Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

Toelichting op de fen notatie van schaakstellingen

Fen staat voor: Forsyth-Edwards Notation en is een standaard voor het beschrijven van schaakstellingen met ASCII karakters.

Definitie

Een FEN 'record' definieert een partijstelling in één regel met uitsluitend ASCII karakters. Een FEN record bestaat uit 6 velden. De velden worden gescheiden door een spatie. De velden zijn:

  1. Positie van de stukken( gezien vanuit wit ). Elke rij wordt beschreven, beginnend met de achtste rij en eindigend met de eerste rij. De rijen worden gescheiden door een forward slash("/"). Binnen elke rij wordt de inhoud van elk veld beschreven van de a-lijn tot de h-lijn. Witte stukken worden aangegeven met hun Engelse aanduiding in hoofdleters("KQRBNP"), zwarte stukken met diezelfde aanduiding in kleine letters("kqrbnp"). Het aantal opeenvolgende lege velden op een rij wordt aangegeven met een nummer dat van "1" tot en met "8" kan lopen.
  2. Actieve kleur. "w" betekent wit aan zet, "b" betekent zwart aan zet.
  3. Rokademogelijkheid. "-" geeft aan dat geen rokade meer mogelijk is. Anders wordt één of meer van de volgende karakters gebruikt, in deze volgorde: "K"( wit kan op de koningsvleugel rokeren), "Q"( wit kan op de damevleugel rokeren ), "k"( zwart kan op de koningsvleugel rokeren ), "q"( zwart kan op de damevleugel rokeren).
  4. En passant veld. "-" geeft aan dat er niet en passant kan worden geslagen. Als een pion twee velden opschuift wordt het veld na de pion aangegeven. Bijvoorbeeld na de zet e2-e4 wordt "e3" aangegeven. Merk op dat dit gebeurt ook als er geen pion van de andere partij is die en passant kan slaan.
  5. Halve zetten teller. Geeft het aantal zetten aan sinds de laatste zet waarbij een pion is gezet of een stuk geslagen. Dit wordt gebruikt om te bepalen of een remiseclaim mogelijk is in verband met de 'vijftig zetten' regel.
  6. Volledige zetten teller. Het aantal volledige zetten. Dit begint met "1" en wordt opgehoogd na elke zet van zwart.

Voorbeelden

Dit is de FEN voor de beginstelling:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
Dit is de FEN na de zet 1. e4:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq e3 0 1
En na 1. ... c5:
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq c6 0 2
En na 2. Pf3:
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R b KQkq - 1 2

Zet schaakstellling in fen-notatie om naar gebruikelijke notatie

Op een aantal websites worden schaakstellingen (ook) in de zogenaamde Fen-notatie vermeld.


Geef de stelling in fen-notatie? :


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie