: 1995
Opmerking: NQ/95-6
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Dc7 7. De2 Pge7 8. 0-0 Pg6 9. Le3 Le7 10. Tad1 a6 11. Pg5 f6 12. Ph3 b5 13. Lb3 Pa5 14. Tc1 Db8 15. Lc2 Pc4 16. Ld4 0-0 17. b3 e5 18. bc4 ed4 19. Pd5 b4 20. e5 f5 21. f4 Lc5 22. Kh1 a5 23. Dh5 Pe7 24. Pe7+ Le7 25. Lf5 Tf5 26. Df5 g6 27. De4 Lc5 28. Dd5+
1-0


Wit: Spinelli,Doriano
Zwart: Maccagno,Giancarlo
Plaats: Asti open Ronde: 9 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pf6 7. De2 Dc7 8. h3 d6 9. 0-0 a6 10. Lf4 e5 11. Pd5 Pd5 12. ed5 Pe7 13. Pe5 f6 14. Tac1 Dd8 15. Pf3 Kf7 16. Pd4 Pg6 17. Pe6 De7 18. Lg3 h5 19. Lb3 Ld7 20. Tfe1 h4 21. Lh2 Kg8 22. De4 Th6 23. Db4 Tb8 24. Pf8 Df8 25. Ld6 Dd8 26. Lb8 Db8 27. d6+ Kh8 28. Tc7 Pf8 29. Te7
1-0


Wit: Einwiller,D Elo: 2115
Zwart: Breyther,R Titel: FM Elo: 2315 Land: GER
Plaats: Bern op Ronde: 8 Datum: 1994-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. a4 d6 8. Lf4 Pf6 9. De2 Le7 10. h3 0-0 11. 0-0 Da5 12. Tfd1 Pe5 13. La2 Ld7 14. Pd4 Tac8 15. Ld2 Dc7 16. Tac1 Db8 17. f4 Pc6 18. Pf3 Pb4 19. Lb3 Lc6 20. f5 d5 21. fe6 de4 22. Pg5 Pd3 23. ef7+ Kh8 24. Pce4 Pc1 25. Lc1 De5 26. Lc2 Le4 27. Pe4 Tc2 28. Dc2 Pe4 29. Te1 Lc5+ 30. Le3 Ld6 31. Lf2 Dh2+ 32. Kf1 Dh1+
0-1


Wit: Briem,S Elo: 2215
Zwart: Mortensen,E Titel: IM Elo: 2480 Land: DEN
Plaats: Reykjavik op Ronde: 1 Datum: 1990
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 b5 8. Lb3 Pge7 9. Lf4 Pg6 10. Lg3 f6 11. De2 Lc5 12. Tfd1 De7 13. Tac1 0-0 14. Pd5 ed5 15. Tc5 Dc5 16. Td5 Dd5 17. Ld5+ Kh8 18. Ld6 Td8 19. h4 Lb7 20. h5 Pf8 21. Ph4 Pe6 22. Dg4 Te8 23. f4 Pcd8 24. Lb7 Pb7 25. Lb4 a5 26. Ld2 Pbc5 27. e5 fe5 28. fe5 Pf8 29. h6 g6 30. Lg5 Pce6 31. Lf6+ Kg8 32. Pf5 Ta6 33. Df3 gf5 34. Df5 Tc6 35. Dd3 b4 36. Dd5 Tc5 37. Dd6 Tc2 38. Da6 Tec8 39. Da5 Pf4
0-1


Wit: Tebb,D Elo: 2295 Land: ENG
Zwart: Gillani,T Elo: 2405 Land: PAK
Plaats: Norwich GBR ch Ronde: 4 Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Dc7 8. De2 Pf6 9. Lg5 Pg4 10. Pd5 Db8 11. Tad1 b5 12. Lb3 Lc5 13. h3 Pge5 14. Pe5 Pe5 15. Kh1 ed5 16. f4 h6 17. fe5 hg5 18. Ld5 Ta7 19. Lf7+ Ke7 20. Td5 Db6 21. Dd2 Kd8 22. e6 g4 23. Dg5+ Le7 24. Dg7 Tf8 25. h4 De3 26. Dg4 Tc7 27. Tfd1 Tc1 28. Kh2 Td1 29. Dd1 Df4+ 30. g3 Df2+ 31. Kh3 Tf7 32. ef7 d6+ 33. g4 Dh4+ 34. Kg2 Dg4+ 35. Dg4 Lg4 36. Tg5 Le6 37. Tg8+ Kd7 38. f8D Lf8 39. Tf8 La2 40. Ta8 Lb1 41. Kf3 Ke6 42. Kf4 Kd7 43. Ta6 Kc7 44. Ke3 Lc2 45. Kd4 Lb3 46. Kc3 Lg8 47. b3 d5 48. Tg6 d4+ 49. Kb4
1-0


Wit: Zimmermann,P Elo: 2105
Zwart: Lyrberg,P Titel: IM Elo: 2415 Land: SWE
Plaats: Bern op Ronde: 5 Datum: 1995-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf4 Dc7 10. De2 f6 11. Pd5 ed5 12. ef6+ Pce5 13. Pe5 Pe5 14. Le5 Dc4 15. Dh5+ g6 16. f7+ Kf7 17. Df3+ Kg8 18. Df6 d6 19. Dh8+ Kf7 20. Dh7+ Ke6 21. Lc3
1-0


Wit: Geyer,Thomas
Zwart: Richter,Rainer
Plaats: Biel open Ronde: 6 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Dc7 8. De2 Pf6 9. Td1 Lc5 10. h3 h5 11. Lg5 Pg4 12. Pd5 Lf2+ 13. Kf1 ed5 14. ed5+ Pce5 15. Tac1 0-0 16. hg4 Pg4 17. d6 Db6 18. Tc3 Da7 19. Ld5 Tb8 20. Le7 Te8 21. Lf7+ Kf7 22. Dc4+ Kg6 23. De4+ Kf7 24. Dd5+ Kg6 25. Dg5+
1-0


Wit: Mayers,Dan
Zwart: Rutter,N
Plaats: London LB Ronde: 9 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 a6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Dc7 8. De2 Pf6 9. e5 Pg4 10. Lf4 f6 11. Pd5 Db8 12. ef6 Ld6 13. Ld6 Dd6 14. Tad1 Db8 15. fg7 Tg8 16. h3 b5 17. Lb3 Pge5 18. Pe5 Pe5 19. Dh5+ Pg6 20. Pf6+ Kf7 21. Pg8 Kg8 22. Dh6 Df4 23. Le6+
1-0


Wit: Zimmermann,P Elo: 2105
Zwart: Lyrberg,P Elo: 2415
Plaats: Bern op Ronde: 5 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf4 Dc7 10. De2 f6 11. Pd5 ed5 12. ef6+ Pce5 13. Pe5 Pe5 14. Le5 Dc4 15. Dh5+ g6 16. f7+ Kf7 17. Df3+ Kg8 18. Df6 d6 19. Dh8+ Kf7 20. Dh7+ Ke6 21. Lc3
1-0


Wit: Fulgenzi,E Elo: 2335 Land: ARG
Zwart: Sunye Neto,J Titel: IGM Elo: 2475 Land: BRA
Plaats: Buenos Aires KON Ronde: 8 Datum: 1991-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lf4 Pg6 9. Ld6 Le7 10. Dd2 0-0 11. Tad1 b5 12. Lb3 Pa5 13. Dd4 Lb7 14. Lc2 Tc8 15. Lb3 Ld6 16. Dd6 Dc7 17. Tfe1 Tfd8 18. h4 h6 19. g3 Dd6 20. Td6 Lc6 21. h5 Pe7 22. Pe5 Pb7 23. Td2 d6 24. Pc6 Pc6 25. Ted1 Kf8 26. f4 Ke7 27. Kf2 Pca5 28. Ke3 Pc5
0-1


Wit: Lochte,T Elo: 2250 Land: FRG
Zwart: Novikov,I Titel: IM Elo: 2545 Land: URS
Plaats: Copenhagen op Ronde: 1 Datum: 1991-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Lf4 Pg6 10. Lg3 Le7 11. De2 b5 12. Lb3 Pa5 13. Lc2 0-0 14. Tad1 De8 15. Lc7 Pc4 16. Lb3 Ta7 17. Lb8 Tb7 18. Lg3 Pa5 19. Lc2 Ld8 20. Td6 Tb6 21. Tb6 Lb6 22. Ld6 Tf7 23. e5 Pc4 24. Pe4 Lb7 25. b3 Le4 26. Le4 Pd6 27. ed6 Db8 28. Td1 f5 29. Lc2 Lc5 30. Dd2 b4 31. h4 Tf6 32. h5 Pf8 33. Pe5 Th6 34. Dd3 De8 35. g4 fg4 36. Pg4 Th5 37. Kg2 Tg5 38. f3 h5 39. Th1 hg4 40. f4 Th5
0-1


Wit: Frankle,V
Zwart: Gheorghiu,F Titel: IGM Elo: 2605 Land: ROM
Plaats: New York Datum: 1980
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 b5 10. Lb3 Pg6 11. a4 b4 12. Pd5 ed5 13. Dd5 De7 14. Tfd1 Pge5 15. Pe5 fe5 16. Tac1 Tb8 17. h4 h6 18. Td3 Lb7 19. Ld1 g6 20. Lg4 Th7 21. Dg8 Tg7 22. Dd5 Tf7 23. h5 g5 24. Lb6 Pd8 25. Dc4 Pe6 26. Td7 Dd7 27. Le6 De7 28. La7 Tf6 29. Lf5 Td8 30. Lg6+ Tg6 31. hg6 Tc8 32. Dc8+ Lc8 33. Tc8+ Kd7 34. Lc5 Df6 35. Tf8 Dg6 36. Lb4 De4 37. Lc3 Da4 38. Tf6 Dd1+ 39. Kh2 De2 40. Th6 Df2 41. Le5 a5 42. Td6+ Ke7 43. Td4 Ke6 44. Lh8 Df8 45. Te4+ Kf5 46. Te5+ Kf4 47. Ta5 Dh8+ 48. Kg1 Db2 49. Td5 g4 50. Td1 De2 51. Tb1 Dd3 52. Tf1+ Kg3 53. Tf2 Dd4 54. Kh1 Dd1+
0-1


Wit: Friedman,E Land: USA
Zwart: Akesson,R Elo: 2455 Land: SWE
Plaats: Gausdal AC Datum: 1987-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Le3 Pg6 10. De2 b5 11. Lb3 Lb7 12. Pd5 ed5 13. ed5 Le7 14. dc6 Lc6 15. Tad1 0-0 16. Pd4 Lb7 17. Pf5 d5 18. Dh5 Lg5 19. Lc5 Dc8 20. Lf8 Df5 21. Lc5 d4 22. Td4 Lg2 23. Kg2 Dc5 24. Dg6 Dd4 25. Df7+ Kh8 26. Te1 Dg4+ 27. Kh1 Dc8 28. Ld5 Tb8 29. Dg6 Dd8 30. Le4 Dg8 31. Tg1 Lf6 32. b3 Tf8 33. Tc1 Le5 34. Tc6 a5 35. f3 a4 36. Tc5 Tf6 37. Te5 Tg6 38. Lg6 ab3 39. ab3 Db3
1-0


Wit: Morvay,M Titel: FM Elo: 2300 Land: HUN
Zwart: Tompa,J Titel: IM Elo: 2415 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Le3 Pg6 10. Pd4 Le7 11. Pf5 b5 12. Pe7 De7 13. Lb3 Lb7 14. f4 Pa5 15. f5 Pe5 16. fe6 de6 17. Dh5 Pac4 18. Ld4 g6 19. De2 Td8 20. Tad1 0-0 21. Kh1 f6 22. h3 Pc6 23. Lg1 Td1 24. Td1 P6a5 25. Dg4 Kg7 26. Lc2 Pe5 27. Dg3 Td8 28. Tf1 Pac4 29. Lh2 Td2 30. Lb3 Pb2 31. De1 Pec4 32. Lf4 Pd3 33. Dg3 Pf4 34. Df4 Td4 35. Db8 Pe5 36. Le6 Td8 37. Da7 De6 38. Db7+ Td7 39. Db8 Dc4 40. Tc1 b4 41. Pe2 De2 42. Tc8 De1+ 43. Kh2 Pf3+ 44. gf3 Td2#
0-1


Wit: Zelic,Ml Titel: FM Elo: 2330 Land: CRO
Zwart: Cebalo,M Titel: IGM Elo: 2570 Land: CRO
Plaats: Portoroz op Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Le3 Pg6 10. Pd4 Le7 11. f4 0-0 12. Lb3 b5 13. Dh5 Pd4 14. Ld4 Dc7 15. Pd5 ed5 16. Ld5 Dd6 17. Tad1 Tb8 18. f5 Lb7 19. f6 Pf4 20. Tf4 Df4 21. fe7 Ld5 22. ef8D+ Tf8 23. Dd5 Te8 24. Tf1
1-0


Wit: Karacsony,A Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Dobos,J Titel: IM Elo: 2350 Land: HUN
Plaats: Szeged PK Ronde: 8 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. Te1 b5 11. Lb3 Pa5 12. Pd5 Tb8 13. Tc1 Pc4 14. Lc4 bc4 15. Tc4 ed5 16. ed5 Kf7 17. d6 Lb7 18. Tb4 Da5 19. a3 Lf3 20. gf3 Tb4 21. ab4 Df5 22. Db3+ De6 23. De6+ Ke6 24. Lc5+ Kd5 25. Ta1 Pf4 26. Ta6 Pe6 27. Ta7 Pc5 28. bc5 Kc5 29. Td7 Ld6 30. Tg7 h6 31. Kg2 Kd5 32. Kh3 Ke6 33. b4 Kf5 34. b5 Tb8 35. Td7 Le5 36. Td5 Kf4 37. Kh4 Kf3 38. Kh5 Kf2 39. Kg4 Ke3 40. Kf5 h5 41. h4 Tb6 42. Kg6 Ke4 43. Tc5 f5+ 44. Kh5 Lf4 45. Tf5 Ld6 46. Tf7 Tb5+ 47. Kg4 Te5 48. Tg7
0-1


Wit: Katona,F Elo: 2250 Land: HUN
Zwart: Kiss,P Titel: IM Elo: 2390 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 9 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Lc1 b5 10. Lb3 Pg6 11. h4 Lc5 12. h5 Pge5 13. h6 0-0 14. hg7 Kg7 15. Ph4 Lb7 16. Dh5 De8 17. Lh6+ Kh8 18. De8 Tfe8 19. Tad1 Pd4 20. Lf4 Tg8 21. Le5 fe5 22. Td3 Taf8 23. Ld1 b4 24. Pa4 La7
0-1


Wit: Zelic,M Elo: 2320
Zwart: Farago,I Titel: IGM Elo: 2515 Land: HUN
Plaats: Bled op Datum: 1994-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. Pd4 Lb4 11. Lb3 Pa5 12. f4 Pb3 13. ab3 0-0 14. Dh5 Pe7 15. Tf3 De8 16. De8 Te8 17. Pdb5 Tf8 18. Pc7 Tb8 19. La7 Pc6 20. Lb8 Pb8 21. Kf1 b5 22. f5 Ld6 23. Pa8 Lb7 24. Td3 Le5 25. Pb6 b4 26. Pca4 Le4 27. Tdd1 Lf5 28. Pd7 Pd7 29. Td7 Lh2 30. Pb6 e5 31. Te7 Td8 32. Pc4 Lg3 33. Ke2 Lg4+ 34. Ke3 Lf5 35. Ta6 e4 36. Ke2 Lg4+ 37. Ke3 f5 38. Pe5 Le5 39. Te5 Td3+ 40. Kf4 Td7 41. Tb6 Kf7 42. Tb4 h6 43. Tb6 g5+ 44. Kg3 h5 45. Kh2 h4 46. b4 h3 47. gh3 Td2+ 48. Kg1 Lh3 49. Tc5 Td7 50. Th6 Td1+ 51. Kf2 Lg4 52. Tc7+ Kg8 53. Tg6+ Kh8 54. Tg5 Td3 55. Te7 Tf3+ 56. Ke2 Tb3+ 57. Kd2 Td3+ 58. Kc1 e3 59. Kc2 Td4 60. Te3 Tb4 61. Kc3 Tb7 62. Te1
1-0


Wit: Licardo,R
Zwart: Cebalo,M Titel: IGM Elo: 2520 Land: CRO
Plaats: Pula PCA op Datum: 1994-11
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Lh4 Da5 10. De2 Pg6 11. Lg3 Le7 12. a3 b5 13. La2 0-0 14. Tfd1 b4 15. ab4 Db4 16. Lc4 Db6 17. h4 Td8 18. h5 Pf8 19. Pd5 ed5 20. ed5 Lf6 21. dc6 dc6 22. Td8 Dd8 23. Pe5 Le5 24. Le5 Dg5 25. Ta3 Lg4 26. De4 Td8 27. Le2 Le2 28. De2 Td5 29. f4 Dd8 30. Da6 f6 31. Lc3 De8 32. Dc4 De3+ 33. Kh1 Kh7 34. Le5 De1+ 35. Kh2 fe5 36. Tg3 e4 37. f5 Tf5 38. Dc3
0-1


Wit: Portero,M
Zwart: Damljanovic,B Titel: IGM Elo: 2560 Land: YUG
Plaats: Zaragoza op Ronde: 1 Datum: 1994-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Lc4 a6 6. Pf3 Pc6 7. 0-0 Pge7 8. De2 Pg6 9. Td1 Le7 10. Lb3 0-0 11. Le3 b5 12. Tac1 Lb7 13. Pd4 De8 14. f4 Pd4 15. Td4 Lc5 16. Tcd1 Ld4 17. Ld4 Pf4
0-1


Wit: Parcerias,P Elo: 2255 Land: POR
Zwart: Silva,F Titel: IM Elo: 2265 Land: POR
Plaats: POR ch Ronde: 10 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 Pc6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. De2 b5 11. Lb3 Pa5 12. Lc2 Pc4 13. e5 Pe3 14. De3 f5 15. g4 fg4 16. Pg5 Lb7 17. Lg6+ hg6 18. Df4 De7 19. Pce4 Le4 20. De4 Dg5 21. Da8+ Kf7 22. Tad1 d5 23. ed6 Df4 24. Dg2 Ld6 25. Dg3 Ke7 26. Td3 Le5 27. Df4 Lf4 28. Tfd1 Lh2+ 29. Kg2 Le5 30. T1d2 Kf6 31. Ta3 Th2+ 32. Kg1 g3 33. Tf3+ Ke7 34. b3 g5 35. Tdd3 g4 36. fg3 Ta2 37. Tfe3 Lf6 38. b4 Ta4 39. Te4 a5 40. Tg4 ab4 41. Tb3 Lc3 42. Tg5 Ta5 43. Kf2 Kf6 44. Tg4 Ta3 45. Tgb4 Lb4 46. Tb4 Ta5 47. Kf3 e5 48. Tb3 Kf5 49. Ke3 g5 50. Kf3 e4+ 51. Ke3 Ke5 52. Tb4 Ta3+ 53. Kf2 Ta2+ 54. Ke3 Ta3+ 55. Kf2 Tf3+ 56. Kg2 Kf5 57. Tb5+ Kg4 58. Te5 Tg3+ 59. Kf2 Tf3+ 60. Ke2 Kf4 61. Te8 g4 62. Tf8+ Kg3 63. Te8 e3 64. Tg8 Kh3 65. Tg7 Tf8 66. Th7+ Kg2 67. Ke3 g3 68. Ke2 Te8+ 69. Kd2 Kg1 70. Tg7 g2 71. Tg6 Te5 72. Tg8 Th5
0-1


Wit: Parcerias,P Elo: 2255 Land: POR
Zwart: Damaso,R Titel: IM Elo: 2450 Land: POR
Plaats: POR ch Ronde: 2 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. De2 b5 11. Lb3 Dc7
1/2-1/2


Wit: Rasmussen,P Elo: 2250 Land: DEN
Zwart: Petersen,So Elo: 2220 Land: DEN
Plaats: Copenhagen op Ronde: 2 Datum: 1995-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 Dc7 9. De2 Pe5 10. Pe5 De5 11. f4 Dc5+ 12. Kh1 b5 13. Lb3 h6 14. Lh4 Lb7 15. Tac1 Db6 16. f5 Lc6 17. Dh5 g6 18. fg6 Pg6 19. Tf7 Kf7 20. Tf1+ Kg7 21. Tf6 Th7 22. Tg6+ Kh8 23. Lf6+
1-0


Wit: Junge,R
Zwart: Goetz,R
Plaats: BL 8788 Munchen 36-L Datum: 1987
Opmerking: YB/8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 Pc6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 b5 10. Lb3 Pg6 11. Pd4 Pd4 12. Dd4 Le7 13. f4 0-0 14. Pd5 Kh8 15. Pb6 Tb8 16. f5
1/2-1/2


Wit: Rechi,F
Zwart: Faseyitan,F
Plaats: Dubai olm Ronde: 8 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 a6 6. Lc4 Pc6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 Da5 9. Ld2 Dd8 10. De2 Pg6 11. Tfd1 Le7 12. Pd5 ed5 13. ed5 0-0 14. dc6 dc6 15. Lc3 Dc7 16. Pe5 b5 17. Lb3 Pe5 18. Le5 Db7 19. De3 Lf5 20. Dc3 b4 21. Dg3 g6 22. Df4 Tfe8 23. g4 Le6 24. Le6 fe6 25. Td3 Tad8 26. Th3 Tf8 27. Dh6 Lf6 28. Te3 Le5 29. Te5 Db6 30. Te2 Dd4 31. Dh4 Tf4 32. h3 Tdf8 33. De7 Tf2 34. De6+ T2f7+ 35. De3 De3+ 36. Te3 Tf2 37. a3 Tb2 38. ab4 Tb4 39. Ta6 c5 40. Ta7 Tf7 41. Te8+ Kg7 42. Taa8 Kh6 43. Te5 Td7 44. Tg8 Tb1+ 45. Kg2 Tb2+ 46. Kg3 Tb3+ 47. Kh4 Tb4
1/2-1/2


Wit: Gorbin
Zwart: Rechlis
Plaats: Thessaloniki ol Ronde: 1 Datum: 1988
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Lh4 Pg6 10. Lg3 Le7 11. Pd4 0-0 12. Pf5 Lb4 13. Pd6 Pge5 14. Lb3 Dc7 15. Pc4 Kh8 16. Tc1 b5 17. Pe3 Db6 18. Kh1 Lb7 19. f4 Pf7 20. Lf2 Dc7 21. f5 Tad8 22. Dh5 Tde8 23. Pe2 Pg5 24. Lg3 Db6 25. Pg4 Pe4 26. Pf4 Pg3+ 27. hg3 Pd4 28. Pg6+ Kg8 29. Tf4 Ld2 30. Td4 Dd4 31. fe6 de6 32. Pf8 Tf8 33. Le6+ Kh8 34. Lf5 g6 35. Lg6 Dd7 36. Td1 Dg7 37. Lf5 Td8 38. Ph6 Dg3 39. Lh3 Tf8 40. Pf5 Df2 41. Pd6 Lc6 42. Pf7+ Tf7 43. Td2 Df1+ 44. Kh2 Df4+ 45. Kh1 Te7 46. Td8+ Kg7 47. Td1 Te5 48. Dg4+ Dg4 49. Lg4 Td5 50. Tc1 Td6 51. Lf5 h5 52. Kh2 Kh6 53. Tc5 Ld5 54. a3 Lc4 55. g4 Td5 56. Td5 Ld5 57. gh5 Kh5 58. b4 Lb7 59. Ld7 Kg5 60. Kg3 f5 61. a4 f4+ 62. Kf2 ba4 63. La4 Kf5 64. Ld1 Ke5 65. Le2 Kd4 66. Lf1 Ke5 67. Le2 Kf5 68. Lf1 Kg4 69. Le2+ Kf5 70. Lf1 Ke5
1/2-1/2


Wit: Brumen,D
Zwart: Vasjukov,E
Plaats: Bled 1989 open Ronde: 3 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. De2 b5 11. Lb3 Ld6 12. Tfd1 De7 13. Tac1 Lb7 14. Dd2 Lb8 15. Pe2 La7 16. Ped4 Pd4 17. Pd4 Le4 18. Pb5 ab5 19. La7 Ta7 20. De3 d5 21. f3 Lf5 22. g4 Lg4 23. fg4 Kf7 24. Tc6 Td7 25. Db6 Pe5 26. Tc3 Pg4 27. Db5 Thd8 28. a4 Dd6 29. Tg3 f5 30. a5 Tb8 31. De2 Pf6 32. Te1 Ta7 33. Te3 Pe4 34. Tf1 Kg8 35. Th3 g6
1-0


Wit: Roeder,F
Zwart: Pesch,W
Plaats: BL 8586 Bamberg-Erla Datum: 1986
Opmerking: YB/8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 b5 10. Lb3 Pg6 11. Pd4 Le7 12. Pc6 dc6 13. Dg4 e5 14. Dh5 Ld6 15. Pe2 Dc7 16. f4 ef4 17. Pf4 Lf4 18. Lf4 Db6+ 19. Kh1 Ld7 20. e5 0-0-0 21. e6 Le8 22. e7 Pe7 23. Dg4+ Ld7 24. Dg7 Pf5 25. Df6 Thf8 26. Dc3 Tde8 27. a4 b4 28. Dd3 Pe3 29. Le3 Tf1+ 30. Tf1 Te3 31. Dh7 Dd4 32. h3 Dd2 33. Lc4 a5 34. Dh5 Tg3 35. La6+ Kc7
1-0


Wit: Ligoure,G
Zwart: Gochev,M
Plaats: Paris op-1 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 a6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 f6 9. Le3 Pg6 10. Pd4 b5 11. Lb3 Lb4 12. f4 Lc3 13. bc3 Pd4 14. cd4 f5 15. d5 fe4 16. f5 ef5 17. d6 Lb7 18. Tf5 Tf8 19. Tf8+ Pf8 20. Dh5+ g6 21. De5+
1-0


Wit: Gabai,A
Zwart: Trikaliotis,Georgios
Plaats: Ano Liosia open Ronde: 1 Datum: 1996
Opmerking: NQ/96-8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 a6 7. 0-0 Pge7 8. Lf4 Pg6 9. Lg3 Le7 10. Tc1 0-0 11. Te1 b5 12. Ld3 Lb7 13. Pe2 d6 14. Lb1 Tc8 15. h3 Pge5 16. Ped4 Pf3+ 17. Pf3 e5 18. De2 Db6 19. h4 h6 20. a3 b4 21. ab4 Pb4 22. Kh2 a5 23. Pd2 La6 24. Dg4 Dd4 25. Tc8 Lc8 26. De2 La6 27. Dd1 Db2 28. Pf1 Lf1 29. Tf1 Tc8 30. Da4 Tc1 31. Tc1 Dc1 32. La2 Pa2 33. Da2 Dc5 34. f3 Db5 35. Lf2 a4 36. Kg3 Db3 37. Da1 a3 38. Le1 Db2 39. Lc3 Da1 40. La1 Ld8 41. Kf2 Lb6+ 42. Ke2 Ld4
0-1


Wit: Van Wijgerden,C Titel: IM Elo: 2435 Land: NED
Zwart: Panno,O Titel: IGM Elo: 2540 Land: ARG
Plaats: Amsterdam IBM II Ronde: 11 Datum: 1980-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Lc3 8. bc3 Pge7 9. La3 d5 10. ed5 ed5 11. Ld3 h6 12. Te1 0-0 13. Pd4 Te8 14. Pb5 Da5 15. Ld6 Le6 16. Pc7 Dc3 17. Pa8 Ta8 18. Tb1 b6 19. Te3 Df6 20. Tc1 Td8 21. La3 d4 22. Tf3 De5 23. Dd2 Td7 24. Lb1 Dd5 25. Tg3 Kh8 26. Te1 Pf5 27. Le4 Da5 28. Td3 Dd2 29. Td2 Pa5 30. Tc2 g6 31. Ld3 Kg7 32. Tec1 Kf6 33. Lb4 Td5 34. Tc7 Pd6 35. Ta7 Pb5 36. Le7+ Kg7 37. Ta8 Pc3 38. Td8 Pa2 39. Tb1 Pb3 40. Tb3 Td8 41. Ld8 Lb3 42. Lb6
1/2-1/2


Wit: Andarias,R
Zwart: Hoffman,A Titel: IM Elo: 2445 Land: ARG
Plaats: Javea Ronde: 10 Datum: 1992
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Pge7 8. Pb5 0-0 9. Pd6 Pg6 10. a3 La5 11. Pg5 h6 12. Ph3 Lb6 13. Kh1 De7 14. La2 Lc5 15. Pb5 a6 16. Pc3 d6 17. f4 Df6 18. f5 ef5 19. Pd5 Dd4 20. Dh5 fe4 21. Pf6+ gf6 22. Dg6+ Kh8 23. Dh6+ Kg8 24. Dg6+ Kh8 25. Dh6+
1/2-1/2


Wit: Torres,L Land: PUR
Zwart: Schmidt,Wl Titel: IM Land: POL
Plaats: Nice ol Ronde: 8 Datum: 1974-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Pge7 8. Lg5 h6 9. Le3 Lc3 10. bc3 d5 11. Ld3 de4 12. Le4 0-0 13. Dd8 Td8 14. Tfd1 Pd5 15. Ld5 ed5 16. Pd4 Pd4 17. Ld4 f6 18. f3 Kf7 19. Tab1 b6 20. Te1 La6 21. Kf2 h5 22. h4 Tac8 23. a3 Tc4 24. Tb4 Tc7 25. Te3 Tdd7 26. Tb1 Te7 27. Te7+ Te7 28. Te1 Tc7 29. Tb1 Ld3 30. Tb2 Te7 31. Td2 Lc4 32. Le3 Kg6 33. Tb2 Kf5 34. Td2 Tc7 35. Ld4 g5 36. hg5 fg5 37. Td1 g4 38. Te1 gf3 39. Te5+ Kg6 40. Kf3 Tf7+ 41. Kg3 Tf1 42. Te6+ Kf7 43. Th6 Ta1 44. Th7+ Kg6 45. Ta7 b5 46. Kf4 Tf1+ 47. Kg3 Ld3 48. a4 ba4 49. Ta4 Kg5 50. Le3+ Kg6 51. Tf4 Th1 52. Ld4 Lf5 53. Th4 Td1 54. Tf4 Kg5 55. Le3
1/2-1/2


Wit: Nun,J Land: CSR
Zwart: Ornstein,A Titel: IM Elo: 2475 Land: SWE
Plaats: Eksjo Ronde: 6 Datum: 1982
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Lc3 8. bc3 Pge7 9. Dd6 0-0 10. Td1 b6 11. h4 f5 12. e5 De8 13. La3 h6 14. Td3 Tf7 15. h5 Pa5 16. Lb5 Pd5 17. Td5 ed5 18. Pd4 Pc4 19. Dd5 Pa3 20. Da8 Pb5 21. Pb5 Tf8 22. Dd5+ Kh7 23. Pa7 La6 24. Pb5 Dh5 25. c4 Lb5 26. cb5 De2 27. a4 Te8 28. Dd7 Te5 29. Dd4 Te6 30. Tc1 De4 31. De4 Te4 32. Tc6 Ta4 33. Tb6 Tb4 34. Kh2 g5 35. Kg3 h5
1/2-1/2


Wit: Garcia,Alfredo
Zwart: Dao Thien Hai
Plaats: Novi Sad ol Ronde: 10 Datum: 1990
Opmerking: **
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 e6 5. Pf3 Pc6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Pge7 8. Pb5 0-0 9. a3 d5 10. Ld3 La5 11. De2 a6 12. b4 Lb6 13. Pc3 d4 14. Pa4 Lc7 15. e5 Pg6 16. Lg6 fg6 17. Pc5 b6 18. Pd3 Lb7 19. Pg5 Dd5 20. f4 Ld8 21. Pf3 a5 22. ba5 ba5 23. Da2 Da2 24. Ta2 La6 25. Td1 Lc4 26. Tb2 Le7 27. Tb6 Tfc8 28. Lb2 Tab8 29. Tb8 Tb8 30. Pfe1 Tb3 31. a4 g5 32. g3 gf4 33. gf4 Kf7 34. Td2 g5 35. Pc1 Te3 36. Pg2 Tf3 37. Tf2 Tf2 38. Kf2 d3 39. Lc3 Lb4 40. Lb4 Pb4 41. Ke3 Ld5 42. Pe1 gf4+ 43. Kd2 Kg6 44. Ped3 Pd3 45. Kd3 Kf5 46. Kd4 Le4
0-1


Wit: Fuster,L
Zwart: Ruiz,Jose Hervas Elo: 2180
Plaats: Zaragoza open Ronde: 7 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-10
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Lb4 7. 0-0 Pge7 8. De2 0-0 9. Td1 Lc3 10. bc3 Da5 11. Tb1 a6 12. Lf4 d5 13. Ld3 Pg6 14. Ld6 Td8 15. e5 f5 16. c4 dc4 17. Lc4 b5 18. Lb3 h6 19. Dc2 Pge7 20. Ph4 Kh7 21. Dc5 Te8 22. Pf5 ef5 23. Lf7 Lb7 24. e6 Tac8 25. Le8 Te8 26. Le7 Pe7 27. Td7
1/2-1/2


Wit: Tompa,J Elo: 2415 Land: HUN
Zwart: Ribli,Z Titel: IGM Elo: 2575 Land: HUN
Plaats: Budapest HUN ch Ronde: 9 Datum: 1976-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. 0-0 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf7+ Kf7 10. Pg5+ Kg8 11. Dg4 Pe5 12. De4 e6 13. Lf4 d5 14. Tad1 h6 15. Pf3 Df8 16. De3 Pf3+ 17. gf3 Ld7 18. Pe2 Te8 19. Lg3 Kh7 20. Tfe1 e5 21. Td5 Lc6 22. Tc5 Lf3 23. Tc7 Df5 24. h3 Thf8 25. Kh2 Lc6 26. Pc3 e4 27. Dd4 Tf7 28. Tf7 Df7 29. Dd2 h5 30. Df4 De6 31. a4 Lh6 32. Dc7+ Te7 33. Dd6 Df7 34. Dd4 e3 35. fe3 Td7 36. Db4 Df3
0-1


Wit: Glienke,M Elo: 2335 Land: FRG
Zwart: Spiridonov,N Titel: IGM Elo: 2405 Land: BUL
Plaats: Plovdiv ETC Ronde: 7 Datum: 1983-06
Keycode: B21

1. d4 c5 2. e4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. 0-0 Ph6 8. Lf4 0-0 9. h3 Kh8 10. Dd2 Pg8 11. Pg5 Ph6 12. Pf3 Pg8 13. Pg5 Ph6
1/2-1/2


Wit: Lopez,A Elo: 2255 Land: CUB
Zwart: Figuerola,A
Plaats: Palma de Mallorca op Datum: 1991-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. 0-0 Pf6 8. e5 Pg4 9. Lf7+ Kf7 10. Pg5+ Ke8 11. Dg4 Pe5 12. Dg3 e6 13. Lf4 Pf7 14. Pce4 d5 15. Tfd1 Pg5 16. Lg5 Db6 17. Pd6+ Kd7 18. Pc4 Dc7 19. Da3 Te8 20. Tac1 b5 21. Pa5 Db8 22. Tc6 Le5 23. Td5+ ed5 24. Dh3+
1-0


Wit: Torres
Zwart: West
Plaats: Thessaloniki ol Ronde: 8 Datum: 1988
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. e5 Ph6 8. 0-0 0-0 9. Lf4 Pa5 10. Ld5 e6 11. Le4 d5 12. ed6 f5 13. Ld3 Pf7 14. Te1 Pd6 15. Le5 Pc6 16. Lg7 Kg7 17. Pb5 Pf7 18. Lc4 Db6 19. Db3 Pa5 20. Dc3+ Kg8 21. Lf1 Ld7 22. Dc7 Dc7 23. Pc7 Tac8 24. Pe6 Tfe8 25. Ped4 Kg7 26. Te8 Te8 27. Te1 Kf6 28. Te8 Le8 29. Ld3 Pd6 30. h4 Lf7 31. b3 Ld5 32. Kf1 Pe4 33. Le4 fe4 34. Pe1 Ke5 35. Pec2 b6 36. Pb5 Pc6 37. Ke2 a5 38. Ke3 Pe7 39. Pcd4 Lb7 40. Pc3 h6 41. g3 g5 42. hg5 hg5 43. a3 Pg8 44. Pce2 Pf6 45. f4+ ef3 46. Pf3+ Kf5 47. Ph2 Ke5 48. Pf3+ Lf3 49. Kf3 Pe4 50. Kg4 Kf6 51. Pd4 Pc5 52. b4 ab4 53. ab4 Pd3 54. b5 Pe5+ 55. Kh5 Pc4 56. Pf3 Pd6 57. Pg5 Pb5 58. Pf3 Pd6 59. g4 b5 60. g5+ Kg7 61. Pd4 b4 62. Pb3
1/2-1/2


Wit: Melgosa,M
Zwart: Dao Thien Hai
Plaats: WchJ Tunja Ronde: 7 Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. e5 Ph6 8. 0-0 0-0 9. Lf4 a6 10. Te1 Pf5 11. g4 Ph6 12. Dd2 Pg4 13. h3 d6 14. hg4 Lg4 15. Ph2 de5 16. Pg4 ef4 17. Df4 e6 18. Kg2 h5 19. Ph6+ Kh7 20. Pf7 Tf7 21. Df7 Dg5+ 22. Kf1 Tf8 23. De6 Dh4 24. Pe4
0-1


Wit: Ackermann,R
Zwart: Tanner,H
Plaats: Zurich open Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Pc3 Pc6 5. Pf3 g6 6. Lc4 Lg7 7. e5 a6 8. a4 Da5 9. 0-0 b5 10. ab5 Da1 11. bc6 dc6 12. Db3 Da5 13. Lf7+ Kf8 14. Le3 Ph6 15. Lb6 Db5 16. Pb5
1-0


Wit: Larsen,K Titel: FM Elo: 2335 Land: USA
Zwart: Dzindzichashvili,R Titel: IGM Elo: 2555 Land: USA
Plaats: Los Angeles op Datum: 1991-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Pc3 g6 6. Ld3 Lg7 7. Pge2 Pf6 8. 0-0 0-0 9. h3 d6 10. Le3 Ld7 11. Dd2 Pe5 12. f4 Pd3 13. Dd3 a6 14. a4 Lc6 15. a5 Tc8 16. b4 Dc7 17. Tac1 Ld7 18. Pb1 Tfe8 19. Pd2 Db8 20. Ld4 e5 21. Le3 ef4 22. Lf4 Lc6 23. Pc3 b5 24. c5 Da7 25. Ld6 Tcd8 26. Kh1 Te6 27. Tce1 Pe8 28. Pb3 Pd6 29. cd6 Ted6 30. Dc2 h5 31. Te2 De7 32. Pc5 De5 33. Pd5 Ld5 34. ed5 Dd5 35. Te7 Tf6 36. Tf6 Lf6 37. Te1 Dc6 38. De4 De4 39. Te4 Td6 40. Te8+ Kg7 41. g3 Lc3 42. Te4 f5 43. Te7+ Kf6 44. Ta7 Lb4 45. Pa6 La5 46. Pb8 Le1 47. Kg2 Td3
0-1


Wit: Maric,R Titel: IM Land: YUG
Zwart: Pirc,V Titel: IM Land: YUG
Plaats: Sombor YUG ch Ronde: 21 Datum: 1957
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Ld3 g6 6. Ld2 Lg7 7. Lc3 Pf6 8. Pf3 d6 9. h3 0-0 10. 0-0 b6 11. Pa3 Lb7 12. De2 e5 13. Tad1 De7 14. Pc2 Pd8 15. b4 Pe6 16. g3 Tac8 17. Lb2 Ph5 18. Tfe1 f5 19. Lc1 Df7 20. Pd2 Pg5 21. Df1 fe4 22. Pe4 Pf3+ 23. Kg2 Pe1+ 24. Te1 Pf6 25. f3 Pe4 26. fe4 Df1+ 27. Tf1 Tf1 28. Kf1 h5 29. Ke2 Tf8 30. Lg5 Tf7 31. c5 dc5 32. bc5 bc5 33. Lc4 Le4 34. Pe3 Kf8 35. Lf7 Kf7 36. Pd1 Lf5 37. Le3 Lh3 38. Pf2 Lf5 39. Lc5 a6 40. Kd2 Ke6 41. Pd1 Kd5
0-1


Wit: Dubois,J Elo: 2285 Land: FRA
Zwart: Lejeune,J Elo: 2380
Plaats: FRA tt Ronde: 7 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Ld3 g6 7. h3 Lg7 8. Pf3 0-0 9. 0-0 Pc6 10. Le3 Pd7 11. Tc1 Pde5 12. Pe5 de5 13. Pd5 e6 14. Pc3 Pd4 15. Pb5 Ld7 16. Dd2 Lb5 17. cb5 Dd6 18. Ld4 ed4 19. Tc4 Tfd8 20. Tfc1 Le5 21. T1c2 h5 22. a4 Lf4 23. De1 h4 24. Db4 Db4 25. Tb4 Kf8 26. Kf1 Le5 27. b6 a6 28. Tbc4 Ke7 29. a5 f5 30. Ke2 Tab8 31. b4 Td7 32. Tc8 Tc8 33. Tc8 Td8 34. Td8 Kd8 35. ef5 gf5 36. b5 ab5 37. Lb5 Ld6 38. Kd3 Lb4 39. a6 ba6 40. La6 Lc5 41. b7
1/2-1/2


Wit: Reides,M Titel: FM Elo: 2325 Land: ARG
Zwart: Giardelli,S Titel: IM Elo: 2475 Land: ARG
Plaats: Rosario ARG ch Ronde: 2 Datum: 1994-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 g6 5. Ld3 Lg7 6. Pf3 d6 7. h3 Pc6 8. 0-0 b6 9. De2 Lb7 10. Td1 Dc7 11. Le3 Tc8 12. a3 Pa5 13. Pd4 a6 14. Pd2 Pf6 15. Tac1 0-0 16. b4 Pc6 17. P2f3 Pb8 18. Lg5 Pbd7 19. De3 Tfe8 20. Lh6 Lh6 21. Dh6 e5 22. Pf5 gf5 23. Ph4 Kh8 24. Pf5 Tg8 25. Pe7 Tg7 26. Pc8 Dc8 27. f3 Tg6 28. Dh4 Pf8 29. Lf1 Dc7 30. Td2 Pe6 31. Tcd1 Pd4 32. Td4 ed4 33. Df2 Kg8 34. Td4 Lc8 35. Dd2 Ph5 36. g4 Pg7 37. Lg2 h5 38. f4 Pe6 39. Td5 hg4 40. f5 Tg7 41. fe6 gh3 42. Tg5 Le6 43. Tg7+ Kg7 44. Dg5+ Kf8 45. Lh3 Lh3 46. Dh6+ Ke7 47. Dh4+ Ke6 48. Dh3+ Ke5 49. Dd3 Dc6 50. Kf2 De4 51. Db3 f5 52. a4 Df4+ 53. Kg2 Dd2+ 54. Kf3 d5 55. a5 dc4 56. Dc4 Dd5+ 57. Dd5+ Kd5 58. ab6 Kc6 59. b7 Kb7 60. Kf4 Kb6 61. Kf5 Kb5 62. Ke4 Kb4 63. Kd3 Kb3 64. Kd2 Kb2
0-1


Wit: Balazs,A Elo: 2225 Land: HUN
Zwart: Kapu,J Elo: 2250 Land: HUN
Plaats: HUN tt Ronde: 5 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Ld3 Pf6 6. Pc3 e6 7. Pf3 d6 8. 0-0 Le7 9. a3 0-0 10. h3 b6 11. Lf4 Lb7 12. De2 Pd7 13. Tfd1 Pde5 14. Le5 de5 15. Lc2 Dc8 16. La4 f6 17. Tac1 Lc5 18. b4 Pd4 19. Pd4 Ld4 20. Pb5 Td8 21. c5 bc5 22. Pd4 ed4 23. Tc5 Db8 24. e5 fe5 25. Te5 d3 26. De3 Dc7 27. Te6 Dc3 28. Td3 Dd3 29. Te8+
1-0


Wit: Gueci,R Elo: 2205 Land: ITA
Zwart: Stassi,E Elo: 2150 Land: ITA
Plaats: Cattolica op Ronde: 7 Datum: 1994-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 d6 5. Ld3 g6 6. Pc3 Lg7 7. Pf3 Pf6 8. 0-0 Pc6 9. Le3 0-0 10. h3 Da5 11. Le2 Pd7 12. Pd4 a6 13. Tc1 Pf6 14. Dd2 Ld7 15. Pb3 Dc7 16. Pd5 Dd8 17. Lb6 Dc8 18. Ld3 Kh8 19. Tfe1 Ph5 20. Lf1 Le6 21. Pd4 Dd7 22. b3 Tac8 23. Pf3 Pe5 24. Pe5 Le5 25. Ld4 Tc6 26. Tcd1 f6 27. Le3 g5 28. De2 Pf4 29. Lf4 gf4
1/2-1/2


Wit: Ravazzoli,O Elo: 1994
Zwart: Paglilla,C Titel: IM Elo: 2325 Land: ARG
Plaats: Martinez VALLE Ronde: 6 Datum: 1993-05
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Dd3 d6 5. Pa3 Pf6 6. Pf3 g6 7. e5 de5 8. Dd8+ Kd8 9. Pe5 Le6 10. Lc4 Lc4 11. Pac4 Ke8 12. Le3 Pd5 13. Td1 Pe3 14. Pe3 Lg7 15. Pd3 e6 16. 0-0 Ke7 17. f4 Td8 18. g4 Pc6 19. g5 b6 20. h4 Td7 21. Pf2 Tad8 22. Td7+ Td7 23. Td1 Td1+ 24. Pfd1 f5 25. Pf2 e5 26. Pd3 ef4 27. Pf4 Pe5 28. Kf2 h6 29. gh6 Lh6 30. Pg6+ Kf6 31. Pe5 Ke5 32. Kf3 Lf8 33. Pg2 Lh6 34. Pe3 Lf8 35. Pg2
1/2-1/2


Wit: Hernandez,Ta Titel: WFM Elo: 2175
Zwart: Gutierrez Torres,R Titel: FM Elo: 2285 Land: MEX
Plaats: Havana ISL Ronde: 8 Datum: 1994-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Ld3 e6 7. Pf3 d6 8. 0-0 Le7 9. h3 0-0 10. De2 a6 11. Le3 b6 12. Tfd1 Lb7 13. e5 Pe8 14. ed6 Ld6 15. Pe4 Dc7 16. Pd6 Pd6 17. c5 bc5 18. Lc5 Tfd8 19. Pg5 h6 20. Lh7+ Kh8 21. Td6 hg5 22. Dh5 Td6 23. Le4+ Kg8 24. Dh7+ Kf8 25. Td1 Pd4 26. b4 Td8 27. Td4 Le4 28. Te4 f6 29. Te6 Kf7 30. Td6 Td6 31. Dh5+ Ke6 32. De8+ Kd5 33. Ld6 Dc1+ 34. Kh2 Kd6 35. Dd8+ Ke6 36. Db6+ Kd5 37. a4 g4 38. Dd8+ Ke5 39. De8+ Kd5 40. Dd7+ Ke5 41. Dg4 Dc2 42. Dg7 Da4 43. De7+ Kf5 44. g4+ Kg6 45. h4 Da1 46. De4+ Kh6 47. Df4+
1-0


Wit: Kocsis,G Elo: 2285 Land: HUN
Zwart: Orso,J Titel: FM Elo: 2310 Land: HUN
Plaats: HUN tt Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Pf3 e6 6. Ld3 Dc7 7. 0-0 Pf6 8. Pc3 a6 9. h3 Le7 10. Le3 b6 11. Tc1 0-0 12. Dd2 Db8 13. Pa4 Ld8 14. Pc3 d6
1/2-1/2


Wit: Nemcova,V Elo: 2045 Land: CSR
Zwart: Mozna,E
Plaats: Prague BOH w Ronde: 6 Datum: 1989-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Ld3 d6 6. Pc3 g6 7. Le3 Lg7 8. Tc1 Pf6 9. Lb1 0-0 10. Pge2 Pg4 11. Dd2 Pe3 12. De3 Pe5 13. b3 Pg4 14. Dd3 Da5 15. 0-0 De5 16. Pg3 h5 17. Tfd1 h4 18. Pf1 Df6 19. De2 Le6 20. Pd5 Ld5 21. ed5 Pe5 22. Le4 Dg5 23. h3 b6
1/2-1/2


Wit: Polasek,J Land: CSR
Zwart: Mokry,K Elo: 2420 Land: CSR
Plaats: Frenstat CSR ch Ronde: 6 Datum: 1982
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 d6 5. Ld3 Pf6 6. h3 e6 7. Pc3 Le7 8. Pf3 0-0 9. 0-0 Pbd7 10. De2 a6 11. Lf4 e5 12. Le3 b6 13. Tad1 Lb7 14. Ph4 g6 15. g3 Te8 16. Kh2 Tc8 17. f3 Dc7 18. Pg2 Pc5 19. Lb1 Db8 20. Tc1 Tc7 21. b4 Pcd7 22. Pd5 Pd5 23. cd5 Tec8 24. Db2 b5 25. Ld3 Ld8 26. f4 Tc1 27. Lc1 ef4 28. gf4 Lf6 29. De2 Te8 30. Pe3 Dd8 31. Dg2 Kh8 32. Pg4 Lg7 33. Lb2 h5 34. Ph6 Tf8 35. Pf7+ Tf7 36. Dg6 De7 37. Tg1 Kg8 38. Dh5 Pf6 39. Dg6 Kf8 40. Tg2 Pe8 41. Le2 Tf4 42. Lh5 Pf6 43. e5 de5 44. Le5 Tf1 45. Lb8 Ld5 46. Dd3 Pg4+ 47. Lg4 Le5+ 48. Le5 De5+ 49. Dg3 Dg3+ 50. Kg3 Lg2 51. Kg2 Tb1 52. Lc8 Tb2+ 53. Kf3 Ta2 54. Ke4 Ke7 55. Kd5 Kd8 56. Lg4 Kc7 57. Kc5 Tc2+ 58. Kd5 Tc4 59. Le2 Tb4 60. Kc5 Tb3 61. h4 Te3 62. Lf1 Te4 63. h5 Te5+
0-1


Wit: Junge,R
Zwart: Bischoff,K
Plaats: BL 8990 Bayern-Laske Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Ld3 g6 7. h3 Lg7 8. Pf3 0-0 9. 0-0 Pfd7 10. Lg5 h6 11. Le3 Pc6 12. Tc1 Pde5 13. Pe5 de5 14. Da4 Pd4 15. Tfd1 e6 16. c5 Ld7 17. Da3 Dh4 18. Lf1 Lc6 19. g3 De7 20. Lg2 Tfd8 21. Kh2 Lf8 22. b4 a5 23. ba5 Dc7 24. Db2 Da5 25. a4 Lg7 26. f4 Dc5 27. Pd5 Df8 28. fe5 ed5 29. Ld4 de4 30. Lc5 De8 31. Td8 Td8 32. a5
0-1


Wit: Junge,R
Zwart: Beckemeyer,W
Plaats: BL 8788 Bochum-Laske Datum: 1987
Opmerking: YB/8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pc6 5. Ld3 e6 6. Pc3 Pf6 7. Pf3 d6 8. 0-0 Le7 9. De2 0-0 10. Td1 Ld7 11. h3 Pe5 12. Lf4 Da5 13. a3 Tfd8 14. b4 Pf3+ 15. Df3 Dh5 16. g4 Dh4 17. De3 h6 18. Lf1 Pe8 19. Lg3 Df6 20. f4 b6 21. e5 de5 22. fe5 Dg5 23. Lf4 Dh4 24. Pe4 Lf8 25. Lg2 Tac8 26. Lg3 De7 27. Pd6 Pd6 28. ed6 Df6 29. c5 La4 30. Tf1 Dg6 31. Le4 Dg5 32. Dg5 hg5 33. Lb7 bc5 34. Lc8 Tc8 35. bc5 Tc5 36. Tfd1 Tc3 37. Lh2 Ld1 38. Td1 Ld6 39. Ld6 Th3 40. Tc1 Td3 41. Tc6 f5 42. gf5 ef5 43. a4 Kf7 44. Le5 Td7 45. Ta6 Ke8 46. Lb8 Kd8 47. La7 Kc8 48. Lf2 Td1+ 49. Kg2 Ta1 50. a5 Ta2 51. Ta8+ Kb7 52. Ta7+ Kb8 53. Ta6 g4 54. Tb6+ Kc7 55. Tg6 Kb7 56. Tg7+ Kc6 57. Tg6+ Kb7 58. Tb6+ Kc7 59. Tf6 f4 60. Tf4 Ta5 61. Tg4 Kd7 62. Kf3 Tf5+ 63. Ke3 Ke6 64. Lg3 Ta5 65. Te4+ Kf5 66. Ld6 Td5 67. Tf4+ Ke6 68. Lb4 Tf5 69. Th4 Te5+ 70. Kd4 Td5+ 71. Kc4 Tf5 72. Lc3 Tg5 73. Te4+ Kf5 74. Kd5 Tg8 75. Te5+ Kf4 76. Ld2+ Kf3 77. Lb4 Kf4 78. Te4+ Kf3 79. Ld6 Tg5+ 80. Le5 Tg4 81. Te1 Ta4 82. Ld4 Ta8 83. Tf1+ Ke2 84. Tf2+ Kd3 85. Tf3+ Ke2 86. Th3 Kd2 87. Ke4 Te8+ 88. Le5 Te7 89. Th2+ Ke1 90. Kd4 Kf1 91. Ta2 Te8 92. Ke4 Ke1 93. Ta5 Ke2 94. Tb5 Te7 95. Tb8 Kd2 96. Tb1 Ke2 97. Tb5 Te8 98. Td5 Te7 99. Ta5 Te8 100. Ta2+ Ke1
1/2-1/2


Wit: Dubois,JM
Zwart: Illescas Cordoba,M
Plaats: FRA-chT Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Ld3 e6 7. Pf3 Pbd7 8. 0-0 Le7 9. b3 0-0 10. Lb2 a6 11. Tc1 b6 12. Lb1 Lb7 13. Pd4 Dc7 14. f4 Tfe8 15. Kh1 Tad8 16. De2 Lf8 17. Pf3 g6 18. e5 Ph5 19. Pg5 Lg7 20. Pce4 de5 21. fe5 Pe5 22. Le5 De5 23. Pf7 Pf4 24. Dg4 Kf7 25. Tf4+ Kg8 26. Tcf1 Tf8 27. Tf8+ Tf8 28. Tf8+ Lf8 29. Df3 Db2 30. Df1 Le7 31. Pf2 Kg7 32. Le4 Le4 33. Pe4 Da2 34. Dd1 Db2 35. g4 De5 36. Df3 Lg5 37. Pg5 Dg5 38. Db7+ Kh6 39. Da6 Dc1+ 40. Kg2 Dc2+ 41. Kg1 Db3 42. Dc8 Dd1+ 43. Kf2 Dg4 44. Df8+ Kh5 45. Dg7 Df4+ 46. Kg2 h6 47. Dc3 e5 48. Db4 Dg4+ 49. Kh1 Df3+ 50. Kg1 De3+ 51. Kh1 Df2 52. h3 e4 53. c5 Df1+ 54. Kh2 De2+ 55. Kh1 Dd1+ 56. Kh2 Dc2+ 57. Kh1 bc5 58. Db8 Dd1+ 59. Kh2 De2+ 60. Kh1 Df3+ 61. Kh2 Kh4
0-1


Wit: Dubois,JM
Zwart: Ivkov,B
Plaats: FRA-chT Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 g6 5. Ld2 Lg7 6. Lc3 Pf6 7. Ld3 d6 8. Pd2 0-0 9. Tc1 Pbd7 10. b3 b6 11. Pe2 Lb7 12. Lb1 a6 13. 0-0 b5 14. Pg3 Db6 15. De2 b4 16. Lb2 Tfe8 17. Kh1 e5 18. f3 Pc5 19. Df2 Pfd7 20. f4 Tf8 21. f5 Pf6 22. Tce1 a5 23. Df3 a4 24. Tf2 ab3 25. ab3 Lc6 26. Pgf1 Db7 27. g4 Lh6 28. Pg3 Lf4 29. Kg2 g5 30. Tfe2 Ta7 31. Pgf1 Tfa8 32. Td1 Ta2 33. La2 Ta2 34. Tb1 Pfe4 35. Pe4 Pe4 36. Kg1 Pd2 37. Dd3 Pb1 38. Dd6 Da7+ 39. Pe3 Le3+ 40. Kf1 Lc5 41. Dd8+ Lf8 42. Dg5+ Kh8 43. Le5+ f6 44. Lf6+ Lg7 45. Lg7+ Dg7 46. Dd8+ Dg8 47. Dd6 Te2 48. Dd4+ Dg7 49. f6 Df7 50. Ke2 Pc3+
0-1


Wit: Riddell
Zwart: Rohde,Michael
Plaats: Philadelphia open Ronde: 1 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 Pf6 5. Ld3 d6 6. Pc3 g6 7. b3 Lg7 8. Lb2 0-0 9. Pge2 Pbd7 10. 0-0 Pc5 11. f3 a6 12. Kh1 Ld7 13. Pf4 b5 14. cb5 ab5 15. Lb5 Pfe4 16. Ld7 Pc3 17. Dc2 Pd7 18. Lc3 Tc8 19. Pd5 e6 20. Db2 Pe5 21. Pb4 Pd3
0-1


Wit: Starck,Ines
Zwart: Swiecik,Iwona
Plaats: Novi Sad ol-W Ronde: 10 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. c4 e6 5. Pc3 Pc6 6. Pf3 Pb4 7. Ld3 Pd3+ 8. Dd3 d6 9. 0-0 Pf6 10. Td1 Le7 11. Lg5 a6 12. Td2 0-0 13. Tad1 Dc7 14. b3 h6 15. Lh4 b6 16. Pe2 Td8 17. Lf6 Lf6 18. Pf4 Lb7 19. Ph5 Le7 20. Dc3 Lf8 21. De3 Dc5 22. Dc5 bc5 23. Pg3 Le7 24. Td3 g6 25. Pe1 f5 26. ef5 gf5 27. Ph5 Kf7 28. Pf4 Le4 29. Th3 Lg5 30. Pe2 f4 31. Tc3 Lf6 32. Th3 Lf5 33. Th6 Lg5 34. Th5 Kg6 35. Tg5+ Kg5 36. Pf3+ Kf6 37. Pf4 a5 38. h3 a4 39. g4 Lc2 40. Te1 Te8 41. Pd2 ab3 42. ab3 Ta3 43. Te3 Ta1+ 44. Kg2 Td1 45. Pf3 e5 46. Pd5+ Kg7 47. b4 cb4 48. Pb4 Lg6 49. Ta3 Le4 50. Kg3 Tc8 51. Ta7+ Kg8 52. Pd5 Ld5 53. cd5 Td5 54. Kh4 Tf8 55. Pg5 Tf2 56. Kh5 e4 57. Kg6 Te5 58. Tg7+ Kf8 59. Ph7+ Ke8 60. Pf6+ Kd8 61. Td7+ Kc8 62. Td6 e3 63. Tc6+ Kb7 64. Tc1
0-1


Wit: Ivkov,B Titel: IM Land: YUG
Zwart: Szabo,L Titel: IGM Land: HUN
Plaats: Mar del Plata Ronde: 9 Datum: 1955
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 Pf6 8. Pc3 d6 9. h3 Pd7 10. Le3 Pde5 11. Tc1 Da5 12. Le2 Pf3+ 13. Lf3 Le6 14. Le2 0-0 15. Dd2 Tfc8 16. b3 Tab8 17. Tfd1 a6 18. Pa4 Dd2 19. Td2 Pe5 20. Pb6 Tc6 21. Tcd1 f6 22. f4 Lh6 23. g3 Te8 24. Kf2 Pf7 25. Lf3 Tc7 26. Lg4 Lg4 27. hg4 e6 28. Ld4 Lg7 29. a4 Ph6 30. Kf3 e5 31. Le3 ef4 32. Lf4 Pf7 33. Ld6 Tc6 34. a5 Pg5+ 35. Kg2 Pe4 36. Td3 f5 37. gf5 gf5 38. Lf4 Lc3 39. Td8 Kf8 40. T1d5 Pf6 41. Pd7+ Ke7 42. Te8+ Ke8 43. Pf6+ Tf6 44. Kf3 Lb4 45. Ld2 Ld2 46. Td2 b6 47. ab6 Tb6 48. Td3 Ke7 49. Te3+ Kf6 50. c5 Tb7 51. Kf4 Tb4+ 52. Kf3 Tb7 53. Tc3 Ke5 54. Ke3 Tg7 55. Kf3 Tb7 56. Ke3 Tg7 57. Ke2
1/2-1/2


Wit: Chandler,M Titel: IM Elo: 2470 Land: NZL
Zwart: Sunye Neto,J Titel: IM Elo: 2475 Land: BRA
Plaats: Wijk aan Zee Ronde: 10 Datum: 1982-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 d6 8. h3 Pf6 9. Pc3 Pd7 10. Le3 Pc5 11. Tc1 Pd3 12. Dd3 0-0 13. Dd2 b6 14. Tfd1 Lb7 15. Lh6 Tc8 16. b3 Lh6 17. Dh6 f6 18. Ph4 Tf7 19. Td3 Df8 20. Dd2 Pe5 21. Tg3 Tg7 22. De3 Pd7 23. Pd5 Df7 24. Pf3 Pc5 25. Td1 Pe6 26. Ph2 h5 27. f4 f5 28. Tf1 h4 29. Tgf3 Pc7 30. T3f2 e6 31. Pc3 Pa6 32. Pf3 Pc5 33. Pg5 De7 34. Te2 fe4 35. Pce4 Pe4 36. Pe4 Le4 37. De4 Te8 38. Td1 Kh7 39. Ted2 Td8 40. Dc6 e5 41. fe5 De5 42. Td4 De3+ 43. Kh1 De7 44. Td6 Tf8 45. T6d4 Tgf7 46. Td7 De2 47. Df3 De6 48. Ta7 Ta7 49. Df8 Ta2 50. Dd8 Ta7 51. Dh4+ Kg7 52. Dd4+ Kh7 53. b4 Tc7 54. Dh4+ Kg7 55. Td8 Dc4 56. Td7+
1-0


Wit: Voss,A
Zwart: Alexandria,N Titel: IGM Elo: 2310 Land: URS
Plaats: Biel op w Ronde: 4 Datum: 1991-07
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. h3 Pf6 6. Pf3 Pbd7 7. Le3 b6 8. Pbd2 Lb7 9. Db3 Dc7 10. 0-0 e6 11. Tad1 Le7 12. Tfe1 0-0 13. Ld4 e5 14. Le3 d5 15. ed5 Pd5 16. Lb1 h6 17. Pf1 Pe3 18. Te3 Tad8 19. Tee1 Pc5 20. Dc2 e4 21. Td8 Td8 22. Pd4 Pd3 23. Td1 Lc5 24. Db3 Ld5 25. Dc2 Ld4 26. cd4 Dc2 27. Lc2 Pb2 28. Td2 Pc4 29. Te2 Pd6 30. Lb3 Lb3 31. ab3 Tc8 32. Ta2 Pb5 33. Pd2 Tc1+ 34. Kh2 f5 35. Kg3 Kf7 36. Pc4 Tc3+ 37. f3 Tb3 38. Pe5+ Ke6 39. Pc6 a5 40. h4 g5 41. hg5 hg5 42. Pd8+ Kd5 43. Pf7 g4 44. Ph6 Pd4 45. Kf4 gf3
0-1


Wit: Montoya,J
Zwart: Minaya,J Titel: FM Elo: 2260 Land: COL
Plaats: Bogota op Datum: 1991-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Le3 Pf6 6. f4 g6 7. h3 d5 8. e5 d4 9. cd4 Pd5 10. Lc1 Da5+ 11. Ld2 Db6 12. Pc3 Dd4 13. Pd5 Dd5 14. Df3 Le6 15. Le4 Dd7 16. Pe2 f5 17. ef6 ef6 18. Lc3 Lc5 19. Td1 De7 20. Lc6+ bc6 21. Dc6+ Kf7 22. Ld4 Lb4+ 23. Kf2 Tac8 24. Da4 Thd8 25. a3 Lc5 26. The1 Db7 27. b4 Lb6 28. Lb6 Db6+ 29. Kg3 Td1 30. Dd1 Td8 31. Dc1 Td3+ 32. Kh2 Th3+
0-1


Wit: Taylor,T Elo: 2480 Land: USA
Zwart: Lau,R Elo: 2410 Land: FRG
Plaats: New York (Manhattan) Ronde: 4 Datum: 1985
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. Pf3 Pd7 6. 0-0 Pgf6 7. b4 e6 8. Lb2 Le7 9. c4 0-0 10. Pc3 b6 11. Db3 Lb7 12. Tad1 a6 13. Td2 Dc7 14. a3 Tac8 15. h3 Tfe8 16. Te1 h6 17. Tde2 Ph7 18. Te3 Pg5 19. Pd2 Pe5 20. Lf1 Pg6 21. Pe2 Ph7 22. g3 Lf6 23. Pd4 Phf8 24. Dd1 Pd7 25. Dh5 Pge5 26. Dd1 Pc6 27. P2b3 Pd4 28. Ld4 Le7 29. Da1 Lf8 30. Tc1 Db8 31. Kh2 Da8 32. f3 a5 33. ba5 ba5 34. a4 Tb8 35. Lb2 Lc6 36. Pd4 La4 37. Pb5 Pc5 38. Pc7 Db7 39. Pb5 d5 40. Le5 dc4 41. Lb8 Lb5 42. Tb1 Pb3 43. Teb3 cb3 44. Tb3 Lb4 45. Le5 Lf1 46. Df1 Td8 47. Td3 Td3 48. Dd3 a4 49. Dd4 f6 50. Ld6 Ld6 51. Dd6 Db3 52. h4 Kh7 53. Df4 a3 54. h5 a2 55. Dg4 Db5 56. Dg6+ Kg8
0-1


Wit: Senador,E
Zwart: Tan,J Elo: 2240 Land: PHI
Plaats: Manila Datum: 1991-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 Pf6 8. Pc3 0-0 9. h3 d6 10. Le3 Pb4 11. Le2 b6 12. Da4 Pa6 13. b4 Lb7 14. Tac1 Pb8 15. e5 de5 16. Pe5 Pe4 17. Pe4 Le5 18. Lf3 a5 19. Pf6+ Lf6 20. Lb7 Ta7 21. Lf3 Lb2 22. Tcd1 Td7 23. ba5 ba5 24. c5 Dc7 25. Db5 La3 26. c6 Td1 27. Td1 Tc8 28. Lb6 Df4 29. Le3 Dc7 30. Td3 Lb4 31. a3 Ld6 32. Lb6 Lh2+ 33. Kh1 De5 34. a4 Lf4 35. g3 De1+ 36. Kg2 Ld6 37. c7 Kg7 38. Td6 ed6 39. Ld4+ Kh6 40. h4 f5
1-0


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Vospernik,Z
Plaats: Novi Sad YUG ch Ronde: 2 Datum: 1955
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 g6 5. Pf3 d6 6. 0-0 Lg7 7. h3 Pf6 8. c4 0-0 9. Pc3 b6 10. Le3 Pbd7 11. Tc1 Lb7 12. Lb1 Tc8 13. Pd2 Te8 14. b4 Dc7 15. Db3 Db8 16. a3 Da8 17. Tfd1 Lc6 18. f3 Pf8 19. La2 Pe6 20. Pd5 Db7 21. Pf1 b5 22. cb5 Lb5 23. Pf4 Ld7 24. Dd3 Pf4 25. Lf4 La4 26. Lb3 Lb5 27. Dd2 Tf8 28. Da2 Pd7 29. Tc8 Dc8 30. Tc1 Da6 31. Pe3 Pb6 32. Tc7 Lf6 33. Pg4 Pd7 34. Lf7+ Kh8 35. Le3 Pb6 36. Pf6 ef6 37. De6 Kg7 38. h4 Ld7 39. De7 Tf7 40. Lh6+ Kh6 41. Df7 De2 42. Df8+ Kh5 43. Df6 De1+ 44. Kh2 Dh4+ 45. Dh4+ Kh4 46. Ta7 Le6 47. a4 Lc4 48. a5 Pa4 49. a6 Kg5 50. Ta8 d5 51. a7 de4 52. Tb8 Ld5 53. Tb5
1-0


Wit: Lendwai,R Titel: IM Elo: 2410 Land: AUT
Zwart: Sadler,M Titel: IM Elo: 2540 Land: ENG
Plaats: Cappelle la Grande op Ronde: 5 Datum: 1993-02
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 d6 6. Pc3 g6 7. Le3 Pf6 8. h3 Lg7 9. Pf3 Pd7 10. Tc1 Pc5 11. Lb1 0-0 12. 0-0 a5 13. De2 b6 14. Tfd1 Lb7 15. Pd4 Pd4 16. Ld4 Ld4 17. Td4 Pe6 18. Tcd1 Tc8 19. b3 Kg7 20. De3 f6 21. Te1 Pc5 22. Tdd1 a4 23. Lc2 ab3 24. ab3 Pa6 25. f4 Dc7 26. Pb5 Dc5 27. Pd4 Pc7 28. b4 Db4 29. Tb1 Dc5 30. Tb5 Dc4 31. Lb3 Db5 32. Pb5 Pb5 33. Db6 Lc6 34. Le6 Pc3 35. Da7 Ta8 36. Dc7 Le4 37. Dc3 d5 38. Dc5 Tfe8 39. Ld5
1-0


Wit: Wach,M Titel: IM Elo: 2360 Land: AUT
Zwart: Brestian,E Titel: IM Elo: 2450 Land: AUT
Plaats: AUT tt Ronde: 2 Datum: 1994
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 g6 5. Lc4 Pc6 6. Pf3 Lg7 7. Dd5 e6 8. Dd6 De7 9. Lf4 e5 10. De7+ Ke7 11. Le3 d6 12. Pfd2 f5 13. f3 Lh6 14. Lh6 Ph6 15. Pa3 a6 16. Ld5 Le6 17. Le6 Ke6 18. Pdc4 b5 19. Pb6 Tab8 20. Pd5 Thc8 21. Pc2
1/2-1/2


Wit: Votava,J Titel: FM Elo: 2385 Land: CSR
Zwart: Tolnai,T Titel: IGM Elo: 2490 Land: HUN
Plaats: Budapest TAV Datum: 1992-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 e6 5. Pf3 d6 6. c4 Pf6 7. Pc3 a6 8. 0-0 Dc7 9. h3 Le7 10. Le3 0-0 11. Tc1 Pbd7 12. De2 b6 13. Tfd1 Lb7 14. Lb1 Tac8 15. b3 Db8 16. g4 Pc5 17. Lf4 Tfd8 18. b4 Pcd7 19. g5 Ph5 20. Le3 g6 21. Ph2 Pe5 22. Pa4 Pc4 23. Tc4 Tc4 24. Dc4 b5 25. Dc3 ba4 26. Pg4 Lf8 27. Ph6+ Lh6 28. gh6 e5 29. Ld3 Tc8 30. Dd2 Da8 31. Le2 Tc6 32. b5 ab5 33. Lb5 Tc8 34. Dd6 Le4 35. Le2 Dc6 36. Dd8+ De8 37. Dh4 f5 38. Kh2 f4 39. Lc5 Tc5 40. Td8 Kf7 41. Te8 Ke8 42. Lh5 gh5 43. Dh5+ Ke7 44. h4 Lc2 45. Kg2 Kd6 46. De8 Kd5 47. Dd7+ Kc4 48. Kf3 Kc3 49. Dd6 Kc4 50. Kg4 Td5 51. De6 Kd4 52. Db6+ Kc4 53. Dc6+ Tc5 54. De6+ Kd4 55. Dd6+ Td5 56. Db4+ Kd3 57. f3 Td4 58. Db5+ Tc4 59. De5 Kd2 60. Dd5+ Ld3 61. Dd6 Kc2
1/2-1/2


Wit: Reides,M Titel: FM Elo: 2285 Land: ARG
Zwart: Del Rey,D Titel: FM Elo: 2400 Land: ARG
Plaats: Buenos Aires FMD s Ronde: 6 Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 d6 6. h3 g6 7. 0-0 Lg7 8. c4 Ph6 9. Pc3 0-0 10. Le3 f5 11. Dd2 fe4 12. Le4 Pf5 13. Tad1 Da5 14. Lf5 Lf5 15. Pd4 Ld7 16. Pd5 Dd8 17. Tfe1 Tf7 18. c5 Pe5 19. cd6 ed6 20. Lg5 Df8 21. Pc7 h6 22. Pa8 hg5 23. Pc7 Lh6 24. Dc2 Dc8 25. Pd5 Df8 26. Te5 de5 27. Dg6+ Dg7 28. Dg7+ Lg7 29. Pb3 e4 30. Pc5 Lc6 31. Pe4 Lb2 32. Pg5 Tg7 33. Pe4 Kf8 34. Pdf6 Lf6 35. Pf6 Tg2+ 36. Kf1 Th2 37. Td4 Th3 38. Pd7+ Ke7 39. Pe5 Lb5+ 40. Kg2 Ta3 41. Td2 Ke6 42. Te2 a6 43. f4 Kf5 44. Tf2 Tc3 45. Tf3 Tc2+ 46. Tf2 Tf2+ 47. Kf2 Kf4 48. Pf7 Lc4 49. Pd6 b5 50. a4 ba4 51. Pc4 Ke4 52. Ke2 Kd4
1/2-1/2


Wit: Kersten,U Elo: 2325 Land: GER
Zwart: Wohlfahrt,H Elo: 2230 Land: OST
Plaats: Dortmund op Ronde: 10 Datum: 1992-04
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. f4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 Pc6 8. De1 e6 9. Le3 Pf6 10. h3 0-0 11. Pbd2 Pd7 12. Dg3 b6 13. Pd4 Pd4 14. cd4 f5 15. Lc4 Pf6 16. e5 de5 17. de5 Pd5 18. Tfd1 Lb7 19. Pf3 De7 20. Pd4 Tfd8 21. Td2 Tac8 22. Lb3 Kh8 23. Tad1 Pc7 24. De1 Ld5 25. Lc2 Pa6 26. Lf2 h6 27. Pb5 Pb4 28. Lb3 Lb3 29. ab3 Td2 30. Td2 Pd5 31. Pd6 Tc6 32. Lh4 g5 33. fg5 hg5 34. Lg5 Dc7 35. Td4 Tc2 36. Tc4 Tc4 37. bc4 Dc5+ 38. Kh1 Pb4 39. Dh4+ Kg8 40. Lf6 De3 41. Lg7 Kg7 42. De7+ Kg8 43. De8+ Kh7 44. Df7+ Kh8 45. Dh5+ Kg7 46. Df7+ Kh8 47. Df8+ Kh7 48. De7+ Kh8 49. Pf7+ Kg7 50. Pd8+ Kh8 51. Df6+ Kh7 52. Pe6
1-0


Wit: Corbin,P Elo: 2250 Land: BAR
Zwart: Cruz,F Elo: 2405 Land: PER
Plaats: Moscow ol Ronde: 1 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. f4 d6 6. Pf3 g6 7. 0-0 Lg7 8. Le3 Pf6 9. h3 0-0 10. Pbd2 Le6 11. De1 Da5 12. Pg5 Ld7 13. Pc4 Dc7 14. Dh4 h6 15. Pf3 d5 16. ed5 Pd5 17. Ld2 Lf5 18. Lf5 gf5 19. Kh1 e6 20. Tg1 Pce7 21. Pce5 f6 22. Pd3 Pg6 23. Dg3 Kh7 24. Pd4 Tfe8 25. Tae1 Dc8 26. Df3 Ph4 27. Dh5 e5 28. fe5 fe5 29. Pe5 f4 30. Pf7 f3
1-0


Wit: Corbin,P Elo: 2250 Land: BAR
Zwart: Daly,C Elo: 2265 Land: IRL
Plaats: Moscow ol Ronde: 2 Datum: 1994-12
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. f4 d6 6. Pf3 g6 7. 0-0 Lg7 8. Le3 Pf6 9. h3 0-0 10. Pbd2 e5 11. fe5 Pe5 12. Pe5 de5 13. Lc4 Dc7 14. Db3 Ph5 15. Tf2 Pf4 16. Taf1 Lh6 17. Kh2 Kg7 18. Pf3 Pe6 19. Lh6+ Kh6 20. g3 Kg7 21. Ld5 Tb8 22. c4 Ld7 23. Dc3 f6 24. b4 a5 25. a3 h5 26. Ph4 ab4 27. ab4 Ta8 28. Db3 Pd4 29. Dc3 Dc8 30. Pf3 Lh3 31. Ta1 Pf3+ 32. Tf3 Lg4 33. Tf2 Dc7 34. Tfa2 Tab8 35. c5 Th8 36. Th1 h4 37. Kg2 hg3 38. Dg3 Ld7 39. Ta7 Th1 40. Kh1 Lc6 41. Dd3 Dd7 42. Ta2 f5 43. Dg3 f4 44. Dg5 Dh3+ 45. Th2 Df1+ 46. Dg1 Df3+ 47. Dg2 Dd1+ 48. Dg1 Dd5 49. Th7+ Kh7 50. ed5 Ld5+ 51. Kh2 Tf8 52. Dg5 Tf5 53. Dg4 Kh6
0-1


Wit: Cattoni,M Elo: 2135 Land: FRA
Zwart: H”nsch,M Titel: FM Elo: 2325 Land: GER
Plaats: Olot op Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. f4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 d5 8. Db3 de4 9. Le4 Pf6 10. Lc6+ bc6 11. Pe5 Le6 12. Db7 Db6+ 13. Db6 ab6 14. Pc6 Ta2 15. Ta2 La2 16. Pa3 Pd5 17. Td1 Lb3 18. Td3 La4 19. Pe5 f6 20. Td5 fe5 21. Le3 Lc6 22. Td2 ef4 23. Lf4 b5 24. Pc2 0-0 25. Lg5 e5 26. Pb4 Le4 27. Pd5 h6 28. Lh4 g5 29. Lf2 Ta8 30. Lc5 Ta1+ 31. Kf2 Tb1 32. Pc7 Lc6 33. La3 Tc1 34. Pd5 Kf7 35. Pe3 h5 36. Td6 Le4 37. Td7+ Kg6 38. Td6+ Kf7 39. Td7+ Kg6 40. Td6+ Kf7 41. Td7«
1/2-1/2


Wit: Mikac,T Titel: FM Elo: 2270 Land: SLO
Zwart: Dezelak,B Elo: 2155
Plaats: SLO tt Datum: 1993
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. c4 e6 6. Pf3 Pf6 7. Pc3 a6 8. 0-0 Pbd7 9. Le3 Dc7 10. Tc1 Le7 11. Pd2 0-0 12. f4 b6 13. Df3 Lb7 14. Dh3 Tfd8 15. Lb1 Pf8 16. g4 e5 17. g5 Pe8 18. f5 f6 19. g6 hg6 20. fg6 Pg6 21. Pd5 Ld5 22. ed5 Pf8 23. Dh5 g5 24. Pe4 Pg7 25. Dh6 f5 26. Pg5 Dd7 27. Dh3 Lg5 28. Lg5 f4 29. Dh4 Te8 30. Lf6 Df7 31. Tf2 Dh5 32. Tg2 Dh4 33. Tg7+ Kh8 34. Tg5#
1-0


Wit: Krnjovsek,A
Zwart: Mazi,L Titel: FM Elo: 2315 Land: YUG
Plaats: Bled op Ronde: 1 Datum: 1992-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 d6 6. 0-0 Pf6 7. Le3 e6 8. c4 Le7 9. Pc3 0-0 10. Tc1 Pg4 11. De2 Pe3 12. De3 Da5 13. Tfd1 Td8 14. Lb1 Ld7 15. Pb5 Le8 16. a3 Tac8 17. Td3 Pe5 18. Pe5 de5 19. Td8 Dd8 20. La2 Lg5
0-1


Wit: Eschenbrenner,W
Zwart: Joksic,S Titel: IM Elo: 2325 Land: YUG
Plaats: Wiesbaden op Ronde: 3 Datum: 1993-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 g6 5. Pe2 Lg7 6. 0-0 Pc6 7. Le3 Pf6 8. h3 d5 9. Pd2 0-0 10. Dc2 Pe5 11. Tad1 Pd3 12. Dd3 de4 13. Pe4 Da5 14. Pf6+ Lf6 15. Dd5 Da6 16. Pd4 Lg7 17. Db5 b6 18. a4 Db7 19. Dc6 Tb8 20. Tfe1 e5 21. Db7 Tb7 22. Pc2 Le6 23. Pb4 Lb3 24. Ta1 a5 25. Ta3 Le6 26. Pd3 Td8 27. Pc1 h6 28. Pe2 g5 29. g4 Lf8 30. Taa1 Lb3 31. Pc1 Le6 32. Pe2 f6 33. Ted1 Tc8 34. Pg3 Lb3 35. Td2 Kf7 36. Pf5 Ke6 37. Te2 Tc4 38. f4 gf4 39. Ld2 Kf7 40. Tae1 Ta4 41. h4 f3 42. Te4 Lc5+ 43. Kf1 Te4 44. Te4 Lc2
0-1


Wit: Schalow,D
Zwart: Eingorn,V Titel: IGM Elo: 2585 Land: UKR
Plaats: Berlin op Datum: 1994-08
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 g6 6. 0-0 Lg7 7. Pbd2 d6 8. Pc4 Pf6 9. Dc2 Pd7 10. Lf4 0-0 11. Tad1 b5 12. Pd6 ed6 13. Lb5 Db6 14. Lc6 Dc6 15. Td6 Db7 16. Tfd1 Te8 17. Da4 Te4 18. Td7 Ld7
0-1


Wit: Levi,E Titel: FM Elo: 2300 Land: AUS
Zwart: Rogers,I Titel: IGM Elo: 2550 Land: AUS
Plaats: Auckland Ronde: 7 Datum: 1992-03
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 d6 6. 0-0 g6 7. Pbd2 Lg7 8. Te1 Pf6 9. Pf1 0-0 10. Pe3 Te8 11. Pd5 Le6 12. Lc4 Lg4 13. Lg5 Pd5 14. ed5 Pe5 15. Le2 Lf3 16. Lf3 Db6 17. Tb1 Da5 18. a3 b5 19. Le2 Tab8 20. f4 Pd7 21. Lg4 Dd8 22. Te3 Pf6 23. Lf6 Lf6 24. Kh1 a5 25. Dd2 b4 26. cb4 ab4 27. Tb3 ba3 28. ba3 Tb3 29. Tb3 Dc7 30. h3 Ta8 31. Db4 Dc2 32. Kh2 h5 33. Ld7 h4 34. Lc6 Ta5 35. Lb5 Ld4 36. a4 Lc5 37. Tb2 Df5 38. Dd2 g5 39. Ld7 Df4+ 40. Df4 gf4 41. Tb5 Tb5 42. Lb5 Kg7 43. a5 Kf6 44. a6 Ke5 45. Lc6 La7 46. Kh1 e6 47. Kh2 Kf6 48. Kh1 e5
0-1


Wit: Landsiedel,S
Zwart: Maiwald,J Elo: 2400 Land: GER
Plaats: Gieįen op Ronde: 2 Datum: 1993-06
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. f4 d5 6. e5 g6 7. Pf3 Lg4 8. 0-0 e6 9. Le3 h5 10. Pbd2 Ph6 11. Kh1 Pf5 12. Lf2 Lh6 13. Da4 a6 14. Pd4 Pd4 15. Ld4 Lf8 16. Le3 Dd7 17. Db3 Tc8 18. Lb6 Le7 19. h3 Lf5 20. Lf5 gf5 21. Tad1 Tg8 22. c4 Pb4 23. a3 dc4 24. Pc4 Dc6 25. Tf3 Pd5 26. Tc1 Kf8 27. Le3 Pe3 28. De3 b5 29. b3 bc4 30. Tc4 Da8 31. Tc8+ Dc8 32. b4 h4 33. Kh2 Db7 34. Dd2 Kg7 35. Td3 Tc8 36. Dd1 De4 37. g3 Kh6 38. Dd2 hg3+ 39. Kg3 Tg8+ 40. Kh2 Lh4 41. a4 Le1
0-1


Wit: Tomescu,V Elo: 2315 Land: ROM
Zwart: Istratescu,A Titel: FM Elo: 2430 Land: ROM
Plaats: Bucharest ROM ch Ronde: 1 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 d6 8. h3 Pf6 9. Pc3 0-0 10. Le3 b6 11. Tc1 Lb7 12. Dd2 Tc8 13. b3 Pd7 14. Tfd1 Dc7 15. Lb1 Db8 16. Lh6 Tfd8 17. Dg5 Pf8 18. Pd5 f6 19. De3 Td7 20. h4 e6 21. Pc3 e5 22. Td2 Pe6 23. Pe2 Lh6 24. Dh6 Tf8 25. Tcd1 Dd8 26. Pc3 De7 27. Pb5 Tfd8 28. De3 Kh8 29. Tc1 Df8 30. Tcd1 La8 31. Lc2 f5 32. Pg5 Pg5 33. Dg5 f4 34. a3 a6 35. Pc3 Pd4 36. f3 h6 37. Dg4 Df6 38. Pe2 Pe2+ 39. Te2 Lb7 40. Ted2 Lc8 41. Dh3 Kg7 42. g4 fg3 43. Dg3 Kf8 44. Tf1 Tf7 45. b4 Ke7 46. Tg2 Le6 47. Ld3 g5 48. hg5 hg5 49. Df2 Lh3 50. Db6 Lg2 51. Kg2 Df4 52. Da7+ Ke6 53. Df2 g4 54. fg4 Dg4+ 55. Dg3 Dg3+ 56. Kg3 Tg8+
0-1


Wit: Tomescu,V
Zwart: Istratescu,A
Plaats: Bucuresti Ronde: 1 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 d6 8. h3 Pf6 9. Pc3 0-0 10. Le3 b6 11. Tc1 Lb7 12. Dd2 Tc8 13. b3 Pd7 14. Tfd1 Dc7 15. Lb1 Db8 16. Lh6 Tfd8 17. Dg5 Pf8 18. Pd5 f6 19. De3 Td7 20. h4 e6 21. Pc3 e5 22. Td2 Pe6 23. Pe2 Lh6 24. Dh6 Tf8 25. Tcd1 Dd8 26. Pc3 De7 27. Pb5 Tfd8 28. De3 Kh8 29. Tc1 Df8 30. Tcd1 La8T 31. Lc2 f5 32. Pg5 Pg5 33. Dg5 f4 34. a3 a6 35. Pc3 Pd4 36. f3 h6 37. Dg4 Df6 38. Pe2 Pe2+ 39. Te2 Lb7 40. Ted2 Lc8 41. Dh3 Kg7 42. g4 fg3 43. Dg3 Kf8 44. Tf1 Tf7 45. b4 Ke7 46. Tg2 Le6 47. Ld3 g5 48. hg5 hg5 49. Df2 Lh3 50. Db6 Lg2 51. Kg2 Df4 52. Da7+ Ke6 53. Df2 g4 54. fg4 Dg4+ 55. Dg3 Dg3+ 56. Kg3 Tg8+
0-1


Wit: Espinosa,J
Zwart: Herrera,I
Plaats: S. Spiritus ch-CU Ronde: 2 Datum: 1989
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 g6 5. Pf3 Lg7 6. 0-0 Pc6 7. De2 d6 8. Td1 Da5 9. Pa3 Pf6 10. e5 de5 11. Pc4 Dc7 12. Pce5 0-0 13. Lc4 Pe5 14. Pe5 Lf5 15. h3 Tac8 16. Lb3 Le4 17. Lf4 Dc5 18. Pd7 Pd7 19. De4 Db5 20. De7 Pc5 21. Td5 b6 22. Da7 De2 23. Td2 De4 24. Ld6 Pb3 25. Te2 De2 26. ab3 Tfd8 27. Db7 Db2 28. Ta7 Db3 29. Kh2 De6 30. Lg3 Le5 31. f4 Lc3 32. f5 Df5 33. De7 Tf8 34. Ld6 Tce8 35. Df8+ Tf8 36. Lf8 Kf8
0-1


Wit: Rybak,Radek
Zwart: Vaindl,J
Plaats: Trnava open Ronde: 4 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. 0-0 Pc6 8. Pc3 Pf6 9. h3 0-0 10. Lg5 h6 11. Le3 a6 12. Dd2 Kh7 13. Pd5 Pd7 14. Tac1 Tb8 15. Tfd1 b6 16. a3 Pc5 17. Dc2 Pd3 18. Td3 f5 19. Tb3 b5 20. cb5 Pa5 21. Tb4 ab5 22. Dc7 Dc7 23. Tc7 Tb7 24. Te7 Te7 25. Pe7 fe4 26. Pc8 Pc4 27. Pd6 Pe3 28. Te4 Td8 29. fe3 Td6 30. Tb4 Td5 31. Pd4 Tc5 32. Kf2 Le5 33. Kf3 h5 34. Pb5 Tc1 35. Pd4 h4 36. b3 Ld6 37. Tc4 Tf1+ 38. Kg4 La3 39. Kh4 Lc1 40. Tc7+ Kh6 41. Te7 La3 42. Td7 Lc1 43. Te7 La3 44. Te6 Lb4 45. Pe2 Tf5 46. Kg4 Kg7 47. Pf4 Kf7 48. Tc6 Le7 49. h4
1-0


Wit: Benhadi,M
Zwart: Abdu,G
Plaats: Dubai olm Ronde: 7 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. Pf3 Pc6 6. 0-0 Pf6 7. h3 e6 8. c4 Ld7 9. Pc3 a6 10. Te1 Pe5 11. Lf1 Pg6 12. Db3 Dc7 13. Le3 Lc6 14. Tac1 Pd7 15. Pd4 Pc5 16. Dc2 b6 17. b4 Pd7 18. f4 Lb7 19. Df2 e5 20. Pd5 Ld5 21. cd5 Db7 22. Pc6 ef4 23. Lf4 Pge5 24. Dg3 f6 25. Tc2 g6 26. Pd4 Le7 27. Pe6 Ld8 28. Tec1 Ke7 29. Le2 b5 30. Kh2 Lb6 31. Dh4 h5 32. Le5 de5 33. Dg3 Thg8 34. Tc6 g5 35. Pc5 Pc5 36. bc5 La5 37. Te6+ Kf8 38. Tf6+ Ke7 39. De5+ Kd7 40. c6+
1-0


Wit: Metussin,R
Zwart: Christian,M
Plaats: Dubai olm Ronde: 12 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 Dc7 6. 0-0 e6 7. Dc2 a6 8. Td1 Pge7 9. Le3 Pg6 10. Pbd2 Le7 11. Pf1 b5 12. Tac1 Lb7 13. Pg3 h5 14. Pd4 h4 15. Pf1 Pge5 16. f4 Pd3 17. Dd3 h3 18. g3 Lc5 19. Pd2 Pe7 20. b4 Lb6 21. P2b3 Pc6 22. a3 Dd6 23. Db1 De7 24. Kf1 Pd4 25. cd4 Df6 26. Pc5 Lc5 27. Tc5 Dg6 28. d5 Dg4 29. Dc2 Df3+ 30. Lf2 0-0 31. Tc3 Dg2+ 32. Ke2 Tac8 33. Tg1 Tc3 34. Dc3 De4+ 35. De3 Dd5 36. Td1 Dc4+ 37. Dd3 d5 38. Dc4 dc4 39. Lc5 Ta8 40. Td7 Ld5 41. Kd2 a5 42. Kc3 ab4+ 43. Lb4 Tb8 44. Td6 Kh7 45. Td7 Tb7 46. Tb7 Lb7 47. Kd4 Kg6 48. Kc5 Ld5 49. Kb5 Kf5 50. Kc5 Ke4 51. Kd6 f5 52. Kc7 Kf3
0-1


Wit: Torres,L
Zwart: Raphael,J
Plaats: Dubai olm Ronde: 5 Datum: 1986
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 g6 5. c4 Lg7 6. Pf3 d6 7. h3 Pf6 8. 0-0 0-0 9. Pc3 Pbd7 10. Le3 b6 11. Tc1 Lb7 12. Pd2 e6 13. Le2 Pc5 14. Dc2 Tc8 15. b4 Pa6 16. Db3 Pc7 17. Tfd1 De7 18. c5 Pd7 19. cd6 Dd6 20. Pc4 De7 21. Pd6 Tb8 22. Pb7 Tb7 23. f4 Lh6 24. Pb5 Pb5 25. Lb5 Pf6 26. Lc6 Tc7 27. g3 Tfc8 28. b5 Lf8 29. Kf2 Da3 30. Da3 La3 31. Tb1 Le7 32. Kf3 Kf8 33. g4 Pg8 34. Tb3 Td8 35. Tbd3 Td3 36. Td3 Pf6 37. e5 Pg8 38. Td7 Td7 39. Ld7 La3 40. Lc6 Pe7 41. Le4 Pg8 42. Ke2 Lb4 43. Kd3 Ke7 44. Kc4 Le1 45. Lc1 Kd8 46. f5 Pe7 47. fe6 fe6 48. Le3 Ke8 49. a4 Kd8 50. Kd4 Ke8 51. Kc4 Kd8 52. Lg5 Ke8 53. Lc6+ Kd8 54. h4 La5 55. h5 Le1 56. Lh6 La5 57. Kd3 Lb4 58. Ke3 La3 59. Kd3 Lb4 60. Le4 Kd7 61. Kc4 La3 62. Kb3 Lc5 63. Kc3 Ke8 64. Ld2 Kf7 65. Lf3 Kf8 66. Kc4 Kf7
1/2-1/2


Wit: Espi
Zwart: Lukasiewicz,G
Plaats: Chanac op Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Ld2 Lg7 7. Pc3 Pf6 8. Pf3 d6 9. h3 0-0 10. 0-0 Pd7 11. Te1 b6 12. a3 Lb7 13. Tc1 Tc8 14. b3 a6 15. Lb1 Dc7 16. b4 Db8 17. Db3 e6 18. Le3 h6 19. Pe2 Dc7 20. Ted1 Pde5 21. Pd2 Tfd8 22. f4 Pd7 23. Pf3 Db8 24. Lf2 e5 25. Lh4 Te8 26. f5 gf5 27. ef5 e4 28. Ph2 Pce5 29. Dg3 Kh8 30. Df4 Pd3 31. Ld3 ed3 32. Pg3 d5 33. Db8 Pb8 34. f6 Lf8 35. cd5 Tc1 36. Tc1 d2
0-1


Wit: Daloz,JM
Zwart: Fournier,P
Plaats: Urcuit op Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 Pf6 6. Le3 d6 7. f3 g6 8. Pc3 Lg7 9. Tc1 0-0 10. Pge2 Pd7 11. 0-0 a5 12. b3 Pc5 13. Lb1 Ld7 14. Dd2 Pe5 15. Tfd1 Pe6 16. Pd5 Pc5 17. f4 Pg4 18. Lc5 dc5 19. Pe7+ De7 20. Dd7 Dh4 21. Dd3 Dh2+ 22. Kf1 Dh1+ 23. Pg1 Ld4
0-1


Wit: Peau,JF
Zwart: Etchegarray,P
Plaats: Urcuit op Datum: 1989
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 e6 5. Pf3 Dc7 6. 0-0 a6 7. Le3 d6 8. Pbd2 Pd7 9. Te1 Pgf6 10. Ld4 e5 11. Le3 Le7 12. De2 0-0 13. Tad1 b6 14. Ph4 Pc5 15. Pf5 Lf5 16. ef5 Pd3 17. Dd3 d5 18. Lg5 e4 19. Dc2 Pg4 20. Le7 Dh2+ 21. Kf1 Tfe8 22. Pe4 Dh1+ 23. Ke2 Dg2 24. Tg1 Dh3 25. Kd2 Te7 26. Pg5 Dh5 27. f4 Dh2+ 28. Kc1 Dc2+ 29. Kc2 Pe3+
0-1


Wit: Invernizzi,F
Zwart: Ipseitz,Thomas
Plaats: Baden-Baden open Ronde: 1 Datum: 1990
Opmerking: *
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 d6 6. 0-0 Pf6 7. Lf4 Lg4 8. Le2 Pe4 9. Pd4 Le2 10. De2 d5 11. Pd2 Pd2 12. Dd2 e6 13. Tfe1 Le7 14. Te3 Lg5 15. Lg5 Dg5 16. Te6+
1-0


Wit: Votava,Jan
Zwart: Znamenacek,Kvetoslav
Plaats: Bratislava ch-CS Ronde: 6 Datum: 1991
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. c4 g6 6. Pf3 Lg7 7. Pc3 Pf6 8. 0-0 0-0 9. h3 d6 10. Le3 Pd7 11. Tc1 Pde5 12. Le2 Pf3+ 13. Lf3 Le6 14. Le2 Da5 15. Dd2 Tfc8 16. Tfd1 Pe5 17. b3 Pd7 18. f4 a6 19. Ld4 Ld4+ 20. Dd4 Dc5 21. Kf2 Tc7 22. Ke3 Tac8 23. g4 f6 24. Dc5 Tc5 25. a4 a5 26. Pb5 g5 27. f5 Lf7 28. h4 Kg7 29. Th1 Th8 30. Th2 Tcc8 31. Pd4 Pc5 32. Tch1 h6 33. Ld3 Pd7 34. Pf3 Pc5 35. Lc2 Pd7 36. Kd4 Pc5 37. hg5 hg5 38. Th8 Th8 39. Th8 Kh8 40. e5 Kg7 41. ed6 ed6 42. Kc3 Le8 43. Pd4
1/2-1/2


Wit: Novag Scorpio
Zwart: Fuller,Max
Plaats: Sydney AUS open Ronde: 5 Datum: 1992
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. Pf3 Pf6 6. Pa3 Pc6 7. 0-0 g6 8. Pc4 b5 9. Pe3 a6 10. a4 b4 11. cb4 Pb4 12. Lc4 e6 13. e5 Pe4 14. ed6 Dd6 15. Pd2 Lb7 16. Pe4 Le4 17. Dg4 Lb7 18. Td1 De5 19. Lb3 h5 20. Dh3 Le7 21. Ld2 0-0 22. Lc3 Dg5 23. Lh8 Kh8 24. Tac1 Tac8 25. Tc3 Tc3 26. bc3 Pd5 27. Pd5 Ld5 28. Ld5 ed5 29. Df3 Dg4 30. Dg4 hg4 31. Td5 Td8 32. Td8+ Ld8 33. c4 Lb6 34. Kf1 Kg7 35. h3 gh3 36. gh3 Kf6 37. Ke2 Ke5 38. f3 Kf4 39. a5 Lc5 40. h4 f5 41. Kd2 Kf3 42. Kc3 Ke2 43. Kb3 f4 44. Kc2 f3 45. Kb3 f2 46. Ka2 f1D 47. Kb2 Ld4+ 48. Ka3 Db1 49. Ka4 Lc5 50. h5 Db4#
0-1


Wit: Einwiller,Dieter
Zwart: Duschek,Volker
Plaats: Bern open Ronde: 6 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 d6 5. Pf3 Pf6 6. Lg5 Pbd7 7. Da4 e6 8. Pbd2 Le7 9. Td1 0-0 10. Lb1 Dc7 11. 0-0 Pe5 12. Pe5 de5 13. Pf3 a6 14. c4 b6 15. Db3 Lb7 16. Dc3 h6 17. Lh4 Pe4
1/2-1/2


Wit: Amberger,D
Zwart: Higatsberger,Michael
Plaats: Velden open Ronde: 5 Datum: 1994
Opmerking: NQ/94-13
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 Pc6 5. Pf3 g6 6. 0-0 Lg7 7. Pbd2 d6 8. De2 Pf6 9. Td1 0-0 10. h3 Pd7 11. Pf1 Pc5 12. Lc2 b6 13. Lf4 Pe6 14. Lg3 Lb7 15. e5 d5 16. Pe3 Pc7 17. Pd5 Pd5 18. c4 e6 19. cd5 ed5 20. Dd2
1/2-1/2


Wit: Brink,J Elo: 2013
Zwart: Kouwenhoven,Marisca Elo: 1997
Plaats: Nederland tt Ronde: 3 Datum: 1995
Opmerking: HWP(Z)-Rotterdam II
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d3 4. Ld3 e6 5. Pf3 a6 6. 0-0 d6 7. De2 Pf6 8. Td1 Dc7 9. Pbd2 Le7 10. Pf1 0-0 11. Pg3 Pbd7 12. Lf4 b6 13. e5 de5 14. Pe5 Pd5 15. Lh7+ Kh7 16. Td5 Pe5 17. Le5 Dc6 18. Dh5+ Kg8 19. Lg7 Kg7 20. Dg4+ Lg5 21. Dg5+
1-0


Wit: Chandler,M Titel: IM Elo: 2470 Land: NZL
Zwart: Van der Wiel,J Titel: IGM Elo: 2470 Land: NED
Plaats: Wijk aan Zee Ronde: 6 Datum: 1982-01
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Pf6 5. Lb5+ Ld7 6. Lc4 dc3 7. Pc3 Pa6 8. Pf3 Da5 9. Pe5 b5 10. Pd7 bc4 11. Pe5 Pb4 12. 0-0 Td8 13. Df3 Da6 14. Lg5 h6 15. Lf6 gf6 16. Pc6 Pc6 17. dc6 Td3 18. De4 Tg8 19. c7 Kd7 20. Pd5 f5 21. De5 Dc6 22. Tfd1 Tg5 23. Td3 cd3 24. h4 Tg7 25. Td1 e6 26. Df6 Tg2+ 27. Kh1 Da8 28. Kg2 Dd5+ 29. Kg1 Kc8 30. Df7 Ld6 31. De8+ Kc7 32. Tc1+ Lc5 33. Df7+ Kb6 34. b4 Lf2+ 35. Kf2 Dd4+ 36. Kg2 Db2+ 37. Kf3 Dc1 38. De6+ Dc6+ 39. Dc6+ Kc6 40. Ke3 Kb5 41. Kd3 Kb4
0-1


Wit: Matulovic,M Land: YUG
Zwart: Janosevic,D Land: YUG
Plaats: Novi Sad YUG ch Ronde: 7 Datum: 1955
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Pf6 5. Lb5+ Pbd7 6. Dd4 a6 7. Le2 b5 8. Lf3 Db6 9. Db6 Pb6 10. d6 Pfd5 11. de7 Le7 12. Pe2 Lb7 13. Pd2 0-0 14. 0-0 Tad8 15. a4 Lg5 16. ab5 ab5 17. Pe4 Lc1 18. Tfc1 Pc4 19. Pc5 Lc8 20. Pd4 Pf4 21. b4 Pe5 22. Ld1 Ped3 23. Pd3 Pd3 24. Tcb1 Tfe8 25. Lf3 Ld7 26. Le2 Lf5 27. Td1 Pb2 28. Td2 Pc4 29. Lc4 bc4 30. f3 Ld3 31. Kf2 g5 32. Te1 Kf8 33. Ta2 Te1 34. Ke1 Td6 35. Ta8+ Ke7 36. Ta7+ Kd8 37. Tf7 Kc8 38. Ta7 g4 39. fg4 Tf6 40. Pf3 Te6+ 41. Kf2 Te2+ 42. Kg3 Tb2 43. Ta1 Tc2 44. Ta3 Lf1 45. Pe1 Tb2 46. Ta8+ Kb7 47. Tf8 Ld3 48. Pd3 cd3 49. Td8 d2 50. Kf3 Tc2 51. Ke3 Tc3+ 52. Kd2 Tb3 53. Td7+ Kc6 54. Th7 Tb4 55. h3 Tb2+ 56. Ke3 Tg2 57. Kf3 Tg1 58. Te7
1-0


Wit: Wieder,H Elo: 2110 Land: GER
Zwart: Ksieski,Z Titel: IM Elo: 2390 Land: POL
Plaats: Schw„bisch Gmnd op Ronde: 3 Datum: 1995
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. ed5 Pf6 5. Dd4 Dd5 6. Pf3 Pc6 7. Dd5 Pd5 8. Lc4 Pb6 9. Lb5 Ld7 10. 0-0 a6 11. Le2 e5 12. Pbd2 Le6 13. Pg5 Ld5 14. c4 Pd4 15. Lh5 h6 16. Pgf3 Pc4 17. Pd4 Pd2 18. Ld2 ed4 19. Tfe1+ Kd7 20. Lg4+ Le6 21. Le6+ fe6 22. Tac1 Ld6 23. Te4 e5 24. f4 Tae8 25. Tce1 ef4 26. Td4 Te1+ 27. Le1 Ke6 28. Lb4 Le5 29. Td2 Tc8 30. Kf2 g5 31. Kf3 Kf5 32. h3 h5 33. Td7 Tc2 34. Tf7+ Kg6 35. Tb7 Tb2 36. Ke4 Te2+ 37. Kd5 Lg7 38. Tb6+ Kf5 39. Ta6 Tg2 40. Ta7 Tb2 41. Lc5 Lf6 42. Tf7 Ta2 43. Ld4 Ta6 44. Lf2 g4 45. hg4+ hg4 46. Lh4 Kg6
0-1


Wit: Laszlop,F
Zwart: Pils,W
Plaats: Graz op Ronde: 7 Datum: 1987
Opmerking: YB/8
Keycode: B21

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 d5 4. Dd4 e6 5. ed5 Dd5 6. Pf3 Pf6 7. Dd5 Pd5 8. Ld3 Le7 9. 0-0 Pc6 10. Te1 h6 11. Pbd2 0-0 12. Pb3 Lf6 13. Ld2 b6 14. a4 Td8 15. Lf1 Tb8 16. Lb5 Ld7 17. Tab1 Le8 18. Te4 Kf8 19. c4 Pde7 20. Lf4 Tb7 21. h3 g5 22. Ld2 Pf5 23. c5 bc5 24. Pc5 Tb6 25. Tbe1 Lb2 26. Lg5 hg5 27. Pg5 Pcd4 28. g4 Ph4 29. Td4 Ld4 30. Pge6+ fe6 31. Pe6+ Kg8 32. Lc4 Pf3+ 33. Kf1 Lf7
0-1


Onderwerpen in de rubriek: Openingen


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
Koningstegengambiet
aljechin verdediging met 4 c5
gambiet1 - evansgambiet
gambiet2 - blackmar diemergambiet
gambiet3 - budapester gambiet
gambiet4 - het albin's tegengambiet
gambiet5 - janisch gambiet
gambiet6 - staunton gambiet
kibitz171
kibitz172
kibitz182
morra gambiet.TXT
schaken frankenstein draak lane156
schots
van Duin gambiet
van geet1
van geet2
van geet3
van geet4
Openingentheorie op chesscafe
Openingsvalletjes

Rubrieken in de hoofdrubriek Schaaktheorie: openingen en eindspelen

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Eindspelen
Openingen

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie